ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 42 artiklit

album
<um_3 albumi, albumit, albumite, albumid>
ÕS2018 album
alumiinium
<um_2 alumiiniumi, alumiiniumi, alumiiniumide, alumiiniumisid ja alumiiniume>
ÕS2018 alumiinium
anum
<um_1 anuma, anumat, anumate, anumaid>
ÕS2018 anum
ewangeli (tänapäevakuju: evangeelne)
näide: ewangeli usk
ÕS2018 evangeelne
ewangeelium
<um_2 ewangeeliumi, ewangeeliumi, ewangeeliumide, ewangeeliumisid ja ewangeeliume>
ÕS2018 evangeelium
ewangeelne
<ne_2 ewangeelse, ewangeelist ja ewangeelset, ewangeeliste ja ewangeelsete, ewangeelseid>
ÕS2018 evangeelne
ewangelist
<st ewangelisti, ewangelisti, ewangelistide, ewangelistisid ja ewangelista ja ewangeliste>
ÕS2018 evangelist
gümnaasium
<um_2 gümnaasiumi, gümnaasiumi, gümnaasiumide, gümnaasiumisid ja gümnaasiume>
ÕS2018 gümnaasium
gümnasiast
<st gümnasiasti, gümnasiasti, gümnasiastide, gümnasiastisid ja gümnasiasta ja gümnasiaste>
‣ Kommentaar: tänapäeval on rohkem kasutusel tuletis „gümnasist“
ÕS2018 gümnasiast
gümnastika
<ka gümnastika, gümnastikat, gümnastikate, gümnastikaid>
, omasõna: wõimlemine
ÕS2018 gümnastika
harmoniseerima
<ima harmoniseerin, harmoniseerisin, harmoniseeris, harmoniseerigu, harmoniseeriw, harmoniseerinud, harmoniseerida, harmoniseerija, harmoniseeritama, harmoniseeritakse>
ÕS2018 harmoniseerima
harmoonia
<ia harmoonia, harmooniat, harmooniate, harmooniaid>
ÕS2018 harmoonia
harmooniline
<line harmoonilise, harmoonilist, harmooniliste, harmoonilisi>
ÕS2018 harmooniline
harmoonium
<um_2 harmooniumi, harmooniumi, harmooniumide, harmooniumisid ja harmooniume>
ÕS2018 harmoonium
herbaarium
<um_2 herbaariumi, herbaariumi, herbaariumide, herbaariumisid ja herbaariume>
ÕS2018 herbaarium
indiwiiduum (tänapäevakuju: indiviid)
<um_2 indiwiiduumi, indiwiiduumi, indiwiiduumide, indiwiiduumisid ja indiwiiduume>
, omasõna: isend
ÕS2018 indiviid
indiwiduaalne
<ne_2 indiwiduaalse, indiwiduaalist ja indiwiduaalset, indiwiduaaliste ja indiwiduaalsete, indiwiduaalseid>
ÕS2018 individuaalne
indiwidualiseerima
<ima indiwidualiseerin, indiwidualiseerisin, indiwidualiseeris, indiwidualiseerigu, indiwidualiseeriw, indiwidualiseerinud, indiwidualiseerida, indiwidualiseerija, indiwidualiseeritama, indiwidualiseeritakse>
ÕS2018 individualiseerima
indiwidualismus (tänapäevakuju: individualism)
<mus indiwidualismuse, indiwidualismust, indiwidualismuste, indiwidualismusi>
ÕS2018 individualism
indiwidualist
<ist indiwidualisti, indiwidualisti, indiwidualistide, indiwidualistisid ja indiwidualiste>
ÕS2018 individualist
indiwidualistlik
<lik indiwidualistliku, indiwidualistlikku, indiwidualistlikkude, indiwidualistlikka>
individualistile omane
indiwidualiteet (tänapäevakuju: individuaalsus)
<eet indiwidualiteedi, indiwidualiteeti, indiwidualiteetide, indiwidualiteetisid ja indiwidualiteeta ja indiwidualiteete>
ÕS2018 individuaalsus
juubel
<bel juubli, juublit, juublite, juublid>
ÕS2018 juubel
jubilaar (tänapäevakuju: juubilar)
<aar jubilaari, jubilaari, jubilaaride, jubilaarisid ja jubilaare>
ÕS2018 juubilar
jubileum
<um_3 jubileumi, jubileumit, jubileumite, jubileumid>
ÕS2018 jubileum
kolleegium
<um_2 kolleegiumi, kolleegiumi, kolleegiumide, kolleegiumisid ja kolleegiume>
ÕS2018 kolleegium
konserw <konserwi, konserw, konserwide, konserwisid ja konserwe>
ÕS2018 konserv
konserwaator
<or_1 konserwaatori, konserwaatorit, konserwaatorite, konserwaatorid>
ÕS2018 konservaator
konserwatiiwne
<ne_2 konserwatiiwse, konserwatiiwist ja konserwatiiwset, konserwatiiwiste ja konserwatiiwsete, konserwatiiwseid>
ÕS2018 konservatiivne
konserwatoorium
<um_2 konserwatooriumi, konserwatooriumi, konserwatooriumide, konserwatooriumisid ja konserwatooriume>
ÕS2018 konservatoorium
konsistoorium
<um_2 konsistooriumi, konsistooriumi, konsistooriumide, konsistooriumisid ja konsistooriume>
ÕS2018 konsistoorium
kontsiilium (tänapäevakuju: konsiilium)
<um_2 kontsiiliumi, kontsiiliumi, kontsiiliumide, kontsiiliumisid ja kontsiiliume>
ÕS2018 konsiilium
kriitika
<ka kriitika, kriitikat, kriitikate, kriitikaid>
, omasõna: arvustus
ÕS2018 kriitika
kriitikus (tänapäevakuju: kriitik)
<kus kriitikuse, kriitikust, kriitikuste, kriitikusi>
ÕS2018 kriitik
kriitiline
<line kriitilise, kriitilist, kriitiliste, kriitilisi>
ÕS2018 kriitiline
kriteerium
<um_2 kriteeriumi, kriteeriumi, kriteeriumide, kriteeriumisid ja kriteeriume>
, omasõna: tunnus
ÕS2018 kriteerium
kritiseerima
<ima kritiseerin, kritiseerisin, kritiseeris, kritiseerigu, kritiseeriw, kritiseerinud, kritiseerida, kritiseerija, kritiseeritama, kritiseeritakse>
, omasõna: arwustama
ÕS2018 kritiseerima
kriteerium
<um_2 kriteeriumi, kriteeriumi, kriteeriumide, kriteeriumisid ja kriteeriume>
, omasõna: tunnus
ÕS2018 kriteerium
kritiseerima
<ima kritiseerin, kritiseerisin, kritiseeris, kritiseerigu, kritiseeriw, kritiseerinud, kritiseerida, kritiseerija, kritiseeritama, kritiseeritakse>
, omasõna: arwustama
ÕS2018 kritiseerima
kuraator
<or_1 kuraatori, kuraatorit, kuraatorite, kuraatorid>
ÕS2018 kuraator
kuratoorium
<um_2 kuratooriumi, kuratooriumi, kuratooriumide, kuratooriumisid ja kuratooriume>
ÕS2018 kuratoorium
laboratoorium
<um_2 laboratooriumi, laboratooriumi, laboratooriumide, laboratooriumisid ja laboratooriume>
ÕS2018 laboratoorium
lütseeum (tänapäevakuju: lütseum)
<um_2 lütseeumi, lütseeumi, lütseeumide, lütseeumisid ja lütseeume>
ÕS2018 lütseum
maksimum
<um_2 maksimumi, maksimumi, maksimumide, maksimumisid ja maksimume>
, omasõna: ülimäär
ÕS2018 maksimum
maksimaalne
<ne_2 maksimaalse, maksimaalist ja maksimaalset, maksimaaliste ja maksimaalsete, maksimaalseid>
ÕS2018 maksimaalne
miinimum
<um_2 miinimumi, miinimumi, miinimumide, miinimumisid ja miinimume>
, omasõna: alamäär
ÕS2018 miinimum
miinus
<us_2 miinuse, miinust, miinuste, miinuseid>
ÕS2018 miinus
minimaalne
<ne_2 minimaalse, minimaalist ja minimaalset, minimaaliste ja minimaalsete, minimaalseid>
ÕS2018 minimaalne
minister
<ter ministri, ministrit, ministrite, ministrid>
ÕS2018 minister
ministeerium
<um_2 ministeeriumi, ministeeriumi, ministeeriumide, ministeeriumisid ja ministeeriume>
ÕS2018 ministeerium
moratoorium
<um_2 moratooriumi, moratooriumi, moratooriumide, moratooriumisid ja moratooriume>
ÕS2018 moratoorium
morfium
<um_2 morfiumi, morfiumi, morfiumide, morfiumisid ja morfiume>
ÕS2018 morfium
muuseum
<um_2 muuseumi, muuseumi, muuseumide, muuseumisid ja muuseume>
ÕS2018 muuseum
oopium
<um_2 oopiumi, oopiumi, oopiumide, oopiumisid ja oopiume>
ÕS2018 oopium
oratoorium
<um_2 oratooriumi, oratooriumi, oratooriumide, oratooriumisid ja oratooriume>
ÕS2018 oratoorium
petrooleum
<um_2 petrooleumi, petrooleumi, petrooleumide, petrooleumisid ja petrooleume>
ÕS2018 petrooleum
politehnikum (tänapäevakuju: polütehnikum)
<um_2 politehnikumi, politehnikumi, politehnikumide, politehnikumisid ja politehnikume>
ÕS2018 polütehnikum
politehnikus
<kus politehnikuse, politehnikust, politehnikuste, politehnikusi>
mitmeid tehnikaalasid valdav isik
Kommentaar: tänapäevaks kasutuselt kadunud sõna (oli kasutusel veel 1960. aastatel).
poodium
<um_2 poodiumi, poodiumi, poodiumide, poodiumisid ja poodiume>
ÕS2018 poodium
publikum (tänapäevakuju: publik)
<um_2 publikumi, publikumi, publikumide, publikumisid ja publikume>
ÕS2018 publik
publitsist
<ist publitsisti, publitsisti, publitsistide, publitsistisid ja publitsiste>
ÕS2018 publitsist
raadium
<um_2 raadiumi, raadiumi, raadiumide, raadiumisid ja raadiume>
ÕS2018 raadium
saamum (tänapäevakuju: samuum)
<um_3 saamumi, saamumit, saamumite, saamumid>
Ees-Aasia ja Põhja-Aafrika kuum kuiv kõrbetuul
("Võõrsõnade leksikon" 2015)
soik <soigu, soiku, soikude, soikusid>
vaikus, rahu
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
soigum keskvõrre
<um_1 soiguma, soigumat, soigumate, soigumaid>
soiguma
<guma_2 soiun, soigusin, soigus, soigugu, soiguw, soigunud, soiguda, soiguja, soiutama, soiutakse>
ÕS2018 soiguma
soigutama
<tama_1 soigutan, soigutasin, soigutas, soigutagu, soigutaw, soigutanud, soigutada, soigutaja, soigutatama, soigutatakse>
ÕS2018 soigutama
soikama
<kama soikan, soikasin, soikas, soigaku, soikaw, soiganud, soigata, soikaja, soigatama, soigatakse>
soiku jääma, soigatama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
soikuma
<kuma_1 soigun, soikusin, soikus, soikugu, soikuw, soikunud, soikuda, soikuja, soigutama, soigutakse>
ÕS2018 soikuma
staadium
<um_2 staadiumi, staadiumi, staadiumide, staadiumisid ja staadiume>
ÕS2018 staadium
stipendium
<um_2 stipendiumi, stipendiumi, stipendiumide, stipendiumisid ja stipendiume>
, omasõna: abiraha
ÕS2018 stipendium
stipendiaat
<aat stipendiaadi, stipendiaati, stipendiaatide, stipendiaatisid ja stipendiaata ja stipendiaate>
ÕS2018 stipendiaat
studeerima
<ima studeerin, studeerisin, studeeris, studeerigu, studeeriw, studeerinud, studeerida, studeerija, studeeritama, studeeritakse>
ÕS2018 studeerima
student
<ent studendi, studenti, studentide, studentisid ja studenta ja studente>
, omasõna: üliõpilane
üliõpilane, tudeng
("Võõrsõnade leksikon" 2015)
stuudium
<um_2 stuudiumi, stuudiumi, stuudiumide, stuudiumisid ja stuudiume>
ÕS2018 stuudium
sõna <sõna, sõna, sõnade, sõnu>
ÕS2018 sõna
sõnakas
<kas sõnaka, sõnakat, sõnakate, sõnakaid>
ÕS2018 sõnakas
sõnalik
<lik sõnaliku, sõnalikku, sõnalikkude, sõnalikka>
sõnaline
<line sõnalise, sõnalist, sõnaliste, sõnalisi>
ÕS2018 sõnaline
sõnama
<ama_1 sõnan, sõnasin, sõnas, sõnagu, sõnaw, sõnanud, sõnada, sõnaja, sõnatama, sõnatakse>
ÕS2018 sõnama
sõnandus
<dus sõnanduse, sõnandust, sõnanduste, sõnandusi>
sõnastama
<tama_1 sõnastan, sõnastasin, sõnastas, sõnastagu, sõnastaw, sõnastanud, sõnastada, sõnastaja, sõnastatama, sõnastatakse>
ÕS2018 sõnastama
sõnastik
<tik sõnastiku, sõnastikku, sõnastikkude, sõnastikka>
ÕS2018 sõnastik
sõnastus
<tus sõnastuse, sõnastust, sõnastuste, sõnastusi>
ÕS2018 sõnastus
sõnelema
<elema sõnelen, sõnelesin, sõneles, sõnelegu ja sõnelgu, sõnelew, sõnelenud ja sõnelnud, sõneleda ja sõnelda, sõneleja, sõneldama, sõneldakse>
ÕS2018 sõnelema
sõnuline
<line sõnulise, sõnulist, sõnuliste, sõnulisi>
sõnum
<um_3 sõnumi, sõnumit, sõnumite, sõnumid
EHK:
sõnume, sõnumet, sõnumete, sõnumeid>
ÕS2018 sõnum
sõnuma
<uma sõnun, sõnusin, sõnus, sõnugu, sõnuw, sõnunud, sõnuda, sõnuja, sõnutama, sõnutakse>
ÕS2018 sõnuma
sõnumik
<mik sõnumiku, sõnumikku, sõnumikkude, sõnumikka>
ÕS2018 sõnumik
sõnutlema
<tlema_0 sõnutlen, sõnutlesin, sõnutles, sõnutelgu, sõnutlew, sõnutelnud, sõnutleda, sõnutleja, sõnutletama, sõnutletakse>
sõnutelema
<telema sõnutelen, sõnutelesin, sõnuteles, sõnutelgu, sõnutelew, sõnutelnud, sõnuteleda ja sõnutella, sõnuteleja, sõnuteletama, sõnuteletakse ja sõnutellakse>
sõnum
<um_3 sõnumi, sõnumit, sõnumite, sõnumid
EHK:
sõnume, sõnumet, sõnumete, sõnumeid>
ÕS2018 sõnum
sõnuline
<line sõnulise, sõnulist, sõnuliste, sõnulisi>
sõnuma
<uma sõnun, sõnusin, sõnus, sõnugu, sõnuw, sõnunud, sõnuda, sõnuja, sõnutama, sõnutakse>
ÕS2018 sõnuma
sõnumik
<mik sõnumiku, sõnumikku, sõnumikkude, sõnumikka>
ÕS2018 sõnumik
sõnutlema
<tlema_0 sõnutlen, sõnutlesin, sõnutles, sõnutelgu, sõnutlew, sõnutelnud, sõnutleda, sõnutleja, sõnutletama, sõnutletakse>
sõnutelema
<telema sõnutelen, sõnutelesin, sõnuteles, sõnutelgu, sõnutelew, sõnutelnud, sõnuteleda ja sõnutella, sõnuteleja, sõnuteletama, sõnuteletakse ja sõnutellakse>
tehnika
<ka tehnika, tehnikat, tehnikate, tehnikaid>
, omasõna: oskus
ÕS2018 tehnika
tehnikum
<um_2 tehnikumi, tehnikumi, tehnikumide, tehnikumisid ja tehnikume>
ÕS2018 tehnikum
tehnikus (tänapäevakuju: tehnik)
<kus tehnikuse, tehnikust, tehnikuste, tehnikusi>
ÕS2018 tehnik
tehniline
<line tehnilise, tehnilist, tehniliste, tehnilisi>
, omasõna: oskuseline
ÕS2018 tehniline
tehnoloog
<oog tehnoloogi, tehnoloogi, tehnoloogide, tehnoloogisid ja tehnolooge>
ÕS2018 tehnoloog
tehnoloogia
<ia tehnoloogia, tehnoloogiat, tehnoloogiate, tehnoloogiaid>
ÕS2018 tehnoloogia
tehnoloogiline
<line tehnoloogilise, tehnoloogilist, tehnoloogiliste, tehnoloogilisi>
ÕS2018 tehnoloogiline
territoorium
<um_2 territooriumi, territooriumi, territooriumide, territooriumisid ja territooriume>
ÕS2018 territoorium
ultimaatum
<um_3 ultimaatumi, ultimaatumit, ultimaatumite, ultimaatumid>
ÕS2018 ultimaatum
uniwersum
<um_3 uniwersumi, uniwersumit, uniwersumite, uniwersumid>
ÕS2018 universum
uniwersaalne
<ne_2 uniwersaalse, uniwersaalist ja uniwersaalset, uniwersaaliste ja uniwersaalsete, uniwersaalseid>
ÕS2018 universaalne
uniwersiteet
<eet uniwersiteedi, uniwersiteeti, uniwersiteetide, uniwersiteetisid ja uniwersiteeta ja uniwersiteete>
, omasõna: ülikool
ÕS2018 universiteet

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur