Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018).
Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019.
Kasutusjuhend jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

ÕS 1918

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 88 artiklit

Akron [`äkron] <2e: -i; kuhu -isse> linn USAs

Alaska [al´aska] <16: kuhu -sse ja -le> osariik ja poolsaar USAs

Albany [`oolbani] <1e: kuhu -sse> linn USAs

Albuquerque [´älbuköö(r)ki] <16: kuhu -sse> linn USAs

Aleuudid mitm <22e: -`uutide; kuhu -`uutidele>, Aleuudi saared, Aleutian Islands ingl saarestik USAs Alaskas

Allegheny [älig´eini] <16> mäestik USAs Apalatšides

Annapolis [ann´apolis] <11: -e; kuhu -(es)se> linn USAs, Marylandi pealinn

Apal´atšid mitm <22e: -l`atšide>, Apal´atši m`äed, Appalachian Mountains ingl mäestik Põhja-Ameerika idaosas USAs ja Kanadas

Atlanta [atl´anta] <16: kuhu -sse> linn USAs

Baltimore [b´ooltim`oor] <22e: Baltimore’i; kuhu Baltimore’i> linn USAs

b`arrel <2e: -i> puisteaine ja vedeliku mahumõõt USAs ja Suurbritannias. Barrel naftat, veini = nafta+barrel, veini+barrel

b`iitn`ik <25: -niku, -n`ikku> nn biitpõlvkonna esindaja USAs 1950.‒60. aastail

b`il'l <22e: billi, b`illi> seaduseelnõu Suurbritannias, USAs jm

Boston [b`oston] <2e: -i; kuhu -isse> linn USAs

Buffalo [bafalo] <1: kuhu -sse> linn USAs

b`uššel <2e: -i> puisteaine mahumõõt Suurbritannias ja USAs

Camp David [k`ämp deivid] <2e: -i; kuhu -isse> residents USAs Marylandis

Canaverali n`eem [kan´averali] (USAs Floridas)

Carolina [karoliina ja ingl kärolaina] <16: kuhu -sse> kaks osariiki USAs: Põhja- ja Lõuna-Carolina

Chattanooga [tšätanuuga] <16: kuhu -sse> linn USAs

Cheyenne [šai`enn] <22e: Cheyenne’i; kuhu Cheyenne’i> linn USAs

Chicago [šikaago] <16: kuhu -sse> linn USAs

Cincinnati [sinsin´äti] <16: kuhu -sse> linn USAs

Cleveland [kl`iivl`änd] <22e: -i; kuhu -i> linn USAs

Colorado [koloraado] <16: kuhu -sse> USA osariik; jõgi Argentinas; jõgi USAs ja Mehhikos

Columbia [kol`ambia] <1: kuhu -sse> jõgi USAs ja Kanadas; linn USAs; Columbia r`ingk`ond Ameerika Ühendriikide pealinna Washingtoni hõlmav haldusüksus

Columbus [kol`ambös] <11: -e; kuhu -(es)se> kaks linna USAs

Dakota [dakoota ja ingl däkouta] <16: kuhu -sse> kaks osariiki USAs: Põhja- ja Lõuna-Dakota

Dallas <9: -e; kuhu -esse> linn USAs

Dayton [d`eiton] <2e: -i; kuhu -isse> linn USAs

Denver [d`enver] <2e: -i; kuhu -isse> linn USAs

Detroit [ditr`oit] <22e: -roiti; kuhu -r`oiti> linn USAs

Erie [ieri] <16: kuhu -sse> linn USAs; Erie j`ärv (Põhja-Ameerikas)

esindajate+koda parlamendi alamkoda, nt USAs, Jaapanis; parlament, nt Uus-Meremaal

Florida <1: kuhu -sse> poolsaar ja osariik USAs

g`angster <2e: -i> bandiit, kurjategijate jõugu liige (pms USAs). Gangsteri+film, gangsteri+jõuk. Gangsterlus

Houston [hj`uuston] <2e: -i; kuhu -isse> linn USAs

Indianapolis [indian´apolis] <11: -e; kuhu -(es)se> linn USAs

isolatsion`ism <22e: -nismi, -n`ismi> eraldumist pooldav välispoliitika suund, eriti aj (USAs). Isolatsionist

Kansas City [känzäs siti] <16: kuhu -sse> linnad USAs Kansase ja Missouri osariigi piiril

Kaskaadid mitm <22e: -k`aadide>, Kaskaadi+m`äest`ik, Cascade Range ingl mäestik USAs

koroner <19: -i, -i> vägivaldsete surmajuhtumite ametlik uurija Suurbritannias ja USAs

korporatsi`oon <22e: -ooni, -`ooni> ühiste kutse- v seisushuvidega isikute koondis; (üliõpilasorganisatsioon); aktsiaselts (USAs)

kr`iik <22e: kriigi, kr`iiki> kuival ajal ärakuivav jõeke (Austraalias ja USAs)

Lake Placid [l`eik plässid] <2e: -i; kuhu -isse> asula USAs New Yorgi osariigis

Las Vegas [las veegas] <9: -e; kuhu -esse> linn USAs

Little Rock [l`itl r`okk] <22e: -i; kuhu -i> linn USAs

Los Angeles [los ändželes] <11: -e; kuhu -(es)se> linn USAs

Memphis [memfis] <9: -e; kuhu -esse> vanaaja linn Egiptuses; linn USAs

Miami [mai´ämi] <16: kuhu -sse> linn USAs

Milwaukee [miluooki] <16: kuhu -sse> linn USAs

Minneapolis [minne´apolis] <11: -e; kuhu -(es)se> linn USAs

Mississippi [mississ´ipi] <16: kuhu -sse> osariik ja jõgi USAs

Missouri [missuuri] <16: kuhu -sse> osariik ja jõgi USAs

Nashville [n`äšv`ill] <22e: -ville’i; kuhu -ville’i> linn USAs

Newark [nj`uu`aa(r)k] <2e: -i; kuhu -i> linn USAs

New Orleans [nj`uu ´oo(r)li`anz] <22e: -i; kuhu -i> linn USAs

New York [nj`uu j`ork] <22e: Yorgi; kuhu Yorki> linn ja osariik USAs

Oakland [`oukl`änd] <22e: -i; kuhu -i> linn USAs

Oklahoma City [ouklah´ouma siti] <16: kuhu -sse> linn USAs

Omaha <1: kuhu -sse> linn USAs

Philadelphia [filad`elfia] <1: kuhu -sse> linn USAs

Phoenix [fiiniks] <2e: -i; kuhu -isse> linn USAs

p`in't <22e: pin'di, p`in'ti> vedeliku ja puisteaine mahumõõt Suurbritannias ja USAs. Pint õlut, jahu

Pittsburgh [p`itsb`öö(r)g] <22e: -i; kuhu -i> linn USAs

Portland [p`oo(r)tl`änd] <22e: -i; kuhu -i> kaks linna USAs; poolsaar ja sadam Inglismaal

Potomac [pot´oumäk] <2e: -i> jõgi USAs

saiento+l`oogia usulis-psühholoogiline õpetus USAs

Saint Paul [sönt p`ool] <22e: -i; kuhu -i> linn USAs

Salt Lake City [s`oolt l`eik siti] <16: kuhu -sse> linn USAs

San Antonio [sän änt`ounio] <1: kuhu -sse> linn USAs

San Diego [sän dieego] <16: kuhu -sse> linn USAs

San Francisco [sän fräns´isko] <16: kuhu -sse> linn USAs

Santa Barbara [sänta b`aa(r)bara] <1: kuhu -sse> linn USAs

Seattle [si`ätl] <2e: Seattle’i, Seattle’it; kuhu Seattle’isse> linn USAs

senat <2e: -i> ülemkoda USAs, Kanadas, Itaalias jm; ülikooli otsustuskogu; kohtu järelevalveorgan endisaja Venemaal; riiginõukogu Vana-Roomas

Sierra Nevada [si´erra nevaada] <16> mäestik Hispaanias ja USAs

Silicon Valley [silikon väli] <17: kuhu -sse>, ka Räni+`org tehnoloogiatööstusala USAs Californias

Surma+`org <22e: -oru; kuhu -`orgu>, Death Valley ingl mägedevaheline nõgu USAs California kirdepiiril

S`uur k`anjon, Grand Canyon ingl Colorado jõe sügav org USAs

S`uur nõgu, Great Basin ingl mägedevaheline ala USAs

S`uur Soola+j`ärv, Great Salt Lake ingl järv USAs

šerif <2e: -i> kõrgem haldus-, politsei- ja kohtuametnik Suurbritannias ja USAs

Tennessee [tenness`ii] <26: kuhu -sse> jõgi ja osariik USAs

underground [´andögr`aund] ingl 1960. aastail USAs kujunenud kultuuripoliitiline liikumine; vastukultuur, valitseva kultuuri ja ühiskonnakorra vastane kultuur. Underground-+kirjandus, underground-+film

unit`aar <22e: -taari, -t`aari> kolmainsusekultust eitava protestantliku usulahu liige Suurbritannias ja USAs

v`äe+juhatus (relvajõudude juhtimiseks USAs, Suurbritannias, NATOs)

Yellowstone [j´eloust`oun] <22e: -stone’i> Missouri lisajõgi USAs

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur