ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 30 artiklit

ebel
<el_1 ebela, ebelat, ebelate, ebelaid>
ÕS2018 ebel
ebeldama
<dama_1 ebeldan, ebeldasin, ebeldas, ebeldagu, ebeldaw, ebeldanud, ebeldada, ebeldaja, ebeldatama, ebeldatakse>
edvistama
("Sünonüümisõnastik" 2007)
ebeldane
<dane ebeldase, ebeldast, ebeldaste, ebeldasi>
edevavõitu
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
ebeldus
<dus ebelduse, ebeldust, ebelduste, ebeldusi>
edevus; edvistamine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
ebelus
<us_1 ebeluse, ebelust, ebeluste, ebelusi>
edevus
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
eblakas
<kas eblaka, eblakat, eblakate, eblakaid>
ÕS2018 eblakas
eblane
<ne_1 eblase, eblast, eblaste, eblaseid>
edev
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
edel
<el_1 edela, edelat, edelate, edelaid>
ÕS2018 edel
eel
näide: eel olema
ÕS2018 eel
eeldama
<dama_1 eeldan, eeldasin, eeldas, eeldagu, eeldaw, eeldanud, eeldada, eeldaja, eeldatama, eeldatakse>
ÕS2018 eeldama
eeldus
<dus eelduse, eeldust, eelduste, eeldusi>
ÕS2018 eeldus
eele
näide: eele jõudma
ÕS2018 eele
eelmine
<mine eelmise, eelmist, eelmiste, eelmisi>
ÕS2018 eelmine
eelt
näide: eelt minema
ÕS2018 eelt
eesel
<sel eesli, eeslit, eeslite, eeslid>
ÕS2018 eesel
eeslike
<ke_0 eeslikese, eeslikest, eeslikeste, eeslikesi>
eeslikene
<kene eeslikese, eeslikest, eeslikeste, eeslikesi>
esi <ee, ett, ette, ete, esi>
ÕS2018 esi
eel
näide: eel olema
ÕS2018 eel
eele
näide: eele jõudma
ÕS2018 eele
eelt
näide: eelt minema
ÕS2018 eelt
eemal
näide: eemal olema
ÕS2018 eemal
eemale
näide: eemale minema
ÕS2018 eemale
eemalt
näide: eemalt tulema
ÕS2018 eemalt
ees
näide: ees olema
ÕS2018 ees
eest
näide: eest minema
ÕS2018 eest
esile
näide: esile jõudma
ÕS2018 esile
esimene
<mene esimese, esimest, esimeste, esimesi>
ÕS2018 esimene
esimik
<mik esimiku, esimikku, esimikkude, esimikka>
esiosa
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
esine
<ne_1 esise, esist, esiste, esiseid>
ÕS2018 esine
esinik
<nik esiniku, esinikku, esinikkude, esinikka>
eesistuja, esimees; peamees, ninamees
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
esitama
<tama_1 esitan, esitasin, esitas, esitagu, esitaw, esitanud, esitada, esitaja, esitatama, esitatakse>
ÕS2018 esitama
esiteks
ÕS2018 esiteks
esiti
ÕS2018 esiti
esitlema
<tlema_0 esitlen, esitlesin, esitles, esitelgu, esitlew, esitelnud, esitleda, esitleja, esitletama, esitletakse>
esitelema
<telema esitelen, esitelesin, esiteles, esitelgu, esitelew, esitelnud, esiteleda ja esitella, esiteleja, esiteletama, esiteletakse ja esitellakse>
ÕS2018 esitelema, esitlema
ette
näide: ette jõudma
ÕS2018 ette
keel <keele, keelt, keele ja keelde, keelte, keeli>
ÕS2018 keel
keelekas
<kas keeleka, keelekat, keelekate, keelekaid>
jutukas
Kommentaar: Postimees 1937: Mrs. Belling oli lihaw, kergesti ärritataw ja nii keelekas, et ei saadud teha muud kui tema kõne walingut waos hoida.
ÕS2018 keelekas
keeleli
suusõnal
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
keeleline
<line keelelise, keelelist, keeleliste, keelelisi>
ÕS2018 keeleline
keeletu
<tu_1 keeletuma, keeletumat, keeletumate, keeletumaid>
ÕS2018 keeletu
keeletus
<tus keeletuse, keeletust, keeletuste, keeletusi>
ÕS2018 keeletus
keeli
näide: Eesti keeli
ÕS2018 keeli
keelik
<ik_2 keeliku, keelikut, keelikute, keelikuid>
ÕS2018 keelik
keelne
<ne_2 keelse, keelist ja keelset, keeliste ja keelsete, keelseid>
ÕS2018 keelne
keelsus
<sus keelsuse, keelsust, keelsuste, keelsusi>
ÕS2018 keelsus
lagel (tänapäevakuju: lagle) <lagle, lakle, laklede, lakli>
ÕS2018 lagle
lebe
<e_1 lebeda, lebedat, lebedate, lebedaid>
pehme, soe, rahulik
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
kerge, mugav; pehme, soe (ilm)
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
lee
<ee lee, leed, leede, leesid>
ÕS2018 lee
leeb <leewi, leebi, leebide, leebisid ja leebe>
mahe, pehme
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
leebima
<ima leewin, leebisin, leebis, leebigu, leebiw, leebinud, leebida, leebija, leewitama, leewitakse>
ÕS2018 leebima
leek
<eek leegi, leeki, leekide, leekisid ja leeke>
ÕS2018 leek
leegine
<ne_1 leegise, leegist, leegiste, leegiseid>
leegiga, leekidega
leegitsema
<tsema leegitsen, leegitsesin, leegitses, leegitsegu, leegitsew, leegitsenud, leegitseda, leegitseja, leegitsetama, leegitsetakse>
ÕS2018 leegitsema
leekima
<kima leegin, leekisin, leekis, leekigu, leekiw, leekinud, leekida, leekija, leegitama, leegitakse>
ÕS2018 leekima
leelu <leelu, leelut, leelude, leelusid>
ÕS2018 leelu
leelutama
<tama_1 leelutan, leelutasin, leelutas, leelutagu, leelutaw, leelutanud, leelutada, leelutaja, leelutatama, leelutatakse>
ÕS2018 leelutama
leem <leeme, leent, leente, leemi>
ÕS2018 leem
leemendama
<dama_1 leemendan, leemendasin, leemendas, leemendagu, leemendaw, leemendanud, leemendada, leemendaja, leemendatama, leemendatakse>
ÕS2018 leemendama
leemene
<ne_1 leemese, leemest, leemeste, leemeseid>
leemega koos, leemes
leemetama
<tama_1 leemetan, leemetasin, leemetas, leemetagu, leemetaw, leemetanud, leemetada, leemetaja, leemetatama, leemetatakse>
ÕS2018 leemetama
leen <leeni, leeni, leenide, leenisid ja leene>
kori
ÕS2018 leen
leer
<eer leeri, leeri, leeride, leerisid ja leere>
ÕS2018 leer
leerima
<ima leerin, leerisin, leeris, leerigu, leeriw, leerinud, leerida, leerija, leeritama, leeritakse>
leeriõppuses olema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
leeritama
<tama_1 leeritan, leeritasin, leeritas, leeritagu, leeritaw, leeritanud, leeritada, leeritaja, leeritatama, leeritatakse>
ÕS2018 leeritama
leeritus
<tus leerituse, leeritust, leerituste, leeritusi>
leeritamine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
leesk+
näide: leeskmaa
sandur, liivastu
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lees+
näide: leesmaa
liiva-, liivane
lehekas
<kas leheka, lehekat, lehekate, lehekaid>
ÕS2018 lehekas
leheline
<line lehelise, lehelist, leheliste, lehelisi>
ÕS2018 leheline
lehelis (tänapäevakuju: leelis)
<is_2 lehelise, lehelist, leheliste, lehelisi>
ÕS2018 leelis, lehelis
lehene
<ne_1 lehese, lehest, leheste, leheseid>
lehtedega, lehtinud, lehine
lehes
<es_1 lehese, lehest, leheste, leheseid>
lehis
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lehestama
<tama_1 lehestan, lehestasin, lehestas, lehestagu, lehestaw, lehestanud, lehestada, lehestaja, lehestatama, lehestatakse>
lehtima panema, lehtedega varustama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lehestik
<tik lehestiku, lehestikku, lehestikkude, lehestikka>
ÕS2018 lehestik
lehetama
<tama_1 lehetan, lehetasin, lehetas, lehetagu, lehetaw, lehetanud, lehetada, lehetaja, lehetatama, lehetatakse>
lehtima panema, lehtedega varustama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lehitama
<tama_1 lehitan, lehitasin, lehitas, lehitagu, lehitaw, lehitanud, lehitada, lehitaja, lehitatama, lehitatakse>
lehtima panema, lehtedega varustama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lehitsema
<tsema lehitsen, lehitsesin, lehitses, lehitsegu, lehitsew, lehitsenud, lehitseda, lehitseja, lehitsetama, lehitsetakse>
ÕS2018 lehitsema
leht <lehe, lehte, lehtede, lehti>
ÕS2018 leht
lehekas
<kas leheka, lehekat, lehekate, lehekaid>
ÕS2018 lehekas
leheke
<ke_0 lehekese, lehekest, lehekeste, lehekesi>
lehekene
<kene lehekese, lehekest, lehekeste, lehekesi>
leheline
<line lehelise, lehelist, leheliste, lehelisi>
ÕS2018 leheline
lehelis (tänapäevakuju: leelis)
<is_2 lehelise, lehelist, leheliste, lehelisi>
ÕS2018 leelis, lehelis
lehene
<ne_1 lehese, lehest, leheste, leheseid>
lehtedega, lehtinud, lehine
lehes
<es_1 lehese, lehest, leheste, leheseid>
lehis
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lehestama
<tama_1 lehestan, lehestasin, lehestas, lehestagu, lehestaw, lehestanud, lehestada, lehestaja, lehestatama, lehestatakse>
lehtima panema, lehtedega varustama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lehestik
<tik lehestiku, lehestikku, lehestikkude, lehestikka>
ÕS2018 lehestik
lehetama
<tama_1 lehetan, lehetasin, lehetas, lehetagu, lehetaw, lehetanud, lehetada, lehetaja, lehetatama, lehetatakse>
lehtima panema, lehtedega varustama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lehitama
<tama_1 lehitan, lehitasin, lehitas, lehitagu, lehitaw, lehitanud, lehitada, lehitaja, lehitatama, lehitatakse>
lehtima panema, lehtedega varustama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lehitsema
<tsema lehitsen, lehitsesin, lehitses, lehitsegu, lehitsew, lehitsenud, lehitseda, lehitseja, lehitsetama, lehitsetakse>
ÕS2018 lehitsema
lehtima
<htima lehin, lehtisin, lehtis, lehtigu, lehtiw, lehtinud, lehtida, lehtija, lehitama, lehitakse>
ÕS2018 lehtima
lehtne
<ne_2 lehtse, lehtist ja lehtset, lehtiste ja lehtsete, lehtseid>
lehtedega, (laia)leheline
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
leil <leili, leili, leilide, leilisid ja leile>
ÕS2018 leil
leiline
<ne_1 leilise, leilist, leiliste, leiliseid>
ÕS2018 leiline
leilitama
<tama_1 leilitan, leilitasin, leilitas, leilitagu, leilitaw, leilitanud, leilitada, leilitaja, leilitatama, leilitatakse>
ÕS2018 leilitama
leilitus
<tus leilituse, leilitust, leilituste, leilitusi>
leilitamine, leiliviskamine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lell <lelle, lelle, lellede, lelli ja lellesid>
ÕS2018 lell
lemm <lemme, lemme, lemmede, lemmi>
ÕS2018 lemm
lemmel
näide: lina on lemmel
ÕS2018 lemmel
lemmele
näide: riie läheb lemmele
kiuliseks, narmendama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lemmeline
<line lemmelise, lemmelist, lemmeliste, lemmelisi>
kiuline, narmendav
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lemmendama
<dama_1 lemmendan, lemmendasin, lemmendas, lemmendagu, lemmendaw, lemmendanud, lemmendada, lemmendaja, lemmendatama, lemmendatakse>
ÕS2018 lemmendama
lemmik
<ik_2 lemmiku, lemmikut, lemmikute, lemmikuid>
ÕS2018 lemmik
lemmutama
<tama_1 lemmutan, lemmutasin, lemmutas, lemmutagu, lemmutaw, lemmutanud, lemmutada, lemmutaja, lemmutatama, lemmutatakse>
kiuline, liblene olema, narmendama, (lund) helvendama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
libel <lible, liple, liplede, lipli> w. libl, lipl
libletama
<tama_1 libletan, libletasin, libletas, libletagu, libletaw, libletanud, libletada, libletaja, libletatama, libletatakse>
liblene olema, liblena lehvima, lemmendama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
meel <meele, meelt, meele ja meelde, meelte, meeli>
ÕS2018 meel
meeldima
<dima_2 meeldin, meeldisin, meeldis, meeldigu, meeldiw, meeldinud, meeldida, meeldija, meelitama, meelitakse>
ÕS2018 meeldima
meeleldasa
meele poolest
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
meeleldi
ÕS2018 meeleldi
meelelik
<lik meeleliku, meelelikku, meelelikkude, meelelikka>
sama mis -meelne
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
meeleline
<line meelelise, meelelist, meeleliste, meelelisi>
ÕS2018 meeleline
meelene
<ne_1 meelese, meelest, meeleste, meeleseid>
sama mis -meelne
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
meeletu
<tu_1 meeletuma, meeletumat, meeletumate, meeletumaid>
ÕS2018 meeletu
meeletus
<tus meeletuse, meeletust, meeletuste, meeletusi>
ÕS2018 meeletus
+meeli
hullumeeli
ÕS2018 meeli
meelisklema
<klema_0 meelisklen, meelisklesin, meeliskles, meeliskelgu, meelisklew, meeliskelnud, meeliskleda, meeliskleja, meeliskletama, meeliskletakse>
meeliskelema
<kelema meeliskelen, meeliskelesin, meeliskeles, meeliskelgu, meeliskelew, meeliskelnud, meeliskeleda ja meeliskella, meeliskeleja, meeliskeletama, meeliskeletakse ja meeliskellakse>
ÕS2018 meeliskelema, meelisklema
meelitama
<tama_1 meelitan, meelitasin, meelitas, meelitagu, meelitaw, meelitanud, meelitada, meelitaja, meelitatama, meelitatakse>
ÕS2018 meelitama
meeliti
meele järgi, meelt mööda
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
meelitis
<tis meelitise, meelitist, meelitiste, meelitisi>
ÕS2018 meelitis
meelitlema
<tlema_0 meelitlen, meelitlesin, meelitles, meelitelgu, meelitlew, meelitelnud, meelitleda, meelitleja, meelitletama, meelitletakse>
meelitelema
<telema meelitelen, meelitelesin, meeliteles, meelitelgu, meelitelew, meelitelnud, meeliteleda ja meelitella, meeliteleja, meeliteletama, meeliteletakse ja meelitellakse>
ÕS2018 meelitelema, meelitlema
meelitus
<tus meelituse, meelitust, meelituste, meelitusi>
ÕS2018 meelitus
meelne
<ne_2 meelse, meelist ja meelset, meeliste ja meelsete, meelseid>
ÕS2018 meelne
meelsus
<sus meelsuse, meelsust, meelsuste, meelsusi>
ÕS2018 meelsus
neel <neelu, neelu, neelude, neelusid>
ÕS2018 neel
neelama
<ama_2 neelan, neelasin, neelas, neelaku, neelaw, neelanud, neelata, neelaja, neelatama, neelatakse>
ÕS2018 neelama
neelask
<sk neelaski, neelaskit, neelaskite, neelaskid>
õgard
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
neelatama
<tama_1 neelatan, neelatasin, neelatas, neelatagu, neelataw, neelatanud, neelatada, neelataja, neelatatama, neelatatakse>
ÕS2018 neelatama
neelatus
<tus neelatuse, neelatust, neelatuste, neelatusi>
ÕS2018 neelatus
neeld <neelu, neeldu, neeldude, neeldusid>
sama mis neel
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
neelma
<lma neelan, neelsin, neelis, neelgu, neelew, neelnud, neelda, neelja, neeldama, neeldakse>
ÕS2018 neelma
neelus1 <neelsa, neelsat, neelsate, neelsaid>
ahne
neelus2
<us_2 neeluse, neelust, neeluste, neeluseid>

sööt
neelusk
<sk neeluski, neeluskit, neeluskite, neeluskid>
õgard
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
neelustama
<tama_1 neelustan, neelustasin, neelustas, neelustagu, neelustaw, neelustanud, neelustada, neelustaja, neelustatama, neelustatakse>
sama mis neelama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
peel <peele, peelt, peelte, peeli>
ÕS2018 peel
redel
<el_2 redeli, redelit, redelite, redelid>
ÕS2018 redel
sedel
<el_2 sedeli, sedelit, sedelite, sedelid>
ÕS2018 sedel
wedel1
<el_2 wedeli, wedelit, wedelite, wedelid>

weoõng
ÕS2018 vedel
wedel2
<el_1 wedela, wedelat, wedelate, wedelaid>
ÕS2018 vedel
wedeldama
<dama_1 wedeldan, wedeldasin, wedeldas, wedeldagu, wedeldaw, wedeldanud, wedeldada, wedeldaja, wedeldatama, wedeldatakse>
ÕS2018 vedeldama
wedelema
<elema wedelen, wedelesin, wedeles, wedelegu ja wedelgu, wedelew, wedelenud ja wedelnud, wedeleda ja wedelda, wedeleja, wedeldama, wedeldakse>
ÕS2018 vedelema
wedelik
<ik_1 wedeliku, wedelikku, wedelikkude, wedelikka>
ÕS2018 vedelik
wedelis
<is_2 wedelise, wedelist, wedeliste, wedelisi>
sama mis vedelus
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
wedelus
<us_1 wedeluse, wedelust, wedeluste, wedelusi>
ÕS2018 vedelus
weeldama
<dama_1 weeldan, weeldasin, weeldas, weeldagu, weeldaw, weeldanud, weeldada, weeldaja, weeldatama, weeldatakse>
ÕS2018 veeldama
weel
ÕS2018 veel

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur