[QQV] Eesti-vene õpilase ÕS

SõnastikustMärgid@arvamused.ja.ettepanekudОРФОГРАФИЯ ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА


Päring: osas

Leitud 36 artiklit

üle 1. через, пере-; надüle silla через мост; üle päeva через день; läks vales kohas üle tänava он перешёл улицу в неположенном месте; pääsukesed lendasid üle maja v majast üle ласточки пролетели над домом 2. поверх, сверх, выше; поüle ootuste сверх ожиданий; see maja on üle saja aasta vana этому дому больше ста лет; üle kogu maa по всей земле; kõik söödi ära, üle ei jäänud midagi всё съели, ничего не осталось 3. о, об, обо, на; надmille üle te vaidlete? о чём вы спорите?; mille üle te naerate? над чем вы смеётесь?; taat kurdab kehva tervise üle дед жалуется на плохое здоровье 4. пере-, про-mind viidi teisele tööle üle меня перевели на другую работу; viha läks üle злость прошла

üle .andma <: .anda, annab, .antud; .andis, .andke> передавать (напр. письма адресату, из рук в руки и т. п.), вручать (напр. ключи жильцам), преподносить (напр. цветы юбиляру)

üle .astuma <: .astuda, astub, astutud> 1. перешагивать (напр. через канаву), переступать (напр. порог) 2. нарушать (напр. запрет), преступать (напр. границы дозволенного)

üle elama <: elada, elab, elatud> пережить кого-что, перенести (напр. утрату) ♦ toitmine aitab metsaelanikel külma talve üle elada подкармливание помогает лесным жителям пережить холодную зиму

üle .hindama <: hinnata, .hindab, hinnatud> переоценивать (напр. свои способности)

üle .jooksma <: .joosta, jookseb, .joostud; .jooksis, .jookske> перебегать что, через что, на чью сторонуjänes jooksis maanteest üle заяц перебежал [через] шоссе; reetur jooksis vaenlase poole üle предатель перебежал на сторону врага

üle .jõu .käiv <.käiva, .käivat; .käivate, .käivaid> непосильный, не по зубамüle jõu käiv töö непосильный труд

üle .jääma <: .jääda, .jääb, .jäi> 1. оставаться (напр. неизрасходованным, невостребованным и т. п.) ♦ kui aega üle jääb если останется время; tal ei jää muud üle ему больше ничего не остаётся, у него нет другого выхода; üks leht jääb üle один лист лишний 2. переставать, прекращатьсяvihm jäi üle дождь перестал

üle .kandma <: .kanda, kannab, .kantud; .kandis, .kandke> 1. переводить (напр. деньги с одного счёта на другой), переносить (напр. слово на другую строчку), переливать (напр. кровь пациенту) 2. транслировать, передавать (напр. концерт по радио)

üle .kasvama <: .kasvada, kasvab, kasvatud> перерастать кого-что, в кого-чтоumbrohi on istikutest üle kasvanud сорная трава переросла саженцы; tugev tuul on tormiks üle kasvanud сильный ветер перерос в штормовой

üle kavaldama <: kavaldada, kavaldab, kavaldatud> перехитрить кого-что

üle .keema <: .keeda, .keeb, .kees> переливаться через край (при кипении), сбежать, убежатьpiim kees üle молоко убежало

üle .koormama <: koormata, .koormab, koormatud> перегружать (напр. работой, поклажей и др.) ♦ paat on üle koormatud лодка перегружена

üle .kuulama <: kuulata, .kuulab, kuulatud> допрашивать (напр. подсудимого), опрашивать (напр. свидетелей)

üle kuumenema <: kuumeneda, kuumeneb, kuumenetud> перегреватьсяmootor on üle kuumenenud мотор перегрелся

üle+küllastama <+ küllastada, küllastab, küllastatud> = üle küllastama <: küllastada, küllastab, küllastatud> перенасыщать (напр. товарами, впечатлениями)

üle+küllastuma <+ küllastuda, küllastub> = üle küllastuma <: küllastuda, küllastub> перенасыщаться чем

üle .küpsema <: .küpseda, küpseb> перезревать (напр. о яблоках); перестоять (о пирогах в духовке)

üle lugema <: lugeda, .loeb, .loetud> 1. перечитывать (напр. письмо) 2. пересчитывать (напр. деревья)

üle meelitama <: meelitada, meelitab, meelitatud> переманивать (напр. на свою сторону)

üle minema <: .minna, läheb, läheme = lähme, .mindud; .läks, läksin, minge, mine, minnakse, läinud> 1. переходить, перейти (напр. через канаву, на другую работу и др.) 2. переходить, перейти во что, проходить, пройти (кончиться) ♦ valu läks üle боль прошла v отпустила

üle olema <: .olla, olen, .on, .oldud; oli, olge, ollakse> превосходить, превзойти кого, в чём; преодолеть что, быть выше чего (напр. мелочных обид) ♦ poiss on sõpradest teadmiste poolest üle мальчик превосходит друзей в знаниях

üle .pakkuma <: .pakkuda, pakub, pakutud> 1. перебарщивать, преувеличивать 2. предлагать более высокую цену, превышать ставки

üle pingutama <: pingutada, pingutab, pingutatud> 1. перенапрячь (напр. глаза), надсадить (напр. горло), надорвать (напр. силы, живот) 2. перенапрячься, перетрудиться; надорваться; перестараться, переусердствовать, переборщить

üle .puistama <: puistata, .puistab, puistatud> посыпать [сверху], осыпать чем; припорашивать, запорашивать

üle .saama <: .saada, .saab, saavad, .saadud; .sai, saage, .saadakse> millest 1. преодолеть (напр. усталость), одолеть (напр. боль), пересилить, перебороть (напр. страх), справиться (напр. с волнением) ♦ ta sai oma solvumisest üle он пересилил обиду 2. перелезть, переправиться, перебратьсяkuidas me jõest üle saame? как нам перебраться через реку?

üle+talve = üle talve целую v всю зиму, с осени до весны

üle .trumpama <: trumbata, .trumpab, trumbatud> превосходить, перехитрить, перещеголять (напр. подруг), перекозырять кого

üle tulema <: .tulla, tuleb, .tuldud; tuli, tulge, tullakse> переходить (напр. к кому-либо на работу, на чью-либо сторону и т. п.)

üle .töötama <: .töötada, .töötab, .töötatud> перетрудиться

üle ujutama <: ujutada, ujutab, ujutatud> затоплять, заливать, наводнять

üle .vaatama <: vaadata, .vaatab, vaadatud> 1. смотреть [через v поверх чего-либо] 2. (läbi vaatama) осматривать (напр. больного); просматривать (напр. утренние газеты) 3. проглядеть кого-что, не заметить кого-чего, не обратить внимания на кого-что

üle valama <: valada, valab, valatud> обливать (напр. всех водой)

üle .viima <: .viia, .viib, .viidud; .viis, viige, viiakse> 1. переводить (напр. на новую должность, в другой город); перевозить, переправлять (напр. через реку); переносить (напр. шкаф на другое место) 2. пролегать, вести через что

üle .võtma <: .võtta, võtab, .võetud; .võttis, .võtke> перенимать (напр. дела, фирму, обычаи)

üle väsima <: väsida, väsib> переутомляться

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur