ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 29 artiklit

ala <ala, ala, alade, alasid>
ÕS2018 ala
alam
<am_1 alama, alamat, alamate, alamaid>
ÕS2018 alam
alandama
<dama_1 alandan, alandasin, alandas, alandagu, alandaw, alandanud, alandada, alandaja, alandatama, alandatakse>
ÕS2018 alandama
alandlik
<lik alandliku, alandlikku, alandlikkude, alandlikka>
ÕS2018 alandlik
alandus
<dus alanduse, alandust, alanduste, alandusi>
ÕS2018 alandus
alanema
<nema alanen, alanesin, alanes, alanegu, alanew, alanenud, alaneda, alaneja, alanetama, alanetakse>
ÕS2018 alanema
alang
<ng_1 alangu, alangut, alangute, alanguid>
ÕS2018 alang
alaspidi
ÕS2018 alaspidi
all
näide: all olema
ÕS2018 all
alla
näide: alla jääma
ÕS2018 alla, allajääma
alt
näide: alt tulema
ÕS2018 alt
all
näide: all olema
ÕS2018 all
alla
näide: alla jääma
ÕS2018 alla, allajääma
alt
näide: alt tulema
ÕS2018 alt
hall1 <halla, halla, hallade, hallu>
sade
ÕS2018 hall
hallaline
<line hallalise, hallalist, hallaliste, hallalisi>
sama mis hallane
Kommentaar: Postimees 1922: [..] ööd on jahedad ja hallalised, mis iseäranis ristikheina taimi rikkuda wõib.
hallatama
<tama_1 hallatan, hallatasin, hallatas, hallatagu, hallataw, hallatanud, hallatada, hallataja, hallatatama, hallatatakse>
ÕS2018 hallatama
hallatis
<tis hallatise, hallatist, hallatiste, hallatisi>
hall
Kommentaar: härmatis
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
hall2
<ll halli, halli, hallide, hallisid ja halla ja halle>

karw; wärw; haigus
ÕS2018 hall
hallikas
<kas hallika, hallikat, hallikate, hallikaid>
ÕS2018 hallikas
hallistama
<tama_1 hallistan, hallistasin, hallistas, hallistagu, hallistaw, hallistanud, hallistada, hallistaja, hallistatama, hallistatakse>
halliks tegema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
hallitama
<tama_1 hallitan, hallitasin, hallitas, hallitagu, hallitaw, hallitanud, hallitada, hallitaja, hallitatama, hallitatakse>
ÕS2018 hallitama
hallitus
<tus hallituse, hallitust, hallituste, hallitusi>
ÕS2018 hallitus
kaal1
<aal kaali, kaali, kaalide, kaalisid ja kaale>

rätik
ÕS2018 kaal
kaal2 <kaalu, kaalu, kaalude, kaalusid>
tööriist
ÕS2018 kaal
kaalukas
<kas kaaluka, kaalukat, kaalukate, kaalukaid>
ÕS2018 kaalukas
kaaluma
<uma kaalun, kaalusin, kaalus, kaalugu, kaaluw, kaalunud, kaaluda, kaaluja, kaalutama, kaalutakse>
ÕS2018 kaaluma
kaalune
<ne_1 kaaluse, kaalust, kaaluste, kaaluseid>
(nii palju) kaaluv, kaalu omav
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
kaalutama
<tama_1 kaalutan, kaalutasin, kaalutas, kaalutagu, kaalutaw, kaalutanud, kaalutada, kaalutaja, kaalutatama, kaalutatakse>
kangutama
("Väike murdesõnastik" 1996)
kael <kaela, kaela, kaelade ja kaelte, kaelu>
ÕS2018 kael
kaelakas
<kas kaelaka, kaelakat, kaelakate, kaelakaid>
ÕS2018 kaelakas
kaelakute (tänapäevakuju: kaelakuti)
ÕS2018 kaelakuti
kaelaline
<line kaelalise, kaelalist, kaelaliste, kaelalisi>
teatud laadi kaelaga, nt pikakaelaline
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
kaelastikku
ÕS2018 kaelastikku
+kaelne
<ne_2 +kaelse, +kaelist ja +kaelset, +kaeliste ja +kaelsete, +kaelseid>

näide: kangekaelne
ÕS2018 kangekaelne
+kaelsus
<sus +kaelsuse, +kaelsust, +kaelsuste, +kaelsusi>

näide: kangekaelsus
kaeluke
<ke_0 kaelukese, kaelukest, kaelukeste, kaelukesi>
kaelukene
<kene kaelukese, kaelukest, kaelukeste, kaelukesi>
kaelus
<us_2 kaeluse, kaelust, kaeluste, kaeluseid>
ÕS2018 kaelus
kaelustama
<tama_1 kaelustan, kaelustasin, kaelustas, kaelustagu, kaelustaw, kaelustanud, kaelustada, kaelustaja, kaelustatama, kaelustatakse>
ÕS2018 kaelustama
kahl <kahlu, kahlu, kahlude, kahlusid>
ÕS2018 kahl
kail <kailu, kailu, kailude, kailusid>
taim
ÕS2018 kail
kala <kala, kala, kalade, kalu>
ÕS2018 kala
kalakas
<kas kalaka, kalakat, kalakate, kalakaid>
kalarikas
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kalaline
<line kalalise, kalalist, kalaliste, kalalisi>
ÕS2018 kalaline
kalandus
<dus kalanduse, kalandust, kalanduste, kalandusi>
ÕS2018 kalandus
kalane
<ne_1 kalase, kalast, kalaste, kalaseid>
ÕS2018 kalane
kalastus
<tus kalastuse, kalastust, kalastuste, kalastusi>
ÕS2018 kalastus
kalur
<ur_1 kaluri, kalurit, kalurite, kalurid>
ÕS2018 kalur
kale1 <kale, kalet, kalede, kalesid>
kae; kelme
kale2
<e_1 kaleda, kaledat, kaledate, kaledaid>

kõwa; wali
ÕS2018 kale
kaledus
<dus kaleduse, kaledust, kaleduste, kaledusi>
ÕS2018 kaledus
kalestama
<tama_1 kalestan, kalestasin, kalestas, kalestagu, kalestaw, kalestanud, kalestada, kalestaja, kalestatama, kalestatakse>
ÕS2018 kalestama
kalestuma
<uma kalestun, kalestusin, kalestus, kalestugu, kalestuw, kalestunud, kalestuda, kalestuja, kalestutama, kalestutakse>
ÕS2018 kalestuma
kalestus
<tus kalestuse, kalestust, kalestuste, kalestusi>
kalestunud olek
kali <kalja, kalja, kaljade, kalju>
ÕS2018 kali
kalk <kalgi, kalki, kalkide, kalkisid ja kalka>
ÕS2018 kalk
kalkus
<us_1 kalkuse, kalkust, kalkuste, kalkusi>
ÕS2018 kalkus
kalle <kalde, kallet, kallete, kaldeid>
ÕS2018 kalle
kaldaline
<line kaldalise, kaldalist, kaldaliste, kaldalisi>
teatud laadi kaldaga või kallastega
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
kaldane
<ne_3 kaldase, kaldast, kaldaste, kaldasi>
kaldapealne, kaldalähedane
Kommentaar: Fr. Tuglasel on novell „Kaldasel teel“.
kaldene
<ne_3 kaldese, kaldest, kaldeste, kaldesi>
kaldega, kaldeline
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
kaldlik
<lik kaldliku, kaldlikku, kaldlikkude, kaldlikka>
tee kohta: viltu, kaldus
("Sünonüümisõnastik" 2007)
kalduma
<lduma_2 kaldun, kaldusin, kaldus, kaldugu, kalduw, kaldunud, kalduda, kalduja, kallutama, kallutakse>
ÕS2018 kalduma
kalduwus
<wus kalduwuse, kalduwust, kalduwuste, kalduwusi>
ÕS2018 kalduvus
kallak
<ak kallaku, kallakut, kallakute, kallakuid>
ÕS2018 kallak
kallakas
<kas kallaka, kallakat, kallakate, kallakaid>
ÕS2018 kallakas
kallakil
näide: kallakil olema
ÕS2018 kallakil
kallakile
näide: kallakile wajuma
ÕS2018 kallakile
kallal
näide: kallal olema
ÕS2018 kallal
kallale
näide: kallale kippuma
ÕS2018 kallale
kallalt
näide: kallalt minema
ÕS2018 kallalt
kallama
<ama_2 kallan, kallasin, kallas, kallaku, kallaw, kallanud, kallata, kallaja, kallatama, kallatakse>
ÕS2018 kallama
kallas <kalda, kallast, kallaste, kaldaid>
ÕS2018 kallas
kallatama
<tama_1 kallatan, kallatasin, kallatas, kallatagu, kallataw, kallatanud, kallatada, kallataja, kallatatama, kallatatakse>
(anumat) kallamiseks kallutama; kallukile vajutama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kallatus
<tus kallatuse, kallatust, kallatuste, kallatusi>
sama mis kallutus
kallukil
näide: kallukil olema
kallakas asendis, kallakil
kallukile
näide: kallukile wajuma
kallakasse asendisse, kallakile
kallutama
<tama_1 kallutan, kallutasin, kallutas, kallutagu, kallutaw, kallutanud, kallutada, kallutaja, kallutatama, kallutatakse>
ÕS2018 kallutama
kallutlema
<tlema_0 kallutlen, kallutlesin, kallutles, kallutelgu, kallutlew, kallutelnud, kallutleda, kallutleja, kallutletama, kallutletakse>
kallutelema
<telema kallutelen, kallutelesin, kalluteles, kallutelgu, kallutelew, kallutelnud, kalluteleda ja kallutella, kalluteleja, kalluteletama, kalluteletakse ja kallutellakse>
Tuletis sõnast „kallutama“.
kalm <kalmu, kalmu, kalmude, kalmusid>
ÕS2018 kalm
kalmuline
<line kalmulise, kalmulist, kalmuliste, kalmulisi>
ÕS2018 kalmuline
kalmut
<ut kalmuti, kalmutit, kalmutite, kalmutid>
kalmuti - paganuse-aegne matusepaik
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kalmutama
<tama_1 kalmutan, kalmutasin, kalmutas, kalmutagu, kalmutaw, kalmutanud, kalmutada, kalmutaja, kalmutatama, kalmutatakse>
hauda asetama, matma
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kalu <kalu, kalu, kalude, kalusid>
ÕS2018 kalu
kalustik
<tik kalustiku, kalustikku, kalustikkude, kalustikka>
inventar
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kell <kella, kella, kellade, kellu>
ÕS2018 kell
kellake
<ke_0 kellakese, kellakest, kellakeste, kellakesi>
kellakene
<kene kellakese, kellakest, kellakeste, kellakesi>
kellama
<ama_2 kellan, kellasin, kellas, kellaku, kellaw, kellanud, kellata, kellaja, kellatama, kellatakse>
ÕS2018 kellama
kellatama
<tama_1 kellatan, kellatasin, kellatas, kellatagu, kellataw, kellatanud, kellatada, kellataja, kellatatama, kellatatakse>
suure kella külge riputama, välja pasundama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kellu <kellu, kellut, kellude, kellusid>
ÕS2018 kellu
kelluke
<ke_0 kellukese, kellukest, kellukeste, kellukesi>
kellukene
<kene kellukese, kellukest, kellukeste, kellukesi>
ÕS2018 kellukene
koll
<ll kolli, kolli, kollide, kollisid ja kolla ja kolle>
ÕS2018 koll
kollitama
<tama_1 kollitan, kollitasin, kollitas, kollitagu, kollitaw, kollitanud, kollitada, kollitaja, kollitatama, kollitatakse>
ÕS2018 kollitama
kull
<ll kulli, kulli, kullide, kullisid ja kulla ja kulle>
ÕS2018 kull
küll1 <külla, külla, küllade, küllasid>
ÕS2018 küll
küll2
näide: mul on aega küll, küll ma tulen
ÕS2018 küll
küllaldane
<dane küllaldase, küllaldast, küllaldaste, küllaldasi>
ÕS2018 küllaldane
küllaldus
<dus küllalduse, küllaldust, küllalduste, küllaldusi>
ÕS2018 küllaldus
küllaline
<line küllalise, küllalist, küllaliste, küllalisi>
külluslik, rikkalik; jõukas
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
küllalt
ÕS2018 küllalt
küllane
<ne_1 küllase, küllast, küllaste, küllaseid>
ÕS2018 küllane
küllap
ÕS2018 küllap
küllus
<us_1 külluse, küllust, külluste, küllusi>
ÕS2018 küllus
lall
<ll lalli, lalli, lallide, lallisid ja lalla ja lalle>
ÕS2018 lall
mall
<ll malli, malli, mallide, mallisid ja malla ja malle>
ÕS2018 mall
nall
<ll nalli, nalli, nallide, nallisid ja nalla ja nalle>
ÕS2018 nall
nallima
<ima nallin, nallisin, nallis, nalligu, nalliw, nallinud, nallida, nallija, nallitama, nallitakse>
pannaldama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
pall
<ll palli, palli, pallide, pallisid ja palla ja palle>
ÕS2018 pall
sall
<ll salli, salli, sallide, sallisid ja salla ja salle>
ÕS2018 sall
tall1 <talle, talle, tallede, tallesid ja talli>
loom
ÕS2018 tall
talleke
<ke_0 tallekese, tallekest, tallekeste, tallekesi>
tallekene
<kene tallekese, tallekest, tallekeste, tallekesi>
tall2
<ll talli, talli, tallide, tallisid ja talla ja talle>

hoone
ÕS2018 tall
talline
<ne_1 tallise, tallist, talliste, talliseid>
wall
<ll walli, walli, wallide, wallisid ja walla ja walle>
ÕS2018 vall

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur