ÕS 1918. "Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatu" kommenteeritud väljaanne

LisadETERA: Digiteeritud originaal@arvamused.ja.ettepanekud


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 16 artiklit

ahing
<ng_2 ahingi, ahingit, ahingite, ahingid>
ÕS2018 ahing
hing <hinge, hinge, hingede, hingi>
ÕS2018 hing
hingama
<ama_2 hingan, hingasin, hingas, hingaku, hingaw, hinganud, hingata, hingaja, hingatama, hingatakse>
ÕS2018 hingama
hingastama
<tama_1 hingastan, hingastasin, hingastas, hingastagu, hingastaw, hingastanud, hingastada, hingastaja, hingastatama, hingastatakse>
ÕS2018 hingastama
hingastus
<tus hingastuse, hingastust, hingastuste, hingastusi>
puhkus, hingetõmbamine
("Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009)
hingatama
<tama_1 hingatan, hingatasin, hingatas, hingatagu, hingataw, hingatanud, hingatada, hingataja, hingatatama, hingatatakse>
ÕS2018 hingatama
hingatus
<tus hingatuse, hingatust, hingatuste, hingatusi>
hingetõmme, hingamine
Kommentaar: Päevaleht 1937: Äkki oli, nagu oleks mõni hingatus tule ära puhunud.
hingeldama
<dama_1 hingeldan, hingeldasin, hingeldas, hingeldagu, hingeldaw, hingeldanud, hingeldada, hingeldaja, hingeldatama, hingeldatakse>
ÕS2018 hingeldama
hingeldus
<dus hingelduse, hingeldust, hingelduste, hingeldusi>
ÕS2018 hingeldus
hingeline
<line hingelise, hingelist, hingeliste, hingelisi>
ÕS2018 hingeline
hingene
<ne_1 hingese, hingest, hingeste, hingeseid>
hingeline, hingedest koosnev
Kommentaar: Postimees 1902: .. laul „Elu ja hing“, mis nüüd umbes üle poolesaja hingene meestekoor ette kandis ..
hingestama
<tama_1 hingestan, hingestasin, hingestas, hingestagu, hingestaw, hingestanud, hingestada, hingestaja, hingestatama, hingestatakse>
ÕS2018 hingestama
hingestus (tänapäevakuju: hingestatus)
<tus hingestuse, hingestust, hingestuste, hingestusi>
ÕS2018 hingestatus
hingetu
<tu_1 hingetuma, hingetumat, hingetumate, hingetumaid>
ÕS2018 hingetu
hingetus
<tus hingetuse, hingetust, hingetuste, hingetusi>
hingetu olek
hingima
<ima hingin, hingisin, hingis, hingigu, hingiw, hinginud, hingida, hingija, hingitama, hingitakse>
ÕS2018 hingima
hingitsema
<tsema hingitsen, hingitsesin, hingitses, hingitsegu, hingitsew, hingitsenud, hingitseda, hingitseja, hingitsetama, hingitsetakse>
ÕS2018 hingitsema
hingus
<us_1 hinguse, hingust, hinguste, hingusi>
ÕS2018 hingus
lahing
<ng_1 lahingu, lahingut, lahingute, lahinguid>
ÕS2018 lahing
luhing
<ng_2 luhingi, luhingit, luhingite, luhingid>
(kala)parv
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
müha <müha, müha, mühade, mühasid>
ÕS2018 müha
mühama
<ama_1 mühan, mühasin, mühas, mühagu, mühaw, mühanud, mühada, mühaja, mühatama, mühatakse>
ÕS2018 mühama
mühin
<in mühina, mühinat, mühinate, mühinaid>
ÕS2018 mühin
mühisema
<sema mühisen, mühisesin, mühises, mühisegu, mühisew, mühisenud, mühiseda, mühiseja, mühistama, mühistakse>
ÕS2018 mühisema
püha <püha, püha, pühade, pühi>
ÕS2018 püha
pühadus
<dus pühaduse, pühadust, pühaduste, pühadusi>
ÕS2018 pühadus
pühalik
<lik pühaliku, pühalikku, pühalikkude, pühalikka>
ÕS2018 pühalik
pühaline
<line pühalise, pühalist, pühaliste, pühalisi>
pühane
<ne_1 pühase, pühast, pühaste, pühaseid>
pühatu
<tu_1 pühatuma, pühatumat, pühatumate, pühatumaid>
pühatus
<tus pühatuse, pühatust, pühatuste, pühatusi>
pühendama
<dama_1 pühendan, pühendasin, pühendas, pühendagu, pühendaw, pühendanud, pühendada, pühendaja, pühendatama, pühendatakse>
ÕS2018 pühendama
pühendus
<dus pühenduse, pühendust, pühenduste, pühendusi>
ÕS2018 pühendus
pühik
<ik_2 pühiku, pühikut, pühikute, pühikuid>
pühapäeval sündinud lehm
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
pühimus
<mus pühimuse, pühimust, pühimuste, pühimusi>
pühim olu
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
pühine
<ne_1 pühise, pühist, pühiste, pühiseid>
pühitsema
<tsema pühitsen, pühitsesin, pühitses, pühitsegu, pühitsew, pühitsenud, pühitseda, pühitseja, pühitsetama, pühitsetakse>
ÕS2018 pühitsema
pühitsus
<sus pühitsuse, pühitsust, pühitsuste, pühitsusi>
pühin
<in pühina, pühinat, pühinate, pühinaid>
hoogne vool, pahin
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
allikas
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
püting
<ng_2 pütingi, pütingit, pütingite, pütingid>
suitsuräim
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
rüselema
<elema rüselen, rüselesin, rüseles, rüselegu ja rüselgu, rüselew, rüselenud ja rüselnud, rüseleda ja rüselda, rüseleja, rüseldama, rüseldakse>
ÕS2018 rüselema
rüsin
<in rüsina, rüsinat, rüsinate, rüsinaid>
ÕS2018 rüsin
rüsing
<ng_1 rüsingu, rüsingut, rüsingute, rüsinguid>
tuhama
<ama_1 tuhan, tuhasin, tuhas, tuhagu, tuhaw, tuhanud, tuhada, tuhaja, tuhatama, tuhatakse>
tuhin
<in tuhina, tuhinat, tuhinate, tuhinaid>
ÕS2018 tuhin
tuhing
<ng_1 tuhingu, tuhingut, tuhingute, tuhinguid>
tuhisema
<sema tuhisen, tuhisesin, tuhises, tuhisegu, tuhisew, tuhisenud, tuhiseda, tuhiseja, tuhistama, tuhistakse>
ÕS2018 tuhisema
tuhistama
<tama_1 tuhistan, tuhistasin, tuhistas, tuhistagu, tuhistaw, tuhistanud, tuhistada, tuhistaja, tuhistatama, tuhistatakse>
ÕS2018 tuhistama
tuhin
<in tuhina, tuhinat, tuhinate, tuhinaid>
ÕS2018 tuhin
tuhing
<ng_1 tuhingu, tuhingut, tuhingute, tuhinguid>
tuhisema
<sema tuhisen, tuhisesin, tuhises, tuhisegu, tuhisew, tuhisenud, tuhiseda, tuhiseja, tuhistama, tuhistakse>
ÕS2018 tuhisema
tuhistama
<tama_1 tuhistan, tuhistasin, tuhistas, tuhistagu, tuhistaw, tuhistanud, tuhistada, tuhistaja, tuhistatama, tuhistatakse>
ÕS2018 tuhistama
tühi <tühja, tühja, tühjade, tühje>
ÕS2018 tühi
tühe
<e_2 tüheme, tühet, tühemete, tüheid>
ÕS2018 tühe
tühendama
<dama_1 tühendan, tühendasin, tühendas, tühendagu, tühendaw, tühendanud, tühendada, tühendaja, tühendatama, tühendatakse>
ebasoovitav: tühjendama
<dama_1 tühjendan, tühjendasin, tühjendas, tühjendagu, tühjendaw, tühjendanud, tühjendada, tühjendaja, tühjendatama, tühjendatakse>
‣ Kommentaar: 1937. aasta „Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat“ soovitab sõna „tühendama“ asemel kasutada sõna „tühjendama“.
ÕS2018 tühjendama
tühendlema
<dlema_0 tühendlen, tühendlesin, tühendles, tühendelgu, tühendlew, tühendelnud, tühendleda, tühendleja, tühendletama, tühendletakse>
tühendelema
<delema tühendelen, tühendelesin, tühendeles, tühendelgu, tühendelew, tühendelnud, tühendeleda ja tühendella, tühendeleja, tühendeletama, tühendeletakse ja tühendellakse>
korduvalt tühjendama
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
tühendus
<dus tühenduse, tühendust, tühenduste, tühendusi>
tühjendus
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
tühenema (tänapäevakuju: tühjenema)
<nema tühenen, tühenesin, tühenes, tühenegu, tühenew, tühenenud, tüheneda, tüheneja, tühenetama, tühenetakse>
ÕS2018 tühjenema
tühine
<ne_1 tühise, tühist, tühiste, tühiseid>
ÕS2018 tühine
tühisus
<sus tühisuse, tühisust, tühisuste, tühisusi>
ÕS2018 tühisus
tühi-tähi <tühja-tähja, tühja-tähja>
ÕS2018 tühitähi
tühjake
<ke_0 tühjakese, tühjakest, tühjakeste, tühjakesi>
tühjakene
<kene tühjakese, tühjakest, tühjakeste, tühjakesi>
tühjus
<jus tühjuse, tühjust, tühjuste, tühjusi>
ÕS2018 tühjus
wahing
<ng_1 wahingu, wahingut, wahingute, wahinguid>
kahju, õnnetus
("Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat" 1925–1937)
õhin
<in õhina, õhinat, õhinate, õhinaid>
ÕS2018 õhin
ähin
<in ähina, ähinat, ähinate, ähinaid>
ähm, ärevus
("Väike murdesõnastik" 1996)
ähisema
<sema ähisen, ähisesin, ähises, ähisegu, ähisew, ähisenud, ähiseda, ähiseja, ähistama, ähistakse>
ähkima
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
ähkama
<hkama ähkan, ähkasin, ähkas, ähaku, ähkaw, ähanud, ähata, ähkaja, ähatama, ähatakse>
ähkima
(F. J. Wiedemanni "Eesti-saksa sõnaraamat" 1893)
ähkima
<hkima ähin, ähkisin, ähkis, ähkigu, ähkiw, ähkinud, ähkida, ähkija, ähitama, ähitakse>
ÕS2018 ähkima
ähklema
<hklema ähklen, ähklesin, ähkles, ähelgu, ähklew, ähelnud, ähelda, ähkleja, äheldama, äheldakse>
ÕS2018 ähklema
üheline
<line ühelise, ühelist, üheliste, ühelisi>
ÕS2018 üheline
ühendama
<dama_1 ühendan, ühendasin, ühendas, ühendagu, ühendaw, ühendanud, ühendada, ühendaja, ühendatama, ühendatakse>
ÕS2018 ühendama
ühendus
<dus ühenduse, ühendust, ühenduste, ühendusi>
ÕS2018 ühendus
ühene
<ne_1 ühese, ühest, üheste, üheseid>
ÕS2018 ühene
ühine
<ne_1 ühise, ühist, ühiste, ühiseid>
ÕS2018 ühine
ühinema
<nema ühinen, ühinesin, ühines, ühinegu, ühinew, ühinenud, ühineda, ühineja, ühinetama, ühinetakse>
ÕS2018 ühinema
ühis+
näide: ühistegewus
ÕS2018 ühis, ühistegevus
ühistama
<tama_1 ühistan, ühistasin, ühistas, ühistagu, ühistaw, ühistanud, ühistada, ühistaja, ühistatama, ühistatakse>
ÕS2018 ühistama
ühistus
<tus ühistuse, ühistust, ühistuste, ühistusi>
ühistu, kooperatiiv
ühisus
<sus ühisuse, ühisust, ühisuste, ühisusi>
ÕS2018 ühisus

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur