ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 17 artiklit

heit <heidu, heitu, heitude, heitusid>
wiske
ÕS2018 heit
heide
<de heite, heidet, heidete, heiteid>
ÕS2018 heide
heidik
<ik_2 heidiku, heidikut, heidikute, heidikuid>
sööti jäetud põld; heidis, väljaheidetud aine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
ÕS2018 heidik
heitima
<tima heidin, heitisin, heitis, heitigu, heitiw, heitinud, heitida, heitija, heiditama, heiditakse>
end heitma
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
heitlema
<tlema_1 heitlen, heitlesin, heitles, heidelgu, heitlew, heidelnud, heidelda, heitleja, heideldama, heideldakse>
ÕS2018 heitlema
+heitlik
<lik +heitliku, +heitlikku, +heitlikkude, +heitlikka>

näide: allaheitlik
ÕS2018 allaheitlik, heitlik
heitlus
<lus heitluse, heitlust, heitluste, heitlusi>
ÕS2018 heitlus
heitma
<tma_1 heidan, heitsin, heitis, heitku, heitew, heitnud, heita, heitja, heidetema, heidetakse>
ÕS2018 heitma
heituma
<tuma_1 heidun, heitusin, heitus, heitugu, heituw, heitunud, heituda, heituja, heidutama, heidutakse>
ÕS2018 heituma
ime2 <ime, imet>
näide: imet andma
vedelik; toit
imema
<ema imen, imesin, imes, imegu, imew, imenud, imeda, imeja, imetama, imetakse>
ÕS2018 imema
imetama
<tama_1 imetan, imetasin, imetas, imetagu, imetaw, imetanud, imetada, imetaja, imetatama, imetatakse>
ÕS2018 imetama
imetis
<tis imetise, imetist, imetiste, imetisi>
imetus, imetamine
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
imetlema
<tlema_0 imetlen, imetlesin, imetles, imetelgu, imetlew, imetelnud, imetleda, imetleja, imetletama, imetletakse>
imetelema
<telema imetelen, imetelesin, imeteles, imetelgu, imetelew, imetelnud, imeteleda ja imetella, imeteleja, imeteletama, imeteletakse ja imetellakse>
Tuletis sõnast „imetama“.
ÕS2018 imetelema, imetlema
imetus2
<tus imetuse, imetust, imetuste, imetusi>
imetamine
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
imitsema (tänapäevakuju: immitsema)
<tsema imitsen, imitsesin, imitses, imitsegu, imitsew, imitsenud, imitseda, imitseja, imitsetama, imitsetakse>
ÕS2018 immitsema
imitsus (tänapäevakuju: immitsus)
<sus imitsuse, imitsust, imitsuste, imitsusi>
Tuletis sõnast „immitsema“.
(ÕS 2013)
keeb <keewa, keeba, keebade, keebu>
kuum, keev
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
keede
<de keete, keedet, keedete, keeteid>
ÕS2018 keede
keedis
<is_1 keedise, keedist, keediste, keediseid>
ÕS2018 keedis
keedus
<us_2 keeduse, keedust, keeduste, keeduseid>
ÕS2018 keedus
keetma
<tma_1 keedan, keetsin, keetis, keetku, keetew, keetnud, keeta, keetja, keedetema, keedetakse>
ÕS2018 keetma
keeld <keelu, keeldu, keeldude, keeldusid>
ÕS2018 keeld
keelama
<ama_2 keelan, keelasin, keelas, keelaku, keelaw, keelanud, keelata, keelaja, keelatama, keelatakse>
ÕS2018 keelama
keeldus
<us_1 keelduse, keeldust, keelduste, keeldusi>
sama mis keeld
Kommentaar: Postimees 1933: 6 asja esitati majandusministeeriumile keelduse maksmapanemiseks.
keelma
<lma keelan, keelsin, keelis, keelgu, keelew, keelnud, keelda, keelja, keeldama, keeldakse>
ÕS2018 keelma
keem <keema, keema>
ÕS2018 keem
keeb <keewa, keeba, keebade, keebu>
kuum, keev
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
keede
<de keete, keedet, keedete, keeteid>
ÕS2018 keede
keedis
<is_1 keedise, keedist, keediste, keediseid>
ÕS2018 keedis
keedus
<us_2 keeduse, keedust, keeduste, keeduseid>
ÕS2018 keedus
keema <keen, keesin, kees, keegu, keew, keenud, keeda ja kiia, keeja, keedama, keedakse>
ÕS2018 keema
keetma
<tma_1 keedan, keetsin, keetis, keetku, keetew, keetnud, keeta, keetja, keedetema, keedetakse>
ÕS2018 keetma
keer <keeri, keeri>
sama mis keerd
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
keerakas
<kas keeraka, keerakat, keerakate, keerakaid>
täis keerdusid, keerus; täis vigureid, leidlik
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
keerama
<ama_2 keeran, keerasin, keeras, keeraku, keeraw, keeranud, keerata, keeraja, keeratama, keeratakse>
ÕS2018 keerama
keerandus
<dus keeranduse, keerandust, keeranduste, keerandusi>
tuulekeeris, tuulispask; keeritis, juuksekrunn
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
keerang
<ng_1 keerangu, keerangut, keerangute, keeranguid>
ÕS2018 keerang
keerasmik
<mik keerasmiku, keerasmikku, keerasmikkude, keerasmikka>
ÕS2018 keerasmik
keerastik
<tik keerastiku, keerastikku, keerastikkude, keerastikka>
ümbrusest eristuv koht, lapike maastikul; hunnik, lade; veekeeris, keerise koht jões; tuulehoog, -keeris, tuulispask; käänak; karvapööris
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
keerd <keeru, keerdu, keerdude, keerdusid>
ÕS2018 keerd
keerduma
<duma_2 keerun, keerdusin, keerdus, keerdugu, keerduw, keerdunud, keerduda, keerduja, keerutama, keerutakse>
ÕS2018 keerduma
keere1 <keerde, keeret, keerete, keerdeid>
pööre
ÕS2018 keere
keere2 <keerme, keeret, keerete, keermeid>
asi, mis keerus on
ÕS2018 keere
keereldi
kõverasti ja viltu, keerus
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
keerik
<ik_2 keeriku, keerikut, keerikute, keerikuid>
taim
Kommentaar: Vikipeedia: Keerik on perekond, mis kuulub lehtsammaltaimede hulka.
keerima
<ima keerin, keerisin, keeris, keerigu, keeriw, keerinud, keerida, keerija, keeritama, keeritakse>
ennast keerama, pöörlema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
keeris
<is_1 keerise, keerist, keeriste, keeriseid>
ÕS2018 keeris
keeritama
<tama_1 keeritan, keeritasin, keeritas, keeritagu, keeritaw, keeritanud, keeritada, keeritaja, keeritatama, keeritatakse>
keerutama, keerima panema
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
keeritis
<tis keeritise, keeritist, keeritiste, keeritisi>
keerits, spiraal
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
keeritlema
<tlema_0 keeritlen, keeritlesin, keeritles, keeritelgu, keeritlew, keeritelnud, keeritleda, keeritleja, keeritletama, keeritletakse>
keeritelema
<telema keeritelen, keeritelesin, keeriteles, keeritelgu, keeritelew, keeritelnud, keeriteleda ja keeritella, keeriteleja, keeriteletama, keeriteletakse ja keeritellakse>
Tuletis sõnast „keerlema“.
keeritus
<tus keerituse, keeritust, keerituste, keeritusi>
Tuletis sõnast „keeritama“.
keerlema
<lema keerlen, keerlesin, keerles, keerelgu, keerlew, keerelnud, keerelda, keerleja, keereldama, keereldakse>
ÕS2018 keerlema
keerlus
<lus keerluse, keerlust, keerluste, keerlusi>
Tuletis sõnast „keerlema“.
keerma (tänapäevakuju: keerama)
<rma keeran, keersin, keeris, keergu, keerew, keernud, keerda, keerja, keerdama, keerdakse>
ÕS2018 keerama
keerne
<ne_2 keerse, keerist ja keerset, keeriste ja keersete, keerseid>

näide: kolme keerne
keermeline
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
keeruke
<ke_0 keerukese, keerukest, keerukeste, keerukesi>
keerukene
<kene keerukese, keerukest, keerukeste, keerukesi>
keeruline
<line keerulise, keerulist, keeruliste, keerulisi>
ÕS2018 keeruline
keerutama
<tama_1 keerutan, keerutasin, keerutas, keerutagu, keerutaw, keerutanud, keerutada, keerutaja, keerutatama, keerutatakse>
ÕS2018 keerutama
keerutis
<tis keerutise, keerutist, keerutiste, keerutisi>
ÕS2018 keerutis
keerutlema
<tlema_0 keerutlen, keerutlesin, keerutles, keerutelgu, keerutlew, keerutelnud, keerutleda, keerutleja, keerutletama, keerutletakse>
keerutelema
<telema keerutelen, keerutelesin, keeruteles, keerutelgu, keerutelew, keerutelnud, keeruteleda ja keerutella, keeruteleja, keeruteletama, keeruteletakse ja keerutellakse>
Tuletis sõnast „keerutama“.
keerutus
<tus keerutuse, keerutust, keerutuste, keerutusi>
ÕS2018 keerutus
keet <keedu, keetu, keetude, keetusid>
ÕS2018 keet
keetma
<tma_1 keedan, keetsin, keetis, keetku, keetew, keetnud, keeta, keetja, keedetema, keedetakse>
ÕS2018 keetma
keetus
<us_1 keetuse, keetust, keetuste, keetusi>
keedus
("Eesti murrete sõnaraamatu" tööversioon)
leotama
<tama_1 leotan, leotasin, leotas, leotagu, leotaw, leotanud, leotada, leotaja, leotatama, leotatakse>
ÕS2018 leotama
leotis
<tis leotise, leotist, leotiste, leotisi>
ÕS2018 leotis
leotlema
<tlema_0 leotlen, leotlesin, leotles, leotelgu, leotlew, leotelnud, leotleda, leotleja, leotletama, leotletakse>
leotelema
<telema leotelen, leotelesin, leoteles, leotelgu, leotelew, leotelnud, leoteleda ja leotella, leoteleja, leoteletama, leoteletakse ja leotellakse>
Tuletis sõnast „leotama“.
leotus
<tus leotuse, leotust, leotuste, leotusi>
ÕS2018 leotus
neel <neelu, neelu, neelude, neelusid>
ÕS2018 neel
neelama
<ama_2 neelan, neelasin, neelas, neelaku, neelaw, neelanud, neelata, neelaja, neelatama, neelatakse>
ÕS2018 neelama
neelask
<sk neelaski, neelaskit, neelaskite, neelaskid>
õgard
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
neelatama
<tama_1 neelatan, neelatasin, neelatas, neelatagu, neelataw, neelatanud, neelatada, neelataja, neelatatama, neelatatakse>
ÕS2018 neelatama
neelatus
<tus neelatuse, neelatust, neelatuste, neelatusi>
ÕS2018 neelatus
neeld <neelu, neeldu, neeldude, neeldusid>
sama mis neel
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
neelma
<lma neelan, neelsin, neelis, neelgu, neelew, neelnud, neelda, neelja, neeldama, neeldakse>
ÕS2018 neelma
neelus1 <neelsa, neelsat, neelsate, neelsaid>
ahne
neelus2
<us_2 neeluse, neelust, neeluste, neeluseid>

sööt
neelusk
<sk neeluski, neeluskit, neeluskite, neeluskid>
õgard
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
neelustama
<tama_1 neelustan, neelustasin, neelustas, neelustagu, neelustaw, neelustanud, neelustada, neelustaja, neelustatama, neelustatakse>
sama mis neelama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
peesima
<ima peesin, peesisin, peesis, peesigu, peesiw, peesinud, peesida, peesija, peesitama, peesitakse>
peesitama
<tama_1 peesitan, peesitasin, peesitas, peesitagu, peesitaw, peesitanud, peesitada, peesitaja, peesitatama, peesitatakse>
ÕS2018 peesitama
peesitlema
<tlema_0 peesitlen, peesitlesin, peesitles, peesitelgu, peesitlew, peesitelnud, peesitleda, peesitleja, peesitletama, peesitletakse>
peesitelema
<telema peesitelen, peesitelesin, peesiteles, peesitelgu, peesitelew, peesitelnud, peesiteleda ja peesitella, peesiteleja, peesiteletama, peesiteletakse ja peesitellakse>
peeslema
<lema peeslen, peeslesin, peesles, peeselgu, peeslew, peeselnud, peeselda, peesleja, peeseldama, peeseldakse>
seletama
<tama_1 seletan, seletasin, seletas, seletagu, seletaw, seletanud, seletada, seletaja, seletatama, seletatakse>
ÕS2018 seletama
seletlema
<tlema_0 seletlen, seletlesin, seletles, seletelgu, seletlew, seletelnud, seletleda, seletleja, seletletama, seletletakse>
seletelema
<telema seletelen, seletelesin, seleteles, seletelgu, seletelew, seletelnud, seleteleda ja seletella, seleteleja, seleteletama, seleteletakse ja seletellakse>
seletus
<tus seletuse, seletust, seletuste, seletusi>
ÕS2018 seletus
soetama
<tama_1 soetan, soetasin, soetas, soetagu, soetaw, soetanud, soetada, soetaja, soetatama, soetatakse>
ÕS2018 soetama
soetlema
<tlema_0 soetlen, soetlesin, soetles, soetelgu, soetlew, soetelnud, soetleda, soetleja, soetletama, soetletakse>
soetelema
<telema soetelen, soetelesin, soeteles, soetelgu, soetelew, soetelnud, soeteleda ja soetella, soeteleja, soeteletama, soeteletakse ja soetellakse>
tere
ÕS2018 tere
teretama
<tama_1 teretan, teretasin, teretas, teretagu, teretaw, teretanud, teretada, teretaja, teretatama, teretatakse>
ÕS2018 teretama
teretis
<tis teretise, teretist, teretiste, teretisi>
teretlema
<tlema_0 teretlen, teretlesin, teretles, teretelgu, teretlew, teretelnud, teretleda, teretleja, teretletama, teretletakse>
teretelema
<telema teretelen, teretelesin, tereteles, teretelgu, teretelew, teretelnud, tereteleda ja teretella, tereteleja, tereteletama, tereteletakse ja teretellakse>
teretus
<tus teretuse, teretust, teretuste, teretusi>
ÕS2018 teretus
teretama
<tama_1 teretan, teretasin, teretas, teretagu, teretaw, teretanud, teretada, teretaja, teretatama, teretatakse>
ÕS2018 teretama
teretis
<tis teretise, teretist, teretiste, teretisi>
teretlema
<tlema_0 teretlen, teretlesin, teretles, teretelgu, teretlew, teretelnud, teretleda, teretleja, teretletama, teretletakse>
teretelema
<telema teretelen, teretelesin, tereteles, teretelgu, teretelew, teretelnud, tereteleda ja teretella, tereteleja, tereteletama, tereteletakse ja teretellakse>
teretus
<tus teretuse, teretust, teretuste, teretusi>
ÕS2018 teretus
weer3 <weeri, weeri>
näide: weerkiwi, weermäng
keeramine; pööramine
ÕS2018 veerkivi
weerang
<ng_1 weerangu, weerangut, weerangute, weeranguid>
weere1 <weere, weeret, weerete, weereid>
ÕS2018 veere
weere2 <weerme, weeret, weermete, weermeid>
näide: lumeweere
ÕS2018 veere
weerema
<ema weeren, weeresin, weeres, weeregu, weerew, weerenud, weereda, weereja, weeretama, weeretakse>
ÕS2018 veerema
weeretama
<tama_1 weeretan, weeretasin, weeretas, weeretagu, weeretaw, weeretanud, weeretada, weeretaja, weeretatama, weeretatakse>
ÕS2018 veeretama
weeretlema
<tlema_0 weeretlen, weeretlesin, weeretles, weeretelgu, weeretlew, weeretelnud, weeretleda, weeretleja, weeretletama, weeretletakse>
weeretelema
<telema weeretelen, weeretelesin, weereteles, weeretelgu, weeretelew, weeretelnud, weereteleda ja weeretella, weereteleja, weereteletama, weereteletakse ja weeretellakse>
Tuletis sõnast „veeretama“.
weeretus
<tus weeretuse, weeretust, weeretuste, weeretusi>
weerima1
<ima weerin, weerisin, weeris, weerigu, weeriw, weerinud, weerida, weerija, weeritama, weeritakse>
sama mis veerema, veerlema
weeritama
<tama_1 weeritan, weeritasin, weeritas, weeritagu, weeritaw, weeritanud, weeritada, weeritaja, weeritatama, weeritatakse>
weerjas
<jas weerja, weerjat, weerjate, weerjaid>
ÕS2018 veerjas
weerlema
<lema weerlen, weerlesin, weerles, weerelgu, weerlew, weerelnud, weerelda, weerleja, weereldama, weereldakse>
ÕS2018 veerlema
weerma
<rma weeren, weersin, weeris, weergu, weerew, weernud, weerda, weerja, weerdama, weerdakse>
weeritama
<tama_1 weeritan, weeritasin, weeritas, weeritagu, weeritaw, weeritanud, weeritada, weeritaja, weeritatama, weeritatakse>
weerjas
<jas weerja, weerjat, weerjate, weerjaid>
ÕS2018 veerjas
weerlema
<lema weerlen, weerlesin, weerles, weerelgu, weerlew, weerelnud, weerelda, weerleja, weereldama, weereldakse>
ÕS2018 veerlema
weerma
<rma weeren, weersin, weeris, weergu, weerew, weernud, weerda, weerja, weerdama, weerdakse>
õpe
<pe õppe, õpet, õpete, õppeid>
ÕS2018 õpe
õpetajanna
<nna õpetajanna, õpetajannat, õpetajannade, õpetajannasid>
ÕS2018 õpetajanna
õpetama
<tama_1 õpetan, õpetasin, õpetas, õpetagu, õpetaw, õpetanud, õpetada, õpetaja, õpetatama, õpetatakse>
ÕS2018 õpetama
õpetlema
<tlema_0 õpetlen, õpetlesin, õpetles, õpetelgu, õpetlew, õpetelnud, õpetleda, õpetleja, õpetletama, õpetletakse>
õpetelema
<telema õpetelen, õpetelesin, õpeteles, õpetelgu, õpetelew, õpetelnud, õpeteleda ja õpetella, õpeteleja, õpeteletama, õpeteletakse ja õpetellakse>
Tuletis sõnast „õpetama“.
õpetlik
<lik õpetliku, õpetlikku, õpetlikkude, õpetlikka>
ÕS2018 õpetlik
õpetlikkus
<likkus õpetlikkuse, õpetlikkust, õpetlikkuste, õpetlikkusi>
Tuletis sõnast „õpetlik“.
õpetus
<tus õpetuse, õpetust, õpetuste, õpetusi>
ÕS2018 õpetus
õpik
<ik_2 õpiku, õpikut, õpikute, õpikuid>
ÕS2018 õpik
õpilane
<lane õpilase, õpilast, õpilaste, õpilasi>
ÕS2018 õpilane
õplane
<lane õplase, õplast, õplaste, õplasi>
õppija, õppur
õpp <õpi, õppi>
näide: õpis olema
ÕS2018 õpp
õppama
<ppama õppan, õppasin, õppas, õpaku, õppaw, õpanud, õpata, õppaja, õpatama, õpatakse>
õpetama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
õppima
<ppima õpin, õppisin, õppis, õppigu, õppiw, õppinud, õppida, õppija, õpitama, õpitakse>
ÕS2018 õppima
õppus
<pus õppuse, õppust, õppuste, õppusi>
ÕS2018 õppus

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur