ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 88 artiklit, väljastan 50

doom+ (tänapäevakuju: toom+)
näide: doomkirik (tänapäevakuju: toomkirik), doomherra
ÕS toom, toomkirik
hoog <hoo, hoogu, hoogude, hoogusid>
ÕS hoog
hoogsasti
ÕS hoogsasti
hoogus <hoogsa, hoogsat, hoogsate, hoogsaid>
ÕS hoogus
hooti
ÕS hooti
hool <hoole, hoolt, hoole ja hoolde, hoolte, hooli>
ÕS hool
hoolakas
<kas hoolaka, hoolakat, hoolakate, hoolakaid>
hoolikas, hoolas
hoolas <hoolsa, hoolast ja hoolsat, hoolaste ja hoolsate, hoolsaid>
ÕS hoolas
hoolelik
<lik hooleliku, hoolelikku, hoolelikkude, hoolelikka>
hoolikas, hoolas
hooleline
<line hoolelise, hoolelist, hooleliste, hoolelisi>
hoolikas, hoolas
hooletu
<tu_1 hooletuma, hooletumat, hooletumate, hooletumaid>
ÕS hooletu
hooletus
<tus hooletuse, hooletust, hooletuste, hooletusi>
ÕS hooletus
hoolikas
<kas hoolika, hoolikat, hoolikate, hoolikaid>
ÕS hoolikas
hoolima
<ima hoolin, hoolisin, hoolis, hooligu, hooliw, hoolinud, hoolida, hoolija, hoolitama, hoolitakse>
ÕS hoolima
hoolimatus
<tus hoolimatuse, hoolimatust, hoolimatuste, hoolimatusi>
ÕS hoolimatus
hoolitsema
<tsema hoolitsen, hoolitsesin, hoolitses, hoolitsegu, hoolitsew, hoolitsenud, hoolitseda, hoolitseja, hoolitsetama, hoolitsetakse>
ÕS hoolitsema
hoolitsus
<sus hoolitsuse, hoolitsust, hoolitsuste, hoolitsusi>
ÕS hoolitsus
hoolsasti
ÕS hoolsasti
hoolsus
<sus hoolsuse, hoolsust, hoolsuste, hoolsusi>
ÕS hoolsus
hoop
<oop hoobi, hoopi, hoopide, hoopisid ja hoopa ja hoope>
ÕS hoop
hoobike
<ke_0 hoobikese, hoobikest, hoobikeste, hoobikesi>
hoobikene
<kene hoobikese, hoobikest, hoobikeste, hoobikesi>
hoopis
näide: hoopis suurem
ÕS hoopis
hoopsalt
ÕS hoopsalt
hoow <hoowi, hoowi, hoowide, hoowisid ja hoowe>, omasõna: õu
ÕS hoov
jook
<ook joogi, jooki, jookide, jookisid ja jooke>
ÕS jook
joogike
<ke_0 joogikese, joogikest, joogikeste, joogikesi>
joogikene
<kene joogikese, joogikest, joogikeste, joogikesi>
joom1 <jooma, jooma, joomade, joomi>
joomine; woolukoht
ÕS joom
joobuma
<buma_2 joobun, joobusin, joobus, joobugu, joobuw, joobunud, joobuda, joobuja, joowutama, joowutakse>
ÕS joobuma
joode
<de joote, joodet, joodete, jooteid>
ÕS joode
joodik
<ik_2 joodiku, joodikut, joodikute, joodikuid>
ÕS joodik
jooduline
<line joodulise, joodulist, jooduliste, joodulisi>
ÕS jooduline
jook
<ook joogi, jooki, jookide, jookisid ja jooke>
ÕS jook
jooma <joon, jõin, jõi, joogu, joow, joonud, juua, jooja, joodama, joodakse ja juuakse>
ÕS jooma
joomakas
<kas joomaka, joomakat, joomakate, joomakaid>
joomamees
joomane
<ne_1 joomase, joomast, joomaste, joomaseid>
ÕS joomane
joomar
<ar_2 joomari, joomarit, joomarite, joomarid>
ÕS joomar
jooming
<ng_1 joomingu, joomingut, joomingute, joominguid>
ÕS jooming
joot1 <joodu, jootu, jootude, jootusid>
pidu
ÕS joot
joot2
<oot joodi, jooti, jootide, jootisid ja joota ja joote>

jootmine
jootma
<tma_1 joodan, jootsin, jootis, jootku, jootew, jootnud, joota, jootja, joodetema, joodetakse>
ÕS jootma
joowastama
<tama_1 joowastan, joowastasin, joowastas, joowastagu, joowastaw, joowastanud, joowastada, joowastaja, joowastatama, joowastatakse>
ÕS joovastama
joowastus
<tus joowastuse, joowastust, joowastuste, joowastusi>
ÕS joovastus
joowutama
<tama_1 joowutan, joowutasin, joowutas, joowutagu, joowutaw, joowutanud, joowutada, joowutaja, joowutatama, joowutatakse>
ÕS joovutama
joom2 <joome, joome, joomede, joomi>
riba; joon
ÕS joom
joomastik
<tik joomastiku, joomastikku, joomastikkude, joomastikka>
joomestik; sama mis joonestik
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
joon <joone, joont, joonte, jooni>
ÕS joon
jooneline
<line joonelise, joonelist, jooneliste, joonelisi>
ÕS jooneline
joonene
<ne_1 joonese, joonest, jooneste, jooneseid>
sama mis joontega
joonestik
<tik joonestiku, joonestikku, joonestikkude, joonestikka>
ÕS joonestik
joonik
<ik_2 jooniku, joonikut, joonikute, joonikuid>
ÕS joonik
jooniline
<line joonilise, joonilist, jooniliste, joonilisi>
ÕS jooniline
joonima
<ima joonin, joonisin, joonis, joonigu, jooniw, jooninud, joonida, joonija, joonitama, joonitakse>
ÕS joonima
joonis
<is_1 joonise, joonist, jooniste, jooniseid>
ÕS joonis
joonistama
<tama_1 joonistan, joonistasin, joonistas, joonistagu, joonistaw, joonistanud, joonistada, joonistaja, joonistatama, joonistatakse>
ÕS joonistama
joonistus
<tus joonistuse, joonistust, joonistuste, joonistusi>
ÕS joonistus
joonitama
<tama_1 joonitan, joonitasin, joonitas, joonitagu, joonitaw, joonitanud, joonitada, joonitaja, joonitatama, joonitatakse>
ÕS joonitama
joot2
<oot joodi, jooti, jootide, jootisid ja joota ja joote>

jootmine
jootma
<tma_1 joodan, jootsin, jootis, jootku, jootew, jootnud, joota, jootja, joodetema, joodetakse>
ÕS jootma
joowastama
<tama_1 joowastan, joowastasin, joowastas, joowastagu, joowastaw, joowastanud, joowastada, joowastaja, joowastatama, joowastatakse>
ÕS joovastama
joowastus
<tus joowastuse, joowastust, joowastuste, joowastusi>
ÕS joovastus
joowutama
<tama_1 joowutan, joowutasin, joowutas, joowutagu, joowutaw, joowutanud, joowutada, joowutaja, joowutatama, joowutatakse>
ÕS joovutama
kogu <kogu, kogu, kogude, kogusid>
näide: kogu selle öö
ÕS kogu
kogudus
<dus koguduse, kogudust, koguduste, kogudusi>
ÕS kogudus
koguline
<line kogulise, kogulist, koguliste, kogulisi>
ÕS koguline
koguma
<uma kogun, kogusin, kogus, kogugu, koguw, kogunud, koguda, koguja, kogutama, kogutakse>
ÕS koguma
kogumus
<mus kogumuse, kogumust, kogumuste, kogumusi>
kollektsioon, kogutud asjad
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
koguna
rühmana, ühes kogus
kogune
<ne_1 koguse, kogust, koguste, koguseid>
kokkusobiv, sarnane
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
kogunema
<nema kogunen, kogunesin, kogunes, kogunegu, kogunew, kogunenud, koguneda, koguneja, kogunetama, kogunetakse>
ÕS kogunema
koguni
näide: koguni wali
ÕS koguni
kogunisti
ÕS kogunisti
kogus1
<us_3 kogusa, kogusat, kogusate, kogusaid>

täielik
ÕS kogus
kogus2
<us_2 koguse, kogust, koguste, koguseid>

keha suurus
ÕS kogus
kokku
näide: kokku panema, kokku tulema
ÕS kokku, kokkupanema
koos
näide: sa oled õnnega koos, koos olema
ÕS koos
koost1
näide: koost ära kuiwama, koost minema
ÕS koost
kook1
<ook koogi, kooki, kookide, kookisid ja kooke>

toiduaine
ÕS kook
koogike
<ke_0 koogikese, koogikest, koogikeste, koogikesi>
koogikene
<kene koogikese, koogikest, koogikeste, koogikesi>
kook2 <koogu, kooku, kookude, kookusid>
konks
ÕS kook
koogitsema
<tsema koogitsen, koogitsesin, koogitses, koogitsegu, koogitsew, koogitsenud, koogitseda, koogitseja, koogitsetama, koogitsetakse>
ettevaatlikult, nagu kooguga välja tõmbama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
koogutama
<tama_1 koogutan, koogutasin, koogutas, koogutagu, koogutaw, koogutanud, koogutada, koogutaja, koogutatama, koogutatakse>
ÕS koogutama
koogutlema
<tlema_0 koogutlen, koogutlesin, koogutles, koogutelgu, koogutlew, koogutelnud, koogutleda, koogutleja, koogutletama, koogutletakse>
koogutelema
<telema koogutelen, koogutelesin, kooguteles, koogutelgu, koogutelew, koogutelnud, kooguteleda ja koogutella, kooguteleja, kooguteletama, kooguteletakse ja koogutellakse>
Tuletis sõnast „koogutama“.
kookima
<kima koogin, kookisin, kookis, kookigu, kookiw, kookinud, kookida, kookija, koogitama, koogitakse>
ÕS kookima
kool1 <koola, koola, koolade, koolasid ja kooli>
ila
ÕS kool
kool2
<ool kooli, kooli, koolide, koolisid ja koola ja koole>

õppeasutus
ÕS kool
kooliline
<line koolilise, koolilist, kooliliste, koolilisi>
koolialane, kooli-
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
koolima
<ima koolin, koolisin, koolis, kooligu, kooliw, koolinud, koolida, koolija, koolitama, koolitakse>
koolitama, kooliharidust andma; välja õpetama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
koolitama
<tama_1 koolitan, koolitasin, koolitas, koolitagu, koolitaw, koolitanud, koolitada, koolitaja, koolitatama, koolitatakse>
ÕS koolitama
koolitamatus
<tus koolitamatuse, koolitamatust, koolitamatuste, koolitamatusi>
koolitamata olek; harimatus
(Saareste)
koolitus
<tus koolituse, koolitust, koolituste, koolitusi>
ÕS koolitus
koolmeisterdama
<dama_1 koolmeisterdan, koolmeisterdasin, koolmeisterdas, koolmeisterdagu, koolmeisterdaw, koolmeisterdanud, koolmeisterdada, koolmeisterdaja, koolmeisterdatama, koolmeisterdatakse>
ÕS koolmeisterdama
kool3 <koolu, koolu, koolude, koolusid>
surm; haigus
ÕS kool
koole1 <koole, koolet, koolete, kooleid>
kõver, painutatud olek
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
koolesklema
<klema_0 koolesklen, koolesklesin, kooleskles, kooleskelgu, koolesklew, kooleskelnud, kooleskleda, kooleskleja, kooleskletama, kooleskletakse>
kooleskelema
<kelema kooleskelen, kooleskelesin, kooleskeles, kooleskelgu, kooleskelew, kooleskelnud, kooleskeleda ja kooleskella, kooleskeleja, kooleskeletama, kooleskeletakse ja kooleskellakse>
minestusse langema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kooletama
<tama_1 kooletan, kooletasin, kooletas, kooletagu, kooletaw, kooletanud, kooletada, kooletaja, kooletatama, kooletatakse>
ÕS kooletama
koolma
<lma koolen, koolsin, koolis, koolgu, koolew, koolnud, koolda, koolja, kooldama, kooldakse>
ÕS koolma
koolustama
<tama_1 koolustan, koolustasin, koolustas, koolustagu, koolustaw, koolustanud, koolustada, koolustaja, koolustatama, koolustatakse>
surema
(Saareste)
koon <koonu, koonu, koonude, koonusid>
ÕS koon
+koonlane
<lane +koonlase, +koonlast, +koonlaste, +koonlasi>

näide: koerakoonlane
ÕS koerakoonlane, koonlane
koonukas
<kas koonuka, koonukat, koonukate, koonukaid>
ÕS koonukas
koonuline
<line koonulise, koonulist, koonuliste, koonulisi>
ÕS koonuline
koonutama
<tama_1 koonutan, koonutasin, koonutas, koonutagu, koonutaw, koonutanud, koonutada, koonutaja, koonutatama, koonutatakse>
pead riputades, tukkudes seisma, konutama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
koor1 <koore, koort, koorte, koori>
kest; kate
ÕS koor
koorduma
<duma_1 koordun, koordusin, koordus, koordugu, koorduw, koordunud, koorduda, koorduja, koorutama, koorutakse>
ÕS koorduma
kooreke
<ke_0 koorekese, koorekest, koorekeste, koorekesi>
koorekene
<kene koorekese, koorekest, koorekeste, koorekesi>
kooreline
<line koorelise, koorelist, kooreliste, koorelisi>
ÕS kooreline
koorene
<ne_1 koorese, koorest, kooreste, kooreseid>
ÕS koorene
koorik
<ik_2 kooriku, koorikut, koorikute, koorikuid>
ÕS koorik
koorikas
<kas koorika, koorikat, koorikate, koorikaid>
koor, koorik
Kommentaar: Saaremaa Teataja 1932: .. Balti riikide leiba võrrelda Prantsusmaa pikkade leivapätsidega, millel on kõva koorikas.
koorima
<ima koorin, koorisin, kooris, koorigu, kooriw, koorinud, koorida, koorija, kooritama, kooritakse>
ÕS koorima
+koorne
<ne_2 +koorse, +koorist ja +koorset, +kooriste ja +koorsete, +koorseid>

näide: sajakoorne puu
koor(t)ega
Kommentaar: sajakoorne on kikkapuu rahvapärane nimetus
kooruke
<ke_0 koorukese, koorukest, koorukeste, koorukesi>
koorukene
<kene koorukese, koorukest, koorukeste, koorukesi>
ÕS koorukene
koorustama1
<tama_1 koorustan, koorustasin, koorustas, koorustagu, koorustaw, koorustanud, koorustada, koorustaja, koorustatama, koorustatakse>
kooruma, koort maha ajama
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
koorutama
<tama_1 koorutan, koorutasin, koorutas, koorutagu, koorutaw, koorutanud, koorutada, koorutaja, koorutatama, koorutatakse>
koorikuga katma; koorikut kujundama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
koor2
<oor koori, koori, kooride, koorisid ja koore>

laulu-; kiriku-
ÕS koor
koos
näide: sa oled õnnega koos, koos olema
ÕS koos
koost1
näide: koost ära kuiwama, koost minema
ÕS koost
koot
<oot koodi, kooti, kootide, kootisid ja koota ja koote>
ÕS koot
kootima
<tima koodin, kootisin, kootis, kootigu, kootiw, kootinud, kootida, kootija, kooditama, kooditakse>
sammuma; peksma
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lood1 <loo, loodu, loodude, loodusid>
maa
ÕS lood
lood2 <loe, loodi, loodide, loodisid ja loode>
mõõt
ÕS lood
loodiline
<line loodilise, loodilist, loodiliste, loodilisi>
nii mitu loodi kaaluv
Kommentaar: Postimees 1911: .. raskemate kirjade maks tõuseb. Nii maksab kümneloodiline kinnine kiri Saksamaal 20 penni ..
loodima
<ima loodin, loodisin, loodis, loodigu, loodiw, loodinud, loodida, loodija, looditama, looditakse>
ÕS loodima
loodine
<ne_1 loodise, loodist, loodiste, loodiseid>
sama mis loodiline, nii mitu loodi kaaluv
loog <loo, loogu, loogude, loogusid>
ÕS loog
looline1
<line loolise, loolist, looliste, loolisi>
ÕS looline
look <looga, looka, lookade, looki>
ÕS look
loogake
<ke_0 loogakese, loogakest, loogakeste, loogakesi>
loogakene
<kene loogakese, loogakest, loogakeste, loogakesi>
loogaline
<line loogalise, loogalist, loogaliste, loogalisi>
loogeline
Kommentaar: Postimees 1924: Hebsi kohal teeb jõgi loogalise käänaku.
looge
<ge looke, looget, loogete, lookeid>
ÕS looge
loogeldama
<dama_1 loogeldan, loogeldasin, loogeldas, loogeldagu, loogeldaw, loogeldanud, loogeldada, loogeldaja, loogeldatama, loogeldatakse>
looklema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
loogeldi
ÕS loogeldi
loogeldus
<dus loogelduse, loogeldust, loogelduste, loogeldusi>
looklemine, looge
loogeline
<line loogelise, loogelist, loogeliste, loogelisi>
ÕS loogeline
loogestama
<tama_1 loogestan, loogestasin, loogestas, loogestagu, loogestaw, loogestanud, loogestada, loogestaja, loogestatama, loogestatakse>
loogeliseks tegema, käänma, koolutama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
loogeti
loogeldes, kiira-käära
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
looguke
<ke_0 loogukese, loogukest, loogukeste, loogukesi>
loogukene
<kene loogukese, loogukest, loogukeste, loogukesi>
loogus
<us_2 looguse, loogust, looguste, looguseid>
kaelkook (kandepuu)
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lookama
<kama lookan, lookasin, lookas, loogaku, lookaw, looganud, loogata, lookaja, loogatama, loogatakse>
ÕS lookama
lookamisi
lookavalt, loogeldes
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
looklema
<klema_1 looklen, looklesin, lookles, loogelgu, looklew, loogelnud, loogelda, lookleja, loogeldama, loogeldakse>
ÕS looklema
lool <loola, loola, loolade, looli>
sügav oja-äärne soomülgas
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
loom1 <looma, looma, loomade, loomi>
ÕS loom
looma <loon, lõin, lõi, loogu, loow, loonud, luua, looja, loodama, loodakse ja luuakse>
ÕS looma
loomake
<ke_0 loomakese, loomakest, loomakeste, loomakesi>
loomakene
<kene loomakese, loomakest, loomakeste, loomakesi>
loomalik
<lik loomaliku, loomalikku, loomalikkude, loomalikka>
ÕS loomalik
loomaline
<line loomalise, loomalist, loomaliste, loomalisi>
teatud loomadest koosnev
Kommentaar: Temal on 17 loomaline kari kaunis häid lehmasi

loomalik, animaalne
Kommentaar: Uudisleht 1937: Äkki kõlas jube loomaline karjumine
loomane
<ne_1 loomase, loomast, loomaste, loomaseid>
teatud arvust loomadest koosnev, nt kümneloomane
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
loomastik
<tik loomastiku, loomastikku, loomastikkude, loomastikka>
ÕS loomastik
loomuke
<ke_0 loomukese, loomukest, loomukeste, loomukesi>
loomukene
<kene loomukese, loomukest, loomukeste, loomukesi>
loom2 <looma, looma, loomade, loomi>
(kalu)
loomus, noodatäis kalu
loomus1
<us_2 loomuse, loomust, loomuste, loomuseid>
ÕS loomus
loom3 <loomu, loomu, loomude, loomusid>
loomulik omadus
ÕS loom
loomulik
<lik loomuliku, loomulikku, loomulikkude, loomulikka>
ÕS loomulik
loomuline
<line loomulise, loomulist, loomuliste, loomulisi>
ÕS loomuline
loomus2
<us_1 loomuse, loomust, loomuste, loomusi>
ÕS loomus
loor
<oor loori, loori, looride, loorisid ja loore>
ÕS loor
loos <loosi, loosi, looside, loosisid ja loose>
ÕS loos
loosima
<ima loosin, loosisin, loosis, loosigu, loosiw, loosinud, loosida, loosija, loositama, loositakse>
ÕS loosima
loositama
<tama_1 loositan, loositasin, loositas, loositagu, loositaw, loositanud, loositada, loositaja, loositatama, loositatakse>
välja loosima
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
loož <looži, looži, loožide, loožisid ja loože>
ebasoovitav: loozh <loozhi, loozhi, loozhide, loozhisid ja loozhe>
ÕS loož
loot <loodu, lootu, lootude, lootusid>
lootus
lootma
<tma_1 loodan, lootsin, lootis, lootku, lootew, lootnud, loota, lootja, loodetema, loodetakse>
ÕS lootma
lootus
<us_1 lootuse, lootust, lootuste, lootusi>
ÕS lootus
lootusetus
<tus lootusetuse, lootusetust, lootusetuste, lootusetusi>
lootusetu-olek
loow <loowi, loowi, loowide, loowisid ja loowe>
ÕS loov
loowima
<ima loowin, loowisin, loowis, loowigu, loowiw, loowinud, loowida, loowija, loowitama, loowitakse>
ÕS loovima
loto <loto, lotot, lotode, lotosid>
ÕS loto
mood1 <moe ja moodi, moodi, moodide, moodisid ja moode>
moekunst, maitselaad
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
ÕS mood
moekas
<kas moeka, moekat, moekate, moekaid>
ÕS moekas
moeke
<ke_0 moekese, moekest, moekeste, moekesi>
moekene
<kene moekese, moekest, moekeste, moekesi>
moeline
<line moelise, moelist, moeliste, moelisi>
ÕS moeline
moendama
<dama_1 moendan, moendasin, moendas, moendagu, moendaw, moendanud, moendada, moendaja, moendatama, moendatakse>
modifitseerima
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
moene
<ne_1 moese, moest, moeste, moeseid>
moeline, nt vanamoene, mitmemoene
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
mood2 <moodu, moodu, moodude, moodusid>
tegumood, lõige
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
ÕS mood
moodike
<ke_0 moodikese, moodikest, moodikeste, moodikesi>
moodikene
<kene moodikese, moodikest, moodikeste, moodikesi>
moodiline
<line moodilise, moodilist, moodiliste, moodilisi>
moeline, moodne
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
moodima
<ima moen, moodisin, moodis, moodigu, moodiw, moodinud, moodida, moodija, moetama, moetakse>
vormima, fassongi andma
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
moodine (tänapäevakuju: moodne)
<ne_1 moodise, moodist, moodiste, moodiseid>
ÕS moodne
moodis (tänapäevakuju: moodne) <moodsa, moodsat, moodsate, moodsaid>
ÕS moodne
moodukas (tänapäevakuju: moodne)
<kas mooduka, moodukat, moodukate, moodukaid>
ÕS moodne
mooduke
<ke_0 moodukese, moodukest, moodukeste, moodukesi>
moodukene
<kene moodukese, moodukest, moodukeste, moodukesi>
mooduline
<line moodulise, moodulist, mooduliste, moodulisi>
mingit moodi, mingi moega, -sugune
Kommentaar: Postimees 1903: Daanimaal ettetulnud asi ei ole ainukene oma mooduline.
moodustama
<tama_1 moodustan, moodustasin, moodustas, moodustagu, moodustaw, moodustanud, moodustada, moodustaja, moodustatama, moodustatakse>
ÕS moodustama
moon <moona, moona, moonade, moone>
ÕS moon
moonakas
<kas moonaka, moonakat, moonakate, moonakaid>
ÕS moonakas
moonaline
<line moonalise, moonalist, moonaliste, moonalisi>
moonakas, moonamees
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
moor
<oor moori, moori, mooride, moorisid ja moore>
ÕS moor
moos <moosi, moosi, mooside, moosisid ja moose>
ÕS moos
moto <moto, motot, motode, motosid>
ÕS moto
nook <noogu, nooku, nookude, nookusid>
ÕS nook
noogutama
<tama_1 noogutan, noogutasin, noogutas, noogutagu, noogutaw, noogutanud, noogutada, noogutaja, noogutatama, noogutatakse>
ÕS noogutama
nookuma
<kuma_1 noogun, nookusin, nookus, nookugu, nookuw, nookunud, nookuda, nookuja, noogutama, noogutakse>
ÕS nookuma
nool1 <noole, noolt, noolte, nooli>
ÕS nool
noolekas
<kas nooleka, noolekat, noolekate, noolekaid>
noolerikas
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
nooljas
<jas noolja, nooljat, nooljate, nooljaid>
ÕS nooljas
nool2
<ool nooli, nooli, noolide, noolisid ja noola ja noole>

maias
noolima
<ima noolin, noolisin, noolis, nooligu, nooliw, noolinud, noolida, noolija, noolitama, noolitakse>
ÕS noolima
noor <noore, noort, noorte, noori>
ÕS noor
noorelt
ÕS noorelt
noorendama
<dama_1 noorendan, noorendasin, noorendas, noorendagu, noorendaw, noorendanud, noorendada, noorendaja, noorendatama, noorendatakse>
ÕS noorendama
noorestama
<tama_1 noorestan, noorestasin, noorestas, noorestagu, noorestaw, noorestanud, noorestada, noorestaja, noorestatama, noorestatakse>
nooreks tegema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
noorik
<ik_2 nooriku, noorikut, noorikute, noorikuid>
ÕS noorik
noorlane
<lane noorlase, noorlast, noorlaste, noorlasi>
noor
("Väike murdesõnastik" 1996)
noor+mees <mees noor+mehe, noor+meest, noor+meeste, noor+mehi>
ÕS noormees
noorsand
<and noorsanda, noorsandat, noorsandate, noorsandaid>
ÕS noorsand
nooruke
<ke_0 noorukese, noorukest, noorukeste, noorukesi>
noorukene
<kene noorukese, noorukest, noorukeste, noorukesi>
ÕS noorukene
noorune
<ne_3 nooruse, noorust, nooruste, noorusi>
sama noor, nt vennanoorune
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
noorus
<us_1 nooruse, noorust, nooruste, noorusi>
ÕS noorus
nooruslik
<lik noorusliku, nooruslikku, nooruslikkude, nooruslikka>
ÕS nooruslik
noorutama
<tama_1 noorutan, noorutasin, noorutas, noorutagu, noorutaw, noorutanud, noorutada, noorutaja, noorutatama, noorutatakse>
noorestama, nooremaks tegema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
noot1 <nooda, noota, nootade, nooti>
(kalapüüdjal)
ÕS noot
noodaline
<line noodalise, noodalist, noodaliste, noodalisi>
ÕS noodaline
noodane
<ne_1 noodase, noodast, noodaste, noodaseid>
nootama
<tama_2 nootan, nootasin, nootas, noodaku, nootaw, noodanud, noodata, nootaja, noodatama, noodatakse>
noodaga püüdma
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
noot2
<oot noodi, nooti, nootide, nootisid ja noota ja noote>

(paberil)
ÕS noot
noodiline
<line noodilise, noodilist, noodiliste, noodilisi>
nootidest koosnev, nt kolmenoodiline akord
noodine
<ne_1 noodise, noodist, noodiste, noodiseid>
noote sisaldav, nt 31-noodine väntorel
oboe <oboe, oboed, oboede, oboesid>
ÕS oboe
ood <oodi, oodi, oodide, oodisid ja oode>
ÕS ood
oode
<de oote, oodet, oodete, ooteid>
ÕS oode
oodis
<is_1 oodise, oodist, oodiste, oodiseid>
eine, oode; oodus
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
oodus
<us_2 ooduse, oodust, ooduste, ooduseid>
ÕS oodus
ootama
<tama_2 ootan, ootasin, ootas, oodaku, ootaw, oodanud, oodata, ootaja, oodatama, oodatakse>
ÕS ootama
ootus
<tus ootuse, ootust, ootuste, ootusi>
ÕS ootus
pood <poe, poodi, poodide, poodisid ja poode>
ÕS pood
poeke
<ke_0 poekese, poekest, poekeste, poekesi>
poekene
<kene poekese, poekest, poekeste, poekesi>
poodnik
<nik poodniku, poodnikku, poodnikkude, poodnikka>
ÕS poodnik

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur