ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 14 artiklit

lai <laia, laia, laide, laiu>
ÕS2018 lai
laiakas
<kas laiaka, laiakat, laiakate, laiakaid>
laiavõitu, natuke lai
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
laiakil
näide: laiakil olema
laiali
("Väike murdesõnastik" 1996)
laiakile
näide: laiakile jääma
laiali
("Väike murdesõnastik" 1996)
laialdane
<dane laialdase, laialdast, laialdaste, laialdasi>
ÕS2018 laialdane
laialdasa
laial määral, laialt
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
laiale
näide: läks laiale
laialdaseks, laialiseks
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
laiali
ÕS2018 laiali
laialine
<line laialise, laialist, laialiste, laialisi>
lai, laialdane, avar, suur; kerglane, praaliv
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
laialisti
laialiselt, laialt
laialt
näide: laialt arwama
ÕS2018 laialt
laiendama
<dama_1 laiendan, laiendasin, laiendas, laiendagu, laiendaw, laiendanud, laiendada, laiendaja, laiendatama, laiendatakse>
ÕS2018 laiendama
laiendlema
<dlema_0 laiendlen, laiendlesin, laiendles, laiendelgu, laiendlew, laiendelnud, laiendleda, laiendleja, laiendletama, laiendletakse>
laiendelema
<delema laiendelen, laiendelesin, laiendeles, laiendelgu, laiendelew, laiendelnud, laiendeleda ja laiendella, laiendeleja, laiendeletama, laiendeletakse ja laiendellakse>
Tuletis sõnast „laiendama“.
laiendus
<dus laienduse, laiendust, laienduste, laiendusi>
laiendamine; laiendatud osa või koht milleski
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
laiuma
<uma laiun, laiusin, laius, laiugu, laiuw, laiunud, laiuda, laiuja, laiutama, laiutakse>
ÕS2018 laiuma
+laiune
<ne_3 +laiuse, +laiust, +laiuste, +laiusi>

näide: sõrmelaiune
ÕS2018 laiune
laius
<us_1 laiuse, laiust, laiuste, laiusi>
ÕS2018 laius
laiutama
<tama_1 laiutan, laiutasin, laiutas, laiutagu, laiutaw, laiutanud, laiutada, laiutaja, laiutatama, laiutatakse>
ÕS2018 laiutama
laiutasa
oma laiuse pärast
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
laiuti
ÕS2018 laiuti
laid1 <laia, laida, laidade, laidu>
ÕS2018 laid
+laidne
<ne_2 +laidse, +laidist ja +laidset, +laidiste ja +laidsete, +laidseid>

näide: kolmelaidne
ÕS2018 laidne
laid2 <laiu, laidu, laidude, laidusid>
saar
ÕS2018 laid
laie <laide, laiet, laiete, laideid>
läbi- ehk ülekäimiskoht aias; hambamulk
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
laik <laigu, laiku, laikude, laikusid>
ÕS2018 laik
laiguline
<line laigulise, laigulist, laiguliste, laigulisi>
ÕS2018 laiguline
laigutama
<tama_1 laigutan, laigutasin, laigutas, laigutagu, laigutaw, laigutanud, laigutada, laigutaja, laigutatama, laigutatakse>
laikudega varustama, laiguliseks tegema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
laigutlema
<tlema_0 laigutlen, laigutlesin, laigutles, laigutelgu, laigutlew, laigutelnud, laigutleda, laigutleja, laigutletama, laigutletakse>
laigutelema
<telema laigutelen, laigutelesin, laiguteles, laigutelgu, laigutelew, laigutelnud, laiguteleda ja laigutella, laiguteleja, laiguteletama, laiguteletakse ja laigutellakse>
Tuletis sõnast „laigutama“ (laiguliseks tegema).
laim <laimu, laimu, laimude, laimusid>
ÕS2018 laim
laimama
<ama_2 laiman, laimasin, laimas, laimaku, laimaw, laimanud, laimata, laimaja, laimatama, laimatakse>
ÕS2018 laimama
laimus
<us_1 laimuse, laimust, laimuste, laimusi>
ebasoovitav: laimdus
<dus laimduse, laimdust, laimduste, laimdusi>
laimamine, laim
lait <laidu, laitu, laitude, laitusid>
ÕS2018 lait
laitma
<tma_1 laidan, laitsin, laitis, laitku, laitew, laitnud, laita, laitja, laidetema, laidetakse>
ÕS2018 laitma
laitus
<tus laituse, laitust, laituste, laitusi>
ÕS2018 laitus
lamp1 <lambi, lampi, lampide, lampisid ja lampe>
ÕS2018 lamp
lambike
<ke_0 lambikese, lambikest, lambikeste, lambikesi>
lambikene
<kene lambikese, lambikest, lambikeste, lambikesi>
lamp2 <lambi, lampi, lampide, lampisid ja lampe>
lame
ÕS2018 lamp
lambiti
längu, kallakile
("Väike murdesõnastik" 1996)
lampus
<us_1 lampuse, lampust, lampuste, lampusi>
lamedus
lapp1 <lapi, lappi, lappide, lappisid ja lappe>
lame
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lapi
näide: lapi lööma
lapiti
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lapik
<ik_2 lapiku, lapikut, lapikute, lapikuid>
ÕS2018 lapik
lapiti
ÕS2018 lapiti
lappama
<ppama lappan, lappasin, lappas, lapaku, lappaw, lapanud, lapata, lappaja, lapatama, lapatakse>
ÕS2018 lappama
lapp2 <lapi, lappi, lappide, lappisid ja lappe>
paik
ÕS2018 lapp
lapike
<ke_0 lapikese, lapikest, lapikeste, lapikesi>
lapikene
<kene lapikese, lapikest, lapikeste, lapikesi>
ÕS2018 lapikene
lapiline
<line lapilise, lapilist, lapiliste, lapilisi>
ÕS2018 lapiline
lapitama
<tama_1 lapitan, lapitasin, lapitas, lapitagu, lapitaw, lapitanud, lapitada, lapitaja, lapitatama, lapitatakse>
tükeldama, lappideks tegema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
laplik
<lik lapliku, laplikku, laplikkude, laplikka>
laikudega, laiguline, lapiline; värvilt ebaühtlane
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
lappima
<ppima lapin, lappisin, lappis, lappigu, lappiw, lappinud, lappida, lappija, lapitama, lapitakse>
ÕS2018 lappima
liip <liibi, liipi, liipide, liipisid ja liipe>
ihumisrihm, ihumiskivi
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
liipama
<pama liipan, liipasin, liipas, liibaku, liipaw, liibanud, liibata, liipaja, liibatama, liibatakse>
ÕS2018 liipama
liiper
<per liipri, liiprit, liiprite, liiprid>
ÕS2018 liiper
liipima
<ima liipin, liipisin, liipis, liipigu, liipiw, liipinud, liipida, liipija, liipitama, liipitakse>
ÕS2018 liipima
taip <taibu, taipu>
ÕS2018 taip
taipama
<pama taipan, taipasin, taipas, taibaku, taipaw, taibanud, taibata, taipaja, taibatama, taibatakse>
ÕS2018 taipama
waip <waiba, waipa, waipade, waipu>
ÕS2018 vaip
waibake
<ke_0 waibakese, waibakest, waibakeste, waibakesi>
waibakene
<kene waibakese, waibakest, waibakeste, waibakesi>
waibuke
<ke_0 waibukese, waibukest, waibukeste, waibukesi>
waibukene
<kene waibukese, waibukest, waibukeste, waibukesi>

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur