ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 14 artiklit

kükakil
näide: kükakil olema
ÕS kükakil
kükakile
näide: kükakile jääma
ÕS kükakile
kükatama
<tama_1 kükatan, kükatasin, kükatas, kükatagu, kükataw, kükatanud, kükatada, kükataja, kükatatama, kükatatakse>
ühe korra, järsku, kähku maha kükitama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kükati
kükakil
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kükitama
<tama_1 kükitan, kükitasin, kükitas, kükitagu, kükitaw, kükitanud, kükitada, kükitaja, kükitatama, kükitatakse>
ÕS kükitama
kükitlema
<tlema_0 kükitlen, kükitlesin, kükitles, kükitelgu, kükitlew, kükitelnud, kükitleda, kükitleja, kükitletama, kükitletakse>
kükitelema
<telema kükitelen, kükitelesin, kükiteles, kükitelgu, kükitelew, kükitelnud, kükiteleda ja kükitella, kükiteleja, kükiteletama, kükiteletakse ja kükitellakse>
Tuletis sõnast „kükitama“.
kükitus
<tus kükituse, kükitust, kükituste, kükitusi>
ÕS kükitus
kükk <küki, kükki>
ÕS kükk
kükkama
<kkama kükkan, kükkasin, kükkas, kükaku, kükkaw, kükanud, kükata, kükkaja, kükatama, kükatakse>
kükki laskuma, kükkima
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
küsi <küsi, küsi>
ÕS küsi
küsima
<ima küsin, küsisin, küsis, küsigu, küsiw, küsinud, küsida, küsija, küsitama, küsitakse>
ÕS küsima
küsimus
<mus küsimuse, küsimust, küsimuste, küsimusi>
ÕS küsimus
küsitama
<tama_1 küsitan, küsitasin, küsitas, küsitagu, küsitaw, küsitanud, küsitada, küsitaja, küsitatama, küsitatakse>
ÕS küsitama
küsitlema
<tlema_0 küsitlen, küsitlesin, küsitles, küsitelgu, küsitlew, küsitelnud, küsitleda, küsitleja, küsitletama, küsitletakse>
küsitelema
<telema küsitelen, küsitelesin, küsiteles, küsitelgu, küsitelew, küsitelnud, küsiteleda ja küsitella, küsiteleja, küsiteletama, küsiteletakse ja küsitellakse>
ÕS küsitelema, küsitlema
lümakil
näide: lümakil olema
lömakil
Kommentaar: maad ligi, lamaskil, upakil
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
lümakile
näide: lümakile jääma
lömakile
Kommentaar: maad ligi, lamaskile, upakile
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
lümama
<ama_1 lüman, lümasin, lümas, lümagu, lümaw, lümanud, lümada, lümaja, lümatama, lümatakse>
lömitama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lümatama
<tama_1 lümatan, lümatasin, lümatas, lümatagu, lümataw, lümatanud, lümatada, lümataja, lümatatama, lümatatakse>
lömitama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lümerdama
<dama_1 lümerdan, lümerdasin, lümerdas, lümerdagu, lümerdaw, lümerdanud, lümerdada, lümerdaja, lümerdatama, lümerdatakse>
lömitama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lümitama
<tama_1 lümitan, lümitasin, lümitas, lümitagu, lümitaw, lümitanud, lümitada, lümitaja, lümitatama, lümitatakse>
lömitama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lümitus
<tus lümituse, lümitust, lümituste, lümitusi>
lömitamine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
müra <müra, müra, mürade, mürasid>
ÕS müra
mürama
<ama_1 müran, mürasin, müras, müragu, müraw, müranud, mürada, müraja, müratama, müratakse>
ÕS mürama
müramisi
mürades
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
müratama
<tama_1 müratan, müratasin, müratas, müratagu, mürataw, müratanud, müratada, mürataja, müratatama, müratatakse>
ÕS müratama
müratus
<tus müratuse, müratust, müratuste, müratusi>
mürtsatus
mürin
<in mürina, mürinat, mürinate, mürinaid>
ÕS mürin
mürisema
<sema mürisen, mürisesin, mürises, mürisegu, mürisew, mürisenud, müriseda, müriseja, müristama, müristakse>
ÕS mürisema
müratama
<tama_1 müratan, müratasin, müratas, müratagu, mürataw, müratanud, müratada, mürataja, müratatama, müratatakse>
ÕS müratama
müratus
<tus müratuse, müratust, müratuste, müratusi>
mürtsatus
mürin
<in mürina, mürinat, mürinate, mürinaid>
ÕS mürin
mürisema
<sema mürisen, mürisesin, mürises, mürisegu, mürisew, mürisenud, müriseda, müriseja, müristama, müristakse>
ÕS mürisema
müristama
<tama_1 müristan, müristasin, müristas, müristagu, müristaw, müristanud, müristada, müristaja, müristatama, müristatakse>
ÕS müristama
müristlema
<tlema_0 müristlen, müristlesin, müristles, müristelgu, müristlew, müristelnud, müristleda, müristleja, müristletama, müristletakse>
müristelema
<telema müristelen, müristelesin, müristeles, müristelgu, müristelew, müristelnud, müristeleda ja müristella, müristeleja, müristeletama, müristeletakse ja müristellakse>
Tuletis sõnast „müristama“.
müristus
<tus müristuse, müristust, müristuste, müristusi>
ÕS müristus
püretama
<tama_1 püretan, püretasin, püretas, püretagu, püretaw, püretanud, püretada, püretaja, püretatama, püretatakse>
ÕS püretama
püretuma
<uma püretun, püretusin, püretus, püretugu, püretuw, püretunud, püretuda, püretuja, püretutama, püretutakse>
püretus
<tus püretuse, püretust, püretuste, püretusi>
püsi <püsi, püsi>
ÕS püsi
püsidus (tänapäevakuju: püsivus)
<dus püsiduse, püsidust, püsiduste, püsidusi>
ÕS püsivus
püsima
<ima püsin, püsisin, püsis, püsigu, püsiw, püsinud, püsida, püsija, püsitama, püsitakse>
ÕS püsima
püsimus
<mus püsimuse, püsimust, püsimuste, püsimusi>
sülg <sülje, sülge, sülgede, sülgi>
ÕS sülg
sülgama
<lgama sülgan, sülgasin, sülgas, süljaku, sülgaw, süljanud, süljata, sülgaja, süljatama, süljatakse>
ÕS sülgama
sülgima
<gima sülin, sülgisin, sülgis, sülgigu, sülgiw, sülginud, sülgida, sülgija, sülitama, sülitakse>
ÕS sülgima
sülglema
<glema sülglen, sülglesin, sülgles, süljelgu, sülglew, süljelnud, süljelda, sülgleja, süljeldama, süljeldakse>
sülitama
<tama_1 sülitan, sülitasin, sülitas, sülitagu, sülitaw, sülitanud, sülitada, sülitaja, sülitatama, sülitatakse>
ÕS sülitama
sülitis
<tis sülitise, sülitist, sülitiste, sülitisi>
ÕS sülitis
sütt
<ütt süti, sütti, süttide, süttisid ja sütta>
sütik
<ik_2 sütiku, sütikut, sütikute, sütikuid>
ÕS sütik
sütitama
<tama_1 sütitan, sütitasin, sütitas, sütitagu, sütitaw, sütitanud, sütitada, sütitaja, sütitatama, sütitatakse>
ÕS sütitama
sütitus
<tus sütituse, sütitust, sütituste, sütitusi>
ÕS sütitus
süttima
<ima süttin, süttisin, süttis, süttigu, süttiw, süttinud, süttida, süttija, süttitama, süttitakse>
ÕS süttima
tühi <tühja, tühja, tühjade, tühje>
ÕS tühi
tühe
<e_2 tüheme, tühet, tühemete, tüheid>
ÕS tühe
tühendama
<dama_1 tühendan, tühendasin, tühendas, tühendagu, tühendaw, tühendanud, tühendada, tühendaja, tühendatama, tühendatakse>
ebasoovitav: tühjendama
<dama_1 tühjendan, tühjendasin, tühjendas, tühjendagu, tühjendaw, tühjendanud, tühjendada, tühjendaja, tühjendatama, tühjendatakse>
‣ Kommentaar: 1937. aasta „Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat“ soovitab sõna „tühendama“ asemel kasutada sõna „tühjendama“.
ÕS tühjendama
tühendlema
<dlema_0 tühendlen, tühendlesin, tühendles, tühendelgu, tühendlew, tühendelnud, tühendleda, tühendleja, tühendletama, tühendletakse>
tühendelema
<delema tühendelen, tühendelesin, tühendeles, tühendelgu, tühendelew, tühendelnud, tühendeleda ja tühendella, tühendeleja, tühendeletama, tühendeletakse ja tühendellakse>
korduvalt tühjendama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
tühendus
<dus tühenduse, tühendust, tühenduste, tühendusi>
tühjendus
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
tühenema (tänapäevakuju: tühjenema)
<nema tühenen, tühenesin, tühenes, tühenegu, tühenew, tühenenud, tüheneda, tüheneja, tühenetama, tühenetakse>
ÕS tühjenema
tühine
<ne_1 tühise, tühist, tühiste, tühiseid>
ÕS tühine
tühisus
<sus tühisuse, tühisust, tühisuste, tühisusi>
ÕS tühisus
tühi-tähi <tühja-tähja, tühja-tähja>
ÕS tühitähi
tühjake
<ke_0 tühjakese, tühjakest, tühjakeste, tühjakesi>
tühjakene
<kene tühjakese, tühjakest, tühjakeste, tühjakesi>
tühjus
<jus tühjuse, tühjust, tühjuste, tühjusi>
ÕS tühjus
tüli <tüli, tüli, tülide, tülisid>
ÕS tüli
tülikas
<kas tülika, tülikat, tülikate, tülikaid>
ÕS tülikas
tülin
<in tülina, tülinat, tülinate, tülinaid>
ÕS tülin
tülitama
<tama_1 tülitan, tülitasin, tülitas, tülitagu, tülitaw, tülitanud, tülitada, tülitaja, tülitatama, tülitatakse>
ÕS tülitama
tülitlema
<tlema_0 tülitlen, tülitlesin, tülitles, tülitelgu, tülitlew, tülitelnud, tülitleda, tülitleja, tülitletama, tülitletakse>
tülitelema
<telema tülitelen, tülitelesin, tüliteles, tülitelgu, tülitelew, tülitelnud, tüliteleda ja tülitella, tüliteleja, tüliteletama, tüliteletakse ja tülitellakse>
Tuletis sõnast „tülitama“.
tülitsema
<tsema tülitsen, tülitsesin, tülitses, tülitsegu, tülitsew, tülitsenud, tülitseda, tülitseja, tülitsetama, tülitsetakse>
ÕS tülitsema
tülitsus
<sus tülitsuse, tülitsust, tülitsuste, tülitsusi>
tülitsemine, tüli
tülitus
<tus tülituse, tülitust, tülituste, tülitusi>
tülitamine, tüli
üheline
<line ühelise, ühelist, üheliste, ühelisi>
ÕS üheline
ühendama
<dama_1 ühendan, ühendasin, ühendas, ühendagu, ühendaw, ühendanud, ühendada, ühendaja, ühendatama, ühendatakse>
ÕS ühendama
ühendus
<dus ühenduse, ühendust, ühenduste, ühendusi>
ÕS ühendus
ühene
<ne_1 ühese, ühest, üheste, üheseid>
ÕS ühene
ühine
<ne_1 ühise, ühist, ühiste, ühiseid>
ÕS ühine
ühinema
<nema ühinen, ühinesin, ühines, ühinegu, ühinew, ühinenud, ühineda, ühineja, ühinetama, ühinetakse>
ÕS ühinema
ühis+
näide: ühistegewus
ÕS ühis, ühistegevus
ühistama
<tama_1 ühistan, ühistasin, ühistas, ühistagu, ühistaw, ühistanud, ühistada, ühistaja, ühistatama, ühistatakse>
ÕS ühistama
ühistus
<tus ühistuse, ühistust, ühistuste, ühistusi>
ühistu, kooperatiiv
ühisus
<sus ühisuse, ühisust, ühisuste, ühisusi>
ÕS ühisus
üli+
näide: ülisuur
ÕS üli
ülitu
<tu_2 ülitu, ülitut, ülitute, ülituid>
üleliia suur, kange, määratu, pöörane
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur