Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018).
Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019.
Kasutusjuhend jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

ÕS 1918

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 84 artiklit

aara <16> zool (papagoi)

adra vt ader

Agra [aagra] <16: kuhu -sse>, Āgrā hindi linn Indias

aura <16> inimkeha ümbritsev mõjuväli (okultismis, parapsühholoogias); (langetõvehoo) eelnäht

era+ eraomanduses olev: era+haigla, era+kapital, era+kool <-kooli>, era+maa, era+meditsiin, era+mets, era+raamatukogu; isiklik: era+huvi, era+kõne (telefoniga, vastand ametikõnele), era+sekretär; omal käel, eraviisil tegutsev: era+arst, era+detektiiv, era+õpetaja; eraviisiline: era+kokkulepe, era+teenistus, era+visiit; eraldi, omaette: era+sissekäik, era+tund; tsiviil-: era+isik, era+riided

Erra <16: kuhu -sse ja -le>

Gera [geera] <16: kuhu -sse> linn Saksamaal

Hara <17: kuhu H`arga ja -le>

jora <17> joru, jorin; tüütu jutt, lora. Torupilli, purjus meeste jora

jura <17> argi: jama, jora, lora; sekeldus, tülin; rumal, totter. Ajab jura. Jura lugu

jõra <17> jõrin. Pull ajas kurja jõra

kara <17> miski ripnev, väljaulatuv, nt kella tila. Kella+kara, härja+kara härjasoor

Kara meri Jäämere osa Põhja-Venemaal

Kara Värav Barentsi ja Kara merd ühendav väin Venemaal

kera <17: k`erra ja kerasse> ka mat. Kera traati = traadi+kera. Koer magab keras (kõveras, kägaras). Siil on kerra tõmbunud, vrd kerra tõmbunud = kerra+tõmbunud siil. Kera+ümmargune = ümmargune nagu kera. Lõnga+kera, juustu+kera, maa+kera, päikese+kera. Pool+kera. ülek: karva+kera, sule+kera, okas+kera; jutu+kera. Kera+bakter kokk (koki), kera+hein bot, kera+kala zool, kera+kujuline, kera+liiges anat, kera+pind <-pinna> mat sfäär, kera+pinnaline lääts füüs, kera+võlv eh. Keras+karp <-karbi> zool, keras+parv astr (täheparv)

kura <17> murdes vasak. Pöörasime kura kätt v kura+kätt v kurale. Kaldub kuralt hüvakule. Hoiab kura käega v kura+käega ohje. Kura+käeline inimene

Kura [kur`aa] <26> jõgi Kaukaasias

Kura k`urk, ka `Irbe v`äin, Irbes jūras šaurums läti Liivi lahte Läänemerega ühendav väin

Kura l`aht, Kuršių marios leedu, Kuršski zaliv vn laht Kura maasääre ja mandri vahel Leedu ja Venemaa Kaliningradi oblasti piiril; Kura m`aa+s`äär, Kuršių nerija leedu, Kuršskaja kossa vn Läänemerre ulatuv kitsas poolsaar

kõra <17> murdes tila, kara. Kella kõra

kära <17> müra, lärm. Laada+kära, lahingu+kära, võitlus+kära, põrgu+kära. Kära+rikas = kära+rohke

lara <17> argi lora, plära

lira <17> argi (millegi lahja, vedela, viletsa kohta). Lira supp = supi+lira. Lira (riiet), lirast (riidest) on halb õmmelda

lora <17>. Lora+jutt <-jutu>, lora+lõug argi = lora+mokk argi lobamokk

mõra <17> kitsas pragu; ülek lahkheli. Tassil on mõra (sees). Abiellu on tekkinud mõrasid

mära <17>. Tõu+mära. Mära+hobune, mära+eesel, mära+sälg, mära+varss, mära+piim <-piima>

müra <17> ka: akustikas, raadiotehnikas ja infoedastuses ilmnevad juhuslikud elektrilised v akustilised võnkumised, mis häirivad signaalide vastuvõttu. Müra vähendamine. Valge müra el. Auto+müra, lahingu+müra, liiklus+müra, linna+müra, masina+müra, mootori+müra, olme+müra (III v), tänava+müra, vabriku+müra, info+müra. Põrgu+müra väga suur müra. Müra+kahjustus (mürast tekkinud), müra+müür, müra+rikas, müra+vaba = müratu; tehn: müra+mõõtur, müra+piirik, müra+tegur (elektroonikas)

Odra <16>, Oder [ooder] sks jõgi Tšehhis, Poolas ja Saksamaa piiril

ora <17>. Lükib kalad ora otsa. Proovi+ora, põletus+ora, raud+ora. Ora+saag tikksaag, augusaag

para+ kaas-, rööp-: para+genees geol ühisest tekkest tulenev koosesinemine; väär-: para+gripp, para+tüüfus

pura <17> zool. Meri+pura

põra <17> põrin

pära <17: pärasse ja p`ärra>. Paadi, vankri pära. Luuk+pära (sõiduauto keretüüp). Mõõga, püssi pära. Lõua+pärad. Pühade pärad pühadest järelejäänud toit. Kohvi+pära kohvipaks, õlle+pära. Kas sel jutul mingit pära v tõe+pära ka all on (alust, tõepõhja)? Pära+kelk järelkelk, pära+käru järelkäru, pära+laine (jääb ahtri taha), pära+laud (nt saanil, paadil), pära+luu zool, pära+ots, pära+uks (autol)

+pära <17: -pärasse ja -p`ärra>. Laadi märkivate liitsõnade järelosana: algu+pära, eri+pära, isiku+pära, korra+pära, oma+pära, sala+pära, sünni+pära

Ra keem raadium

sara <17> kuur, lööv, küün. Heina+sara, nooda+sara, turba+sara

sira <17> vilkuv sära. Taevatähtede sira

Sura [sur`aa] <26> Volga lisajõgi Venemaal

sära <17: särasse ja s`ärra>. Küünalde, silmade sära = küünla+sära, silma+sära. Tule+säras linn (tuledes särav), upub tule+särra. Päikese+sära, tähe+sära. Au+sära aupaiste, rõõmu+sära. Sära+küünal, sära+lill, oskuskeeles täpsem heleenium

tara <17> aed; astr (atmosfäärinähtus). Lattidest tara = latt+tara. Ajas loomad tarasse (tarandikku, karjaaeda). Tara Kuu, Päikese ümber. Elektri+tara, lipp+tara, raud+tara, roigas+tara, võrk+tara; kaitse+tara, piirde+tara; põim+tara, püst+tara, rõht+tara. Elav+tara hekk. Valgus+tara fot. Tara+ aia-: tara+latt, tara+lipp <-lipi>, tara+post, tara+võrk. Tara+lõng bot (rohttaim)

tera1 <17i: t`erra ja terasse; teri ja terasid>. Lõi sälgu kirve+terra. Kahe teraga mõõk ka ülek miski, millel on nii hea kui ka halb külg. Adra+tera, kääri+tera, pliiatsi+tera; liit+tera, profiil+tera, keermestus+tera, lõike+tera, trei+tera, teemant+tera. Tera+relv nt mõõk, tera+riist. tehn: tera+hoidik (trei- ja höövelpingil), tera+käik (hööveldamisel)

tera2 <17i: t`erra ja terasse; teri ja terasid>. Kana nokib teri. Jutus ei olnud teragi tõtt (mitte sugugi) v ei olnud tõe+teragi. Herne+tera, liiva+tera, marja+tera, pipra+tera, rukki+tera, suhkru+tera, vilja+tera, tungal+tera; mõtte+tera, nalja+tera, tarkus(e)+tera tarkus(e)iva. Teraline: tera+lumi, tera+pipar. Tera+haaval = tera+kaupa = tera kaupa. põllum: tera+saak, tera+sööt <-sööda>. zool: tera+koi, tera+kärsakas, tera+mardikas, tera+öölane

tera+ mõõtühikute kordne: 1012. Tähis T. Tera+vatt

Tura [tur`aa] <26: kuhu -sse> linn Venemaal Siberis

tõra <17> murdes: rõdu; kiriku kooripealne

tära <17> tärin. Relva+tära

türa <17> vulg peenis

`urr, urra. Urr! uriseb koer. Urra-urra urinal ..

vara <keskv varem, üliv kõige varem>. Vastand hilja. Tõusis hommikul vara. On veel vara koju minna, kojuminekuks on veel vara. Vara+võitu. Vara+kevad, vara+suvi, vara+sügis, vara+talv. Vara+valmiv, vara+õitsev sort. Vara+lahkunud sõber (varakult surnud). Vara+kapitalistlik ühiskond. kunst: vara+kristlik kunst, vara+barokk, vara+gootika, vara+klassitsism, vara+renessanss

vara1 <17: varasse ja v`arra> kiskraud; palgi sisse pikuti raiutud renn. Vara+raud = vara. Vara+vahe <-vahe> (palkmajal)

vara2 <17: varasse ja v`arra> varandus. Loodus+vara, maa+vara maare, inim+vara, kaasa+vara, taga+vara varu, katte+vara maj, raud+vara, põhi+vara, kinnis+vara, vallas+vara, pärand+vara, peit+vara, vaibe+vara jur; kirja+vara, jaot+vara ped, laulu+vara, sõna+vara, vaimu+vara, vana+vara; info: riist+vara, tark+vara, hülg+vara, nuhk+vara, vaba+vara, prii+vara. Vara+ait, vara+hoidja, vara+kahju, vara+kamber, vara+kindlustus, vara+laegas, vara+paik, vara+salv <-salve>. jur: vara+lahusus (abikaasadel), vara+ühisus, vara+vastane kuritegu, vara+õigus

Vara <17: kuhu -le>

vira <17> virvendus, helk. Kuuvalguse vira lompidel

vura <17>. Rataste vura

võra <17> puu kroon. Puu+võra = võra. Võra+haru aiand põhioks. zool mardikad: võra+jooksik, võra+ürask

ära1 (eitussõna). Ära karda

ära2. Kuula ära, mis mul öelda on. Hammas tuli ära. Masin on korrast ära. Paigast ära käsi. Kilomeetrit kolm-neli tuleb sinna ära. Ära kaduma, kasutama, keelama, lõikama, müüma, põlema. Ära kulutatud = ära+kulutatud raha, ära leierdatud = ära+leierdatud lugu, ära proovitud = ära+proovitud vahend, ära tarvitatud = ära+tarvitatud kütus, ära veetud = ära+veetud prügi. Ära+hellitamine, ära+maksmine, ära+saatmine, ära+vahetamine, ära+viimine, ära+õppimine. Ära+valitu, ära+lend, ära+ränne, ära+vedu. Vt ka ära ajama, ära `andma, ära `arvama, ära `eksima, ära elama, ära h`oidma, ära j`ooksma, ära j`ätma, ära j`ääma, ära k`argama, ära k`eerama, ära k`ukkuma, ära l`angema, ära minema, ära m`uutma, ära m`ärkima, ära olema, ära `ootama, ära `ostma, ära panema, ära p`öörama, ära r`at'sima, ära tegema, ära t`undma, ära v`õtma, ära `ütlema

ära ajama. Ajas mind ära (ajas minema). Tal aeti auto ära (ärandati). Kümme eurot ajas asja ära kümnest eurost piisas. Ära aetud = ära+aetud hobune (vaevatud, kurnatud). Ära+ajamine

ära `andma. Ei raatsi viimast senti ära anda (loovutada). Juudas andis Jeesuse ära (reetis). {Andis eksami ära} tegi eksami ära. Ära+andmine

ära `arvama. Arva ära, mis mul käes on. Ära arvamata = ära+arvamata hulgal iluasjakesi. Ära+arvamatu käitumine. Ära+arvamatult. Ära+arvamine

ära `eksima. Eksis tuisuga ära. Eksis sohu v soos ära. Ära eksinud = ära+eksinud rändur. Ära+eksinu, ära+eksimine

ära elama. Elab pensionist ära elatub pensionist. Kas selle palgaga saab ära elada? Vana pill on oma aja ära elanud. Ära+elamine

ära h`oidma vältima. Suutsime õnnetuse ära hoida. Haigust ära hoidvad = ära+hoidvad abinõud. Ära+hoidmine, ära+hoie

ära j`ooksma. Vesi pidi kraavi kaudu ära jooksma. Poiss oli salaja kodust ära jooksnud (põgenenud). Ära+jooksmine, ära+jooks

ära j`ätma. Koosolek jäeti ära (jäeti pidamata). Ära jäetud = ära+jäetud tunnid. Ära+jätmine, ära+jätt <-jätu>

ära j`ääma. Etendus jäi ära etendust ei toimunud. Mees jäi ööseks kodunt ära. Ära jäänud = ära+jäänud loeng. Ära+jäämine

ära k`argama. Mehel õnnestus hoobi eest ära karata. Kargas sõjaväest ära (pages, põgenes, jooksis ära). Ära karanud = ära+karanud vang. Ära+karanu, ära+kargaja

ära k`eerama. Keeras näo ära (pööras kõrvale). Keera järgmisest tänavast ära. Tee keerab paremale ära. Ta on täitsa ära keeranud, tal keerab vahel ära argi (läheb hulluks, arust ära)

ära k`ukkuma. Puulehed kukuvad vaikselt ära (langevad küljest ära). Isa kukkus selja ära (kukkus haigeks). Paari pitsi pärast mees ära ei kuku (purju ei jää)

ära l`angema. Kahtlus langes ära (muutus olematuks, kadus). Poolaja lõpus langes meie meeskonna mäng ära (jäi kehvaks). Naine on näost ära langenud (viletsaks jäänud)

ära minema. Aeg on ära minna. Isa läks tujust ära. Mul läks meelest ära (ununes). Hulk raha on ära läinud (kulunud). Ära+minemine, ära+minek, ära+mineja

{ära m`uutma} m`uutma, tühistama, `ümber tegema, edasi l`ükkama, ära j`ätma. Küllakutse {muudeti ära} tühistati. Määrus {muudeti ära} tühistati. Mängureeglid {muudeti ära} tehti ümber. Lend on udu tõttu {ära muudetud} edasi lükatud v ära jäetud. Etenduse kuupäev on {ära muudetud} muudetud

ära m`ärkima. Märgi see koht ära, et pärast üles leida. Võistlusel anti välja kaks auhinda ja märgiti ära kolm tööd (tunnustati). Ära+märkimine

ära olema. Olin kolm päeva ära. Vaatab mind ära+oleva pilguga, ära+oleval pilgul. Minu ära+olekul oli õde mehele läinud. Teeb endale mõnusa ära+olemise. Ära+olija

ära `ootama. Peab otsuse ära ootama. Oli ära ootaval = ära+ootaval seisukohal

ära `ostma. Osta krunt ära, saad odavalt. Püüdis ametnikku ära osta (altkäemaksuga enda poole saada). Ära+ostmine. Ära ostetav = ära+ostetav ametnik. Ära ostmatu = ära+ostmatu kohtunik. Ära+ostetavus ja ära+ostmatus

ära panema. Pane püss ära. Pani lubadusi jagavale poliitikule ära argi (näitas õige koha kätte). Ära+panemine, ära+panija

ära p`öörama. Pöörame järgmisest tänavast ära. Vendki pöörast temast ära (hoidis temast kõrvale). On patust ära pööranud on meelt parandanud. On katoliku usust ära pööranud (lahti ütelnud). Ta on täitsa ära pööranud argi (hulluks, arust ära läinud)

ära r`at'sima argi otstarbekamaks tegemise asemel halvendama. Kõik uudne ja kasulik oli seadmest hinna nimel ära ratsitud

ära r`ääkima. Räägi ära, mis sind vaevab. Lasin end lõpuks ära rääkida argi (nõusse, pehmeks rääkida)

ära tegema. Tee töö ära, enne ei lähe kuhugi (tee lõpuni). Arvati, et tüdruk on poisi ära teinud (enda külge nõidunud). Lätlased tegid meie meeskonnale ära argi (võitsid meie meeskonda). Ära+tegemine

ära t`undma. Tundis venna käekirja ära. Tegutseb oma parima ära+tundmise järgi (arusaama). Noogutas ära+tundvalt. Ära tuntav = ära+tuntav nägu. Ära+tuntavalt isikupärane stiil

ära v`õtma. Võta mantel (seljast) ära. Poiss ei mõtlegi tüdrukut ära võtta (tüdrukuga abielluda). Ära+võtmine. Ära võetavad = ära+võetavad osad irdosad

ära `ütlema. Ütles saladuse ära (ütles välja). Ei suuda pakkumisest ära ütelda (keelduda). Ära ütlev = ära+ütlev vastus. Ära+ütlemine

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur