ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 22 artiklit

kaagatama
<tama_1 kaagatan, kaagatasin, kaagatas, kaagatagu, kaagataw, kaagatanud, kaagatada, kaagataja, kaagatatama, kaagatatakse>
ÕS2018 kaagatama
kaagatlema
<tlema_0 kaagatlen, kaagatlesin, kaagatles, kaagatelgu, kaagatlew, kaagatelnud, kaagatleda, kaagatleja, kaagatletama, kaagatletakse>
kaagatelema
<telema kaagatelen, kaagatelesin, kaagateles, kaagatelgu, kaagatelew, kaagatelnud, kaagateleda ja kaagatella, kaagateleja, kaagateletama, kaagateletakse ja kaagatellakse>
Tuletis sõnast „kaagatama“.
kaagatus
<tus kaagatuse, kaagatust, kaagatuste, kaagatusi>
ÕS2018 kaagatus
kaagutama
<tama_1 kaagutan, kaagutasin, kaagutas, kaagutagu, kaagutaw, kaagutanud, kaagutada, kaagutaja, kaagutatama, kaagutatakse>
ÕS2018 kaagutama
kaagutlema
<tlema_0 kaagutlen, kaagutlesin, kaagutles, kaagutelgu, kaagutlew, kaagutelnud, kaagutleda, kaagutleja, kaagutletama, kaagutletakse>
kaagutelema
<telema kaagutelen, kaagutelesin, kaaguteles, kaagutelgu, kaagutelew, kaagutelnud, kaaguteleda ja kaagutella, kaaguteleja, kaaguteletama, kaaguteletakse ja kaagutellakse>
Tuletis sõnast „kaagutama“.
kaagutus
<tus kaagutuse, kaagutust, kaagutuste, kaagutusi>
ÕS2018 kaagutus
kaal2 <kaalu, kaalu, kaalude, kaalusid>
tööriist
ÕS2018 kaal
kaalukas
<kas kaaluka, kaalukat, kaalukate, kaalukaid>
ÕS2018 kaalukas
kaaluma
<uma kaalun, kaalusin, kaalus, kaalugu, kaaluw, kaalunud, kaaluda, kaaluja, kaalutama, kaalutakse>
ÕS2018 kaaluma
kaalune
<ne_1 kaaluse, kaalust, kaaluste, kaaluseid>
(nii palju) kaaluv, kaalu omav
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
kaalutama
<tama_1 kaalutan, kaalutasin, kaalutas, kaalutagu, kaalutaw, kaalutanud, kaalutada, kaalutaja, kaalutatama, kaalutatakse>
kangutama
("Väike murdesõnastik" 1996)
kaard <kaaru, kaardu, kaardude, kaardusid>
kõverus, keerd, viltuolek
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kaarutama
<tama_1 kaarutan, kaarutasin, kaarutas, kaarutagu, kaarutaw, kaarutanud, kaarutada, kaarutaja, kaarutatama, kaarutatakse>
ÕS2018 kaarutama
maalduma
<duma_1 maaldun, maaldusin, maaldus, maaldugu, maalduw, maaldunud, maalduda, maalduja, maalutama, maalutakse>
piima andma hakkama (ahtra lehma kohta), sõõrduma; pehmenema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
maha laskuma
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
maalutama
<tama_1 maalutan, maalutasin, maalutas, maalutagu, maalutaw, maalutanud, maalutada, maalutaja, maalutatama, maalutatakse>
maalduma panema, sõõrutama; pehmitama; kallistama, vaigistama (last)
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
paaduma
<uma paadun, paadusin, paadus, paadugu, paaduw, paadunud, paaduda, paaduja, paadutama, paadutakse>
ÕS2018 paaduma
paadutama
<tama_1 paadutan, paadutasin, paadutas, paadutagu, paadutaw, paadutanud, paadutada, paadutaja, paadutatama, paadutatakse>
ÕS2018 paadutama
paadutus
<tus paadutuse, paadutust, paadutuste, paadutusi>
raas <raasu, raasu, raasude, raasusid>
ÕS2018 raas
raasuline
<line raasulise, raasulist, raasuliste, raasulisi>
raasutama
<tama_1 raasutan, raasutasin, raasutas, raasutagu, raasutaw, raasutanud, raasutada, raasutaja, raasutatama, raasutatakse>
saast <saasta, saasta, saastade, saastu>
ÕS2018 saast
saastama
<ama_2 saastan, saastasin, saastas, saastaku, saastaw, saastanud, saastata, saastaja, saastatama, saastatakse>
ÕS2018 saastama
saastane
<ne_1 saastase, saastast, saastaste, saastaseid>
ÕS2018 saastane
sadam
<am_1 sadama, sadamat, sadamate, sadamaid>
ÕS2018 sadam
sadama
<ama_1 sajan, sadasin, sadas, sadagu, sadaw, sadanud, sadada, sadaja, sajatama, sajatakse>
ÕS2018 sadama
sadamik
<ik_1 sadamiku, sadamikku, sadamikkude, sadamikka>
kosk, juga
("Võru-eesti sõnaraamat" 2001)
sadamus
<us_1 sadamuse, sadamust, sadamuste, sadamusi>
sadang
<ng_1 sadangu, sadangut, sadangute, sadanguid>
sadamishoog
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
sade
<e_2 sademe, sadet, sademete, sadeid>
ÕS2018 sade
sadu <saju, sadu, sadude, sadusid>
ÕS2018 sadu
sadune
<ne_1 saduse, sadust, saduste, saduseid>
sajuline
<line sajulise, sajulist, sajuliste, sajulisi>
sajune
<ne_1 sajuse, sajust, sajuste, sajuseid>
ÕS2018 sajune
sajutama
<tama_1 sajutan, sajutasin, sajutas, sajutagu, sajutaw, sajutanud, sajutada, sajutaja, sajutatama, sajutatakse>
sajuga märjaks tegema, sadades katma
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
sakutama
<tama_1 sakutan, sakutasin, sakutas, sakutagu, sakutaw, sakutanud, sakutada, sakutaja, sakutatama, sakutatakse>
ÕS2018 sakutama
saputama
<tama_1 saputan, saputasin, saputas, saputagu, saputaw, saputanud, saputada, saputaja, saputatama, saputatakse>
ÕS2018 saputama
sate
<te satte, satet, satete, satteid>
satt, sattumisi kuhugi tekkinu
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
sattuma
<ttuma_1 satun, sattusin, sattus, sattugu, sattuw, sattunud, sattuda, sattuja, satutama, satutakse>
ÕS2018 sattuma
sattumisi
ÕS2018 sattumisi
sattumus
<mus sattumuse, sattumust, sattumuste, sattumusi>
ÕS2018 sattumus
satutama
<tama_1 satutan, satutasin, satutas, satutagu, satutaw, satutanud, satutada, satutaja, satutatama, satutatakse>
ÕS2018 satutama
satutus
<tus satutuse, satutust, satutuste, satutusi>
sattuma
<ttuma_1 satun, sattusin, sattus, sattugu, sattuw, sattunud, sattuda, sattuja, satutama, satutakse>
ÕS2018 sattuma
satutama
<tama_1 satutan, satutasin, satutas, satutagu, satutaw, satutanud, satutada, satutaja, satutatama, satutatakse>
ÕS2018 satutama
satutus
<tus satutuse, satutust, satutuste, satutusi>
sawi <sawi, sawi, sawide, sawisid>
ÕS2018 savi
sawik
<ik_2 sawiku, sawikut, sawikute, sawikuid>
sawikas
<kas sawika, sawikat, sawikate, sawikaid>
ÕS2018 savikas
sawima
<ima sawin, sawisin, sawis, sawigu, sawiw, sawinud, sawida, sawija, sawitama, sawitakse>
sawine
<ne_1 sawise, sawist, sawiste, sawiseid>
ÕS2018 savine
sawinema
<nema sawinen, sawinesin, sawines, sawinegu, sawinew, sawinenud, sawineda, sawineja, sawinetama, sawinetakse>
sawitama
<tama_1 sawitan, sawitasin, sawitas, sawitagu, sawitaw, sawitanud, sawitada, sawitaja, sawitatama, sawitatakse>
ÕS2018 savitama
sawitsema
<tsema sawitsen, sawitsesin, sawitses, sawitsegu, sawitsew, sawitsenud, sawitseda, sawitseja, sawitsetama, sawitsetakse>
sõrw <sõrwa, sõrwa, sõrwade, sõrwu>
serv
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
sõrwakil
näide: sõrwakil olema
sõrwakile
näide: sõrwakile jääma
sõrwaline
<line sõrwalise, sõrwalist, sõrwaliste, sõrwalisi>
sõrwama
<ama_2 sõrwan, sõrwasin, sõrwas, sõrwaku, sõrwaw, sõrwanud, sõrwata, sõrwaja, sõrwatama, sõrwatakse>
sõrwi
sõrwik
<ik_2 sõrwiku, sõrwikut, sõrwikute, sõrwikuid>
sõrwili
sõrwiline
<line sõrwilise, sõrwilist, sõrwiliste, sõrwilisi>
sõrwima
<ima sõrwin, sõrwisin, sõrwis, sõrwigu, sõrwiw, sõrwinud, sõrwida, sõrwija, sõrwitama, sõrwitakse>
sõrwiti
sõrwitus
<tus sõrwituse, sõrwitust, sõrwituste, sõrwitusi>
sõrwuke
<ke_0 sõrwukese, sõrwukest, sõrwukeste, sõrwukesi>
sõrwukene
<kene sõrwukese, sõrwukest, sõrwukeste, sõrwukesi>
sõrwutama
<tama_1 sõrwutan, sõrwutasin, sõrwutas, sõrwutagu, sõrwutaw, sõrwutanud, sõrwutada, sõrwutaja, sõrwutatama, sõrwutatakse>
taaruma
<uma taarun, taarusin, taarus, taarugu, taaruw, taarunud, taaruda, taaruja, taarutama, taarutakse>
ÕS2018 taaruma
taarutama
<tama_1 taarutan, taarutasin, taarutas, taarutagu, taarutaw, taarutanud, taarutada, taarutaja, taarutatama, taarutatakse>
ÕS2018 taarutama
taibuma
<buma_2 taibun, taibusin, taibus, taibugu, taibuw, taibunud, taibuda, taibuja, taiwutama, taiwutakse>
taiwutama
<tama_1 taiwutan, taiwutasin, taiwutas, taiwutagu, taiwutaw, taiwutanud, taiwutada, taiwutaja, taiwutatama, taiwutatakse>
taiwutama
<tama_1 taiwutan, taiwutasin, taiwutas, taiwutagu, taiwutaw, taiwutanud, taiwutada, taiwutaja, taiwutatama, taiwutatakse>
taibuma
<buma_2 taibun, taibusin, taibus, taibugu, taibuw, taibunud, taibuda, taibuja, taiwutama, taiwutakse>
waak <waagu, waaku, waakude, waakusid>
ÕS2018 vaak
waagutama
<tama_1 waagutan, waagutasin, waagutas, waagutagu, waagutaw, waagutanud, waagutada, waagutaja, waagutatama, waagutatakse>
waagutus
<tus waagutuse, waagutust, waagutuste, waagutusi>
waakuma
<kuma_1 waagun, waakusin, waakus, waakugu, waakuw, waakunud, waakuda, waakuja, waagutama, waagutakse>
ÕS2018 vaakuma
waaruma
<uma waarun, waarusin, waarus, waarugu, waaruw, waarunud, waaruda, waaruja, waarutama, waarutakse>
ÕS2018 vaaruma
waarutama
<tama_1 waarutan, waarutasin, waarutas, waarutagu, waarutaw, waarutanud, waarutada, waarutaja, waarutatama, waarutatakse>
ÕS2018 vaarutama
waibuma
<buma_2 waibun, waibusin, waibus, waibugu, waibuw, waibunud, waibuda, waibuja, waiwutama, waiwutakse>
ÕS2018 vaibuma
waibumus
<mus waibumuse, waibumust, waibumuste, waibumusi>
waiwutama
<tama_1 waiwutan, waiwutasin, waiwutas, waiwutagu, waiwutaw, waiwutanud, waiwutada, waiwutaja, waiwutatama, waiwutatakse>
warb <warwa, warba, warbade, warbu>
ÕS2018 varb
warwik
<ik_2 warwiku, warwikut, warwikute, warwikuid>
võsastik
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
ÕS2018 varvik
warwine
<ne_1 warwise, warwist, warwiste, warwiseid>
warwuline
<line warwulise, warwulist, warwuliste, warwulisi>
warwutama
<tama_1 warwutan, warwutasin, warwutas, warwutagu, warwutaw, warwutanud, warwutada, warwutaja, warwutatama, warwutatakse>
warwutus
<tus warwutuse, warwutust, warwutuste, warwutusi>
warwik
<ik_2 warwiku, warwikut, warwikute, warwikuid>
võsastik
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
ÕS2018 varvik
warwine
<ne_1 warwise, warwist, warwiste, warwiseid>
warwuline
<line warwulise, warwulist, warwuliste, warwulisi>
warwune
<ne_1 warwuse, warwust, warwuste, warwuseid>
warwutama
<tama_1 warwutan, warwutasin, warwutas, warwutagu, warwutaw, warwutanud, warwutada, warwutaja, warwutatama, warwutatakse>
warwutus
<tus warwutuse, warwutust, warwutuste, warwutusi>

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur