ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 20 artiklit

kaha1 <kaha, kaha, kahade, kahasid>
hunnik; ühisus; tööriist; asja osa
ÕS kaha
kahasse
näide: kahasse tegema
ÕS kahasse
kaha2 <kaha, kaha, kahade, kahasid>
wedelik
vedelik mustaksvärvimiseks
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kahama
<ama_1 kahan, kahasin, kahas, kahagu, kahaw, kahanud, kahada, kahaja, kahatama, kahatakse>
mustaks värvima
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
laba <laba, laba, lappa, labade, labasid>
ÕS laba
labane
<ne_1 labase, labast, labaste, labaseid>
ÕS labane
labastama
<tama_1 labastan, labastasin, labastas, labastagu, labastaw, labastanud, labastada, labastaja, labastatama, labastatakse>
ÕS labastama
labastus
<tus labastuse, labastust, labastuste, labastusi>
labastamine, labaseks muutmine
labatama
<tama_1 labatan, labatasin, labatas, labatagu, labataw, labatanud, labatada, labataja, labatatama, labatatakse>
ÕS labatama
lahas
<as_2 lahase, lahast, lahaste, lahaseid>

näide: lahasse panema
ÕS lahas
lahastama
<tama_1 lahastan, lahastasin, lahastas, lahastagu, lahastaw, lahastanud, lahastada, lahastaja, lahastatama, lahastatakse>
ÕS lahastama
lahe1
<e_1 laheda, lahedat, lahedate, lahedaid>

awar; lahtine
ÕS lahe
lahedasti
ÕS lahedasti
lahedus
<dus laheduse, lahedust, laheduste, lahedusi>
lahe olek
lahendama
<dama_1 lahendan, lahendasin, lahendas, lahendagu, lahendaw, lahendanud, lahendada, lahendaja, lahendatama, lahendatakse>
ÕS lahendama
lahendus
<dus lahenduse, lahendust, lahenduste, lahendusi>
ÕS lahendus
lahenema
<nema lahenen, lahenesin, lahenes, lahenegu, lahenew, lahenenud, laheneda, laheneja, lahenetama, lahenetakse>
ÕS lahenema
lahe2 <lahkme, lahet, lahkmete ja [lahete], lahkmeid>
näide: teelahe
ÕS lahe, teelahe
lahi <lahja, lahja, lahjade, lahju>
ÕS lahi
lahjama
<ama_2 lahjan, lahjasin, lahjas, lahjaku, lahjaw, lahjanud, lahjata, lahjaja, lahjatama, lahjatakse>
lahjutama, lahjaks tegema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lahjendama
<dama_1 lahjendan, lahjendasin, lahjendas, lahjendagu, lahjendaw, lahjendanud, lahjendada, lahjendaja, lahjendatama, lahjendatakse>
ÕS lahjendama
lahjus
<jus lahjuse, lahjust, lahjuste, lahjusi>
ÕS lahjus
lahjutama
<tama_1 lahjutan, lahjutasin, lahjutas, lahjutagu, lahjutaw, lahjutanud, lahjutada, lahjutaja, lahjutatama, lahjutatakse>
ÕS lahjutama
lahjutus
<tus lahjutuse, lahjutust, lahjutuste, lahjutusi>
lahjutamine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lahja <lahja, lahja, lahjade, lahju>
ÕS lahja
lahjama
<ama_2 lahjan, lahjasin, lahjas, lahjaku, lahjaw, lahjanud, lahjata, lahjaja, lahjatama, lahjatakse>
lahjutama, lahjaks tegema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lahjane
<ne_1 lahjase, lahjast, lahjaste, lahjaseid>
lahjavõitu, lahjapoolne
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
lahjendama
<dama_1 lahjendan, lahjendasin, lahjendas, lahjendagu, lahjendaw, lahjendanud, lahjendada, lahjendaja, lahjendatama, lahjendatakse>
ÕS lahjendama
lahjenema
<nema lahjenen, lahjenesin, lahjenes, lahjenegu, lahjenew, lahjenenud, lahjeneda, lahjeneja, lahjenetama, lahjenetakse>
ÕS lahjenema
lahjuma
<uma lahjun, lahjusin, lahjus, lahjugu, lahjuw, lahjunud, lahjuda, lahjuja, lahjutama, lahjutakse>
ÕS lahjuma
lahjus
<jus lahjuse, lahjust, lahjuste, lahjusi>
ÕS lahjus
lahjutama
<tama_1 lahjutan, lahjutasin, lahjutas, lahjutagu, lahjutaw, lahjutanud, lahjutada, lahjutaja, lahjutatama, lahjutatakse>
ÕS lahjutama
lahjutus
<tus lahjutuse, lahjutust, lahjutuste, lahjutusi>
lahjutamine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lahk <lahu, lahku, lahkude, lahkusid>
ÕS lahk
lahknema
<nema lahknen, lahknesin, lahknes, lahknegu, lahknew, lahknenud, lahkneda, lahkneja, lahknetama, lahknetakse>
ÕS lahknema
lahkuma
<hkuma_2 lahkun, lahkusin, lahkus, lahkugu, lahkuw, lahkunud, lahkuda, lahkuja, lahutama, lahutakse>
ÕS lahkuma
lahune
<ne_1 lahuse, lahust, lahuste, lahuseid>
lahknev, vahet tegev
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
lahus1
<us_2 lahuse, lahust, lahuste, lahuseid>
ÕS lahus
lahutama
<tama_1 lahutan, lahutasin, lahutas, lahutagu, lahutaw, lahutanud, lahutada, lahutaja, lahutatama, lahutatakse>
ÕS lahutama
lahutus
<tus lahutuse, lahutust, lahutuste, lahutusi>
ÕS lahutus
laht1 <lahe, lahte, lahtede, lahti ja lahtesid>
ÕS laht
laheke
<ke_0 lahekese, lahekest, lahekeste, lahekesi>
lahekene
<kene lahekese, lahekest, lahekeste, lahekesi>
lahene
<ne_1 lahese, lahest, laheste, laheseid>
sopiline, kääruline (rannajoon)
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
laht2 <lahu, lahtu>
lahutamine
lahtuma
<htuma_2 lahtun, lahtusin, lahtus, lahtugu, lahtuw, lahtunud, lahtuda, lahtuja, lahutama, lahutakse>
ÕS lahtuma
lahutama
<tama_1 lahutan, lahutasin, lahutas, lahutagu, lahutaw, lahutanud, lahutada, lahutaja, lahutatama, lahutatakse>
ÕS lahutama
lahwa
lahti, avali; vabalt, nii et liikuda annab, nt jalg suures saapas
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lahwandus
<dus lahwanduse, lahwandust, lahwanduste, lahwandusi>
ÕS lahvandus
lara <lara, lara, larade, larasid>
ÕS lara
larakas
<kas laraka, larakat, larakate, larakaid>
ÕS larakas
larama
<ama_1 laran, larasin, laras, laragu, laraw, laranud, larada, laraja, laratama, laratakse>
ÕS larama
larask
<sk laraski, laraskit, laraskite, laraskid>
ÕS larask
lawa <lawa, lawa, lawade, lawasid>
ÕS lava
lawakil
näide: wili lawakil maas
laokil
("Väike murdesõnastik" 1996)
lawakile
näide: lawakile jääma
laokile
("Väike murdesõnastik" 1996)
lawats
<ts_2 lawatsi, lawatsit, lawatsite, lawatsid>
ÕS lavats
liha <liha, liha, lihade, lihasid>
ÕS liha
lihakas
<kas lihaka, lihakat, lihakate, lihakaid>
ÕS lihakas
lihalik
<lik lihaliku, lihalikku, lihalikkude, lihalikka>
ÕS lihalik
lihaline
<line lihalise, lihalist, lihaliste, lihalisi>
liharikas; kehaline; lihane
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
lihane
<ne_1 lihase, lihast, lihaste, lihaseid>
ÕS lihane
lihas
<as_2 lihase, lihast, lihaste, lihaseid>
ÕS lihas
lihastama
<tama_1 lihastan, lihastasin, lihastas, lihastagu, lihastaw, lihastanud, lihastada, lihastaja, lihastatama, lihastatakse>
lihaks muutma
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lihaw
<aw lihawa, lihawat, lihawate, lihawaid>
ÕS lihav
lihawus
<wus lihawuse, lihawust, lihawuste, lihawusi>
ÕS lihawus
lihuma
<uma lihun, lihusin, lihus, lihugu, lihuw, lihunud, lihuda, lihuja, lihutama, lihutakse>
ÕS lihuma
lihunema
<nema lihunen, lihunesin, lihunes, lihunegu, lihunew, lihunenud, lihuneda, lihuneja, lihunetama, lihunetakse>
lihuma
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lihunik
<nik lihuniku, lihunikku, lihunikkude, lihunikka>
ÕS lihunik
lihutama
<tama_1 lihutan, lihutasin, lihutas, lihutagu, lihutaw, lihutanud, lihutada, lihutaja, lihutatama, lihutatakse>
lihavaks tegema, nuumama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
loha
ÕS loha
lohakas
<kas lohaka, lohakat, lohakate, lohakaid>
ÕS lohakas
lohakil
näide: lohakil olema
ÕS lohakil
lohakile
näide: lohakile jääma
ÕS lohakile
lohakus
<kus lohakuse, lohakust, lohakuste, lohakusi>
ÕS lohakus
lohama
<ama_1 lohan, lohasin, lohas, lohagu, lohaw, lohanud, lohada, lohaja, lohatama, lohatakse>
ÕS lohama
paha <paha, paha, pahade, pahasid>
ÕS paha
pahadus
<dus pahaduse, pahadust, pahaduste, pahadusi>
pahakas
<kas pahaka, pahakat, pahakate, pahakaid>
pahur; paha
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
pahandama
<dama_1 pahandan, pahandasin, pahandas, pahandagu, pahandaw, pahandanud, pahandada, pahandaja, pahandatama, pahandatakse>
ÕS pahandama
pahandlik
<lik pahandliku, pahandlikku, pahandlikkude, pahandlikka>
pahandus
<dus pahanduse, pahandust, pahanduste, pahandusi>
ÕS pahandus
pahane
<ne_1 pahase, pahast, pahaste, pahaseid>
ÕS pahane
pahanema
<nema pahanen, pahanesin, pahanes, pahanegu, pahanew, pahanenud, pahaneda, pahaneja, pahanetama, pahanetakse>
ÕS pahanema
pahastama
<tama_1 pahastan, pahastasin, pahastas, pahastagu, pahastaw, pahastanud, pahastada, pahastaja, pahastatama, pahastatakse>
pahe <pahe, pahet, pahede, pahesid>
ÕS pahe
pahem keskvõrre
<em pahema, pahemat, pahemate, pahemaid>
ÕS pahem
pahemane
<mane pahemase, pahemast, pahemaste, pahemasi>
pahempoolne, vasakpoolne
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
pahenema
<nema pahenen, pahenesin, pahenes, pahenegu, pahenew, pahenenud, paheneda, paheneja, pahenetama, pahenetakse>
ÕS pahenema
pahur
<ur_2 pahura, pahurat, pahurate, pahuraid>
ÕS pahur
pahurlane
<lane pahurlase, pahurlast, pahurlaste, pahurlasi>
pahur inimene
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
ka kuradi hüüdnimi, paharet
pahurus
<us_2 pahuruse, pahurust, pahuruste, pahuruseid>
raha <raha, raha, rahade, rahasid>
ÕS raha
rahakas
<kas rahaka, rahakat, rahakate, rahakaid>
ÕS rahakas
rahaline
<line rahalise, rahalist, rahaliste, rahalisi>
ÕS rahaline
rahandus
<dus rahanduse, rahandust, rahanduste, rahandusi>
ÕS rahandus
rahane
<ne_1 rahase, rahast, rahaste, rahaseid>
rahastik
<tik rahastiku, rahastikku, rahastikkude, rahastikka>
rahadekogu
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
taga
näide: taga olema
ÕS taga
tagandama
<dama_1 tagandan, tagandasin, tagandas, tagandagu, tagandaw, tagandanud, tagandada, tagandaja, tagandatama, tagandatakse>
ÕS tagandama
tagandus
<dus taganduse, tagandust, taganduste, tagandusi>
ÕS tagandus
taganema
<nema taganen, taganesin, taganes, taganegu, taganew, taganenud, taganeda, taganeja, taganetama, taganetakse>
ÕS taganema
tagant
takka
näide: tagant tulema, takka tulema, takka järele
ÕS tagant, takka, takkajärele
tagasi
ÕS tagasi
tagaspidi
ÕS tagaspidi
taha
näide: taha jääma
ÕS taha
waha <waha, waha, wahade, wahasid>
ÕS vaha
wahajas
<jas wahaja, wahajat, wahajate, wahajaid>
ÕS vahajas
wahakas
<kas wahaka, wahakat, wahakate, wahakaid>
wahane
<ne_1 wahase, wahast, wahaste, wahaseid>
ÕS vahane
wahatama
<tama_1 wahatan, wahatasin, wahatas, wahatagu, wahataw, wahatanud, wahatada, wahataja, wahatatama, wahatatakse>
ÕS vahatama

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur