ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 12 artiklit

jõõre <jõõrde, jõõret, jõõrete, jõõrdeid>
viidas, vildakaks sõidetud koht teel
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
jõõrastama
<tama_1 jõõrastan, jõõrastasin, jõõrastas, jõõrastagu, jõõrastaw, jõõrastanud, jõõrastada, jõõrastaja, jõõrastatama, jõõrastatakse>
viltu kiskuma, kallutama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
jõõrdlik
<lik jõõrdliku, jõõrdlikku, jõõrdlikkude, jõõrdlikka>
kiivas, nt jõõrdlik tee
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
jõõrduma
<duma_1 jõõrdun, jõõrdusin, jõõrdus, jõõrdugu, jõõrduw, jõõrdunud, jõõrduda, jõõrduja, jõõrutama, jõõrutakse>
viltu kalduma, viskuma (jõõrdel)
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lõdwastama
<tama_1 lõdwastan, lõdwastasin, lõdwastas, lõdwastagu, lõdwastaw, lõdwastanud, lõdwastada, lõdwastaja, lõdwastatama, lõdwastatakse>
lõdvendama, lõdvestama
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
lõdwendama
<dama_1 lõdwendan, lõdwendasin, lõdwendas, lõdwendagu, lõdwendaw, lõdwendanud, lõdwendada, lõdwendaja, lõdwendatama, lõdwendatakse>
ÕS2018 lõdvendama
lõdwendus
<dus lõdwenduse, lõdwendust, lõdwenduste, lõdwendusi>
ÕS2018 lõdvendus
lõtwuma
<uma lõtwun, lõtwusin, lõtwus, lõtwugu, lõtwuw, lõtwunud, lõtwuda, lõtwuja, lõdwutama, lõdwutakse>
ÕS2018 lõtvuma
lõtwus
<wus lõtwuse, lõtwust, lõtwuste, lõtwusi>
ÕS2018 lõtvus
lõgin
<in lõgina, lõginat, lõginate, lõginaid>
ÕS2018 lõgin
lõgisema
<sema lõgisen, lõgisesin, lõgises, lõgisegu, lõgisew, lõgisenud, lõgiseda, lõgiseja, lõgistama, lõgistakse>
ÕS2018 lõgisema
lõgistama
<tama_1 lõgistan, lõgistasin, lõgistas, lõgistagu, lõgistaw, lõgistanud, lõgistada, lõgistaja, lõgistatama, lõgistatakse>
ÕS2018 lõgistama
lõgistlema
<tlema_0 lõgistlen, lõgistlesin, lõgistles, lõgistelgu, lõgistlew, lõgistelnud, lõgistleda, lõgistleja, lõgistletama, lõgistletakse>
lõgistelema
<telema lõgistelen, lõgistelesin, lõgisteles, lõgistelgu, lõgistelew, lõgistelnud, lõgisteleda ja lõgistella, lõgisteleja, lõgisteletama, lõgisteletakse ja lõgistellakse>
Tuletis sõnast „lõgistama“.
lõgistus
<tus lõgistuse, lõgistust, lõgistuste, lõgistusi>
lõgistamine
lõhe1 <lõhke, lõhet, lõhete, lõhkeid>
lõhkamine; lõhkumine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lõhandama
<dama_1 lõhandan, lõhandasin, lõhandas, lõhandagu, lõhandaw, lõhandanud, lõhandada, lõhandaja, lõhandatama, lõhandatakse>
lõhendama, vähehaaval lõhestama
lõhandik
<dik lõhandiku, lõhandikku, lõhandikkude, lõhandikka>
ÕS2018 lõhandik
lõhandus
<dus lõhanduse, lõhandust, lõhanduste, lõhandusi>
lõhe
("Muhu murdesõnastik" 2011)
lõhang
<ng_1 lõhangu, lõhangut, lõhangute, lõhanguid>
ÕS2018 lõhang
lõhastama
<tama_1 lõhastan, lõhastasin, lõhastas, lõhastagu, lõhastaw, lõhastanud, lõhastada, lõhastaja, lõhastatama, lõhastatakse>
ÕS2018 lõhastama
lõhastus
<tus lõhastuse, lõhastust, lõhastuste, lõhastusi>
lõhestamine, lõhkikiskumine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lõhe2 <lõhe, lõhet, lõhede, lõhesid>
(inimeste keskel)
ÕS2018 lõhe
lõhendama
<dama_1 lõhendan, lõhendasin, lõhendas, lõhendagu, lõhendaw, lõhendanud, lõhendada, lõhendaja, lõhendatama, lõhendatakse>
lõhestama; lõhki ajama v lööma
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
lõheng
<ng_2 lõhengi, lõhengit, lõhengite, lõhengid>
lõhenemispuhk, lõhenemisjärk
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lõhestama
<tama_1 lõhestan, lõhestasin, lõhestas, lõhestagu, lõhestaw, lõhestanud, lõhestada, lõhestaja, lõhestatama, lõhestatakse>
ÕS2018 lõhestama
lõhestik
<tik lõhestiku, lõhestikku, lõhestikkude, lõhestikka>
lõhede kogu, praostik
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lõhkema
<hkema lõhken, lõhkesin, lõhkes, lõhkegu ja [lõheku], lõhkew, lõhkenud ja [lõhenud], lõhkeda ja [lõheta], lõhkeja, lõhetama, lõhetakse>
ÕS2018 lõhkema
lõhki
näide: lõhki ajama
ÕS2018 lõhki
lõhkuma
<hkuma_1 lõhun, lõhkusin, lõhkus, lõhkugu, lõhkuw, lõhkunud, lõhkuda, lõhkuja, lõhutama, lõhutakse>
ÕS2018 lõhkuma
lõtw <lõdwa, lõtwa, lõtwade, lõtwu>
ÕS2018 lõtv
lõdwastama
<tama_1 lõdwastan, lõdwastasin, lõdwastas, lõdwastagu, lõdwastaw, lõdwastanud, lõdwastada, lõdwastaja, lõdwastatama, lõdwastatakse>
lõdvendama, lõdvestama
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
lõdwendama
<dama_1 lõdwendan, lõdwendasin, lõdwendas, lõdwendagu, lõdwendaw, lõdwendanud, lõdwendada, lõdwendaja, lõdwendatama, lõdwendatakse>
ÕS2018 lõdvendama
lõdwendus
<dus lõdwenduse, lõdwendust, lõdwenduste, lõdwendusi>
ÕS2018 lõdvendus
lõtwuma
<uma lõtwun, lõtwusin, lõtwus, lõtwugu, lõtwuw, lõtwunud, lõtwuda, lõtwuja, lõdwutama, lõdwutakse>
ÕS2018 lõtvuma
lõtwus
<wus lõtwuse, lõtwust, lõtwuste, lõtwusi>
ÕS2018 lõtvus
mõlgastama
<tama_1 mõlgastan, mõlgastasin, mõlgastas, mõlgastagu, mõlgastaw, mõlgastanud, mõlgastada, mõlgastaja, mõlgastatama, mõlgastatakse>
käärima või hapnema hakkama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
mõlgastik
<tik mõlgastiku, mõlgastikku, mõlgastikkude, mõlgastikka>
sooauk, laugas
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
nõrgastama
<tama_1 nõrgastan, nõrgastasin, nõrgastas, nõrgastagu, nõrgastaw, nõrgastanud, nõrgastada, nõrgastaja, nõrgastatama, nõrgastatakse>
nõrgaks tegema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
nõrgastus
<tus nõrgastuse, nõrgastust, nõrgastuste, nõrgastusi>
nõrgendama
<dama_1 nõrgendan, nõrgendasin, nõrgendas, nõrgendagu, nõrgendaw, nõrgendanud, nõrgendada, nõrgendaja, nõrgendatama, nõrgendatakse>
ÕS2018 nõrgendama
nõrgendus
<dus nõrgenduse, nõrgendust, nõrgenduste, nõrgendusi>
nõrgestama
<tama_1 nõrgestan, nõrgestasin, nõrgestas, nõrgestagu, nõrgestaw, nõrgestanud, nõrgestada, nõrgestaja, nõrgestatama, nõrgestatakse>
ÕS2018 nõrgestama
nõrgustama
<tama_1 nõrgustan, nõrgustasin, nõrgustas, nõrgustagu, nõrgustaw, nõrgustanud, nõrgustada, nõrgustaja, nõrgustatama, nõrgustatakse>
sama mis nõrgastama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
nõrgustus
<tus nõrgustuse, nõrgustust, nõrgustuste, nõrgustusi>
nõrgutama
<tama_1 nõrgutan, nõrgutasin, nõrgutas, nõrgutagu, nõrgutaw, nõrgutanud, nõrgutada, nõrgutaja, nõrgutatama, nõrgutatakse>
ÕS2018 nõrgutama
nõrgutlema
<tlema_0 nõrgutlen, nõrgutlesin, nõrgutles, nõrgutelgu, nõrgutlew, nõrgutelnud, nõrgutleda, nõrgutleja, nõrgutletama, nõrgutletakse>
nõrgutelema
<telema nõrgutelen, nõrgutelesin, nõrguteles, nõrgutelgu, nõrgutelew, nõrgutelnud, nõrguteleda ja nõrgutella, nõrguteleja, nõrguteletama, nõrguteletakse ja nõrgutellakse>
Tuletis sõnast „nõrgutama“.
nõrgutus
<tus nõrgutuse, nõrgutust, nõrgutuste, nõrgutusi>
nõrk1 <nõrga, nõrka, nõrkade, nõrku>
ÕS2018 nõrk
nõrgake
<ke_0 nõrgakese, nõrgakest, nõrgakeste, nõrgakesi>
nõrgakene
<kene nõrgakese, nõrgakest, nõrgakeste, nõrgakesi>
nõrgastama
<tama_1 nõrgastan, nõrgastasin, nõrgastas, nõrgastagu, nõrgastaw, nõrgastanud, nõrgastada, nõrgastaja, nõrgastatama, nõrgastatakse>
nõrgaks tegema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
nõrgendama
<dama_1 nõrgendan, nõrgendasin, nõrgendas, nõrgendagu, nõrgendaw, nõrgendanud, nõrgendada, nõrgendaja, nõrgendatama, nõrgendatakse>
ÕS2018 nõrgendama
nõrgestama
<tama_1 nõrgestan, nõrgestasin, nõrgestas, nõrgestagu, nõrgestaw, nõrgestanud, nõrgestada, nõrgestaja, nõrgestatama, nõrgestatakse>
ÕS2018 nõrgestama
nõrguke
<ke_0 nõrgukese, nõrgukest, nõrgukeste, nõrgukesi>
nõrgukene
<kene nõrgukese, nõrgukest, nõrgukeste, nõrgukesi>
ÕS2018 nõrgukene
nõrgutama
<tama_1 nõrgutan, nõrgutasin, nõrgutas, nõrgutagu, nõrgutaw, nõrgutanud, nõrgutada, nõrgutaja, nõrgutatama, nõrgutatakse>
ÕS2018 nõrgutama
nõrkema
<kema nõrken, nõrkesin, nõrkes, nõrkegu ja [nõrgeku], nõrkew, nõrkenud ja [nõrgenud], nõrkeda ja [nõrgeta], nõrkeja, nõrgetama, nõrgetakse>
ÕS2018 nõrkema
nõrkjas
<jas nõrkja, nõrkjat, nõrkjate, nõrkjaid>
nõrgavõitu
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
nõrkuma
<kuma_1 nõrgun, nõrkusin, nõrkus, nõrkugu, nõrkuw, nõrkunud, nõrkuda, nõrkuja, nõrgutama, nõrgutakse>
ÕS2018 nõrkuma
nõrkus
<us_1 nõrkuse, nõrkust, nõrkuste, nõrkusi>
ÕS2018 nõrkus
rõngas
<as_1 rõnga, rõngast, rõngaste, rõngaid>
ÕS2018 rõngas
rõngastama
<tama_1 rõngastan, rõngastasin, rõngastas, rõngastagu, rõngastaw, rõngastanud, rõngastada, rõngastaja, rõngastatama, rõngastatakse>
ÕS2018 rõngastama
rõngastus
<tus rõngastuse, rõngastust, rõngastuste, rõngastusi>
ÕS2018 rõngastus
tõrk <tõrgu, tõrku, tõrkude, tõrkusid>
tõrkumine, vastasseis
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
tõrgastama
<tama_1 tõrgastan, tõrgastasin, tõrgastas, tõrgastagu, tõrgastaw, tõrgastanud, tõrgastada, tõrgastaja, tõrgastatama, tõrgastatakse>
tõrges
<es_1 tõrgese, tõrgest, tõrgeste, tõrgeseid>
ÕS2018 tõrges
tõrgus
<us_2 tõrguse, tõrgust, tõrguste, tõrguseid>
tõrges
("Väike murdesõnastik" 1996)
tõrklik
<lik tõrkliku, tõrklikku, tõrklikkude, tõrklikka>
tõrkuma
<kuma_1 tõrgun, tõrkusin, tõrkus, tõrkugu, tõrkuw, tõrkunud, tõrkuda, tõrkuja, tõrgutama, tõrgutakse>
ÕS2018 tõrkuma
tõrkus1
<us_1 tõrkuse, tõrkust, tõrkuste, tõrkusi>

wastupanek
tõrkus2 <tõrksa, tõrksat, tõrksate, tõrksaid>
wastupanew
wõigas
<gas_2 wõika, wõigast, wõigaste, wõikaid>
ÕS2018 võigas
wõigastama
<tama_1 wõigastan, wõigastasin, wõigastas, wõigastagu, wõigastaw, wõigastanud, wõigastada, wõigastaja, wõigastatama, wõigastatakse>
ÕS2018 võigastama
wõõr+
näide: wõõrsilm
‣ Kommentaar: võõrsilm tähendas kõõrdsilma
ÕS2018 võõr
wõõrake
<ke_0 wõõrakese, wõõrakest, wõõrakeste, wõõrakesi>
wõõrakene
<kene wõõrakese, wõõrakest, wõõrakeste, wõõrakesi>
wõõrandama
<dama_1 wõõrandan, wõõrandasin, wõõrandas, wõõrandagu, wõõrandaw, wõõrandanud, wõõrandada, wõõrandaja, wõõrandatama, wõõrandatakse>
ÕS2018 võõrandama
wõõras
<as_1 wõõra, wõõrast, wõõraste, wõõraid>
ÕS2018 võõras
wõõrastama
<tama_1 wõõrastan, wõõrastasin, wõõrastas, wõõrastagu, wõõrastaw, wõõrastanud, wõõrastada, wõõrastaja, wõõrastatama, wõõrastatakse>
ÕS2018 võõrastama
wõõrastlema
<tlema_0 wõõrastlen, wõõrastlesin, wõõrastles, wõõrastelgu, wõõrastlew, wõõrastelnud, wõõrastleda, wõõrastleja, wõõrastletama, wõõrastletakse>
wõõrastelema
<telema wõõrastelen, wõõrastelesin, wõõrasteles, wõõrastelgu, wõõrastelew, wõõrastelnud, wõõrasteleda ja wõõrastella, wõõrasteleja, wõõrasteletama, wõõrasteletakse ja wõõrastellakse>
Tuletis sõnast „võõrastama“.
wõõrastus
<tus wõõrastuse, wõõrastust, wõõrastuste, wõõrastusi>
ÕS2018 võõrastus
wõõrduma
<duma_1 wõõrdun, wõõrdusin, wõõrdus, wõõrdugu, wõõrduw, wõõrdunud, wõõrduda, wõõrduja, wõõrutama, wõõrutakse>
ÕS2018 võõrduma
wõõri
sama mis võõriti
wõõrik
<ik_2 wõõriku, wõõrikut, wõõrikute, wõõrikuid>
ÕS2018 võõrik
wõõritama
<tama_1 wõõritan, wõõritasin, wõõritas, wõõritagu, wõõritaw, wõõritanud, wõõritada, wõõritaja, wõõritatama, wõõritatakse>
ÕS2018 võõritama
wõõriti
ÕS2018 võõriti
wõõritlema
<tlema_0 wõõritlen, wõõritlesin, wõõritles, wõõritelgu, wõõritlew, wõõritelnud, wõõritleda, wõõritleja, wõõritletama, wõõritletakse>
wõõritelema
<telema wõõritelen, wõõritelesin, wõõriteles, wõõritelgu, wõõritelew, wõõritelnud, wõõriteleda ja wõõritella, wõõriteleja, wõõriteletama, wõõriteletakse ja wõõritellakse>
Tuletis sõnast „võõritama“.
wõõritsema
<tsema wõõritsen, wõõritsesin, wõõritses, wõõritsegu, wõõritsew, wõõritsenud, wõõritseda, wõõritseja, wõõritsetama, wõõritsetakse>
end võõrana tundma
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
wõõrsi
wõõrsile
näide: wõõrsi minema, wõõrsile minema
ÕS2018 võõrsile
wõõrsil
wõõrsis
näide: wõõrsil olema, wõõrsis olema
ÕS2018 võõrsil
wõõrsilt
näide: wõõrsilt tulema
ÕS2018 võõrsilt
wõõruke
<ke_0 wõõrukese, wõõrukest, wõõrukeste, wõõrukesi>
wõõrukene
<kene wõõrukese, wõõrukest, wõõrukeste, wõõrukesi>
deminutiiv sõnast võõras
wõõruline
<line wõõrulise, wõõrulist, wõõruliste, wõõrulisi>
külaline
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
wõõrus
<us_1 wõõruse, wõõrust, wõõruste, wõõrusi>
ÕS2018 võõrus
wõõrusel
näide: wõõrusel olema
ÕS2018 võõrusel
wõõrusele
näide: wõõrusele minema
ÕS2018 võõrusele
wõõrustama
<tama_1 wõõrustan, wõõrustasin, wõõrustas, wõõrustagu, wõõrustaw, wõõrustanud, wõõrustada, wõõrustaja, wõõrustatama, wõõrustatakse>
ÕS2018 võõrustama
wõõrustus
<tus wõõrustuse, wõõrustust, wõõrustuste, wõõrustusi>
ÕS2018 võõrustus
wõõrutama
<tama_1 wõõrutan, wõõrutasin, wõõrutas, wõõrutagu, wõõrutaw, wõõrutanud, wõõrutada, wõõrutaja, wõõrutatama, wõõrutatakse>
ÕS2018 võõrutama
wõõrutus
<tus wõõrutuse, wõõrutust, wõõrutuste, wõõrutusi>
ÕS2018 võõrutus

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur