ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 194 artiklit, väljastan 50

aevas
<as_1 aeva, aevast, aevaste, aevaid>
haewas = aevastus
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
aevastama
<tama_1 aevastan, aevastasin, aevastas, aevastagu, aevastaw, aevastanud, aevastada, aevastaja, aevastatama, aevastatakse>
ÕS2018 aevastama
aevastlema
<tlema_0 aevastlen, aevastlesin, aevastles, aevastelgu, aevastlew, aevastelnud, aevastleda, aevastleja, aevastletama, aevastletakse>
aevastelema
<telema aevastelen, aevastelesin, aevasteles, aevastelgu, aevastelew, aevastelnud, aevasteleda ja aevastella, aevasteleja, aevasteletama, aevasteletakse ja aevastellakse>
Tuletis sõnast „aevastama“.
aevastus
<tus aevastuse, aevastust, aevastuste, aevastusi>
ÕS2018 aevastus
ehmatama
<tama_1 ehmatan, ehmatasin, ehmatas, ehmatagu, ehmataw, ehmatanud, ehmatada, ehmataja, ehmatatama, ehmatatakse>
ÕS2018 ehmatama
ehmatlema
<tlema_0 ehmatlen, ehmatlesin, ehmatles, ehmatelgu, ehmatlew, ehmatelnud, ehmatleda, ehmatleja, ehmatletama, ehmatletakse>
ehmatelema
<telema ehmatelen, ehmatelesin, ehmateles, ehmatelgu, ehmatelew, ehmatelnud, ehmateleda ja ehmatella, ehmateleja, ehmateletama, ehmateletakse ja ehmatellakse>
Tuletis sõnast „ehmatama“.
ehmatus
<tus ehmatuse, ehmatust, ehmatuste, ehmatusi>
ÕS2018 ehmatus
ehmuma
<uma ehmun, ehmusin, ehmus, ehmugu, ehmuw, ehmunud, ehmuda, ehmuja, ehmutama, ehmutakse>
ÕS2018 ehmuma
ehmus
<mus ehmuse, ehmust, ehmuste, ehmusi>
ehmumine
elajas
<jas elaja, elajat, elajate, elajaid>
ÕS2018 elajas
elajake
<ke_0 elajakese, elajakest, elajakeste, elajakesi>
elajakene
<kene elajakese, elajakest, elajakeste, elajakesi>
elajalik
<lik elajaliku, elajalikku, elajalikkude, elajalikka>
ÕS2018 elajalik
elajalikkus
<likkus elajalikkuse, elajalikkust, elajalikkuste, elajalikkusi>
Tuletis sõnast „elajalik“.
elajaline
<line elajalise, elajalist, elajaliste, elajalisi>
‣ Kommentaar: tõenäoliselt sama tähendus mis tänapäeval elajalik.
hais <haisu, haisu, haisude, haisusid>
lõhn
ÕS2018 hais
haisema
<sema haisen, haisesin, haises, haisegu, haisew, haisenud, haiseda, haiseja, haistama, haistakse>
ÕS2018 haisema
haisma (tänapäevakuju: haisema)
<sma haisen, haisin, haisis, haisku, haisew, haisnud, haista, haisja, haistama, haistakse>
ÕS2018 haisema
haistma
<stma haistan, haistsin, haistis, haistku, haistew, haistnud, haista, haistja, haistetama, haistetakse>
ÕS2018 haistma
haisukas
<kas haisuka, haisukat, haisukate, haisukaid>
ÕS2018 haisukas
haisuline
<line haisulise, haisulist, haisuliste, haisulisi>
sama mis haisuga, nt mädamunahaisuline
haisutama
<tama_1 haisutan, haisutasin, haisutas, haisutagu, haisutaw, haisutanud, haisutada, haisutaja, haisutatama, haisutatakse>
ÕS2018 haisutama
haisutlema
<tlema_0 haisutlen, haisutlesin, haisutles, haisutelgu, haisutlew, haisutelnud, haisutleda, haisutleja, haisutletama, haisutletakse>
haisutelema
<telema haisutelen, haisutelesin, haisuteles, haisutelgu, haisutelew, haisutelnud, haisuteleda ja haisutella, haisuteleja, haisuteletama, haisuteletakse ja haisutellakse>
Tuletis sõnast „haisutama“.
haugatama
<tama_1 haugatan, haugatasin, haugatas, haugatagu, haugataw, haugatanud, haugatada, haugataja, haugatatama, haugatatakse>
ÕS2018 haugatama
haugatlema
<tlema_0 haugatlen, haugatlesin, haugatles, haugatelgu, haugatlew, haugatelnud, haugatleda, haugatleja, haugatletama, haugatletakse>
haugatelema
<telema haugatelen, haugatelesin, haugateles, haugatelgu, haugatelew, haugatelnud, haugateleda ja haugatella, haugateleja, haugateletama, haugateletakse ja haugatellakse>
Tuletis sõnast „haugatama“.
haugatus
<tus haugatuse, haugatust, haugatuste, haugatusi>
ÕS2018 haugatus
haugutama
<tama_1 haugutan, haugutasin, haugutas, haugutagu, haugutaw, haugutanud, haugutada, haugutaja, haugutatama, haugutatakse>
ÕS2018 haugutama
haugutis
<tis haugutise, haugutist, haugutiste, haugutisi>
riidlemine, pahandamine
Kommentaar: Sain haugutist.
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
haugutlema
<tlema_0 haugutlen, haugutlesin, haugutles, haugutelgu, haugutlew, haugutelnud, haugutleda, haugutleja, haugutletama, haugutletakse>
haugutelema
<telema haugutelen, haugutelesin, hauguteles, haugutelgu, haugutelew, haugutelnud, hauguteleda ja haugutella, hauguteleja, hauguteletama, hauguteletakse ja haugutellakse>
Tuletis sõnast „haugutama“.
haugutus
<tus haugutuse, haugutust, haugutuste, haugutusi>
haugutamine, näägutamine
Kommentaar: Postimees 1902: [meie] ei taha aga kõike seda südameta hurjutust ja lausa haugutust hääks kiita, mida nii mõnelgi walla-woli-kogu koosolekul tõsiste hädaliste ja viletsate wastu kuulda on.
haukuma
<kuma_1 haugun, haukusin, haukus, haukugu, haukuw, haukunud, haukuda, haukuja, haugutama, haugutakse>
ÕS2018 haukuma
heli <heli, heli, helide, helisid>
ÕS2018 heli
helama
<ama_1 helan, helasin, helas, helagu, helaw, helanud, helada, helaja, helatama, helatakse>

helisema
ÕS2018 helama
helin
<in helina, helinat, helinate, helinaid>
ÕS2018 helin
helisema
<sema helisen, helisesin, helises, helisegu, helisew, helisenud, heliseda, heliseja, helistama, helistakse>
ÕS2018 helisema
helistama
<tama_1 helistan, helistasin, helistas, helistagu, helistaw, helistanud, helistada, helistaja, helistatama, helistatakse>
ÕS2018 helistama
helistlema
<tlema_0 helistlen, helistlesin, helistles, helistelgu, helistlew, helistelnud, helistleda, helistleja, helistletama, helistletakse>
helistelema
<telema helistelen, helistelesin, helisteles, helistelgu, helistelew, helistelnud, helisteleda ja helistella, helisteleja, helisteletama, helisteletakse ja helistellakse>
Tuletis sõnast „helistama“.
helistus
<tus helistuse, helistust, helistuste, helistusi>
helistamine
heljuma
<uma heljun, heljusin, heljus, heljugu, heljuw, heljunud, heljuda, heljuja, heljutama, heljutakse>
ÕS2018 heljuma
heljutama
<tama_1 heljutan, heljutasin, heljutas, heljutagu, heljutaw, heljutanud, heljutada, heljutaja, heljutatama, heljutatakse>
ÕS2018 heljutama
heljutlema
<tlema_0 heljutlen, heljutlesin, heljutles, heljutelgu, heljutlew, heljutelnud, heljutleda, heljutleja, heljutletama, heljutletakse>
heljutelema
<telema heljutelen, heljutelesin, heljuteles, heljutelgu, heljutelew, heljutelnud, heljuteleda ja heljutella, heljuteleja, heljuteletama, heljuteletakse ja heljutellakse>
Tuletis sõnast „heljutama“.
heljutus
<tus heljutuse, heljutust, heljutuste, heljutusi>
heljutamine
hull <hullu, hullu, hullude, hullusid>
ÕS2018 hull
hullama
<ama_2 hullan, hullasin, hullas, hullaku, hullaw, hullanud, hullata, hullaja, hullatama, hullatakse>
ÕS2018 hullama
hullus
<us_1 hulluse, hullust, hulluste, hullusi>
ÕS2018 hullus
hullustama
<tama_1 hullustan, hullustasin, hullustas, hullustagu, hullustaw, hullustanud, hullustada, hullustaja, hullustatama, hullustatakse>
ÕS2018 hullustama
hullusti
ÕS2018 hullusti
hullustus
<tus hullustuse, hullustust, hullustuste, hullustusi>
maania, hullus
("Sünonüümisõnastik" 2007)
hullutama
<tama_1 hullutan, hullutasin, hullutas, hullutagu, hullutaw, hullutanud, hullutada, hullutaja, hullutatama, hullutatakse>
ÕS2018 hullutama
hullutasa
oma hulluse poolest
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
hullutlema
<tlema_0 hullutlen, hullutlesin, hullutles, hullutelgu, hullutlew, hullutelnud, hullutleda, hullutleja, hullutletama, hullutletakse>
hullutelema
<telema hullutelen, hullutelesin, hulluteles, hullutelgu, hullutelew, hullutelnud, hulluteleda ja hullutella, hulluteleja, hulluteletama, hulluteletakse ja hullutellakse>
Tuletis sõnast „hullutama“.
hullutus
<tus hullutuse, hullutust, hullutuste, hullutusi>
hullutamine
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
hurjoh
ÕS2018 hurjoh
hurjutama
<tama_1 hurjutan, hurjutasin, hurjutas, hurjutagu, hurjutaw, hurjutanud, hurjutada, hurjutaja, hurjutatama, hurjutatakse>
ÕS2018 hurjutama
hurjutlema
<tlema_0 hurjutlen, hurjutlesin, hurjutles, hurjutelgu, hurjutlew, hurjutelnud, hurjutleda, hurjutleja, hurjutletama, hurjutletakse>
hurjutelema
<telema hurjutelen, hurjutelesin, hurjuteles, hurjutelgu, hurjutelew, hurjutelnud, hurjuteleda ja hurjutella, hurjuteleja, hurjuteletama, hurjuteletakse ja hurjutellakse>
Tuletis sõnast „hurjutama“.
hurjäh
ÕS2018 hurjäh
häbi <häbi, häbi, häbide, häbisid>
ÕS2018 häbi
häbelik
<lik häbeliku, häbelikku, häbelikkude, häbelikka>
ÕS2018 häbelik
häbemata
ÕS2018 häbemata
häbematus
<tus häbematuse, häbematust, häbematuste, häbematusi>
ÕS2018 häbematus
häbendama
<dama_1 häbendan, häbendasin, häbendas, häbendagu, häbendaw, häbendanud, häbendada, häbendaja, häbendatama, häbendatakse>
häbenema panema, kohmetuma panema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
häbendlema
<dlema_0 häbendlen, häbendlesin, häbendles, häbendelgu, häbendlew, häbendelnud, häbendleda, häbendleja, häbendletama, häbendletakse>
häbendelema
<delema häbendelen, häbendelesin, häbendeles, häbendelgu, häbendelew, häbendelnud, häbendeleda ja häbendella, häbendeleja, häbendeletama, häbendeletakse ja häbendellakse>
Tuletis sõnast „häbenema“.
häbenema
<nema häbenen, häbenesin, häbenes, häbenegu, häbenew, häbenenud, häbeneda, häbeneja, häbenetama, häbenetakse>
ÕS2018 häbenema
häbiline
<line häbilise, häbilist, häbiliste, häbilisi>
sama mis häbelik
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
häbistama
<tama_1 häbistan, häbistasin, häbistas, häbistagu, häbistaw, häbistanud, häbistada, häbistaja, häbistatama, häbistatakse>
ÕS2018 häbistama
häbistus
<tus häbistuse, häbistust, häbistuste, häbistusi>
häbistamine; häbi, teotus
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
häbitu
<tu_1 häbituma, häbitumat, häbitumate, häbitumaid>
ÕS2018 häbitu
häbitus
<tus häbituse, häbitust, häbituste, häbitusi>
ÕS2018 häbitus
häda <häda, häda, hädade, hädasid>
ÕS2018 häda
hädadlema
<dlema_0 hädadlen, hädadlesin, hädadles, hädadelgu, hädadlew, hädadelnud, hädadleda, hädadleja, hädadletama, hädadletakse>
hädadelema
<delema hädadelen, hädadelesin, hädadeles, hädadelgu, hädadelew, hädadelnud, hädadeleda ja hädadella, hädadeleja, hädadeletama, hädadeletakse ja hädadellakse>
Tuletis sõnast „hädaldama“.
hädaldama
<dama_1 hädaldan, hädaldasin, hädaldas, hädaldagu, hädaldaw, hädaldanud, hädaldada, hädaldaja, hädaldatama, hädaldatakse>
ÕS2018 hädaldama
hädalema
<ema hädalen, hädalesin, hädales, hädalegu, hädalew, hädalenud, hädaleda, hädaleja, hädaletama, hädaletakse>
hädas olema, hädaldama
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
hädalik
<lik ja ik_1 hädaliku, hädalikku, hädalikkude, hädalikka
EHK:
hädaliku, hädalikku, hädalikkude, hädalikka>
sama mis hädaline
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
hädaline
<line hädalise, hädalist, hädaliste, hädalisi>
ÕS2018 hädaline
hädamisi
ÕS2018 hädamisi
hädandama
<dama_1 hädandan, hädandasin, hädandas, hädandagu, hädandaw, hädandanud, hädandada, hädandaja, hädandatama, hädandatakse>
sama mis hädaldama
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
hädane
<ne_1 hädase, hädast, hädaste, hädaseid>
hädapärane, vaevune; kiireloomuline, tungiv
Kommentaar: hädaste tarwis
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
hädasti
ÕS2018 hädasti
hädatsema
<tsema hädatsen, hädatsesin, hädatses, hädatsegu, hädatsew, hädatsenud, hädatseda, hädatseja, hädatsetama, hädatsetakse>
ÕS2018 hädatsema
hädine
<ne_1 hädise, hädist, hädiste, hädiseid>
ÕS2018 hädine
häilatama
<tama_1 häilatan, häilatasin, häilatas, häilatagu, häilataw, häilatanud, häilatada, häilataja, häilatatama, häilatatakse>
ÕS2018 häilatama
häilatlema
<tlema_0 häilatlen, häilatlesin, häilatles, häilatelgu, häilatlew, häilatelnud, häilatleda, häilatleja, häilatletama, häilatletakse>
häilatelema
<telema häilatelen, häilatelesin, häilateles, häilatelgu, häilatelew, häilatelnud, häilateleda ja häilatella, häilateleja, häilateletama, häilateletakse ja häilatellakse>
Tuletis sõnast „häilatama“ (läigatama, välgatama).
häilima
<ima häilin, häilisin, häilis, häiligu, häiliw, häilinud, häilida, häilija, häilitama, häilitakse>
ÕS2018 häilima
härin
<in härina, härinat, härinate, härinaid>
urin, lõrin
("Sünonüümisõnastik" 2007)
härisema
<sema härisen, härisesin, härises, härisegu, härisew, härisenud, häriseda, häriseja, häristama, häristakse>
hambaid paljastades hõrisema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
urisema, lõrisema
("Sünonüümisõnastik" 2007)
häristama
<tama_1 häristan, häristasin, häristas, häristagu, häristaw, häristanud, häristada, häristaja, häristatama, häristatakse>
härisema, hambaid paljastades urisema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
häristlema
<tlema_0 häristlen, häristlesin, häristles, häristelgu, häristlew, häristelnud, häristleda, häristleja, häristletama, häristletakse>
häristelema
<telema häristelen, häristelesin, häristeles, häristelgu, häristelew, häristelnud, häristeleda ja häristella, häristeleja, häristeletama, häristeletakse ja häristellakse>
Tuletis sõnast „häristama“ (urisema, lõristama).
häristus
<tus häristuse, häristust, häristuste, häristusi>
urisema ärritamine
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
hässitama (tänapäevakuju: ässitama)
<tama_1 hässitan, hässitasin, hässitas, hässitagu, hässitaw, hässitanud, hässitada, hässitaja, hässitatama, hässitatakse>
ÕS2018 ässitama
hässitlema
<tlema_0 hässitlen, hässitlesin, hässitles, hässitelgu, hässitlew, hässitelnud, hässitleda, hässitleja, hässitletama, hässitletakse>
hässitelema
<telema hässitelen, hässitelesin, hässiteles, hässitelgu, hässitelew, hässitelnud, hässiteleda ja hässitella, hässiteleja, hässiteletama, hässiteletakse ja hässitellakse>
Tuletis sõnast „hässitama“ (ässitama).
hässitus (tänapäevakuju: ässitus)
<tus hässituse, hässitust, hässituste, hässitusi>
ÕS2018 ässitus
häwima
<ima häwin, häwisin, häwis, häwigu, häwiw, häwinud, häwida, häwija, häwitama, häwitakse>
ÕS2018 hävima
häwinema
<nema häwinen, häwinesin, häwines, häwinegu, häwinew, häwinenud, häwineda, häwineja, häwinetama, häwinetakse>
ÕS2018 hävinema
häwitama
<tama_1 häwitan, häwitasin, häwitas, häwitagu, häwitaw, häwitanud, häwitada, häwitaja, häwitatama, häwitatakse>
ÕS2018 hävitama
häwitlema
<tlema_0 häwitlen, häwitlesin, häwitles, häwitelgu, häwitlew, häwitelnud, häwitleda, häwitleja, häwitletama, häwitletakse>
häwitelema
<telema häwitelen, häwitelesin, häwiteles, häwitelgu, häwitelew, häwitelnud, häwiteleda ja häwitella, häwiteleja, häwiteletama, häwiteletakse ja häwitellakse>
Tuletis sõnast „hävitama“.
häwitus
<tus häwituse, häwitust, häwituste, häwitusi>
ÕS2018 hävitus
hääl <hääle, häält, hääle ja häälde, häälte, hääli>
ÕS2018 hääl
hääldama
<dama_1 hääldan, hääldasin, hääldas, hääldagu, hääldaw, hääldanud, hääldada, hääldaja, hääldatama, hääldatakse>
ÕS2018 hääldama
hääleline
<line häälelise, häälelist, hääleliste, häälelisi>
ÕS2018 hääleline
häälendama
<dama_1 häälendan, häälendasin, häälendas, häälendagu, häälendaw, häälendanud, häälendada, häälendaja, häälendatama, häälendatakse>
häälde seadma
Kommentaar: häälestama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
häälene
<ne_1 häälese, häälest, hääleste, hääleseid>
häält omav, hääli omav
häälestama
<tama_1 häälestan, häälestasin, häälestas, häälestagu, häälestaw, häälestanud, häälestada, häälestaja, häälestatama, häälestatakse>
ÕS2018 häälestama
hääletama
<tama_1 hääletan, hääletasin, hääletas, hääletagu, hääletaw, hääletanud, hääletada, hääletaja, hääletatama, hääletatakse>
ÕS2018 hääletama
hääletu
<tu_1 hääletuma, hääletumat, hääletumate, hääletumaid>
ÕS2018 hääletu
hääletus
<tus hääletuse, hääletust, hääletuste, hääletusi>
ÕS2018 hääletus
häälik
<ik_2 hääliku, häälikut, häälikute, häälikuid>
ÕS2018 häälik
häälitama
<tama_1 häälitan, häälitasin, häälitas, häälitagu, häälitaw, häälitanud, häälitada, häälitaja, häälitatama, häälitatakse>
meelitama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
häälitis
<tis häälitise, häälitist, häälitiste, häälitisi>
meelitusevahend
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
häälitselema
<elema häälitselen, häälitselesin, häälitseles, häälitselegu ja häälitselgu, häälitselew, häälitselenud ja häälitselnud, häälitseleda ja häälitselda, häälitseleja, häälitseldama, häälitseldakse>
Tuletis sõnast „häälitsema“.
häälitsema
<tsema häälitsen, häälitsesin, häälitses, häälitsegu, häälitsew, häälitsenud, häälitseda, häälitseja, häälitsetama, häälitsetakse>
ÕS2018 häälitsema
häälitsus
<sus häälitsuse, häälitsust, häälitsuste, häälitsusi>
ÕS2018 häälitsus
häälitus
<tus häälituse, häälitust, häälituste, häälitusi>
meelitamine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
hüpp <hüpu, hüppu, hüppude, hüppusid>
hüpe
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
hüpak
<ak hüpaku, hüpakut, hüpakute, hüpakuid>
ÕS2018 hüpak
hüpakil
näide: hüpakil olema
ÕS2018 hüpakil
hüpakile
näide: hüpakile tõusma
ÕS2018 hüpakile
hüpatama
<tama_1 hüpatan, hüpatasin, hüpatas, hüpatagu, hüpataw, hüpatanud, hüpatada, hüpataja, hüpatatama, hüpatatakse>
ÕS2018 hüpatama
hüpatlema
<tlema_0 hüpatlen, hüpatlesin, hüpatles, hüpatelgu, hüpatlew, hüpatelnud, hüpatleda, hüpatleja, hüpatletama, hüpatletakse>
hüpatelema
<telema hüpatelen, hüpatelesin, hüpateles, hüpatelgu, hüpatelew, hüpatelnud, hüpateleda ja hüpatella, hüpateleja, hüpateletama, hüpateletakse ja hüpatellakse>
Tuletis sõnast „hüpatama“.
hüpe
<pe hüppe, hüpet, hüpete, hüppeid>
ÕS2018 hüpe
hüpeldama
<dama_1 hüpeldan, hüpeldasin, hüpeldas, hüpeldagu, hüpeldaw, hüpeldanud, hüpeldada, hüpeldaja, hüpeldatama, hüpeldatakse>
sama mis hüpatama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
hüpeldlema
<dlema_0 hüpeldlen, hüpeldlesin, hüpeldles, hüpeldelgu, hüpeldlew, hüpeldelnud, hüpeldleda, hüpeldleja, hüpeldletama, hüpeldletakse>
hüpeldelema
<delema hüpeldelen, hüpeldelesin, hüpeldeles, hüpeldelgu, hüpeldelew, hüpeldelnud, hüpeldeleda ja hüpeldella, hüpeldeleja, hüpeldeletama, hüpeldeletakse ja hüpeldellakse>
Tuletis sõnast „hüplema“.
hüpitama
<tama_1 hüpitan, hüpitasin, hüpitas, hüpitagu, hüpitaw, hüpitanud, hüpitada, hüpitaja, hüpitatama, hüpitatakse>
ÕS2018 hüpitama
hüpitlema
<tlema_0 hüpitlen, hüpitlesin, hüpitles, hüpitelgu, hüpitlew, hüpitelnud, hüpitleda, hüpitleja, hüpitletama, hüpitletakse>
hüpitelema
<telema hüpitelen, hüpitelesin, hüpiteles, hüpitelgu, hüpitelew, hüpitelnud, hüpiteleda ja hüpitella, hüpiteleja, hüpiteletama, hüpiteletakse ja hüpitellakse>
Tuletis sõnast „hüpitama“.
hüplema
<plema_2 hüplen, hüplesin, hüples, hüpelgu, hüplew, hüpelnud, hüpelda, hüpleja, hüpeldama, hüpeldakse>
ÕS2018 hüplema
hüppama
<ppama hüppan, hüppasin, hüppas, hüpaku, hüppaw, hüpanud, hüpata, hüppaja, hüpatama, hüpatakse>
ÕS2018 hüppama
ilm <ilma, ilma, ilmade, ilmu>
ÕS2018 ilm
ilmake
<ke_0 ilmakese, ilmakest, ilmakeste, ilmakesi>
ilmakene
<kene ilmakese, ilmakest, ilmakeste, ilmakesi>
ilmalik
<lik ilmaliku, ilmalikku, ilmalikkude, ilmalikka>
ÕS2018 ilmalik
ilmaline
<line ilmalise, ilmalist, ilmaliste, ilmalisi>
ilmlik
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
üle-ilmaline
Kommentaar: international
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
ilmandama
<dama_1 ilmandan, ilmandasin, ilmandas, ilmandagu, ilmandaw, ilmandanud, ilmandada, ilmandaja, ilmandatama, ilmandatakse>
ilmanduse alal tegev olema (ilmandus = Wetterdienst)
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
aklimatisatsioon, harjutamine või harjumine ilmastikuga
Kommentaar: „Maadeteaduse sõnastik“, Eesti Kirjandus 1911. a
ilmanduma
<uma ilmandun, ilmandusin, ilmandus, ilmandugu, ilmanduw, ilmandunud, ilmanduda, ilmanduja, ilmandutama, ilmandutakse>
aklimatiseeruma, harjutama või harjuma ilmastikuga
Kommentaar: „Maadeteaduse sõnastik“, Eesti Kirjandus 1911. a

akklimatiseeruma; ilmastuma
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
ilmane
<ne_1 ilmase, ilmast, ilmaste, ilmaseid>
ilmaga seotud, nt ilusailmane
("Väike õigekeelsus-sõnaraamat" 1945)
ilmas
näide: ei ilmas
ÕS2018 ilmaski
ilmastik
<tik ilmastiku, ilmastikku, ilmastikkude, ilmastikka>
ÕS2018 ilmastik
ilmatu
näide: ilmatu suur
ÕS2018 ilmatuma
ilme <ilme, ilmet, ilmete, ilmeid>
ÕS2018 ilme
ilmlik
<lik ilmliku, ilmlikku, ilmlikkude, ilmlikka>
ÕS2018 ilmlik
ilmne
<ne_2 ilmse, ilmist ja ilmset, ilmiste ja ilmsete, ilmseid>
ÕS2018 ilmne
ilmnema
<nema ilmnen, ilmnesin, ilmnes, ilmnegu, ilmnew, ilmnenud, ilmneda, ilmneja, ilmnetama, ilmnetakse>
ÕS2018 ilmnema
ilmsi
näide: ilmsi waletama
ÕS2018 ilmsi
ilmsiks
näide: ilmsiks saama
ÕS2018 ilmsiks
ilmsus
<sus ilmsuse, ilmsust, ilmsuste, ilmsusi>
ilmumine, ilmutus; avalikkus
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
ilmu
näide: ilmu saama, ilmu tulema
avalikuks
(Saareste)
ilmuke
<ke_0 ilmukese, ilmukest, ilmukeste, ilmukesi>
ilmukene
<kene ilmukese, ilmukest, ilmukeste, ilmukesi>
ÕS2018 ilmukene
ilmuma
<uma ilmun, ilmusin, ilmus, ilmugu, ilmuw, ilmunud, ilmuda, ilmuja, ilmutama, ilmutakse>
ÕS2018 ilmuma
ilmutama
<tama_1 ilmutan, ilmutasin, ilmutas, ilmutagu, ilmutaw, ilmutanud, ilmutada, ilmutaja, ilmutatama, ilmutatakse>
ÕS2018 ilmutama
ilmutlema
<tlema_0 ilmutlen, ilmutlesin, ilmutles, ilmutelgu, ilmutlew, ilmutelnud, ilmutleda, ilmutleja, ilmutletama, ilmutletakse>
ilmutelema
<telema ilmutelen, ilmutelesin, ilmuteles, ilmutelgu, ilmutelew, ilmutelnud, ilmuteleda ja ilmutella, ilmuteleja, ilmuteletama, ilmuteletakse ja ilmutellakse>
Tuletis sõnast „ilmutama“.
ilmutus
<tus ilmutuse, ilmutust, ilmutuste, ilmutusi>
ÕS2018 ilmutus
ime1 <ime, imet, imede, imesid>
nähtus
ÕS2018 ime
imelik
<lik imeliku, imelikku, imelikkude, imelikka>
ÕS2018 imelik
imelikkus
<likkus imelikkuse, imelikkust, imelikkuste, imelikkusi>
Tuletis sõnast „imelik“.
imeline
<line imelise, imelist, imeliste, imelisi>
ÕS2018 imeline
imene
<ne_1 imese, imest, imeste, imeseid>
imeline
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
imestama
<tama_1 imestan, imestasin, imestas, imestagu, imestaw, imestanud, imestada, imestaja, imestatama, imestatakse>
ÕS2018 imestama
imestlema
<tlema_0 imestlen, imestlesin, imestles, imestelgu, imestlew, imestelnud, imestleda, imestleja, imestletama, imestletakse>
imestelema
<telema imestelen, imestelesin, imesteles, imestelgu, imestelew, imestelnud, imesteleda ja imestella, imesteleja, imesteletama, imesteletakse ja imestellakse>
ÕS2018 imestelema, imestlema
imestus
<tus imestuse, imestust, imestuste, imestusi>
ÕS2018 imestus
imetsema
<tsema imetsen, imetsesin, imetses, imetsegu, imetsew, imetsenud, imetseda, imetseja, imetsetama, imetsetakse>
imestama
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
imetu
<tu_2 imetu, imetut, imetute, imetuid>
ime-
Kommentaar: nt imetu ilus ehk imeilus
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
imetus1
<tus imetuse, imetust, imetuste, imetusi>
sama mis ime
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
ime2 <ime, imet>
näide: imet andma
vedelik; toit
imema
<ema imen, imesin, imes, imegu, imew, imenud, imeda, imeja, imetama, imetakse>
ÕS2018 imema
imetama
<tama_1 imetan, imetasin, imetas, imetagu, imetaw, imetanud, imetada, imetaja, imetatama, imetatakse>
ÕS2018 imetama
imetis
<tis imetise, imetist, imetiste, imetisi>
imetus, imetamine
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
imetlema
<tlema_0 imetlen, imetlesin, imetles, imetelgu, imetlew, imetelnud, imetleda, imetleja, imetletama, imetletakse>
imetelema
<telema imetelen, imetelesin, imeteles, imetelgu, imetelew, imetelnud, imeteleda ja imetella, imeteleja, imeteletama, imeteletakse ja imetellakse>
Tuletis sõnast „imetama“.
ÕS2018 imetelema, imetlema
imetus2
<tus imetuse, imetust, imetuste, imetusi>
imetamine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
imitsema (tänapäevakuju: immitsema)
<tsema imitsen, imitsesin, imitses, imitsegu, imitsew, imitsenud, imitseda, imitseja, imitsetama, imitsetakse>
ÕS2018 immitsema
imitsus (tänapäevakuju: immitsus)
<sus imitsuse, imitsust, imitsuste, imitsusi>
Tuletis sõnast „immitsema“.
(ÕS 2013)
inimene
<mene inimese, inimest, inimeste, inimesi>
ÕS2018 inimene
inimeseline
<line inimeselise, inimeselist, inimeseliste, inimeselisi>
ÕS2018 inimeseline
inimlik
<lik inimliku, inimlikku, inimlikkude, inimlikka>
ÕS2018 inimlik
inimlikkus
<likkus inimlikkuse, inimlikkust, inimlikkuste, inimlikkusi>
Tuletis sõnast „inimlik“.
inimnema
<nema inimnen, inimnesin, inimnes, inimnegu, inimnew, inimnenud, inimneda, inimneja, inimnetama, inimnetakse>
inimeseks muutuma, saama
inimus (tänapäevakuju: inimsus)
<mus inimuse, inimust, inimuste, inimusi>
ÕS2018 inimsus
irw <irwi, irwi>
lahti olek; pilge
ÕS2018 irv
irwakil
näide: irwakil olema
ÕS2018 irvakil
irwakile
näide: irwakile jääma
ÕS2018 irvakile
irwand
<nd irwandi, irwandit, irwandite, irwandid>
halvustavalt: irvitaja, pilkaja
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
irwik
<ik_2 irwiku, irwikut, irwikute, irwikuid>
ÕS2018 irvik
irwima
<ima irwin, irwisin, irwis, irwigu, irwiw, irwinud, irwida, irwija, irwitama, irwitakse>
ÕS2018 irvima
irwitama
<tama_1 irwitan, irwitasin, irwitas, irwitagu, irwitaw, irwitanud, irwitada, irwitaja, irwitatama, irwitatakse>
ÕS2018 irvitama
irwitlema
<tlema_0 irwitlen, irwitlesin, irwitles, irwitelgu, irwitlew, irwitelnud, irwitleda, irwitleja, irwitletama, irwitletakse>
irwitelema
<telema irwitelen, irwitelesin, irwiteles, irwitelgu, irwitelew, irwitelnud, irwiteleda ja irwitella, irwiteleja, irwiteletama, irwiteletakse ja irwitellakse>
Tuletis sõnast „irvitama“.
irwitus
<tus irwituse, irwitust, irwituste, irwitusi>
ÕS2018 irvitus
isa <isa, isa, isade, isasid>
ÕS2018 isa
isak
<ak isaku, isakut, isakute, isakuid>
võõrasisa
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
isakas
<kas isaka, isakat, isakate, isakaid>
tolmukas, tolmukapea
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
isalik
<lik isaliku, isalikku, isalikkude, isalikka>
ÕS2018 isalik
isaline
<line isalise, isalist, isaliste, isalisi>
isalik; isa omav
Kommentaar: isaline laps
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
isand
<and isanda, isandat, isandate, isandaid>
ÕS2018 isand
isandlik
<lik isandliku, isandlikku, isandlikkude, isandlikka>
ÕS2018 isandlik
isandlikkus
<likkus isandlikkuse, isandlikkust, isandlikkuste, isandlikkusi>
Tuletis sõnast „isandlik“.
isandus
<dus isanduse, isandust, isanduste, isandusi>
isandolu, isand olemine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
isane
<ne_1 isase, isast, isaste, isaseid>
ÕS2018 isane
isatu
<tu_1 isatuma, isatumat, isatumate, isatumaid>
ÕS2018 isatu
jagu <jao, jagu, jakku, jagude, jagusid>
ÕS2018 jagu
jagama
<ama_1 jagan, jagasin, jagas, jagagu, jagaw, jaganud, jagada, jagaja, jagatama, jagatakse>
ÕS2018 jagama
jagamus
<mus jagamuse, jagamust, jagamuste, jagamusi>
osa, portsjon
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
jagelema
<elema jagelen, jagelesin, jageles, jagelegu ja jagelgu, jagelew, jagelenud ja jagelnud, jageleda ja jagelda, jageleja, jageldama, jageldakse>
ÕS2018 jagelema
jagune
<ne_1 jaguse, jagust, jaguste, jaguseid>
ÕS2018 jagune
jagunema
<nema jagunen, jagunesin, jagunes, jagunegu, jagunew, jagunenud, jaguneda, jaguneja, jagunetama, jagunetakse>
ÕS2018 jagunema
jagunik
<nik jaguniku, jagunikku, jagunikkude, jagunikka>
osanik
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
jaoke
<ke_0 jaokese, jaokest, jaokeste, jaokesi>
jaokene
<kene jaokese, jaokest, jaokeste, jaokesi>
jaoline
<line jaolise, jaolist, jaoliste, jaolisi>
ÕS2018 jaoline
jaond
<nd jaondi, jaondit, jaondite, jaondid>
jaotus, jagu
Kommentaar: Päewaleht 1920: Saksa põhiseaduse esimene jaond kannab pealkirja „Reich und Länder“
jaostik
<tik jaostiku, jaostikku, jaostikkude, jaostikka>
jagude kogum
jaotama
<tama_1 jaotan, jaotasin, jaotas, jaotagu, jaotaw, jaotanud, jaotada, jaotaja, jaotatama, jaotatakse>
ÕS2018 jaotama
jaoti
ÕS2018 jaoti
jaotine
<tine jaotise, jaotist, jaotiste, jaotisi>
kohatine, paigutine, tükatine
("Sünonüümisõnastik" 2007)
jaotlema
<tlema_0 jaotlen, jaotlesin, jaotles, jaotelgu, jaotlew, jaotelnud, jaotleda, jaotleja, jaotletama, jaotletakse>
jaotelema
<telema jaotelen, jaotelesin, jaoteles, jaotelgu, jaotelew, jaotelnud, jaoteleda ja jaotella, jaoteleja, jaoteletama, jaoteletakse ja jaotellakse>
Tuletis sõnast „jaotama“.
jaotus
<tus jaotuse, jaotust, jaotuste, jaotusi>
ÕS2018 jaotus
jaht <jahi, jahti, jahtide, jahtisid ja jahte>
ÕS2018 jaht
jahiline
<line jahilise, jahilist, jahiliste, jahilisi>
ÕS2018 jahiline
jahtima
<htima jahin, jahtisin, jahtis, jahtigu, jahtiw, jahtinud, jahtida, jahtija, jahitama, jahitakse>
ÕS2018 jahtima
jahtlema
<htlema jahtlen, jahtlesin, jahtles, jahelgu, jahtlew, jahelnud, jahelda, jahtleja, jaheldama, jaheldakse>
Tuletis sõnast „jahtima“.
jahtuma
<htuma_2 jahtun, jahtusin, jahtus, jahtugu, jahtuw, jahtunud, jahtuda, jahtuja, jahutama, jahutakse>
ÕS2018 jahtuma
jahutama
<tama_1 jahutan, jahutasin, jahutas, jahutagu, jahutaw, jahutanud, jahutada, jahutaja, jahutatama, jahutatakse>
ÕS2018 jahutama
jahutis
<tis jahutise, jahutist, jahutiste, jahutisi>
ÕS2018 jahutis
jahutlema
<tlema_0 jahutlen, jahutlesin, jahutles, jahutelgu, jahutlew, jahutelnud, jahutleda, jahutleja, jahutletama, jahutletakse>
jahutelema
<telema jahutelen, jahutelesin, jahuteles, jahutelgu, jahutelew, jahutelnud, jahuteleda ja jahutella, jahuteleja, jahuteletama, jahuteletakse ja jahutellakse>
Tuletis sõnast „jahutama“.
jahutus
<tus jahutuse, jahutust, jahutuste, jahutusi>
ÕS2018 jahutus
jaolik
<lik jaoliku, jaolikku, jaolikkude, jaolikka>
sama mis jaoline
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
jaoline
<line jaolise, jaolist, jaoliste, jaolisi>
ÕS2018 jaoline
jaond
<nd jaondi, jaondit, jaondite, jaondid>
jaotus, jagu
Kommentaar: Päewaleht 1920: Saksa põhiseaduse esimene jaond kannab pealkirja „Reich und Länder“
jaostik
<tik jaostiku, jaostikku, jaostikkude, jaostikka>
jagude kogum
jaotama
<tama_1 jaotan, jaotasin, jaotas, jaotagu, jaotaw, jaotanud, jaotada, jaotaja, jaotatama, jaotatakse>
ÕS2018 jaotama
jaoti
ÕS2018 jaoti
jaotine
<tine jaotise, jaotist, jaotiste, jaotisi>
kohatine, paigutine, tükatine
("Sünonüümisõnastik" 2007)
jaotlema
<tlema_0 jaotlen, jaotlesin, jaotles, jaotelgu, jaotlew, jaotelnud, jaotleda, jaotleja, jaotletama, jaotletakse>
jaotelema
<telema jaotelen, jaotelesin, jaoteles, jaotelgu, jaotelew, jaotelnud, jaoteleda ja jaotella, jaoteleja, jaoteletama, jaoteletakse ja jaotellakse>
Tuletis sõnast „jaotama“.
jaotus
<tus jaotuse, jaotust, jaotuste, jaotusi>
ÕS2018 jaotus
juhatama
<tama_1 juhatan, juhatasin, juhatas, juhatagu, juhataw, juhatanud, juhatada, juhataja, juhatatama, juhatatakse>
ÕS2018 juhatama
juhatlema
<tlema_0 juhatlen, juhatlesin, juhatles, juhatelgu, juhatlew, juhatelnud, juhatleda, juhatleja, juhatletama, juhatletakse>
juhatelema
<telema juhatelen, juhatelesin, juhateles, juhatelgu, juhatelew, juhatelnud, juhateleda ja juhatella, juhateleja, juhateletama, juhateletakse ja juhatellakse>
Tuletis sõnast „juhatama“.
juhatus
<tus juhatuse, juhatust, juhatuste, juhatusi>
ÕS2018 juhatus
jääm <jääma, jääma, jäämade, jäämu>
ÕS2018 jääm
jätis
<is_1 jätise, jätist, jätiste, jätiseid>
ÕS2018 jätis
+jätlik
<lik +jätliku, +jätlikku, +jätlikkude, +jätlikka>

näide: järelejätlik
järeleandlik
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
jätma
<tma_3 jätan, jätsin, jättis, jätku, jättew, jätnud, jätta, jätja, jäetama ja jätetama, jäetakse ja jätetakse>
ÕS2018 jätma
jäädawus
<wus jäädawuse, jäädawust, jäädawuste, jäädawusi>
Tuletis sõnast „jäädav“.
jäädus
<dus jääduse, jäädust, jääduste, jäädusi>
jäämine, jääv olek
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
jääk <jäägi, jääki, jääkide, jääkisid ja jääke>
ÕS2018 jääk
jääma <jään, jäin, jäi, jäägu, jääw, jäänud, jääda, jääja, jäädama, jäädakse>
ÕS2018 jääma
jäänus
<us_2 jäänuse, jäänust, jäänuste, jäänuseid>
ÕS2018 jäänus
jäät+maa <maa jäät+maa, jäät+maad, jäät+maade, jäät+maid>
ÕS2018 jäätmaa
kaagatama
<tama_1 kaagatan, kaagatasin, kaagatas, kaagatagu, kaagataw, kaagatanud, kaagatada, kaagataja, kaagatatama, kaagatatakse>
ÕS2018 kaagatama
kaagatlema
<tlema_0 kaagatlen, kaagatlesin, kaagatles, kaagatelgu, kaagatlew, kaagatelnud, kaagatleda, kaagatleja, kaagatletama, kaagatletakse>
kaagatelema
<telema kaagatelen, kaagatelesin, kaagateles, kaagatelgu, kaagatelew, kaagatelnud, kaagateleda ja kaagatella, kaagateleja, kaagateletama, kaagateletakse ja kaagatellakse>
Tuletis sõnast „kaagatama“.
kaagatus
<tus kaagatuse, kaagatust, kaagatuste, kaagatusi>
ÕS2018 kaagatus
kaagutama
<tama_1 kaagutan, kaagutasin, kaagutas, kaagutagu, kaagutaw, kaagutanud, kaagutada, kaagutaja, kaagutatama, kaagutatakse>
ÕS2018 kaagutama
kaagutlema
<tlema_0 kaagutlen, kaagutlesin, kaagutles, kaagutelgu, kaagutlew, kaagutelnud, kaagutleda, kaagutleja, kaagutletama, kaagutletakse>
kaagutelema
<telema kaagutelen, kaagutelesin, kaaguteles, kaagutelgu, kaagutelew, kaagutelnud, kaaguteleda ja kaagutella, kaaguteleja, kaaguteletama, kaaguteletakse ja kaagutellakse>
Tuletis sõnast „kaagutama“.
kaagutus
<tus kaagutuse, kaagutust, kaagutuste, kaagutusi>
ÕS2018 kaagutus
kahm <kahmu, kahmu, kahmude, kahmusid>
kärmus, väledus, osavus
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
ÕS2018 kahm
kahmakas
<kas kahmaka, kahmakat, kahmakate, kahmakaid>
ÕS2018 kahmakas
kahmama
<ama_2 kahman, kahmasin, kahmas, kahmaku, kahmaw, kahmanud, kahmata, kahmaja, kahmatama, kahmatakse>
ÕS2018 kahmama
kahmatlema
<tlema_0 kahmatlen, kahmatlesin, kahmatles, kahmatelgu, kahmatlew, kahmatelnud, kahmatleda, kahmatleja, kahmatletama, kahmatletakse>
kahmatelema
<telema kahmatelen, kahmatelesin, kahmateles, kahmatelgu, kahmatelew, kahmatelnud, kahmateleda ja kahmatella, kahmateleja, kahmateletama, kahmateletakse ja kahmatellakse>
Tuletis sõnast „kahmama“.
kahmima
<ima kahmin, kahmisin, kahmis, kahmigu, kahmiw, kahminud, kahmida, kahmija, kahmitama, kahmitakse>
ÕS2018 kahmima
kahmitsema
<tsema kahmitsen, kahmitsesin, kahmitses, kahmitsegu, kahmitsew, kahmitsenud, kahmitseda, kahmitseja, kahmitsetama, kahmitsetakse>
ahnitsema, kokku kahmama
("Sünonüümisõnastik" 2007)
kahw2 <kahwa, kahwa, kahwade, kahwu>
kahvatu
Kommentaar: Samast sõnast on tulnud nt liitsõna kahvanägu.
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kahwakas
<kas kahwaka, kahwakat, kahwakate, kahwakaid>
ÕS2018 kahvakas
kahwama
<ama_2 kahwan, kahwasin, kahwas, kahwaku, kahwaw, kahwanud, kahwata, kahwaja, kahwatama, kahwatakse>
kahvatuks, valgeks muutuma
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kahwatama
<tama_1 kahwatan, kahwatasin, kahwatas, kahwatagu, kahwataw, kahwatanud, kahwatada, kahwataja, kahwatatama, kahwatatakse>
ÕS2018 kahvatama
kahwatlema
<tlema_0 kahwatlen, kahwatlesin, kahwatles, kahwatelgu, kahwatlew, kahwatelnud, kahwatleda, kahwatleja, kahwatletama, kahwatletakse>
kahwatelema
<telema kahwatelen, kahwatelesin, kahwateles, kahwatelgu, kahwatelew, kahwatelnud, kahwateleda ja kahwatella, kahwateleja, kahwateletama, kahwateletakse ja kahwatellakse>
Tuletis sõnast „kahvatama“.
kahwatu
<tu_2 kahwatu, kahwatut, kahwatute, kahwatuid>
ÕS2018 kahvatu
kahwatus
<tus kahwatuse, kahwatust, kahwatuste, kahwatusi>
ÕS2018 kahvatus
kaiss <kaisu, kaissu, kaissude, kaissusid>
ÕS2018 kaiss
kaisutama
<tama_1 kaisutan, kaisutasin, kaisutas, kaisutagu, kaisutaw, kaisutanud, kaisutada, kaisutaja, kaisutatama, kaisutatakse>
ÕS2018 kaisutama
kaisutlema
<tlema_0 kaisutlen, kaisutlesin, kaisutles, kaisutelgu, kaisutlew, kaisutelnud, kaisutleda, kaisutleja, kaisutletama, kaisutletakse>
kaisutelema
<telema kaisutelen, kaisutelesin, kaisuteles, kaisutelgu, kaisutelew, kaisutelnud, kaisuteleda ja kaisutella, kaisuteleja, kaisuteletama, kaisuteletakse ja kaisutellakse>
Tuletis sõnast „kaisutama“.
kaisutus
<tus kaisutuse, kaisutust, kaisutuste, kaisutusi>
ÕS2018 kaisutus
kalle <kalde, kallet, kallete, kaldeid>
ÕS2018 kalle
kaldaline
<line kaldalise, kaldalist, kaldaliste, kaldalisi>
teatud laadi kaldaga või kallastega
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
kaldane
<ne_3 kaldase, kaldast, kaldaste, kaldasi>
kaldapealne, kaldalähedane
Kommentaar: Fr. Tuglasel on novell „Kaldasel teel“.
kaldene
<ne_3 kaldese, kaldest, kaldeste, kaldesi>
kaldega, kaldeline
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
kaldlik
<lik kaldliku, kaldlikku, kaldlikkude, kaldlikka>
tee kohta: viltu, kaldus
("Sünonüümisõnastik" 2007)
kalduma
<lduma_2 kaldun, kaldusin, kaldus, kaldugu, kalduw, kaldunud, kalduda, kalduja, kallutama, kallutakse>
ÕS2018 kalduma
kalduwus
<wus kalduwuse, kalduwust, kalduwuste, kalduwusi>
ÕS2018 kalduvus
kallak
<ak kallaku, kallakut, kallakute, kallakuid>
ÕS2018 kallak
kallakas
<kas kallaka, kallakat, kallakate, kallakaid>
ÕS2018 kallakas
kallakil
näide: kallakil olema
ÕS2018 kallakil
kallakile
näide: kallakile wajuma
ÕS2018 kallakile
kallal
näide: kallal olema
ÕS2018 kallal
kallale
näide: kallale kippuma
ÕS2018 kallale
kallalt
näide: kallalt minema
ÕS2018 kallalt
kallama
<ama_2 kallan, kallasin, kallas, kallaku, kallaw, kallanud, kallata, kallaja, kallatama, kallatakse>
ÕS2018 kallama
kallas <kalda, kallast, kallaste, kaldaid>
ÕS2018 kallas
kallatama
<tama_1 kallatan, kallatasin, kallatas, kallatagu, kallataw, kallatanud, kallatada, kallataja, kallatatama, kallatatakse>
(anumat) kallamiseks kallutama; kallukile vajutama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kallatus
<tus kallatuse, kallatust, kallatuste, kallatusi>
sama mis kallutus
kallukil
näide: kallukil olema
kallakas asendis, kallakil
kallukile
näide: kallukile wajuma
kallakasse asendisse, kallakile
kallutama
<tama_1 kallutan, kallutasin, kallutas, kallutagu, kallutaw, kallutanud, kallutada, kallutaja, kallutatama, kallutatakse>
ÕS2018 kallutama
kallutlema
<tlema_0 kallutlen, kallutlesin, kallutles, kallutelgu, kallutlew, kallutelnud, kallutleda, kallutleja, kallutletama, kallutletakse>
kallutelema
<telema kallutelen, kallutelesin, kalluteles, kallutelgu, kallutelew, kallutelnud, kalluteleda ja kallutella, kalluteleja, kalluteletama, kalluteletakse ja kallutellakse>
Tuletis sõnast „kallutama“.
kallukil
näide: kallukil olema
kallakas asendis, kallakil
kallukile
näide: kallukile wajuma
kallakasse asendisse, kallakile
kallutama
<tama_1 kallutan, kallutasin, kallutas, kallutagu, kallutaw, kallutanud, kallutada, kallutaja, kallutatama, kallutatakse>
ÕS2018 kallutama
kallutlema
<tlema_0 kallutlen, kallutlesin, kallutles, kallutelgu, kallutlew, kallutelnud, kallutleda, kallutleja, kallutletama, kallutletakse>
kallutelema
<telema kallutelen, kallutelesin, kalluteles, kallutelgu, kallutelew, kallutelnud, kalluteleda ja kallutella, kalluteleja, kalluteletama, kalluteletakse ja kallutellakse>
Tuletis sõnast „kallutama“.
kang <kangi, kangi, kangide, kangisid ja kange>
ÕS2018 kang
kangutama
<tama_1 kangutan, kangutasin, kangutas, kangutagu, kangutaw, kangutanud, kangutada, kangutaja, kangutatama, kangutatakse>
ÕS2018 kangutama
kangutlema
<tlema_0 kangutlen, kangutlesin, kangutles, kangutelgu, kangutlew, kangutelnud, kangutleda, kangutleja, kangutletama, kangutletakse>
kangutelema
<telema kangutelen, kangutelesin, kanguteles, kangutelgu, kangutelew, kangutelnud, kanguteleda ja kangutella, kanguteleja, kanguteletama, kanguteletakse ja kangutellakse>
Tuletis sõnast „kangutama“.
kangutus
<tus kangutuse, kangutust, kangutuste, kangutusi>
kangutamine
("Väike murdesõnastik" 1996)
kangutama
<tama_1 kangutan, kangutasin, kangutas, kangutagu, kangutaw, kangutanud, kangutada, kangutaja, kangutatama, kangutatakse>
ÕS2018 kangutama
kangutlema
<tlema_0 kangutlen, kangutlesin, kangutles, kangutelgu, kangutlew, kangutelnud, kangutleda, kangutleja, kangutletama, kangutletakse>
kangutelema
<telema kangutelen, kangutelesin, kanguteles, kangutelgu, kangutelew, kangutelnud, kanguteleda ja kangutella, kanguteleja, kanguteletama, kanguteletakse ja kangutellakse>
Tuletis sõnast „kangutama“.
kangutus
<tus kangutuse, kangutust, kangutuste, kangutusi>
kangutamine
("Väike murdesõnastik" 1996)
kannatama
<tama_1 kannatan, kannatasin, kannatas, kannatagu, kannataw, kannatanud, kannatada, kannataja, kannatatama, kannatatakse>
ÕS2018 kannatama
kannatlema
<tlema_0 kannatlen, kannatlesin, kannatles, kannatelgu, kannatlew, kannatelnud, kannatleda, kannatleja, kannatletama, kannatletakse>
kannatelema
<telema kannatelen, kannatelesin, kannateles, kannatelgu, kannatelew, kannatelnud, kannateleda ja kannatella, kannateleja, kannateletama, kannateletakse ja kannatellakse>
Tuletis sõnast „kannatama“.
kannatlik
<lik kannatliku, kannatlikku, kannatlikkude, kannatlikka>
ÕS2018 kannatlik
kannatus
<tus kannatuse, kannatust, kannatuste, kannatusi>
ÕS2018 kannatus
karg <karu, kargu>
kargamine, kargamissoov
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
kargama
<gama kargan, kargasin, kargas, karaku, kargaw, karanud, karata, kargaja, karatama, karatakse>
ÕS2018 kargama
karglema
<glema karglen, karglesin, kargles, karelgu, karglew, karelnud, karelda, kargleja, kareldama, kareldakse>
ÕS2018 karglema
kargutama
<tama_1 kargutan, kargutasin, kargutas, kargutagu, kargutaw, kargutanud, kargutada, kargutaja, kargutatama, kargutatakse>
ÕS2018 kargutama
karguti
<ti karguti, kargutit, kargutite, kargutid>
vokikeps; veski seadise osa
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kargutlema
<tlema_0 kargutlen, kargutlesin, kargutles, kargutelgu, kargutlew, kargutelnud, kargutleda, kargutleja, kargutletama, kargutletakse>
kargutelema
<telema kargutelen, kargutelesin, karguteles, kargutelgu, kargutelew, kargutelnud, karguteleda ja kargutella, karguteleja, karguteletama, karguteletakse ja kargutellakse>
Tuletis sõnast „karglema“.
keer <keeri, keeri>
sama mis keerd
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
keerakas
<kas keeraka, keerakat, keerakate, keerakaid>
täis keerdusid, keerus; täis vigureid, leidlik
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
keerama
<ama_2 keeran, keerasin, keeras, keeraku, keeraw, keeranud, keerata, keeraja, keeratama, keeratakse>
ÕS2018 keerama
keerandus
<dus keeranduse, keerandust, keeranduste, keerandusi>
tuulekeeris, tuulispask; keeritis, juuksekrunn
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
keerang
<ng_1 keerangu, keerangut, keerangute, keeranguid>
ÕS2018 keerang
keerasmik
<mik keerasmiku, keerasmikku, keerasmikkude, keerasmikka>
ÕS2018 keerasmik
keerastik
<tik keerastiku, keerastikku, keerastikkude, keerastikka>
ümbrusest eristuv koht, lapike maastikul; hunnik, lade; veekeeris, keerise koht jões; tuulehoog, -keeris, tuulispask; käänak; karvapööris
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
keerd <keeru, keerdu, keerdude, keerdusid>
ÕS2018 keerd
keerduma
<duma_2 keerun, keerdusin, keerdus, keerdugu, keerduw, keerdunud, keerduda, keerduja, keerutama, keerutakse>
ÕS2018 keerduma
keere1 <keerde, keeret, keerete, keerdeid>
pööre
ÕS2018 keere
keere2 <keerme, keeret, keerete, keermeid>
asi, mis keerus on
ÕS2018 keere
keereldi
kõverasti ja viltu, keerus
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
keerik
<ik_2 keeriku, keerikut, keerikute, keerikuid>
taim
Kommentaar: Vikipeedia: Keerik on perekond, mis kuulub lehtsammaltaimede hulka.
keerima
<ima keerin, keerisin, keeris, keerigu, keeriw, keerinud, keerida, keerija, keeritama, keeritakse>
ennast keerama, pöörlema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
keeris
<is_1 keerise, keerist, keeriste, keeriseid>
ÕS2018 keeris
keeritama
<tama_1 keeritan, keeritasin, keeritas, keeritagu, keeritaw, keeritanud, keeritada, keeritaja, keeritatama, keeritatakse>
keerutama, keerima panema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
keeritis
<tis keeritise, keeritist, keeritiste, keeritisi>
keerits, spiraal
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
keeritlema
<tlema_0 keeritlen, keeritlesin, keeritles, keeritelgu, keeritlew, keeritelnud, keeritleda, keeritleja, keeritletama, keeritletakse>
keeritelema
<telema keeritelen, keeritelesin, keeriteles, keeritelgu, keeritelew, keeritelnud, keeriteleda ja keeritella, keeriteleja, keeriteletama, keeriteletakse ja keeritellakse>
Tuletis sõnast „keerlema“.
keeritus
<tus keerituse, keeritust, keerituste, keeritusi>
Tuletis sõnast „keeritama“.
keerlema
<lema keerlen, keerlesin, keerles, keerelgu, keerlew, keerelnud, keerelda, keerleja, keereldama, keereldakse>
ÕS2018 keerlema
keerlus
<lus keerluse, keerlust, keerluste, keerlusi>
Tuletis sõnast „keerlema“.
keerma (tänapäevakuju: keerama)
<rma keeran, keersin, keeris, keergu, keerew, keernud, keerda, keerja, keerdama, keerdakse>
ÕS2018 keerama
keerne
<ne_2 keerse, keerist ja keerset, keeriste ja keersete, keerseid>

näide: kolme keerne
keermeline
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
keeruke
<ke_0 keerukese, keerukest, keerukeste, keerukesi>
keerukene
<kene keerukese, keerukest, keerukeste, keerukesi>
keeruline
<line keerulise, keerulist, keeruliste, keerulisi>
ÕS2018 keeruline
keerutama
<tama_1 keerutan, keerutasin, keerutas, keerutagu, keerutaw, keerutanud, keerutada, keerutaja, keerutatama, keerutatakse>
ÕS2018 keerutama
keerutis
<tis keerutise, keerutist, keerutiste, keerutisi>
ÕS2018 keerutis
keerutlema
<tlema_0 keerutlen, keerutlesin, keerutles, keerutelgu, keerutlew, keerutelnud, keerutleda, keerutleja, keerutletama, keerutletakse>
keerutelema
<telema keerutelen, keerutelesin, keeruteles, keerutelgu, keerutelew, keerutelnud, keeruteleda ja keerutella, keeruteleja, keeruteletama, keeruteletakse ja keerutellakse>
Tuletis sõnast „keerutama“.
keerutus
<tus keerutuse, keerutust, keerutuste, keerutusi>
ÕS2018 keerutus
kehitama
<tama_1 kehitan, kehitasin, kehitas, kehitagu, kehitaw, kehitanud, kehitada, kehitaja, kehitatama, kehitatakse>
ÕS2018 kehitama
kehitlema
<tlema_0 kehitlen, kehitlesin, kehitles, kehitelgu, kehitlew, kehitelnud, kehitleda, kehitleja, kehitletama, kehitletakse>
kehitelema
<telema kehitelen, kehitelesin, kehiteles, kehitelgu, kehitelew, kehitelnud, kehiteleda ja kehitella, kehiteleja, kehiteletama, kehiteletakse ja kehitellakse>
Tuletis sõnast „kehitama“
kehitus
<tus kehituse, kehitust, kehituste, kehitusi>
ÕS2018 kehitus
kerge <kerge, kerget, kergete, kergeid>
ÕS2018 kerge
kergastama
<tama_1 kergastan, kergastasin, kergastas, kergastagu, kergastaw, kergastanud, kergastada, kergastaja, nõrgastatama, nõrgastatakse>
paranema
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
kergats
<ts_2 kergatsi, kergatsit, kergatsite, kergatsid>
ÕS2018 kergats
kergeldama
<dama_1 kergeldan, kergeldasin, kergeldas, kergeldagu, kergeldaw, kergeldanud, kergeldada, kergeldaja, kergeldatama, kergeldatakse>
kergemeelne olema, kergatsit mängima
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kergendama
<dama_1 kergendan, kergendasin, kergendas, kergendagu, kergendaw, kergendanud, kergendada, kergendaja, kergendatama, kergendatakse>
ÕS2018 kergendama
kergendus
<dus kergenduse, kergendust, kergenduste, kergendusi>
ÕS2018 kergendus
kergesti
ÕS2018 kergesti
kergitama
<tama_1 kergitan, kergitasin, kergitas, kergitagu, kergitaw, kergitanud, kergitada, kergitaja, kergitatama, kergitatakse>
ÕS2018 kergitama
kergitis
<tis kergitise, kergitist, kergitiste, kergitisi>
kergitusaine
Kommentaar: Uudisleht 1939: Kergitis teha: pärm suhkruga sulatada.
kergitlema
<tlema_0 kergitlen, kergitlesin, kergitles, kergitelgu, kergitlew, kergitelnud, kergitleda, kergitleja, kergitletama, kergitletakse>
kergitelema
<telema kergitelen, kergitelesin, kergiteles, kergitelgu, kergitelew, kergitelnud, kergiteleda ja kergitella, kergiteleja, kergiteletama, kergiteletakse ja kergitellakse>
Tuletis sõnast „kergitama“.
kergitus
<tus kergituse, kergitust, kergituste, kergitusi>
ÕS2018 kergitus
kerglane
<lane kerglase, kerglast, kerglaste, kerglasi>
ÕS2018 kerglane
kerglus
<lus kergluse, kerglust, kergluste, kerglusi>
ÕS2018 kerglus
kergune
<gune kerguse, kergust, kerguste, kergusi>
ÕS2018 kergune
kergus
<gus kerguse, kergust, kerguste, kergusi>
ÕS2018 kergus
kergutama
<tama_1 kergutan, kergutasin, kergutas, kergutagu, kergutaw, kergutanud, kergutada, kergutaja, kergutatama, kergutatakse>
hüppama, tantsima
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kerk <kergi, kerki>
kerkimine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kergitama
<tama_1 kergitan, kergitasin, kergitas, kergitagu, kergitaw, kergitanud, kergitada, kergitaja, kergitatama, kergitatakse>
ÕS2018 kergitama
kergitis
<tis kergitise, kergitist, kergitiste, kergitisi>
kergitusaine
Kommentaar: Uudisleht 1939: Kergitis teha: pärm suhkruga sulatada.
kergitlema
<tlema_0 kergitlen, kergitlesin, kergitles, kergitelgu, kergitlew, kergitelnud, kergitleda, kergitleja, kergitletama, kergitletakse>
kergitelema
<telema kergitelen, kergitelesin, kergiteles, kergitelgu, kergitelew, kergitelnud, kergiteleda ja kergitella, kergiteleja, kergiteletama, kergiteletakse ja kergitellakse>
Tuletis sõnast „kergitama“.
kergitus
<tus kergituse, kergitust, kergituste, kergitusi>
ÕS2018 kergitus
kerkima
<ima kerkin, kerkisin, kerkis, kerkigu, kerkiw, kerkinud, kerkida, kerkija, kergitama, kergitakse>
ÕS2018 kerkima
kerklema
<klema_1 kerklen, kerklesin, kerkles, kergelgu, kerklew, kergelnud, kergelda, kerkleja, kergeldama, kergeldakse>
korduvalt kerkima; kerkvel olema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
ÕS2018 kerklema
kerkne
<ne_2 kerkse, kerkist ja kerkset, kerkiste ja kerksete, kerkseid>
ÕS2018 kerkne
kerkwel
näide: kerkwel seisma
ÕS2018 kerkvel
kerkwele
näide: kerkwele jääma
ÕS2018 kerkvele
kihu2 <kihu, kihu, kihude, kihusid>
kirg; meeleolu
ÕS2018 kihu
kihunema
<nema kihunen, kihunesin, kihunes, kihunegu, kihunew, kihunenud, kihuneda, kihuneja, kihunetama, kihunetakse>
tärkama, kasvama hakkama; kihevile minema, kihevil olema
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
kihus
<us_2 kihuse, kihust, kihuste, kihuseid>
innukas, agar, särtsakas
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kihutama
<tama_1 kihutan, kihutasin, kihutas, kihutagu, kihutaw, kihutanud, kihutada, kihutaja, kihutatama, kihutatakse>
ÕS2018 kihutama
kihutlema
<tlema_0 kihutlen, kihutlesin, kihutles, kihutelgu, kihutlew, kihutelnud, kihutleda, kihutleja, kihutletama, kihutletakse>
kihutelema
<telema kihutelen, kihutelesin, kihuteles, kihutelgu, kihutelew, kihutelnud, kihuteleda ja kihutella, kihuteleja, kihuteletama, kihuteletakse ja kihutellakse>
Tuletis sõnast „kihutama“.
kihutus
<tus kihutuse, kihutust, kihutuste, kihutusi>
ÕS2018 kihutus
kiik <kiige, kiike, kiikede, kiiki>
ÕS2018 kiik
kiigutama
<tama_1 kiigutan, kiigutasin, kiigutas, kiigutagu, kiigutaw, kiigutanud, kiigutada, kiigutaja, kiigutatama, kiigutatakse>
ÕS2018 kiigutama
kiigutlema
<tlema_0 kiigutlen, kiigutlesin, kiigutles, kiigutelgu, kiigutlew, kiigutelnud, kiigutleda, kiigutleja, kiigutletama, kiigutletakse>
kiigutelema
<telema kiigutelen, kiigutelesin, kiiguteles, kiigutelgu, kiigutelew, kiigutelnud, kiiguteleda ja kiigutella, kiiguteleja, kiiguteletama, kiiguteletakse ja kiigutellakse>
Tuletis sõnast „kiigutama“.
kiigutus
<tus kiigutuse, kiigutust, kiigutuste, kiigutusi>
kiigutamine
kiikuma
<kuma_1 kiigun, kiikusin, kiikus, kiikugu, kiikuw, kiikunud, kiikuda, kiikuja, kiigutama, kiigutakse>
ÕS2018 kiikuma
kiikur
<kur kiikru, kiikrut, kiikrute, kiikruid>
kiikuja
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
kiir2 <kiiru, kiiru, kiirude, kiirusid>
rutt
ÕS2018 kiir
kiiras
<as_1 kiira, kiirast, kiiraste, kiiraid>
püsimatu, rutakas, ennatlik
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kiirastus
<tus kiirastuse, kiirastust, kiirastuste, kiirastusi>
äge, üleliigne rutt, ennatus
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kiirus
<us_1 kiiruse, kiirust, kiiruste, kiirusi>
ÕS2018 kiirus
kiiruseline
<line kiiruselise, kiiruselist, kiiruseliste, kiiruselisi>
ÕS2018 kiiruseline
kiirustama
<tama_1 kiirustan, kiirustasin, kiirustas, kiirustagu, kiirustaw, kiirustanud, kiirustada, kiirustaja, kiirustatama, kiirustatakse>
ÕS2018 kiirustama
kiirustlema
<tlema_0 kiirustlen, kiirustlesin, kiirustles, kiirustelgu, kiirustlew, kiirustelnud, kiirustleda, kiirustleja, kiirustletama, kiirustletakse>
kiirustelema
<telema kiirustelen, kiirustelesin, kiirusteles, kiirustelgu, kiirustelew, kiirustelnud, kiirusteleda ja kiirustella, kiirusteleja, kiirusteletama, kiirusteletakse ja kiirustellakse>
Tuletis sõnast „kiirustama“.
kiirus
<us_1 kiiruse, kiirust, kiiruste, kiirusi>
ÕS2018 kiirus
kiiruseline
<line kiiruselise, kiiruselist, kiiruseliste, kiiruselisi>
ÕS2018 kiiruseline
kiirustama
<tama_1 kiirustan, kiirustasin, kiirustas, kiirustagu, kiirustaw, kiirustanud, kiirustada, kiirustaja, kiirustatama, kiirustatakse>
ÕS2018 kiirustama
kiirustlema
<tlema_0 kiirustlen, kiirustlesin, kiirustles, kiirustelgu, kiirustlew, kiirustelnud, kiirustleda, kiirustleja, kiirustletama, kiirustletakse>
kiirustelema
<telema kiirustelen, kiirustelesin, kiirusteles, kiirustelgu, kiirustelew, kiirustelnud, kiirusteleda ja kiirustella, kiirusteleja, kiirusteletama, kiirusteletakse ja kiirustellakse>
Tuletis sõnast „kiirustama“.
kiiskama
<skama kiiskan, kiiskasin, kiiskas, kiisaku, kiiskaw, kiisanud, kiisata, kiiskaja, kiisatama, kiisatakse>
ÕS2018 kiiskama
kiisklema
<sklema kiisklen, kiisklesin, kiiskles, kiiselgu, kiisklew, kiiselnud, kiiselda, kiiskleja, kiiseldama, kiiseldakse>
Tuletis sõnast „kiiskama“.
kiljatama
<tama_1 kiljatan, kiljatasin, kiljatas, kiljatagu, kiljataw, kiljatanud, kiljatada, kiljataja, kiljatatama, kiljatatakse>
ÕS2018 kiljatama
kiljatlema
<tlema_0 kiljatlen, kiljatlesin, kiljatles, kiljatelgu, kiljatlew, kiljatelnud, kiljatleda, kiljatleja, kiljatletama, kiljatletakse>
kiljatelema
<telema kiljatelen, kiljatelesin, kiljateles, kiljatelgu, kiljatelew, kiljatelnud, kiljateleda ja kiljatella, kiljateleja, kiljateletama, kiljateletakse ja kiljatellakse>
Tuletis sõnast „kiljatama“.
kiljatus
<tus kiljatuse, kiljatust, kiljatuste, kiljatusi>
ÕS2018 kiljatus
kiljuma
<uma kiljun, kiljusin, kiljus, kiljugu, kiljuw, kiljunud, kiljuda, kiljuja, kiljutama, kiljutakse>
ÕS2018 kiljuma
kimbakas
<kas kimbaka, kimbakat, kimbakate, kimbakaid>
täbar, mõtlemapanev, kimpu jättev
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kimbatus
<tus kimbatuse, kimbatust, kimbatuste, kimbatusi>
ÕS2018 kimbatus
kimbutama
<tama_1 kimbutan, kimbutasin, kimbutas, kimbutagu, kimbutaw, kimbutanud, kimbutada, kimbutaja, kimbutatama, kimbutatakse>
ÕS2018 kimbutama
kimbutis
<tis kimbutise, kimbutist, kimbutiste, kimbutisi>
raskus, kimbatus
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
kimbutlema
<tlema_0 kimbutlen, kimbutlesin, kimbutles, kimbutelgu, kimbutlew, kimbutelnud, kimbutleda, kimbutleja, kimbutletama, kimbutletakse>
kimbutelema
<telema kimbutelen, kimbutelesin, kimbuteles, kimbutelgu, kimbutelew, kimbutelnud, kimbuteleda ja kimbutella, kimbuteleja, kimbuteletama, kimbuteletakse ja kimbutellakse>
Tuletis sõnast „kimbutama“.
kimbutus
<tus kimbutuse, kimbutust, kimbutuste, kimbutusi>
kimbutamine
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur