ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 20 artiklit

jälk <jälgi, jälki, jälkide, jälkisid ja jälka>
ÕS jälk
jälkus
<us_1 jälkuse, jälkust, jälkuste, jälkusi>
ÕS jälkus
kulu1 <kulu, kulu, kulude, kulusid>
wäljaminek; wäljaanne
ÕS kulu
kulukas
<kas kuluka, kulukat, kulukate, kulukaid>
ÕS kulukas
kuluma1
<uma kulun, kulusin, kulus, kulugu, kuluw, kulunud, kuluda, kuluja, kulutama, kulutakse>
ÕS kuluma
kulutama1
<tama_1 kulutan, kulutasin, kulutas, kulutagu, kulutaw, kulutanud, kulutada, kulutaja, kulutatama, kulutatakse>
ÕS kulutama
kulutus
<tus kulutuse, kulutust, kulutuste, kulutusi>
ÕS kulutus
kulu2 <kulu, kulu>
rohi
ÕS kulu
kulune
<ne_1 kuluse, kulust, kuluste, kuluseid>
ÕS kulune
kulu3 <kulu, kulu, kulude, kulusid>
lind
ÕS kulu
kuluma2
<uma kulun, kulusin, kulus, kulugu, kuluw, kulunud, kuluda, kuluja, kulutama, kulutakse>
kulistama, kalkuni häält tegema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kulutama2
<tama_1 kulutan, kulutasin, kulutas, kulutagu, kulutaw, kulutanud, kulutada, kulutaja, kulutatama, kulutatakse>
ÕS kulutama
malk <malga, malka, malkade, malku>
ÕS malk
malgane
<ne_1 malgase, malgast, malgaste, malgaseid>
malgaga, malakaga
malgutama
<tama_1 malgutan, malgutasin, malgutas, malgutagu, malgutaw, malgutanud, malgutada, malgutaja, malgutatama, malgutatakse>
ÕS malgutama
malkama
<ama_2 malkan, malkasin, malkas, malkaku, malkaw, malkanud, malkata, malkaja, malkatama, malkatakse>
malgutama, malka andma
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
muld <mulla, mulda, muldade, muldi>
ÕS muld
muldama
<ldama muldan, muldasin, muldas, mullaku, muldaw, mullanud, mullata, muldaja, mullatama, mullatakse>
ÕS muldama
muldne
<ne_2 muldse, muldist ja muldset, muldiste ja muldsete, muldseid>
ÕS muldne
mullake
<ke_0 mullakese, mullakest, mullakeste, mullakesi>
mullakene
<kene mullakese, mullakest, mullakeste, mullakesi>
ÕS mullakene
mullaline
<line mullalise, mullalist, mullaliste, mullalisi>
maine; mullas elav
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
mullane
<ne_1 mullase, mullast, mullaste, mullaseid>
ÕS mullane
mullastama
<tama_1 mullastan, mullastasin, mullastas, mullastagu, mullastaw, mullastanud, mullastada, mullastaja, mullastatama, mullastatakse>
mullaseks tegema, mullaks muutma
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
muli <muli, muli, mulide, mulisid>
lobiseja, muliseja
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
mulin
<in mulina, mulinat, mulinate, mulinaid>
ÕS mulin
mulisema
<sema mulisen, mulisesin, mulises, mulisegu, mulisew, mulisenud, muliseda, muliseja, mulistama, mulistakse>
ÕS mulisema
mulistama
<tama_1 mulistan, mulistasin, mulistas, mulistagu, mulistaw, mulistanud, mulistada, mulistaja, mulistatama, mulistatakse>
ÕS mulistama
mulistus
<tus mulistuse, mulistust, mulistuste, mulistusi>
lobisemine, mulisemine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
mulk1 <mulgi, mulki, mulkide, mulkisid ja mulka>
wiljandlane
ÕS mulk
mulk2 <mulgu, mulku, mulkude, mulkusid>
ÕS mulk
mulguke
<ke_0 mulgukese, mulgukest, mulgukeste, mulgukesi>
mulgukene
<kene mulgukese, mulgukest, mulgukeste, mulgukesi>
mulguline
<line mulgulise, mulgulist, mulguliste, mulgulisi>
ÕS mulguline
mulgune
<ne_1 mulguse, mulgust, mulguste, mulguseid>
mulguga, mulkudega
mulklik
<lik mulkliku, mulklikku, mulklikkude, mulklikka>
mulguga, mulkudega
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
mull
<ll mulli, mulli, mullide, mullisid ja mulla ja mulle>
ÕS mull
mullitama
<tama_1 mullitan, mullitasin, mullitas, mullitagu, mullitaw, mullitanud, mullitada, mullitaja, mullitatama, mullitatakse>
ÕS mullitama
mõlk1 <mõlgi, mõlki, mõlkide, mõlkisid ja mõlka>
ÕS mõlk
mõlkima
<kima mõlgin, mõlkisin, mõlkis, mõlkigu, mõlkiw, mõlkinud, mõlkida, mõlkija, mõlgitama, mõlgitakse>
ÕS mõlkima
mõlk2 <mõlgu, mõlku, mõlkude, mõlkusid>
liikumine
mõlgutama
<tama_1 mõlgutan, mõlgutasin, mõlgutas, mõlgutagu, mõlgutaw, mõlgutanud, mõlgutada, mõlgutaja, mõlgutatama, mõlgutatakse>
ÕS mõlgutama
mõlgutus
<tus mõlgutuse, mõlgutust, mõlgutuste, mõlgutusi>
ÕS mõlgutus
mõlkuma
<kuma_1 mõlgun, mõlkusin, mõlkus, mõlkugu, mõlkuw, mõlkunud, mõlkuda, mõlkuja, mõlgutama, mõlgutakse>
ÕS mõlkuma
mõlk3 <mõlga, mõlka, mõlkade, mõlku>
piim
mõlkjas
<jas mõlkja, mõlkjat, mõlkjate, mõlkjaid>
kääriv, halvaks läinud
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
nälk <nälgi, nälki, nälkide, nälkisid ja nälka>
palu <palu, palu, palude, palusid>
ÕS palu
palukas
<kas paluka, palukat, palukate, palukaid>

mari
ÕS palukas
pilu <pilu, pilu, pilude, pilusid>
ÕS pilu
pilukil
näide: pilukil olema
ÕS pilukil
pilukile
näide: pilukile jääma
ÕS pilukile
pilune
<ne_1 piluse, pilust, piluste, piluseid>
pilutama
<tama_1 pilutan, pilutasin, pilutas, pilutagu, pilutaw, pilutanud, pilutada, pilutaja, pilutatama, pilutatakse>
ÕS pilutama
pilutlema
<tlema_0 pilutlen, pilutlesin, pilutles, pilutelgu, pilutlew, pilutelnud, pilutleda, pilutleja, pilutletama, pilutletakse>
pilutelema
<telema pilutelen, pilutelesin, piluteles, pilutelgu, pilutelew, pilutelnud, piluteleda ja pilutella, piluteleja, piluteletama, piluteletakse ja pilutellakse>
Tuletis sõnast „pilutama“.
pälk <pälgi, pälki, pälkide, pälkisid ja pälka>
ÕS pälk
pälgatama
<tama_1 pälgatan, pälgatasin, pälgatas, pälgatagu, pälgataw, pälgatanud, pälgatada, pälgataja, pälgatatama, pälgatatakse>
pälkama
<kama pälkan, pälkasin, pälkas, pälgaku, pälkaw, pälganud, pälgata, pälkaja, pälgatama, pälgatakse>
(vilja) jahukastega katma, jahukastet peale heitma
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
sälk <sälgu, sälku, sälkude, sälkusid>
ÕS sälk
sälguline
<line sälgulise, sälgulist, sälguliste, sälgulisi>
ÕS sälguline
sälgutama
<tama_1 sälgutan, sälgutasin, sälgutas, sälgutagu, sälgutaw, sälgutanud, sälgutada, sälgutaja, sälgutatama, sälgutatakse>
tulu <tulu, tulu, tulude, tulusid>
ÕS tulu
tulukas
<kas tuluka, tulukat, tulukate, tulukaid>
ÕS tulukas
tululik
<lik tululiku, tululikku, tululikkude, tululikka>
tulus1
<us_3 tulusa, tulusat, tulusate, tulusaid>
ÕS tulus
tulusus
<sus tulususe, tulusust, tulususte, tulususi>
tulutu
<tu_1 tulutuma, tulutumat, tulutumate, tulutumaid>
ÕS tulutu
wälk <wälgu, wälku, wälkude, wälkusid>
ÕS välk
wälgatama
<tama_1 wälgatan, wälgatasin, wälgatas, wälgatagu, wälgataw, wälgatanud, wälgatada, wälgataja, wälgatatama, wälgatatakse>
ÕS välgatama
wälgatlema
<tlema_0 wälgatlen, wälgatlesin, wälgatles, wälgatelgu, wälgatlew, wälgatelnud, wälgatleda, wälgatleja, wälgatletama, wälgatletakse>
wälgatelema
<telema wälgatelen, wälgatelesin, wälgateles, wälgatelgu, wälgatelew, wälgatelnud, wälgateleda ja wälgatella, wälgateleja, wälgateletama, wälgateletakse ja wälgatellakse>
Tuletis sõnast „välgatama“.
ÕS välgatelema, välgatlema
wälge
<ge wälke, wälget, wälgete, wälkeid>
ÕS välge
wälgendama
<dama_1 wälgendan, wälgendasin, wälgendas, wälgendagu, wälgendaw, wälgendanud, wälgendada, wälgendaja, wälgendatama, wälgendatakse>
välgutaoliselt sähvatlema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
wälgutama
<tama_1 wälgutan, wälgutasin, wälgutas, wälgutagu, wälgutaw, wälgutanud, wälgutada, wälgutaja, wälgutatama, wälgutatakse>
ÕS välgutama
wälgutlema
<tlema_0 wälgutlen, wälgutlesin, wälgutles, wälgutelgu, wälgutlew, wälgutelnud, wälgutleda, wälgutleja, wälgutletama, wälgutletakse>
wälgutelema
<telema wälgutelen, wälgutelesin, wälguteles, wälgutelgu, wälgutelew, wälgutelnud, wälguteleda ja wälgutella, wälguteleja, wälguteletama, wälguteletakse ja wälgutellakse>
Tuletis sõnast „välgutama“.
wälgutus
<tus wälgutuse, wälgutust, wälgutuste, wälgutusi>
ÕS välgutus
wälkuma
<kuma_1 wälgun, wälkusin, wälkus, wälkugu, wälkuw, wälkunud, wälkuda, wälkuja, wälgutama, wälgutakse>
ÕS välkuma
wälkuwus
<wus wälkuwuse, wälkuwust, wälkuwuste, wälkuwusi>
‣ Kommentaar: tõenäoliselt tähendas 'elekter'
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur