ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 14 artiklit

kius <kiusu, kiusu, kiusude, kiususid>
ÕS2018 kius
kiusakas
<kas kiusaka, kiusakat, kiusakate, kiusakaid>
ÕS2018 kiusakas
kiusama
<ama_2 kiusan, kiusasin, kiusas, kiusaku, kiusaw, kiusanud, kiusata, kiusaja, kiusatama, kiusatakse>
ÕS2018 kiusama
kiusatus
<tus kiusatuse, kiusatust, kiusatuste, kiusatusi>
ÕS2018 kiusatus
kiuslema
<lema kiuslen, kiuslesin, kiusles, kiuselgu, kiuslew, kiuselnud, kiuselda, kiusleja, kiuseldama, kiuseldakse>
ÕS2018 kiuslema
kiuslik
<lik kiusliku, kiuslikku, kiuslikkude, kiuslikka>
ÕS2018 kiuslik
kiuste
näide: teise kiuste hukka minema
ÕS2018 kiuste
kiustikku
tahtlikult, meelega, kiuste
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
kiusuline
<line kiusulise, kiusulist, kiusuliste, kiusulisi>
sama mis kiuslik
lai <laia, laia, laide, laiu>
ÕS2018 lai
laiakas
<kas laiaka, laiakat, laiakate, laiakaid>
laiavõitu, natuke lai
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
laiakil
näide: laiakil olema
laiali
("Väike murdesõnastik" 1996)
laiakile
näide: laiakile jääma
laiali
("Väike murdesõnastik" 1996)
laialdane
<dane laialdase, laialdast, laialdaste, laialdasi>
ÕS2018 laialdane
laialdasa
laial määral, laialt
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
laiale
näide: läks laiale
laialdaseks, laialiseks
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
laiali
ÕS2018 laiali
laialine
<line laialise, laialist, laialiste, laialisi>
lai, laialdane, avar, suur; kerglane, praaliv
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
laialisti
laialiselt, laialt
laialt
näide: laialt arwama
ÕS2018 laialt
laiendama
<dama_1 laiendan, laiendasin, laiendas, laiendagu, laiendaw, laiendanud, laiendada, laiendaja, laiendatama, laiendatakse>
ÕS2018 laiendama
laiendlema
<dlema_0 laiendlen, laiendlesin, laiendles, laiendelgu, laiendlew, laiendelnud, laiendleda, laiendleja, laiendletama, laiendletakse>
laiendelema
<delema laiendelen, laiendelesin, laiendeles, laiendelgu, laiendelew, laiendelnud, laiendeleda ja laiendella, laiendeleja, laiendeletama, laiendeletakse ja laiendellakse>
Tuletis sõnast „laiendama“.
laiendus
<dus laienduse, laiendust, laienduste, laiendusi>
laiendamine; laiendatud osa või koht milleski
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
laiuma
<uma laiun, laiusin, laius, laiugu, laiuw, laiunud, laiuda, laiuja, laiutama, laiutakse>
ÕS2018 laiuma
+laiune
<ne_3 +laiuse, +laiust, +laiuste, +laiusi>

näide: sõrmelaiune
ÕS2018 laiune
laius
<us_1 laiuse, laiust, laiuste, laiusi>
ÕS2018 laius
laiutama
<tama_1 laiutan, laiutasin, laiutas, laiutagu, laiutaw, laiutanud, laiutada, laiutaja, laiutatama, laiutatakse>
ÕS2018 laiutama
laiutasa
oma laiuse pärast
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
laiuti
ÕS2018 laiuti
laiuke
<ke_0 laiukese, laiukest, laiukeste, laiukesi>
laiukene
<kene laiukese, laiukest, laiukeste, laiukesi>
ÕS2018 laiukene
laiuma
<uma laiun, laiusin, laius, laiugu, laiuw, laiunud, laiuda, laiuja, laiutama, laiutakse>
ÕS2018 laiuma
+laiune
<ne_3 +laiuse, +laiust, +laiuste, +laiusi>

näide: sõrmelaiune
ÕS2018 laiune
laius
<us_1 laiuse, laiust, laiuste, laiusi>
ÕS2018 laius
laiutama
<tama_1 laiutan, laiutasin, laiutas, laiutagu, laiutaw, laiutanud, laiutada, laiutaja, laiutatama, laiutatakse>
ÕS2018 laiutama
laiutasa
oma laiuse pärast
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
laiuti
ÕS2018 laiuti
laiutlema
<tlema_0 laiutlen, laiutlesin, laiutles, laiutelgu, laiutlew, laiutelnud, laiutleda, laiutleja, laiutletama, laiutletakse>
laiutelema
<telema laiutelen, laiutelesin, laiuteles, laiutelgu, laiutelew, laiutelnud, laiuteleda ja laiutella, laiuteleja, laiuteletama, laiuteletakse ja laiutellakse>
Tuletis sõnast „laiutama“.
laus1 <lausa, lausa, lausade, lausu>
ava-, lahtine, ilmne
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
ÕS2018 laus
lausa
näide: lausa ja suisa rääkima
ÕS2018 lausa
lausaldane
<dane lausaldase, lausaldast, lausaldaste, lausaldasi>
kaunis laus, lausavõitu
Kommentaar: laus : lausa 'ava-, lahtine, ilmne'
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lausaline
<line lausalise, lausalist, lausaliste, lausalisi>
ÕS2018 lausaline
lausi
üldiselt
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lausik
<ik_2 lausiku, lausikut, lausikute, lausikuid>
ÕS2018 lausik
laus2 <lausu, lausu>
lausumine
lause <lause, lauset, lausete, lauseid>
ÕS2018 lause
lausendama
<dama_1 lausendan, lausendasin, lausendas, lausendagu, lausendaw, lausendanud, lausendada, lausendaja, lausendatama, lausendatakse>
avaldama, ütlema
(Saareste)
lausuma
<uma lausun, laususin, lausus, lausugu, lausuw, lausunud, lausuda, lausuja, lausutama, lausutakse>
ÕS2018 lausuma
lidu <lidu, lidu, lidude, lidusid>
pinna ligidale litsutu; kimp,hulk, salk, sumb
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lidus
näide: aid on lidus
ÕS2018 lidus
lidusse
näide: lidusse laduma
ÕS2018 lidusse
lips1 <lipsu, lipsu, lipsude, lipsusid>
ÕS2018 lips
lipsakas1
<kas lipsaka, lipsakat, lipsakate, lipsakaid>
lipsjas, lipsutaoline
lipsima
<ima lipsin, lipsisin, lipsis, lipsigu, lipsiw, lipsinud, lipsida, lipsija, lipsitama, lipsitakse>
ÕS2018 lipsima
lipsuline
<line lipsulise, lipsulist, lipsuliste, lipsulisi>

heie; lõng
lips2 <lipsu, lipsu, lipsude, lipsusid>
liigutus
ÕS2018 lips
lipsakas2
<kas lipsaka, lipsakat, lipsakate, lipsakaid>
kergesti liikuv, ennatlik, rutakas; tujukas
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lipsama
<ama_2 lipsan, lipsasin, lipsas, lipsaku, lipsaw, lipsanud, lipsata, lipsaja, lipsatama, lipsatakse>
ÕS2018 lipsama
lipsatama
<tama_1 lipsatan, lipsatasin, lipsatas, lipsatagu, lipsataw, lipsatanud, lipsatada, lipsataja, lipsatatama, lipsatatakse>
ÕS2018 lipsatama
lipsatus
<tus lipsatuse, lipsatust, lipsatuste, lipsatusi>
kiire lipsamine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lipsjas
<jas lipsja, lipsjat, lipsjate, lipsjaid>
ÕS2018 lipsjas
lipsti
ÕS2018 lipsti
lits
<ts_3 litsi, litsi, litside, litsisid ja litsa ja litse>
ÕS2018 lits
litsik
<ik_2 litsiku, litsikut, litsikute, litsikuid>
kokkulitsutud, tihe mass
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
litsima
<ima litsin, litsisin, litsis, litsigu, litsiw, litsinud, litsida, litsija, litsitama, litsitakse>
võrgutama; liiderdama
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
litsitama
<tama_1 litsitan, litsitasin, litsitas, litsitagu, litsitaw, litsitanud, litsitada, litsitaja, litsitatama, litsitatakse>
litsiks sõimama; liiderdama
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
liud <liua, liuda, liudade, liudu>
ÕS2018 liud
liuake
<ke_0 liuakese, liuakest, liuakeste, liuakesi>
liuakene
<kene liuakese, liuakest, liuakeste, liuakesi>
liug <liu, liugu, liugude, liugusid>
ÕS2018 liug
liuga
libamisi
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
liugamisi
libamisi, liuga
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
liugastama
<tama_1 liugastan, liugastasin, liugastas, liugastagu, liugastaw, liugastanud, liugastada, liugastaja, liugastatama, liugastatakse>
äkki libisema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
liugema
<gema liugen, liugesin, liuges, liugegu ja [liueku], liugew, liugenud ja [liuenud], liugeda ja [liueta], liugeja, liuetama, liuetakse>
liuglema, libisema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
liuglema
<glema liuglen, liuglesin, liugles, liuelgu, liuglew, liuelnud, liuelda, liugleja, liueldama, liueldakse>
ÕS2018 liuglema
liuguma
<guma_1 liugun, liugusin, liugus, liugugu, liuguw, liugunud, liuguda, liuguja, liuutama, liuutakse>
ÕS2018 liuguma
liugus
<us_2 liuguse, liugust, liuguste, liuguseid>
triller, eellöök
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
liukas
<kas liuka, liukat, liukate, liukaid>
libe
Kommentaar: otselaen soome keelest
liustik
<tik liustiku, liustikku, liustikkude, liustikka>
ÕS2018 liustik
liusk1 <liusa, liuska, liuskade, liusku>
uisk
ÕS2018 liusk
liusk2 <liusu, liusku, liuskude, liuskusid>
liuga
ÕS2018 liusk
liusk2 <liusu, liusku, liuskude, liuskusid>
liuga
ÕS2018 liusk
liuskamisi
libamisi, laugelt
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
luus <luusi, luusi>
ÕS2018 luus
luusima
<ima luusin, luusisin, luusis, luusigu, luusiw, luusinud, luusida, luusija, luusitama, luusitakse>
ÕS2018 luusima

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur