ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 14 artiklit

mets <metsa, metsa, metsade, metsi>
ÕS2018 mets
metsakas
<kas metsaka, metsakat, metsakate, metsakaid>
ÕS2018 metsakas
metsaline
<line metsalise, metsalist, metsaliste, metsalisi>
ÕS2018 metsaline
metsama (tänapäevakuju: metsastama)
<ama_2 metsan, metsasin, metsas, metsaku, metsaw, metsanud, metsata, metsaja, metsatama, metsatakse>
ÕS2018 metsastama
metsane
<ne_1 metsase, metsast, metsaste, metsaseid>
ÕS2018 metsane
metsastama
<tama_1 metsastan, metsastasin, metsastas, metsastagu, metsastaw, metsastanud, metsastada, metsastaja, metsastatama, metsastatakse>
ÕS2018 metsastama
metsastik
<tik metsastiku, metsastikku, metsastikkude, metsastikka>
metsaala, metsamassiiv
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
metsik
<ik_2 metsiku, metsikut, metsikute, metsikuid>
ÕS2018 metsik
metsis
<is_1 metsise, metsist, metsiste, metsiseid>
ÕS2018 metsis
metslane
<lane metslase, metslast, metslaste, metslasi>
ÕS2018 metslane
metslik
<lik metsliku, metslikku, metslikkude, metslikka>
metsik
minek
<ek mineku, minekut, minekute, minekuid>
ÕS2018 minek
läki
ÕS2018 läki
minema <lähen, läksin, läks, mingu, minew, läinud, minna, mineja, mindama, mindakse ja minnakse>
ÕS2018 minema
minetama
<tama_1 minetan, minetasin, minetas, minetagu, minetaw, minetanud, minetada, minetaja, minetatama, minetatakse>
ÕS2018 minetama
minewik
<wik minewiku, minewikku, minewikkude, minewikka>
ÕS2018 minevik
minus
<us_2 minuse, minust, minuste, minuseid>
minem; minev (kaup)
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
minestama
<tama_1 minestan, minestasin, minestas, minestagu, minestaw, minestanud, minestada, minestaja, minestatama, minestatakse>
ÕS2018 minestama
minestlema
<tlema_0 minestlen, minestlesin, minestles, minestelgu, minestlew, minestelnud, minestleda, minestleja, minestletama, minestletakse>
minestelema
<telema minestelen, minestelesin, minesteles, minestelgu, minestelew, minestelnud, minesteleda ja minestella, minesteleja, minesteletama, minesteletakse ja minestellakse>
Tuletis sõnast „minestama“.
minestus
<tus minestuse, minestust, minestuste, minestusi>
ÕS2018 minestus
minetama
<tama_1 minetan, minetasin, minetas, minetagu, minetaw, minetanud, minetada, minetaja, minetatama, minetatakse>
ÕS2018 minetama
minetus
<tus minetuse, minetust, minetuste, minetusi>
minetamine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
muna <muna, muna, munade, mune>
ÕS2018 muna
munane
<ne_1 munase, munast, munaste, munaseid>
ÕS2018 munane
munema
<ema munen, munesin, munes, munegu, munew, munenud, muneda, muneja, munetama, munetakse>
ÕS2018 munema
munetama
<tama_1 munetan, munetasin, munetas, munetagu, munetaw, munetanud, munetada, munetaja, munetatama, munetatakse>
munema panema, muneda laskma; munaga varustama, munaga võõpama (nt küpsist)
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
munetis
<tis munetise, munetist, munetiste, munetisi>
munakord (nt võileival), munavõõp (ntküpsisel)
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
munema
<ema munen, munesin, munes, munegu, munew, munenud, muneda, muneja, munetama, munetakse>
ÕS2018 munema
munetama
<tama_1 munetan, munetasin, munetas, munetagu, munetaw, munetanud, munetada, munetaja, munetatama, munetatakse>
munema panema, muneda laskma; munaga varustama, munaga võõpama (nt küpsist)
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
munetis
<tis munetise, munetist, munetiste, munetisi>
munakord (nt võileival), munavõõp (ntküpsisel)
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
mõni <mõne, mõnda, mõnede, mõnesid>
ÕS2018 mõni
mõningane
<ne_3 mõningase, mõningast, mõningaste, mõningasi>
ÕS2018 mõningane
mõningas
<gas_1 mõninga, mõningat, mõningate, mõningaid>
ÕS2018 mõningas
mõnitama
<tama_1 mõnitan, mõnitasin, mõnitas, mõnitagu, mõnitaw, mõnitanud, mõnitada, mõnitaja, mõnitatama, mõnitatakse>
ÕS2018 mõnitama
mõnitlema
<tlema_0 mõnitlen, mõnitlesin, mõnitles, mõnitelgu, mõnitlew, mõnitelnud, mõnitleda, mõnitleja, mõnitletama, mõnitletakse>
mõnitelema
<telema mõnitelen, mõnitelesin, mõniteles, mõnitelgu, mõnitelew, mõnitelnud, mõniteleda ja mõnitella, mõniteleja, mõniteletama, mõniteletakse ja mõnitellakse>
Tuletis sõnast „mõnitama“.
mõnitus
<tus mõnituse, mõnitust, mõnituste, mõnitusi>
ÕS2018 mõnitus
mõnu <mõnu, mõnu, mõnude, mõnusid>
ÕS2018 mõnu
mõnukas
<kas mõnuka, mõnukat, mõnukate, mõnukaid>
mõnus
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
mõnuma
<uma mõnun, mõnusin, mõnus, mõnugu, mõnuw, mõnunud, mõnuda, mõnuja, mõnutama, mõnutakse>
sobima, kohane, mõnus olema, edenema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
mõnus
<us_3 mõnusa, mõnusat, mõnusate, mõnusaid>
ÕS2018 mõnus
mõnustama
<tama_1 mõnustan, mõnustasin, mõnustas, mõnustagu, mõnustaw, mõnustanud, mõnustada, mõnustaja, mõnustatama, mõnustatakse>
ÕS2018 mõnustama
mõnusus
<sus mõnususe, mõnusust, mõnususte, mõnususi>
ÕS2018 mõnusus
mõnutama
<tama_1 mõnutan, mõnutasin, mõnutas, mõnutagu, mõnutaw, mõnutanud, mõnutada, mõnutaja, mõnutatama, mõnutatakse>
mõnusaks tegema; mõnuma panema, soodustama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
mõnutu
<tu_1 mõnutuma, mõnutumat, mõnutumate, mõnutumaid>
ÕS2018 mõnutu
mõrd <mõrra, mõrda, mõrdade, mõrdu>
ÕS2018 mõrd
mõrdama
<rdama mõrdan, mõrdasin, mõrdas, mõrraku, mõrdaw, mõrranud, mõrrata, mõrdaja, mõrratama, mõrratakse>
mõrraga kalu püüdma
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
mõre (tänapäevakuju: mõra) <mõre, mõre, mõrede, mõresid>
mõra, lõhe, pragu
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
ÕS2018 mõra
mõrenema (tänapäevakuju: mõranema)
<nema mõrenen, mõrenesin, mõrenes, mõrenegu, mõrenew, mõrenenud, mõreneda, mõreneja, mõrenetama, mõrenetakse>
ÕS2018 mõranema
mõrestama (tänapäevakuju: mõrastama)
<tama_1 mõrestan, mõrestasin, mõrestas, mõrestagu, mõrestaw, mõrestanud, mõrestada, mõrestaja, mõrestatama, mõrestatakse>
ÕS2018 mõrastama
mõõn <mõõna, mõõna, mõõnade, mõõnu>
ÕS2018 mõõn
mõõnama
<ama_2 mõõnan, mõõnasin, mõõnas, mõõnaku, mõõnaw, mõõnanud, mõõnata, mõõnaja, mõõnatama, mõõnatakse>
ÕS2018 mõõnama
mõõndama
<dama_2 mõõndan, mõõndasin, mõõndas, mõõnaku, mõõndaw, mõõnanud, mõõnata, mõõndaja, mõõnatama, mõõnatakse>
mõõnma, mõõnama
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
mõõnuma
<uma mõõnun, mõõnusin, mõõnus, mõõnugu, mõõnuw, mõõnunud, mõõnuda, mõõnuja, mõõnutama, mõõnutakse>
mõõnama, mõõnutama, mõõna tekitama
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
mänd1 <männa, mända, mändade, mändi>
tööriist
ÕS2018 mänd
mänd2 <männi, mändi, mändide, mändisid ja mände>
puu
ÕS2018 mänd
mändama
<ndama mändan, mändasin, mändas, männaku, mändaw, männanud, männata, mändaja, männatama, männatakse>
(männaga) toitu segama, kloppima
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
mändne
<ne_2 mändse, mändist ja mändset, mändiste ja mändsete, mändseid>
männist tehtud, männine
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
õnnis <õndsa, õndsat, õndsate, õndsaid>
ÕS2018 õnnis
õndsake
<ke_0 õndsakese, õndsakest, õndsakeste, õndsakesi>
õndsakene
<kene õndsakese, õndsakest, õndsakeste, õndsakesi>
õndsalik
<lik õndsaliku, õndsalikku, õndsalikkude, õndsalikka>
ÕS2018 õndsalik
õndsus
<sus õndsuse, õndsust, õndsuste, õndsusi>
ÕS2018 õndsus
õnnistama
<tama_1 õnnistan, õnnistasin, õnnistas, õnnistagu, õnnistaw, õnnistanud, õnnistada, õnnistaja, õnnistatama, õnnistatakse>
ÕS2018 õnnistama
õnnistus
<tus õnnistuse, õnnistust, õnnistuste, õnnistusi>
ÕS2018 õnnistus

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur