Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018).
Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019.
Kasutusjuhend jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

ÕS 1918

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 30 artiklit

alles. Raha on alles (järel, veel olemas). Jõudsin alles koju (äsja). Alles homme. Poiss on alles kaheaastane. Oled sina alles eluvõõras! Alles jäänud = alles+jäänud asjad

`eales, `ealeski iganes, iial(gi)

Wales [u`eilz] <22e: -i; kuhu -i> ingl, Cymru [kömrõ] kõmri Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi koostisosa, samanimeline poolsaar

üles. Sõidab mäest üles. Jookseb trepist üles ja alla, üles-alla. Sõudsime jõge mööda üles, üles+jõge (vastuvoolu). Luiged sööstsid üles (õhku). Käed üles! Korja asjad (maast) üles. Riputas kardinad üles (ette). Upitab posti üles (püsti). Hüppas toolilt üles (püsti). Haris maa üles (tegi põllumaaks). Ehmatasin telefonihelina peale unest üles. Laulsime sünnipäevalast üles. Jäin veel natukeseks üles (ärkvele). Kriitika alt üles alluvate kriitika ülemuste kohta. Vaatab õpetaja poole alt üles (austab ja imetleb). Üles harutama, kasvama, kiitma, märkima, otsima, pooma, rivistama, sulama. Üles paistetanud = üles+paistetanud jalg. Üles küntud = üles+küntud maa. Üles+harimine, üles+kasvatamine, üles+vinnamine. Silmade üles+loomine (varrastega kudumisel). Üles+vise, üles+minek, üles+poodu poodu. Vt ka üles ajama, üles `andma, üles `astuma, üles ehitama, üles j`ooksma, üles k`eerama, üles kihutama, üles kirjutama, üles kruvima, üles k`utsuma, üles lugema, üles l`ööma, üles n`äitama, üles `ostma, üles panema, üles puhuma, üles s`eadma, üles tegema, üles tulema, üles tunnistama, üles t`õstma, üles t`õusma, üles t`öötama, üles v`õtma, üles `ütlema

üles ajama. Ajas posti üles tõstis posti püsti. Ajab tüdruku üles (äratab). Ajab end asemelt üles. Mutid olid mulla üles ajanud (üles tuhninud). Suur muhk ajas üles (paistetas). Ajab oma hinda üles ülek kergitab oma väärtust. Üles+ajamine

üles `andma. Andis süüdlase politseile üles. Andis oma nime võistluseks üles pani ennast kirja. Üles antud = üles+antud õppetükid (õppida antud). Üles+andja, üles+andmine, üles+antu

üles `astuma. Astus trepist üles. Astus aktusel luuletusega üles vmo (esines). Rahvas astus üles vägivalla vastu vmo (asus võitlema). Dispuudis üles+astuja vmo (osaleja). Üles+astumine

üles ehitama. Purunenud tamm ehitati kiiresti üles (taastati). Ehitas süžee üles puändile. Üles ehitav = üles+ehitav idee (konstruktiivne). Riigi üles+ehitamine, parem rajamine. Üles+ehitaja

üles j`ooksma. Jookseb trepist üles. Sukasilmad on üles jooksnud (üles hargnenud). Üles jooksnud = üles+jooksnud sukasilm

üles k`eerama. Keeras käised üles. Rada keeras üles mäkke. Keeras kella üles. Üles keeratav = üles+keeratav mänguasi. Sugulased on meie vastu üles keeratud ülek (üles ässitatud). Korrutas sama asja nagu üles+keeratult (automaatselt, mehaaniliselt). Üleskeeramis+nupp (kellal), üleskeeramis+mehhanism, üleskeeramis+vedru

üles kihutama. Poisid kihutasid mäest üles. Ämm on tütre väimehe vastu üles kihutanud (ässitanud). Vaimustus kihutati meeletuseni üles (ärritati üles). Sulased kihutati varakult üles (aeti üles). Üles+kihutamine

üles kirjutama kirja panema. Kirjuta andmed üles. Kogu vara, kõik elanikud kirjutati üles (võeti arvele, registreeriti). Üles+kirjutaja

üles kruvima ülek. Kruvib uudishimu, hinda üles (paneb kasvama). See jutt kruvis pinge üles (erutas tugevasti). Kruvib oma jutuga venna vanemate vastu üles (ässitab). Üles kruvitud = üles+kruvitud põnevus. Üles+kruvimine

üles k`utsuma õhutama, agiteerima. Rahvast kutsuti üles vastuhakule, vastu hakkama

üles l`aadima teisaldama välisseadmest arvutisse, tööjaamast serverile, oma süsteemist teise süsteemi. Foto on üles laaditud, vrd üles laaditud = üles+laaditud foto

üles lugema. Loeb kõik alluva eksimused üles (loetleb). Oskajaid mehi võib ühe käe sõrmedel üles lugeda (nimetades loendada). Üles+lugemine

üles l`ööma. Lõid seinale plakateid üles. Lõid uhke maja üles (püstitasid, ehitasid). Lõi mehel näo üles argi (peksis puruks). Inflatsioon lõi hinnad üles. Lõi end peoleminekuks üles argi (ehtis, mukkis). Üles löödud = üles+löödud proua argi

üles n`äitama ilmutama, välja paista laskma. Näitas üles head tahet. Lahingus üles näidatud = üles+näidatud vaprus

üles `ostma edasimüügiks kokku ostma. Ostab seenelistelt kukeseeni üles. Üles+ostmine, üles+ost, üles+ostja

üles panema. Pani kardinapuud üles. Pani kohvimasina üles, kohvivee üles. Üles pandud = üles+pandud teadaanne. Üles+panemine, üles+panek

üles puhuma liialdades suuremaks, paremaks jne tegema. Puhub vaenu üles (õhutab). Üles puhutud = üles+puhutud teened. Üles+puhumine. Kõneleb üles+puhutult. Kõne üles+puhutus

üles s`eadma. Seab rebasepüüniseid üles. Tänaval(e) seati üles liiklusmärke. Seati üles juhatuse liikmete kandidaate (esitati). Üles seadmata = üles+seadmata tööpingid (installeerimata). Üles+seadmine, üles+seade <-s`eade>, üles+seadja, üles+seatu

üles tegema. Teeb voodi üles (korda). Üles tehtud = üles+tehtud voodid. Tegi tule üles tegi tuld; pani tule põlema. Üles+tegemine

üles tulema. Tuli trepist üles. Trepist üles+tulek. Tuli hommikul vara üles (tõusis). Vili on hästi üles tulnud (tärganud). Üles+tulemine

üles tunnistama omaks, õigeks, tõeks võtma. Tunnistas oma süü üles. Üles tunnistatud = üles+tunnistatud kuritegu. Üles tunnistamata = üles+tunnistamata ulakus. Üles+tunnistamine, üles+tunnistus

üles t`õstma. Viskasid prahi maha, tõsta ka üles (võta üles). Ankur tõsteti üles (hiivati). Üles tõstetav = üles+tõstetav sild tõstesild. Tõstis probleemi üles (tõstatas). Üles+tõstmine

üles t`õusma. Tõuseb treppidest üles. Kukkus ja tõusis jälle üles (püsti). Oras oli hästi üles tõusnud (tärganud). Kurgiseemnetest ei tõusnud pooled üles (ei läinud idanema). Tõusis varakult üles (magamast). Rahvas tõusis rõhujate vastu üles (hakkas mässama). Surnu(i)st üles tõusma relig

üles t`öötama. Töötab metsa üles tegeleb metsavarumisega. On end kõva tööga üles töötanud (paremale järjele jõudnud). Üles+töötamine

üles v`õtma. Võtab raha (maast) üles. Võttis pealmise kivikorra üles (eemaldas). Kartulid on üles võetud. Võttis kogu sündmuse üles (fotografeeris v filmis). Võttis laulu üles alustas laulu. Võttis taas sama probleemi üles (tõstatas). Võttis sukasilmi üles. Üles+võtmine = üles+võtt

üles `ütlema. Tööandja ütles elektrikule koha üles (lõpetas töövahekorra). Raadio ütles üles (läks rikki). Ütlesid õpetajale koolitükke üles vmo (vastasid õpiülesandeid)

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur