[ÕS] Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013

See sõnaraamat on vananenud ning sobib kasutamiseks vaid teadustöös.
Kehtivat keelenormi kajastab "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018"

Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2013).
Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2014.
Kasutusjuhend jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 33 artiklit

ala+p`unkt (punktil, lõikel). Punkti 5 alapunktid 1 ja 2

alates. Siit alates, sealt alates, kust alates. On puhkusel (alates) 1. juunist, on 1. juunist (alates) puhkusel. Kohal olid kõik alates lastest ja lõpetades vanakestega

`algama <29: alata, `algan>. Pidu algab kell seitse. Puhkus algab {1. juulist} → 1. juulil. Tuleb uuesti otsast (peale) alata (alustada)

alistama <27> alla heitma, vastupanu murdma; keel süntaktiliselt sõltuvaks tegema. Impeeriumile alistatud rahvad. Kanada meeskond alistas Rootsi meeskonna 3 : 1. Alistav sidesõna keel

edu <17> edenemine, progress; kordaminek; menu, tunnustus; eesolek, edemus. Saavutas edu põlevkivikeemias, põlevkivi uurimisel. Tööd kroonib edu. Lavastus läheb hea eduga. Lätil on Eesti ees ühepunktine edu; mängu seis on 2 : 1 lätlaste edu v eduks (kasuks). Alg+edu, eba+edu, täis+edu. Edu+lugu

j`õud <22e: j`õu, j`õudu; j`õude ja j`õudusid>. Jõudu tööle! – Jõudu tarvis! Lükkasin kõigest, täiest jõust. Üle jõu käiv töö. Auru, mootori, omal jõul. Liikus edasi käte jõuga, käte jõul. Ühiste jõududega, parem ühisel jõul. Selle töö peale mu jõud ei hakka. Elab üle jõu argi (üle oma võimaluste). Tehku jõudu mööda = jõudu+mööda. Sundis jõuga alistuma (väevõimuga). Täies jõus mees (terve ja tugev). Harjumuse jõud (võim). Ühiskonna demokraatlikud jõud. Tuul võtab, kogub jõudu (tugevneb). Kokkulepe, seadus on jõus 1. märtsist (kehtib, on maksev). Seadus astub jõusse 1. märtsil (jõustub). Jõus olev õigusakt (kehtiv); akti jõus+olek (kehtivus). Arvuta kehale mõjuvad jõud füüs. Keha+jõud, vaimu+jõud, tahte+jõud, väljendus+jõud. Hobu+jõud, hõõrde+jõud, loodus+jõud, raskus+jõud, vee+jõud. Töö+jõud, õppe+jõud. mitm: relva+jõud, mere+jõud, õhu+jõud. Jõu+allikas, jõu+jook, jõu+kulu, jõu+küllane, jõu+mees, jõu+number. Jõu+kübe = jõu+natuke = jõu+raas = jõu+raasuke. Jõu+varu = jõu+tagavara = jõu+reserv. sport: jõu+harjutus, jõu+treening. füüs: jõu+joon, jõu+paar, jõu+ühik. Jõu+tasakaal pol. Jõu+majandus energiamajandus

j`õustuma <27> jur seadusjõusse astuma, kehtima hakkama. Seadus jõustub 1. märtsil 2014. Kokkulepe, kohtuotsus on jõustunud. Jõustumis+aeg

kasu 1. <17> tulu, abi. Sai, lõikas tehingust kasu. Kaupleb kasu(de)ga. Kõik teadmised tulid talle kasuks, teadmistest oli kasu. Mul on selle asjaga kõvad kasud sees argi. Seis on 3 : 1 vastaste kasuks. Oma+kasu, vahelt+kasu. Puhas+kasu, oskuskeeles täpsem puhaskasum. Kasu+ahne, kasu+ahnus, kasu+iha, kasu+püüdja, kasu+püüdlik, kasu+püüdmatu, kasu+saaja, kasu+toov ettevõte

kehtestama <27> kehtima panema. Alaealistele on kehtestatud lühem tööaeg. Seadus kehtestati 1. jaanuaril 2013. On kehtestatud sõjaseisukord. Taas+kehtestama

k`ehtima <27> jõus olema, maksev olema. Otsus kehtib 1. jaanuarist 2014, otsus hakkab kehtima 1. jaanuaril 2014. Luba kehtib ühe aasta v üks aasta ehk 31. detsembrini 2014. Paneb kehtima uue korra (kehtestab). Soodustus kehtib õpilaste kohta v õpilaspileti ettenäitamise korral. Kehtima hakkamine, panek = kehtima+hakkamine, kehtima+panek. Kehtimis+aeg, kehtimis+piirkond kehtivusaeg, -piirkond

k`ehtivus <11: -e> jõusolek, kehtimine. Pääseb kehtivusele, kaotab 1. märtsil 2014 kehtivuse. Loa kehtivus tühistati. Kehtivus+aeg, kehtivus+piirkond

kevad+püha kevadine püha; hrl mitm: ülestõusmispüha, lihavõttepüha. 1. mai on kevadpüha

kooli+t`öö. Koolitöö algab 1. septembril. Kas sul on homseks koolitöö(d) tehtud (kooliülesanded)?

k`õlbl`ik <25: -liku, -l`ikku> millekski kõlbav, sobiv, kohane. Kõlblik 1. maini 2015 v kõlblik kuni 1. V 2015. Põlluks kõlblik maatükk. Elamiseks kõlblik = elamis+kõlblik maja. Söögiks kõlblik = söögi+kõlblik = söömis+kõlblik. Kasutus+kõlblik, tarvitus+kõlblik

l`aius+kr`aad' 1360 Maa meridiaanist. 160 laiuskraadist on laiusminut

leping <2: -u> ametlik kirjalik kokkulepe. Sõlmivad lepingu, kirjutavad lepingule alla. Leping jõustub v hakkab kehtima 1. juunil, kehtib alates 1. juunist, leping jõustub v hakkab kehtima kolm kuud pärast allakirjutamist, kolme kuu pärast alates allakirjutamisest. Täidab lepingut, peab lepingust kinni. Lepingu järgi v kohaselt, parem kui vastavalt lepingule. Ühinemine Maastrichti lepinguga. Konto avamise leping v leping konto avamise kohta. Ostu-müügi+leping; kinke+leping, töö+leping, laenu+leping, liisingu+leping, üüri+leping, rendi+leping; piiri+leping, rahu+leping. Lepingu+kohustus, lepingu+murdja, lepingu+plank <-plangi>, lepingu+tingimus, lepingu+töö, lepingu+vabadus, lepingu+väline kohustus, lepingu+õigus jur

m`aksma <32: m`aksta, maksan>. Maksab kleidi eest 70 eurot, kleit maksab 70 eurot. Maksab natuuras, sularahas, ülekandega, eurodes. Mis see sulle maksab, kui oleksid nõus! Seda filmi maksab vaadata. Seadus hakkab maksma 1. juulil seadus kehtib 1. juulist. Õigus paneb ennast maksma. Pean seda maksku mis maksab teada saama. Ette, juurde, kinni, peale, tagasi maksma. Maksma hakkamine, panek = maksma+hakkamine, maksma+panek. Vt ka k`ätte m`aksma, s`isse m`aksma, v`älja m`aksma

m`õõt+kava mastaap, kaardimõõt. Joonise mõõtkava on 1 : 10. Arv+mõõtkava, joon+mõõtkava

p`aksune <12 ja 10: -se>. 1,5 cm paksune klade. Minu+paksune tüdruk. Tolli+paksune, meetri+paksune, sama+paksune = ühe+paksune

p`ool+`aeg (sportmängus). Sakslased võitsid poolaja 2 : 1. Poolaja+vile <-vile>

s`eis <22e: seisu, s`eisu>. Mis seisus su töö on? Andmed on toodud 1. novembri seisuga. Mängu seis on 6 : 5 meie meeskonna edu(ks). Tähtede seis. sport: hark+seis, käär+seis, päkk+seis, ripp+seis, toeng+seis, sulg+seis (pöiad koos), paigal+seis, kätel+seis. Perekonna+seis. Kassa+seis, lao+seis. Edu+seis, kaotus+seis, katkestus+seis (nt males), viigi+seis, võidu+seis. Seisu+aeg, seisu+pilet, seisu+raha. Seisu+vesi seisev vesi. füüs: seisu+laine, seisu+mass paigalseisva keha v osakese mass. põllum: seisu+kindel lamandumiskindel, tugeva varre v kõrrega, seisu+kindlus

s`isse v`iima ka paberl: (täiendusi, parandusi, muudatusi vm) tegema, täiendama, parandama, muutma; kehtestama, maksma panema, sisse seadma, kasutusele v käibele võtma. Viige mööbel sisse. Seadusesse viidi sisse muudatused paberl seaduses tehti muudatusi, seadust muudeti. Otsusesse viidi sisse kaks punkti paberl otsusele lisati v otsusesse võeti juurde kaks punkti. 1. juulist viiakse sisse uus ravimimüügi kord paberl 1. juulil kehtestatakse v seatakse sisse, 1. juulil jõustub v hakkab kehtima, alates 1. juulist kehtib uus ravimimüügi kord. Oma raha sisse+viimine paberl (käibelevõtt)

tuhat <2: tuhande, tuhandet ja liitarvu osana tuhat>. Sada tuhat v 100 000, parem kui 100 tuhat. Tuhat kakssada v 1200, parem kui 1,2 tuhat. Seadmed maksid kümneid tuhandeid. Kogu aeg on tuhat v tuhat üks tegemist ülek (väga palju). Käis tuhande järve maal ülek (Soomes). (Oh sa) tuhat ja tuline, mis nüüd juhtus! Ole (sa) tuhandest tänatud! Mitu, mõni tuhat. Aasta+tuhat. Must+tuhat. Tuhande+aastane, tuhande+häälne

t`äht+`aeg määratud ajavahemik v kuupäev; jur määratud ajavahemik, vrd t`äht+p`äev. Töö peab olema tehtud tähtajaks, tähtaja jooksul. jur: laenu tagastamise tähtaeg on kuus kuud, tähtaega pikendati (vrd laenu tagastamise tähtpäev on 1. mai 2015, tähtpäeva lükati edasi). Ehitus lõpetati enne tähtaega. Edasikaebe+tähtaeg, makse+tähtaeg, rendi+tähtaeg

t`äht+p`äev ka jur määratud kuupäev. Riiklikud pühad ja tähtpäevad. Tähistavad, pühitsevad perekondlikke tähtpäevi. Laenu tagastamise tähtpäev on 1. mai 2015, tähtpäeva lükati edasi. Makse+tähtpäev, rendi+tähtpäev. maj tärmin-: tähtpäeva+kurss, tähtpäeva+tehing. Tähtpäeva+leht (raamatukogus raamatute tagastamise tähtpäeva märkimiseks), tähtpäeva+luule

täna praegusel kuupäeval; ülek olevikus; paberl praegu, tänapäeval, nüüdisajal. Täna on 1. september. Lähen siit täna päev minema argi (kohe, veel täna). Ühiskond eile, täna ja homme ülek. Ministeeriumis on täna kümme osakonda paberl (praegu). Keskmine eestlane käib {täna} → tänapäeval, nüüdsel ajal poes neli korda nädalas. Täna+hommikune, täna+lõunane, täna+õhtune, täna+öösine

`uks <14: ukse, `ust, uksesse; uste, `uksi, ustesse ja uksisse>. Paneb, keerab ukse lukku. Jäta võti ukse ette. Uksest, ukse kaudu pääseb koridori. Seisab uksel, ukse peal = ukse+lävel, tuli uksele, ukse peale = ukse+lävele vastu. Lõpetamine seisab ukse ees ülek (on väga lähedal). Näitas mehele ust ülek viskas mehe välja. Jäi konkursiga ukse taha (välja). Kool avab uksed 1. septembril (hakkab tööle). Lahtiste uste päev tutvustuspäev. Asja arutati kinniste uste taga (üksnes asjaosaliste juuresolekul). Ahju+uks, bussi+uks, kapi+uks, köögi+uks, rõdu+uks; all+uks, külg+uks, taga+uks, välis+uks, õue+uks; klaas+uks, metall+uks, tiib+uks, topelt+uks, lükand+uks, pöörd+uks, pendel+uks. Ukse+ava = ukse+avaus, ukse+esine, ukse+hing, ukse+hoidja, ukse+kell, ukse+künnis = ukse+lävi, ukse+link, ukse+lukk <-luku>, ukse+pakk <-paku> lävepakk, ukse+pool <-poole> = ukse+tiib, ukse+post = ukse+piit, ukse+riiv, ukse+silt, ukse+tagune, ukse+tahvel, ukse+võti

vahe+k`ord. Vedelikud segati vahekorras 1 : 8. Elu ja kunsti vahekord, elu vahekord kunstiga. Ei taha ülemusega vahekorda, vahekordi rikkuda (läbisaamist, suhteid). Mees astus naisega vahekorda = seksuaal+vahekorda, mees ja naine olid vahekorras. Jõudude, värvuste vahekord = jõu+vahekord, värvus+vahekord. Alluvus+vahekord, sugulus+vahekord, sõprus+vahekord, armu+vahekord, töö+vahekord, võla+vahekord, lepingu+vahekord

viivis <9: -e> (arvutatakse iga viivitatud päeva eest viivitatud makse protsendina). Viivist võeti päevas 0,1% tasumata summast

v`ormel <2e: -i> valem; kinnislause; vormelauto. Võistleb vormel 1 (klassi) maailmameistrivõistlustel. Vormeli+sõitja. Algus+vormel, lõpp+vormel, kõnetlus+vormel

võla+t`äht+`aeg võla tasumise ajavahemik. Võlatähtaeg on kolm kuud, võlatähtaega pikendati, võla tähtaeg lõpeb 1. märtsil

võla+t`äht+p`äev viimane võla tasumise kuupäev. Võlatähtpäev on 1. märts 2015

`õigus <11 ja 9: -e>. Naisel on õigus mehe varanduse peale. Õigus kaitsta end süüdistuste vastu. Õigus lepingust lahti öelda, lepingust lahtiütlemise õigus. Õigus varjupaika saada = varjupaiga+õigus. Õigus kahju hüvitamisele, parem: 1. õigus saada kahju korral v kahju eest hüvitist v kahjuhüvitist; 2. õigus kahju hüvitada. Õigus tööle, vrd töö+õigus. Põhiseaduslik õigus. Teostab oma õigusi. Millal sai Valga linna õigused? Õigused ja kohustused. Kes annab talle õiguse omavolitseda? On (täie) õigusega pahane. On õigust täis. Ajab õigust taga, nõuab igas asjas oma õigust. Tal jääb õigust ülegi. Paneb oma õigused maksma, seab oma õigused jalule. Mis õigusega ta nii teeb? Tugevama õigusega. Öö astub oma õigustesse. Avalik õigus ja era+õigus (õigussüsteemi osad). Lübecki, Rooma õigus. Ei saanud kohtus(t)ki õigust. Sa ei räägi õigust. Õigust öelda olen omadega plindris. Sai töö eest vähem raha kui õigus. Jüri koha pealt, Jüri suhtes on Maril õigus. Ainu+õigus, allkirja+õigus, autori+õigus, ees+õigus, enesemääramis+õigus, nõude+õigus, rusika+õigus, valimis+õigus, veto+õigus. Koosolekul: hääle+õigus, sõna+õigus, kaasakuulamis+õigus. Õigus+harud ja õigus+instituudid: asja+õigus, haldus+õigus, karistus+õigus, omandi+õigus, perekonna+õigus, pärimis+õigus, tsiviil+õigus, töö+õigus. Õigus+allikas, õigus+kasvatus, õigus+keel, õigus+kord, õigus+nõunik, õigus+teaduskond. Õiguse+nõudja, õiguse+otsija

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur