ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 14 artiklit

jagu <jao, jagu, jakku, jagude, jagusid>
ÕS2018 jagu
jagama
<ama_1 jagan, jagasin, jagas, jagagu, jagaw, jaganud, jagada, jagaja, jagatama, jagatakse>
ÕS2018 jagama
jagamus
<mus jagamuse, jagamust, jagamuste, jagamusi>
osa, portsjon
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
jagelema
<elema jagelen, jagelesin, jageles, jagelegu ja jagelgu, jagelew, jagelenud ja jagelnud, jageleda ja jagelda, jageleja, jageldama, jageldakse>
ÕS2018 jagelema
jagune
<ne_1 jaguse, jagust, jaguste, jaguseid>
ÕS2018 jagune
jagunema
<nema jagunen, jagunesin, jagunes, jagunegu, jagunew, jagunenud, jaguneda, jaguneja, jagunetama, jagunetakse>
ÕS2018 jagunema
jagunik
<nik jaguniku, jagunikku, jagunikkude, jagunikka>
osanik
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
jaoke
<ke_0 jaokese, jaokest, jaokeste, jaokesi>
jaokene
<kene jaokese, jaokest, jaokeste, jaokesi>
jaoline
<line jaolise, jaolist, jaoliste, jaolisi>
ÕS2018 jaoline
jaond
<nd jaondi, jaondit, jaondite, jaondid>
jaotus, jagu
Kommentaar: Päewaleht 1920: Saksa põhiseaduse esimene jaond kannab pealkirja „Reich und Länder“
jaostik
<tik jaostiku, jaostikku, jaostikkude, jaostikka>
jagude kogum
jaotama
<tama_1 jaotan, jaotasin, jaotas, jaotagu, jaotaw, jaotanud, jaotada, jaotaja, jaotatama, jaotatakse>
ÕS2018 jaotama
jaoti
ÕS2018 jaoti
jaotine
<tine jaotise, jaotist, jaotiste, jaotisi>
kohatine, paigutine, tükatine
("Sünonüümisõnastik" 2007)
jaotlema
<tlema_0 jaotlen, jaotlesin, jaotles, jaotelgu, jaotlew, jaotelnud, jaotleda, jaotleja, jaotletama, jaotletakse>
jaotelema
<telema jaotelen, jaotelesin, jaoteles, jaotelgu, jaotelew, jaotelnud, jaoteleda ja jaotella, jaoteleja, jaoteletama, jaoteletakse ja jaotellakse>
Tuletis sõnast „jaotama“.
jaotus
<tus jaotuse, jaotust, jaotuste, jaotusi>
ÕS2018 jaotus
jaolik
<lik jaoliku, jaolikku, jaolikkude, jaolikka>
sama mis jaoline
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
jaoline
<line jaolise, jaolist, jaoliste, jaolisi>
ÕS2018 jaoline
jaond
<nd jaondi, jaondit, jaondite, jaondid>
jaotus, jagu
Kommentaar: Päewaleht 1920: Saksa põhiseaduse esimene jaond kannab pealkirja „Reich und Länder“
jaostik
<tik jaostiku, jaostikku, jaostikkude, jaostikka>
jagude kogum
jaotama
<tama_1 jaotan, jaotasin, jaotas, jaotagu, jaotaw, jaotanud, jaotada, jaotaja, jaotatama, jaotatakse>
ÕS2018 jaotama
jaoti
ÕS2018 jaoti
jaotine
<tine jaotise, jaotist, jaotiste, jaotisi>
kohatine, paigutine, tükatine
("Sünonüümisõnastik" 2007)
jaotlema
<tlema_0 jaotlen, jaotlesin, jaotles, jaotelgu, jaotlew, jaotelnud, jaotleda, jaotleja, jaotletama, jaotletakse>
jaotelema
<telema jaotelen, jaotelesin, jaoteles, jaotelgu, jaotelew, jaotelnud, jaoteleda ja jaotella, jaoteleja, jaoteletama, jaoteletakse ja jaotellakse>
Tuletis sõnast „jaotama“.
jaotus
<tus jaotuse, jaotust, jaotuste, jaotusi>
ÕS2018 jaotus
jutt2
<utt juti, jutti, juttide, juttisid ja jutta ja jutte>

joon; rõõne
ÕS2018 jutt
jutik
<ik_2 jutiku, jutikut, jutikute, jutikuid>
ÕS2018 jutik
jutiline
<line jutilise, jutilist, jutiliste, jutilisi>
ÕS2018 jutiline
juus <juukse, juust, juuste, juukseid>
ÕS2018 juus
juukseline
<line juukselise, juukselist, juukseliste, juukselisi>
ÕS2018 juukseline
juuksene
<sene juuksese, juuksest, juukseste, juuksesi>
sama mis juukseline, nt valgejuuksene
juusnik
<nik juusniku, juusnikku, juusnikkude, juusnikka>
juuksur
juust <juustu, juustu, juustude, juustusid>
ÕS2018 juust
juustnik
<nik juustniku, juustnikku, juustnikkude, juustnikka>
ÕS2018 juustnik
juustukas
<kas juustuka, juustukat, juustukate, juustukaid>
juusturikas
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
jõud <jõu, jõudu, jõudude, jõudusid>
ÕS2018 jõud
jõude
näide: jõude käima
ÕS2018 jõude
jõudjas
<jas jõudja, jõudjat, jõudjate, jõudjaid>
tulus, tulemuslik
Kommentaar: Pärnu Postimees 1917: "..et tõevääratuste parandamine niisama jõudjas töö on, nagu sõelaaukude ükshaaval jootmine, et leemepada saada.“
jõudma
<dma jõuan, jõudsin, jõudis, jõudku, jõudew, jõudnud, jõuda, jõudja, jõutama, jõutakse>
ÕS2018 jõudma
jõudne
<ne_2 jõudse, jõudist ja jõudset, jõudiste ja jõudsete, jõudseid>
jõuline, tugev
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
jõuduma
<duma_1 jõudun, jõudusin, jõudus, jõudugu, jõuduw, jõudunud, jõududa, jõuduja, jõutama, jõutakse>
ÕS2018 jõuduma
jõudus <jõudsa, jõudsat, jõudsate, jõudsaid>
ÕS2018 jõudus
jõudustama
<tama_1 jõudustan, jõudustasin, jõudustas, jõudustagu, jõudustaw, jõudustanud, jõudustada, jõudustaja, jõudustatama, jõudustatakse>
sama mis edendama, soodustama
jõuetu
<tu_1 jõuetuma, jõuetumat, jõuetumate, jõuetumaid>
ÕS2018 jõuetu
jõuetus
<tus jõuetuse, jõuetust, jõuetuste, jõuetusi>
jõuetu-olek
jõukas
<kas jõuka, jõukat, jõukate, jõukaid>
ÕS2018 jõukas
jõukus
<kus jõukuse, jõukust, jõukuste, jõukusi>
ÕS2018 jõukus
jõulik (tänapäevakuju: jõuline)
<lik jõuliku, jõulikku, jõulikkude, jõulikka>
‣ Kommentaar: Moodne Kodu 1929: Käepigistus teretamisel või jumalagajätul ärgu olgu liig jõulik, vähem veel aga nõrk.
ÕS2018 jõuline
jõuline
<line jõulise, jõulist, jõuliste, jõulisi>
ÕS2018 jõuline
jõutama
<tama_1 jõutan, jõutasin, jõutas, jõutagu, jõutaw, jõutanud, jõutada, jõutaja, jõutatama, jõutatakse>

edendama
ÕS2018 jõutama
jõutu (tänapäevakuju: jõuetu)
<tu_1 jõutuma, jõutumat, jõutumate, jõutumaid>
ÕS2018 jõuetu
jõulik (tänapäevakuju: jõuline)
<lik jõuliku, jõulikku, jõulikkude, jõulikka>
‣ Kommentaar: Moodne Kodu 1929: Käepigistus teretamisel või jumalagajätul ärgu olgu liig jõulik, vähem veel aga nõrk.
ÕS2018 jõuline
jõuline
<line jõulise, jõulist, jõuliste, jõulisi>
ÕS2018 jõuline
kaust <kausta, kausta, kaustade, kaustu>
ÕS2018 kaust
kaustik
<ik_2 kaustiku, kaustikut, kaustikute, kaustikuid>
ÕS2018 kaustik
liug <liu, liugu, liugude, liugusid>
ÕS2018 liug
liuga
libamisi
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
liugamisi
libamisi, liuga
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
liugastama
<tama_1 liugastan, liugastasin, liugastas, liugastagu, liugastaw, liugastanud, liugastada, liugastaja, liugastatama, liugastatakse>
äkki libisema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
liugema
<gema liugen, liugesin, liuges, liugegu ja [liueku], liugew, liugenud ja [liuenud], liugeda ja [liueta], liugeja, liuetama, liuetakse>
liuglema, libisema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
liuglema
<glema liuglen, liuglesin, liugles, liuelgu, liuglew, liuelnud, liuelda, liugleja, liueldama, liueldakse>
ÕS2018 liuglema
liuguma
<guma_1 liugun, liugusin, liugus, liugugu, liuguw, liugunud, liuguda, liuguja, liuutama, liuutakse>
ÕS2018 liuguma
liugus
<us_2 liuguse, liugust, liuguste, liuguseid>
triller, eellöök
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
liukas
<kas liuka, liukat, liukate, liukaid>
libe
Kommentaar: otselaen soome keelest
liustik
<tik liustiku, liustikku, liustikkude, liustikka>
ÕS2018 liustik
must1 <musta, musta, mustade, musti>
ÕS2018 must
must2 <musta, musta, mustade, mustasid ja muste>
koera nimi
ÕS2018 must
mustakas
<kas mustaka, mustakat, mustakate, mustakaid>
ÕS2018 mustakas
mustama
<ama_2 mustan, mustasin, mustas, mustaku, mustaw, mustanud, mustata, mustaja, mustatama, mustatakse>
ÕS2018 mustama
mustendama
<dama_1 mustendan, mustendasin, mustendas, mustendagu, mustendaw, mustendanud, mustendada, mustendaja, mustendatama, mustendatakse>
ÕS2018 mustendama
mustendus
<dus mustenduse, mustendust, mustenduste, mustendusi>
mustendamine
mustik
<ik_2 mustiku, mustikut, mustikute, mustikuid>
ÕS2018 mustik
mustikas
<kas mustika, mustikat, mustikate, mustikaid>

mari
ÕS2018 mustikas
mustjas
<jas mustja, mustjat, mustjate, mustjaid>
ÕS2018 mustjas
mustlane
<lane mustlase, mustlast, mustlaste, mustlasi>
ÕS2018 mustlane
mustu <mustu, mustut, mustude, mustusid>
musta härja nimetus
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
mustuma
<uma mustun, mustusin, mustus, mustugu, mustuw, mustunud, mustuda, mustuja, mustutama, mustutakse>
ÕS2018 mustuma
mustus
<us_1 mustuse, mustust, mustuste, mustusi>
ÕS2018 mustus
nuust
<st nuusti, nuusti, nuustide, nuustisid ja nuusta ja nuuste>
ÕS2018 nuust
nuustik
<ik_2 nuustiku, nuustikut, nuustikute, nuustikuid>
ÕS2018 nuustik
nuustima
<ima nuustin, nuustisin, nuustis, nuustigu, nuustiw, nuustinud, nuustida, nuustija, nuustitama, nuustitakse>
nuustiks kokku keerama, nt heinu, õlgi, linu jne
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
org <oru, orgu, orgude, orgusid>
ÕS2018 org
orglik
<lik orgliku, orglikku, orglikkude, orglikka>
orgudega varustatud; oruline
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
orgne
<ne_2 orgse, orgist ja orgset, orgiste ja orgsete, orgseid>
oruke
<ke_0 orukese, orukest, orukeste, orukesi>
orukene
<kene orukese, orukest, orukeste, orukesi>
oruline
<line orulise, orulist, oruliste, orulisi>
orune
<ne_1 oruse, orust, oruste, oruseid>
orustik
<tik orustiku, orustikku, orustikkude, orustikka>
ÕS2018 orustik
tuust
<st tuusti, tuusti, tuustide, tuustisid ja tuusta ja tuuste>
ÕS2018 tuust
tuustakas
<kas tuustaka, tuustakat, tuustakate, tuustakaid>
tuustik
<ik_2 tuustiku, tuustikut, tuustikute, tuustikuid>
ÕS2018 tuustik
tuustima
<ima tuustin, tuustisin, tuustis, tuustigu, tuustiw, tuustinud, tuustida, tuustija, tuustitama, tuustitakse>
ÕS2018 tuustima
tõus <tõusu, tõusu, tõusude, tõususid>
ÕS2018 tõus
tõusakas
<kas tõusaka, tõusakat, tõusakate, tõusakaid>
tõuse <tõusme, tõuset, tõusete, tõusmeid>
ÕS2018 tõuse
tõuseng
<ng_1 tõusengu, tõusengut, tõusengute, tõusenguid>
tõusik
<ik_2 tõusiku, tõusikut, tõusikute, tõusikuid>
ÕS2018 tõusik
tõusma
<sma tõusen, tõusin, tõusis, tõusku, tõusew, tõusnud, tõusta, tõusja, tõustama, tõustakse>
ÕS2018 tõusma

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur