ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 30 artiklit

ep
ÕS2018 ep
ep ole
sama mis pole
pole
ÕS2018 pole
ebasoovitav: gild w. kild
ÕS2018 gild
kola <kola, kola, kolade, kolasid>
ÕS2018 kola
kolakas
<kas kolaka, kolakat, kolakate, kolakaid>
ÕS2018 kolakas
kolama1
<ama_1 kolan, kolasin, kolas, kolagu, kolaw, kolanud, kolada, kolaja, kolatama, kolatakse>
kolatama
<tama_1 kolatan, kolatasin, kolatas, kolatagu, kolataw, kolatanud, kolatada, kolataja, kolatatama, kolatatakse>
järsku, äkki, ühe silmapilgu kestes kolisema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kold <kolla, kolda, koldade, koldi>
ÕS2018 kold
koldama
<ldama koldan, koldasin, koldas, kollaku, koldaw, kollanud, kollata, koldaja, kollatama, kollatakse>
ÕS2018 koldama
koldne
<ne_2 koldse, koldist ja koldset, koldiste ja koldsete, koldseid>
ÕS2018 koldne
kolduma
<lduma_2 koldun, koldusin, koldus, koldugu, kolduw, koldunud, kolduda, kolduja, kollutama, kollutakse>
kollaseks minema, kahvatuma, koltuma
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kollakas
<kas kollaka, kollakat, kollakate, kollakaid>
ÕS2018 kollakas
kollane
<ne_1 kollase, kollast, kollaste, kollaseid>
ÕS2018 kollane
kollatama
<tama_1 kollatan, kollatasin, kollatas, kollatagu, kollataw, kollatanud, kollatada, kollataja, kollatatama, kollatatakse>
kollaseks tegema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kollendama
<dama_1 kollendan, kollendasin, kollendas, kollendagu, kollendaw, kollendanud, kollendada, kollendaja, kollendatama, kollendatakse>
ÕS2018 kollendama
kolletama
<tama_1 kolletan, kolletasin, kolletas, kolletagu, kolletaw, kolletanud, kolletada, kolletaja, kolletatama, kolletatakse>
ÕS2018 kolletama
koltuma
<tuma_2 koltun, koltusin, koltus, koltugu, koltuw, koltunud, koltuda, koltuja, koldutama, koldutakse>
ÕS2018 koltuma
kole
<e_1 koleda, koledat, koledate, koledaid>
ÕS2018 kole
koledik
<dik kolediku, koledikku, koledikkude, koledikka>
kole, õudne koht
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
koledus
<dus koleduse, koledust, koleduste, koledusi>
ÕS2018 koledus
kolestama
<tama_1 kolestan, kolestasin, kolestas, kolestagu, kolestaw, kolestanud, kolestada, kolestaja, kolestatama, kolestatakse>
koledaks tegema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
koletis
<tis koletise, koletist, koletiste, koletisi>
ÕS2018 koletis
koletu
<tu_2 koletu, koletut, koletute, koletuid>
ÕS2018 koletu
koli <koli, koli, kolide, kolisid>
ÕS2018 koli
kolima
<ima kolin, kolisin, kolis, koligu, koliw, kolinud, kolida, kolija, kolitama, kolitakse>
ÕS2018 kolima
kolk1 <kolga, kolka, kolkade, kolki>
nurk
kolgake
<ke_0 kolgakese, kolgakest, kolgakeste, kolgakesi>
kolgakene
<kene kolgakese, kolgakest, kolgakeste, kolgakesi>
kolgaline
<line kolgalise, kolgalist, kolgaliste, kolgalisi>
kohalik; mingit kohta puudutav
Kommentaar: Sakala 1878: .. silmas ei ole peetud, kuidas see kolgaline uuendus terve Eesti maa seisukohast sünnis ja soovitav on.
kolk2 <kolgi, kolki, kolkide, kolka ja [kolkisid]>
ÕS2018 kolk
kolgutama
<tama_1 kolgutan, kolgutasin, kolgutas, kolgutagu, kolgutaw, kolgutanud, kolgutada, kolgutaja, kolgutatama, kolgutatakse>
kõlkuma panema, (üles) riputama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kolgutis
<tis kolgutise, kolgutist, kolgutiste, kolgutisi>
miski ripnev, kõikuv
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kolgutus
<tus kolgutuse, kolgutust, kolgutuste, kolgutusi>
kolgutamine, kõlgutamine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kolkima
<kima kolgin, kolkisin, kolkis, kolkigu, kolkiw, kolkinud, kolkida, kolkija, kolgitama, kolgitakse>
ÕS2018 kolkima
koll
<ll kolli, kolli, kollide, kollisid ja kolla ja kolle>
ÕS2018 koll
kollitama
<tama_1 kollitan, kollitasin, kollitas, kollitagu, kollitaw, kollitanud, kollitada, kollitaja, kollitatama, kollitatakse>
ÕS2018 kollitama
kolm <kolme, kolme, kolmede, kolmi>
ÕS2018 kolm
kolmandik
<dik kolmandiku, kolmandikku, kolmandikkude, kolmandikka>
ÕS2018 kolmandik
kolmandis (tänapäevakuju: kolmandik)
<dis kolmandise, kolmandist, kolmandiste, kolmandisi>
ÕS2018 kolmandik
kolmandus
<dus kolmanduse, kolmandust, kolmanduste, kolmandusi>
kolmandik
Kommentaar: kolmeväljasüsteemi korral
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
kolma+päew <päew kolma+päewa, kolma+päewa, kolma+päewade, kolma+päewi>
ÕS2018 kolmapäev
kolmas <kolmanda, kolmandat ja kolmat, kolmandate, kolmandaid>
ÕS2018 kolmas
kolmekesi
ÕS2018 kolmekesi
kolmeline
<line kolmelise, kolmelist, kolmeliste, kolmelisi>
ÕS2018 kolmeline
kolmene
<ne_1 kolmese, kolmest, kolmeste, kolmeseid>
ÕS2018 kolmene
kolmi
näide: kolmi seisma
ÕS2018 kolmi
kolmik
<ik_2 kolmiku, kolmikut, kolmikute, kolmikuid>
ÕS2018 kolmik
kolmis+lademik <lademik kolmis+lademiku, kolmis+lademikku, kolmis+lademikkude, kolmis+lademikka>
tertsiaar
Kommentaar: geoloogiatermin, uusaegkonna vanem osa
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937),("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
kolmitama
<tama_1 kolmitan, kolmitasin, kolmitas, kolmitagu, kolmitaw, kolmitanud, kolmitada, kolmitaja, kolmitatama, kolmitatakse>
ÕS2018 kolmitama
kolmus
<us_1 kolmuse, kolmust, kolmuste, kolmusi>
kolmainsus; kolm-olek, kolmsus
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
kolu <kolu, kolu, kolude, kolusid>
ÕS2018 kolu
loll
<ll lolli, lolli, lollide, lollisid ja lolla ja lolle>
ÕS2018 loll
lollakas
<kas lollaka, lollakat, lollakate, lollakaid>
ÕS2018 lollakas
lollikas
<las lollila, lollilat, lollilate, lollilaid>
lollakas
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lollitama
<tama_1 lollitan, lollitasin, lollitas, lollitagu, lollitaw, lollitanud, lollitada, lollitaja, lollitatama, lollitatakse>
ÕS2018 lollitama
lollitus
<tus lollituse, lollitust, lollituste, lollitusi>
lollitamine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
lollus
<us_1 lolluse, lollust, lolluste, lollusi>
ÕS2018 lollus
mold <molli, moldi, moldide, moldisid ja molda>
ÕS2018 mold
moll
<ll molli, molli, mollide, mollisid ja molla ja molle>
ÕS2018 moll
molu <molu, molu, molude, molusid>
ÕS2018 molu
moluline
<line molulise, molulist, moluliste, molulisi>
sõimusõna
Kommentaar: molu 'lollakas, rumal nägu'
(Saareste)
nolk <nolgi, nolki, nolkide, nolkisid ja nolka>
ÕS2018 nolk
nolp <nolbi, nolpi, nolpide, nolpisid ja nolpa>
rohmakalt sööja, õgija
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
nolpama
<pama nolpan, nolpasin, nolpas, nolbaku, nolpaw, nolbanud, nolbata, nolpaja, nolbatama, nolbatakse>
süüa ahmama, korra keelega üle noolima; varastama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
nolpima
<pima nolbin, nolpisin, nolpis, nolpigu, nolpiw, nolpinud, nolpida, nolpija, nolbitama, nolbitakse>
lakkuma, ahmima, nilpima
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
nolpus
<us_1 nolpuse, nolpust, nolpuste, nolpusi>
kohmakus; juhmakus
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
olm <olma, olma, olmade, olmi>
tõsiasi, fakt
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
olu <olu, olu, olude, olusid>
ÕS2018 olu
olek
<ek oleku, olekut, olekute, olekuid>
ÕS2018 olek
oluline
<line olulise, olulist, oluliste, olulisi>
ÕS2018 oluline
olw <olwi, olwi, olwide, olwisid ja olwa>
ÕS2018 olv
polk <polgu, polku, polkude, polkusid>
ÕS2018 polk
polkownik
<nik polkowniku, polkownikku, polkownikkude, polkownikka>
ÕS2018 polkovnik
polt <poldi, polti, poltide, poltisid ja polta>
ÕS2018 polt
poldike
<ke_0 poldikese, poldikest, poldikeste, poldikesi>
poldikene
<kene poldikese, poldikest, poldikeste, poldikesi>
solk <solgi, solki, solkide, solkisid ja solke>
ÕS2018 solk
solgatama
<tama_1 solgatan, solgatasin, solgatas, solgatagu, solgataw, solgatanud, solgatada, solgataja, solgatatama, solgatatakse>
pritsima; solisema
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
solge2 <solkme, solget, solgete, solkmeid>
kõhu uss
ÕS2018 solge
solgine
<ne_1 solgise, solgist, solgiste, solgiseid>
ÕS2018 solgine
solgutama
<tama_1 solgutan, solgutasin, solgutas, solgutagu, solgutaw, solgutanud, solgutada, solgutaja, solgutatama, solgutatakse>
ÕS2018 solgutama
solgutlema
<tlema_0 solgutlen, solgutlesin, solgutles, solgutelgu, solgutlew, solgutelnud, solgutleda, solgutleja, solgutletama, solgutletakse>
solgutelema
<telema solgutelen, solgutelesin, solguteles, solgutelgu, solgutelew, solgutelnud, solguteleda ja solgutella, solguteleja, solguteletama, solguteletakse ja solgutellakse>
Tuletis sõnast „solgutama“.
solkima
<kima solgin, solkisin, solkis, solkigu, solkiw, solkinud, solkida, solkija, solgitama, solgitakse>
ÕS2018 solkima
tola <tola, tola, tolade, tolasid>
ÕS2018 tola
tolk <tolgu, tolku, tolkude, tolkusid>
ÕS2018 tolk
toll1
<ll tolli, tolli, tollide, tollisid ja tolla ja tolle>
ÕS2018 toll
tolliline
<line tollilise, tollilist, tolliliste, tollilisi>
ÕS2018 tolliline
tollima
<ima tollin, tollisin, tollis, tolligu, tolliw, tollinud, tollida, tollija, tollitama, tollitakse>
ÕS2018 tollima
tolline
<ne_1 tollise, tollist, tolliste, tolliseid>
ÕS2018 tolline
toll2
<ll tolli, tolli, tollide, tollisid ja tolla ja tolle>
ÕS2018 toll
tolm <tolmu, tolmu, tolmude, tolmusid>
ÕS2018 tolm
tolmama
<ama_2 tolman, tolmasin, tolmas, tolmaku, tolmaw, tolmanud, tolmata, tolmaja, tolmatama, tolmatakse>
ÕS2018 tolmama
tolmukas
<kas tolmuka, tolmukat, tolmukate, tolmukaid>
ÕS2018 tolmukas
tolmuma
<uma tolmun, tolmusin, tolmus, tolmugu, tolmuw, tolmunud, tolmuda, tolmuja, tolmutama, tolmutakse>
ÕS2018 tolmuma
tolmune
<ne_1 tolmuse, tolmust, tolmuste, tolmuseid>
ÕS2018 tolmune
tolmutama
<tama_1 tolmutan, tolmutasin, tolmutas, tolmutagu, tolmutaw, tolmutanud, tolmutada, tolmutaja, tolmutatama, tolmutatakse>
ÕS2018 tolmutama
woli <woli, woli, wolide, wolisid>
ÕS2018 voli
woliline
<line wolilise, wolilist, woliliste, wolilisi>
ÕS2018 voliline
woline
<ne_1 wolise, wolist, woliste, woliseid>
wolinik
<nik woliniku, wolinikku, wolinikkude, wolinikka>
ÕS2018 volinik
wolitama
<tama_1 wolitan, wolitasin, wolitas, wolitagu, wolitaw, wolitanud, wolitada, wolitaja, wolitatama, wolitatakse>
ÕS2018 volitama
wolitus
<tus wolituse, wolitust, wolituste, wolitusi>
ÕS2018 volitus
wolt <woldi, wolti, woltide, woltisid ja wolta>
ÕS2018 volt
woldike
<ke_0 woldikese, woldikest, woldikeste, woldikesi>
woldikene
<kene woldikese, woldikest, woldikeste, woldikesi>
woltima
<ima woltin, woltisin, woltis, woltigu, woltiw, woltinud, woltida, woltija, woltitama, woltitakse>
ÕS2018 voltima

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur