ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 5 artiklit

waga <waga ja waa, waga, wakka, wagade, wagu ja [wagasid]>
ÕS vaga
wagadus
<dus wagaduse, wagadust, wagaduste, wagadusi>
ÕS vagadus
wagane
<ne_1 wagase, wagast, wagaste, wagaseid>
ÕS vagane
wagastama
<tama_1 wagastan, wagastasin, wagastas, wagastagu, wagastaw, wagastanud, wagastada, wagastaja, wagastatama, wagastatakse>
wagatsema
<tsema wagatsen, wagatsesin, wagatses, wagatsegu, wagatsew, wagatsenud, wagatseda, wagatseja, wagatsetama, wagatsetakse>
ÕS vagatsema
wagatsus
<sus wagatsuse, wagatsust, wagatsuste, wagatsusi>
ÕS vagatsus
wagune
<ne_1 waguse, wagust, waguste, waguseid>
ÕS vagune
wagur
<ur_2 wagura, wagurat, wagurate, waguraid>
ÕS vagur
wagurus
<rus waguruse, wagurust, waguruste, wagurusi>
wagus1
<us_2 waguse, wagust, waguste, waguseid>

wagadus
wagus2
<us_3 wagusa, wagusat, wagusate, wagusaid>

wagane
ÕS vagus
wagusi
ÕS vagusi
wakka
näide: wakka olema
ÕS vakka
walam
<am_1 walama, walamat, walamate, walamaid>
walama
<ama_1 walan, walasin, walas, walagu, walaw, walanud, walada, walaja, walatama, walatakse>
ÕS valama
walang
<ng_1 walangu, walangut, walangute, walanguid>
waling
<ng_1 walingu, walingut, walingute, walinguid>
ÕS valang, valing
wald <walla, walda, waldade, waldu>
ÕS vald
waldama
<dama_1 waldan, waldasin, waldas, waldagu, waldaw, waldanud, waldada, waldaja, waldatama, waldatakse>
ÕS valdama
+waldlane
<lane +waldlase, +waldlast, +waldlaste, +waldlasi>

näide: wägiwaldlane
vägivaldne isik
+waldne
<ne_2 +waldse, +waldist ja +waldset, +waldiste ja +waldsete, +waldseid>

näide: wägiwaldne
ÕS valdne, vägivaldne
+waldsus
<sus +waldsuse, +waldsust, +waldsuste, +waldsusi>

näide: wägiwaldsus
ÕS valdsus
wallakas
<kas wallaka, wallakat, wallakate, wallakaid>
valdaderikas
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
wallake
<ke_0 wallakese, wallakest, wallakeste, wallakesi>
wallakene
<kene wallakese, wallakest, wallakeste, wallakesi>
wallane
<ne_1 wallase, wallast, wallaste, wallaseid>
walla
ÕS valla
wallali
ÕS vallali
wallaline
<line wallalise, wallalist, wallaliste, wallalisi>
ÕS vallaline
wallandama
<dama_1 wallandan, wallandasin, wallandas, wallandagu, wallandaw, wallandanud, wallandada, wallandaja, wallandatama, wallandatakse>
ÕS vallandama
wallane
<ne_1 wallase, wallast, wallaste, wallaseid>
wallatama
<tama_1 wallatan, wallatasin, wallatas, wallatagu, wallataw, wallatanud, wallatada, wallataja, wallatatama, wallatatakse>
ÕS vallatama
wallatlema
<tlema_0 wallatlen, wallatlesin, wallatles, wallatelgu, wallatlew, wallatelnud, wallatleda, wallatleja, wallatletama, wallatletakse>
wallatelema
<telema wallatelen, wallatelesin, wallateles, wallatelgu, wallatelew, wallatelnud, wallateleda ja wallatella, wallateleja, wallateletama, wallateletakse ja wallatellakse>
ÕS vallatelema, vallatlema
wallatu
<tu_2 wallatu, wallatut, wallatute, wallatuid>
ÕS vallatu
wallatus
<tus wallatuse, wallatust, wallatuste, wallatusi>
ÕS vallatus
watlas
<las watla, watlat, watlate, watlaid>
riie
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
watman
<an_1 watmani, watmanit, watmanite, watmanid>
ÕS vatman

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur