Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018).
Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019.
Kasutusjuhend jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

ÕS 1918

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 68 artiklit

`aatomi+füüsika aatomi ehitust ja omadusi uuriv füüsika haru. Aatomifüüsik

aero+dünaamika gaaside liikumise seadusi ja kehade liikumist gaasides uuriv teadusharu

afrikan´istika <1> Aafrikat kompleksselt uuriv teadus, eriti Aafrika keelte ja kultuuri uurimine. Afrikanist

aktino+m`eetria Maa atmosfääris, hüdrosfääris ja maapinnal toimuvat kiirguse ülekannet uuriv meteoroloogia haru. Aktinomeeter (Päikese kiirguse mõõtur)

algebra <1> tehteid ja nende omadusi uuriv matemaatika haru. Kooli+algebra, vektor+algebra, lineaar+algebra. Algebra+ülesanne, algebra+õpik

allika+õpetus ajalooallikate kasutamist uuriv ajaloo abiteadus

assürio+l`oogia kiilkirja kasutanud rahvaste keelt, ajalugu ja kultuuri uuriv teadus. Assürioloog

bio+füüsika organismides toimuvaid füüsikalisi protsesse uuriv teadus

bio+m`eetria bioloogilisi nähtusi matemaatiliste meetoditega uuriv teadusharu

bio+t`eadus elusolendeid uuriv teadus, nt bioloogia, botaanika, zooloogia, biokeemia

dendro+krono+l`oogia puittaimede aastarõngaid uuriv teadusharu

egüpto+l`oogia Vana-Egiptuse ajalugu ja kultuuri uuriv teadus. Egüptoloog

epidemio+l`oogia haiguste teket, levikut ja tõrjet uuriv arstiteaduse haru. Epidemioloog

eri+pedagoogika arenguliste ja hariduslike erivajadustega laste õpet ja kasvatust uuriv pedagoogika. Eripedagoog

etno+l`oogia rahvateadus, rahvaste kultuuri ja olustikku uuriv teadus. Etnoloog. Etnoloogiline

faler´istika <1> ordeneid, medaleid ja märke uuriv numismaatika haru. Falerist

farmako+geneetika ravimite toimet organismide pärilikkusele uuriv geneetika haru

foni`aatria <1> häälehäireid uuriv teadusharu

foto+k`eemia valguse keemilist toimet uuriv keemia haru. Fotokeemiline

geo+botaanika taimekooslusi uuriv botaanika osa. Geobotaanik

geo+füüsika Maa füüsikalisi omadusi uuriv teadus. Geofüüsika+rakett, geofüüsika+observatoorium. Geofüüsik

geronto+l`oogia inimese vananemist uuriv teadus

gramm´atika <1> mingi keele sõnade ja lausete ehitus; seda uuriv keeleteaduse haru; seda käsitlev raamat. Kooli+grammatika, tarbe+grammatika. Grammatika+reegel. Grammatik grammatika asjatundja

gravi+m`eetria raskusjõudu uuriv geofüüsika haru. Gravimeetria+riistad

hemato+l`oogia vereõpetus, vere koostist, omadusi ja haigusi uuriv teadus. Hematoloog verearst

hüdro+geo+l`oogia põhjavett uuriv geoloogia haru

hüdro+staatika vedelike tasakaalu uuriv teadusharu. Hüdrostaatiline rõhk

ihno+l`oogia organismide elutegevuse jälgi uuriv teadusharu

indo+l`oogia India keeli, kirjandust, ajalugu ja kultuuri uuriv teadus

inter+lingv´istika tehiskeeli uuriv keeleteaduse haru

klassikaline <12: -lise> klassikasse kuuluv; antiikmaailma ja vanu keeli uuriv; antiikne; tüüpiline, tavakohane. Klassikaline muusika, filoloogia, skulptuur, maadlus. Klassikaline sõiduviis = klassikaline stiil klassikastiil (suusatamises). Klassikaline näide musternäide

krono+medits`iin biorütme uuriv arstiteaduse haru

küberneetika <1> juhtimise, side ja infotöötluse seaduspärasusi uuriv teadus. Majandus+küberneetika. Küberneetik

m`aa+lugu õpitava keele kodumaad tutvustav õppeaine; üht maad v maaderühma kompleksselt uuriv teadusharu

makro+ökonoomika suursüsteeme uuriv majandusteaduse osa

meteoriitika <1> meteoriite uuriv teadus

mikro+ökonoomika väikesüsteeme uuriv majandusteaduse osa

mulla+bio+l`oogia mullas elutsevaid organisme uuriv mullateaduse haru

mulla+morfo+l`oogia mulla ehitust ja välistunnuseid uuriv mullateaduse haru

mulla+t`eadus mulla tekkimist, arenemist, koostist, omadusi, režiime ja aineringet uuriv teadus. Mullateadlane

neo+tektoonika geol neogeeni- ja kvaternaariaegset maakoore liikumist uuriv tektoonika osa

oro+gr`aafia suuri pinnavorme uuriv geomorfoloogia osa

paleo+ vana, muistne, iidne: paleo+antropoloogia väljasurnud inimtõuge uuriv teadus, paleo+ökoloogia, paleo+saurus, paleo+tüüp aj vanatrükis

paleo+botaanika taimepaleontoloogia, väljasurnud taimorganisme uuriv teadus

paleo+gr`aafia käsikirjaliste mälestiste kirjutusviisi ja materjali uuriv teadus. Paleograaf

paleo+zoo+l`oogia loomapaleontoloogia, väljasurnud loomorganisme uuriv teadus

papüro+l`oogia papüürusetekste uuriv teadusharu

pato+gen`ees tõveteke, haiguse teke ja arenemine; seda uuriv patoloogia haru

prokseemika <1> käitumise ruumilist tingitust uuriv teadusala

proto+ esi-, eel-, alg-, ürg-: proto+zooloogia algloomi uuriv zooloogia haru, proto+täht astr tähe-eelne kosmiline keha, proto+diakon ülemdiakon

psühho+füsio+l`oogia psüühiliste ja füsioloogiliste protsesside vahekorda uuriv piiriteadus. Psühhofüsioloogiline

psühho+füüsika ärrituste ja aistingute vahekorda uuriv psühholoogia haru

psühho+lingv´istika keelesüsteemi, -võime ja -tarvituse vahekorda uuriv piiriteadus

seismo+l`oogia maavärinaid uuriv geofüüsika haru. Seismoloog

seleno+l`oogia Kuud uuriv teadusharu

sigimine <12: -mise>. Sigimis+elund, sigimis+võime, sigimis+võimeline, sigimis+võimetu, sigimis+võimetus. Sigimis+bioloogia organismide sigimist uuriv bioloogia haru

sotsio+l`oogia ühiskonna ja sotsiaalsete rühmitiste talitlust ning inimeste sotsiaalse käitumise seaduspärasusi uuriv teadus. Sotsioloog. Sotsioloogiline

sotsio+m`eetria rühmasiseseid suhteid uuriv sotsiaalpsühholoogia haru

spektrosk`oopia <1> spektreid uuriv füüsika osa. Spektroskoop spektri vaatlemise riist

stat´istika <1> arvandmeid koguv ja uuriv teadus; arvuline registreerimine; arvandmestik. Kohvi tarbimise statistika, teeb statistikat kohvi tarbimise kohta. Majandus+statistika, rahvastiku+statistika. Statistika+amet. Statistik

suitsido+l`oogia enesetappe uuriv teadus. Suitsidoloog

t`aeva+mehaanika astr taevakehade liikumist uuriv teadusharu

t`eadus+lugu teaduse olemust, talitlust ja arengut uuriv teadusharu. Teadusloolane

tehno+psühho+l`oogia töötava inimese psüühikat uuriv psühholoogia haru

tektoonika <1> maakoore ehitust ja arengut uuriv geoloogia haru; kunst ehitise v skulptuuri osade korraldatus

topo+l`oogia kujundite üldisi omadusi uuriv matemaatika haru

uro+l`oogia kuseelundite haigusi uuriv arstiteaduse haru. Uroloog

venero+l`oogia suguhaigusi uuriv arstiteaduse haru. Veneroloog. Dermato+veneroloog naha- ja suguhaiguste arst

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur