[PSV] Eesti keele põhisõnavara sõnastik

SõnastikustKasutusjuhendPilt ja heliMängime


Pildilehed     Õppelehed     Maad ja rahvad     Grammatikatabelid     Õpetajale

liidese seadistamine

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 473 artiklit, väljastan 30.

abil kaassõnaabil


kellegi või millegi abiga, midagi kasutades
kelle-mille abil Ingliskeelset kirjandust loeb ta sõnaraamatu abil. Ostsime uue maja laenu abil.

abistama tegusõnaabistama , abistada , abistab , abistatud


kellelegi midagi kasulikku tegema, abiks olema sama mis aitama
keda-mida + milles Poeg abistab mind kodustes töödes.

aeglane omadussõna`aeglane , `aeglase , `aeglast ; mitmus `aeglased, `aeglaste, `aeglasi; võrdlus: `aeglasem, kõige `aeglasem


1. selline, mis toimub või kestab kaua aega vastand kiire
Lapse areng on aeglane.
aeglane tempo Neid harjutusi tehakse aeglases tempos.
2. selline, kes või mis teeb midagi kaua aega vastand kiire
Küll sa oled aeglane!
Internet on täna aeglane.

aeglaselt \⇐ aeglane\ määrsõna <`aeglaselt; võrdlus: `aeglasemalt, kõige `aeglasemalt>
vastand kiirelt, kiiresti
Õpetaja räägib aeglaselt ja rahulikult.

ahaa hüüdsõnaah`aa


sõna, mis väljendab ja rõhutab, et sa mõistsid midagi või said midagi teada
Ahaa, selge.
Ahaa, teeme siis nii.
Ahaa, kõik on kohal.

aitama tegusõna`aitama , aidata , `aitab , aidatud


1. kellelegi midagi kasulikku tegema, abiks olema sama mis abistama
keda-mida Õpetaja aitab õpilast. Kuidas ma sind aidata saaksin?
kellel + mida teha Aitasin sõbral korterit remontida.
2. sõna, millega ütleme, et mingi tegevus tuleb lõpetada
Aitab küll, ära rohkem soola pane.
millest Aitab rääkimisest, hakkame tegutsema!

ühendid: järele aitama, kaasa aitama

aitamine \⇐ aitama\ nimisõna <`aitamine, `aitamise, `aitamist>
Selts tegeleb vaeste aitamisega.

aitäh hüüdsõnaait`äh


sõna, mida sa ütled, kui keegi sulle midagi annab või kui sa oled millegi eest tänulik sama mis tänan
Palun võta veel üks komm. – Aitäh!
Aitäh, et appi tulid.
Suur aitäh!
mille eest Aitäh abi ja toetuse eest! Aitäh ilusa kaardi eest.
mida tegemast Aitäh nõu andmast.
Kui keegi ütleb sulle aitäh, siis sa võid vastata palun, võta heaks või pole tänu väärt.

ajama tegusõnaajama , ajada , ajab


1. kedagi või midagi ühest kohast teise liigutama või liikuma sundima
kuhu Ema ajas lapsed õue. Ta ajas auto garaaži.
2. mingit meeleolu, seisundit või olukorda tekitama
vihaseks ajama, hulluks ajama See lugu ajas mind vihaseks.
segadusse ajama, tülli ajama Küsimus ajas esineja segadusse. Kas sa tahad meid tülli ajada?
naerma ajama Hea nali ajab naerma.
3. väljendites:
juttu ajama (= vestlema) Tüdrukud ajasid kohvikus juttu.
asju ajama (= mingeid ülesandeid täitma) Ta läks linna asju ajama.

ühendid: taga ajama, ümber ajama

alandama tegusõnaalandama , alandada , alandab , alandatud


1. midagi vähendama sama mis langetama
mida Kauplus alandas hindu. See ravim alandab vererõhku.
2. kelleski tunnet tekitama, et tal on vähe väärtust ja et temast ei peeta lugu
keda Direktor alandas alluvaid. Füüsiline karistamine alandab last.

algatama tegusõnaalgatama , algatada , algatab , algatatud


millelegi algust panema, midagi alustama
Mina ei algatanud kaklust.
Koosolekul algatati arutelu hindade tõusu üle.

algatus nimisõnaalgatus , algatuse , algatust ; mitmus algatused, algatuste, algatusi


see, kui sa midagi algatad, alustad
Seltsi loomise algatus tuli üliõpilastelt.
Ta tegutses omal algatusel (= ilma et keegi oleks teda käskinud).

alla kirjutama tegusõna`alla kirjutama , `alla kirjutada , kirjutab `alla


allkirja andma, midagi allkirjaga kinnitama
Leping on alla kirjutatud.
millele Direktor kirjutas avaldusele alla.

allergia nimisõnaall`ergia , all`ergia , all`ergiat ; mitmus all`ergiad, all`ergiate, all`ergiaid


halb seisund, mis sul tekib, kui sa sööd, hingad või puudutad midagi, mis sinu organismile ei sobi
Kassid võivad allergiat tekitada.
mille vastu Tal on apelsinide vastu allergia.

allikas nimisõnaallikas , allika , allikat ; mitmus allikad, allikate, allikaid


1. koht maapinnal või veekogu põhjas, kust vesi sügavalt maa seest välja voolab
Allikate vesi on külm ja puhas.
2. materjal või koht, kust mingi info pärit on
Uurimuse lõpus on kasutatud allikate loetelu.
Kuulsin seda uudist kindlast allikast.
3. see, kust midagi saadakse või kust miski alguse saab
Mis on sinu sissetulekute allikas?
Raha on nende peres tülide allikas.

alustama tegusõnaalustama , alustada , alustab , alustatud


midagi tegema hakkama; millegagi algust tegema, peale hakkama vastand lõpetama
Alustame tööd esmaspäeval.
mida Riigid alustasid läbirääkimisi. Teater alustab uut hooaega.
millega Meeskond alustas treeningutega. Esineja alustas kõnet tervitusega.
millest Alustame kõige tähtsamast.
võrdle algama

alustamine \⇐ alustama\ nimisõna <alustamine, alustamise, alustamist>
Ehituse alustamiseks on vaja luba.

analüüsima tegusõnaanal`üüsima , anal`üüsida , analüüsib , analüüsitud


midagi üksikasjalikult uurima, et seda mõista või seletada
mida Spetsialistid analüüsisid vigade põhjusi. Neid andmeid tuleb põhjalikult analüüsida.

andekas omadussõna`andekas , `andeka , `andekat ; mitmus `andekad, `andekate, `andekaid; võrdlus: `andekam, kõige `andekam = `andekaim


selline, kellel on loomulik võime midagi väga hästi teha
Ta on klassi kõige andekam õpilane.
andekas näitleja, andekas muusik, andekas laulja

andeks andma tegusõna`andeks `andma , `andeks `anda , annab `andeks


kui sa kellelegi midagi andeks annad, siis sa ei ole tema peale enam pahane sama mis andestama
Andke andeks, et ma hiljaks jäin!
Anna andeks, ma ei tahtnud sind solvata.
kellele Poiss andis õele andeks. Annan sulle sinu halva käitumise andeks.
võrdle andeks paluma

andestama tegusõnaandestama , andestada , andestab , andestatud


kui sa kellelegi midagi andestad, siis sa ei ole tema peale enam pahane sama mis andeks andma
On asju, mida ei saa andestada.
kellele Ma ei andesta seda tegu sulle kunagi.

andma tegusõna`andma , `anda , annab , `antud ; `an'dis, `andnud


1. kellelegi midagi kätte panema
Palun anna mulle pastakas.
Anna mulle käsi.
2. kellelgi midagi kasutada või saada võimaldama
Andsin oma pileti sõbrale.
Pank andis laenu 15 aastaks.
Ta annab oma korteri üürile.
Tehas annab tööd paljudele inimestele.
3. kellelgi midagi teha laskma
Õpetaja andis õpilastele raske ülesande.
milleks / mida teha Professor andis mulle lugemiseks/lugeda ühe artikli.
4. teatavaks tegema; esitama
soovitusi andma, teavet andma, infot andma Arst andis soovitusi, kuidas stressiga toime tulla.
luba andma, käsku andma Ülemus andis loa koju minna.
hinnangut andma, vastust andma Eksperdid andsid projektile hinnangu.
5. millegagi esinema
Ansambel annab täna kaks kontserti.
6. tekitama
Lamp annab valgust.
Küüslauk annab toidule hea maitse.
Arst andis lootust, et haige paraneb.

ühendid: alla andma, andeks andma, aru andma, edasi andma, järele andma, märku andma, nõu andma, teada andma, välja andma, üle andma

andmine \⇐ andma\ nimisõna <`andmine, `andmise, `andmist>
Pärast esmaabi andmist saadeti mind haiglast koju.

anum nimisõnaanum , anuma , anumat ; mitmus anumad, anumate, anumaid


ese, mille sees saab midagi hoida, näiteks kauss, vaas või ämber
Otsi köögist mõni tühi anum.

armastama tegusõnaarmastama , armastada , armastab , armastatud


1. kui sa kedagi armastad, siis sul on selle inimese vastu tugev hea tunne ja see inimene on sulle väga tähtis ja kallis
keda Vanemad armastavad oma lapsi. Henrik armastab Liinat.
2. kui sa midagi armastad, siis see asi või tegevus meeldib sulle väga
mida Ma armastan muusikat.
mida teha Ta armastab laulda.

arusaam nimisõnaaru+s`aam , aru+saama , aru+s`aama ; mitmus aru+saamad, aru+s`aamade, aru+s`aamu


see, kuidas sa midagi mõistad; vaade, veendumus
millest Meil on elust erinevad arusaamad.
ühine arusaam, selge arusaam, üldine arusaam; õige arusaam, vale arusaam
arusaamu muutma

arvama tegusõna`arvama , arvata , `arvab , arvatud


kellegi või millegi kohta midagi mõtlema; oletama
kellest-millest Mida te sellest arvate? Mul on ükskõik, mida ta minust arvab.
et Ma arvan, et sa oled väsinud.
kelle arvates (= kellegi arvamuse järgi) Tema arvates on see raamat igav.

ühendid: kaasa arvatud, välja arvatud, ära arvama

asemel kaassõnaasemel


osutab, et keegi või miski asendab kedagi või midagi
kelle-mille asemel Mida sina minu asemel teeksid? Võtsime kassi asemel koera. Õppimise asemel läksid poisid kinno.
võrdle asemele

asutama tegusõnaasutama , asutada , asutab , asutatud


midagi rajama, looma
Tartu ülikool on asutatud 1632. aastal.
Tal on plaan asutada oma firma.

austama tegusõna`austama , `austada , `austab , `austatud


kedagi või midagi kõrgelt hindama, kellestki või millestki heal arvamusel olema sama mis lugu pidama
keda-mida Ta austab oma vanemaid. Selles peres austatakse traditsioone.

vaata ka austatud

autor nimisõna`autor , `autori , `autorit ; mitmus `autorid, `autorite, `autoreid


inimene, kes on midagi loonud, valmis teinud
Kes selle artikli autor on?
raamatu autor, maali autor, muusika autor

avaldama tegusõnaavaldama , avaldada , avaldab , avaldatud


1. sõnadega midagi väljendama
mida Direktor avaldas lootust, et töö saab õigel ajal valmis.
arvamust avaldama, seisukohta avaldama, kaastunnet avaldama
2. teoste, artiklite kohta: eraldi väljaandena, ajalehes või ajakirjas ära trükkima
Kirjanik on avaldanud kaks romaani.
3. tekitama, esile kutsuma
kellele muljet avaldama Kontsert avaldas kõigile muljet (= meeldis kõigile).
kellele survet avaldama Mulle avaldati survet, et ma lepingule alla kirjutaksin.

avaldamine \⇐ avaldama\ nimisõna <avaldamine, avaldamise, avaldamist>
See artikkel avaldamiseks ei sobi.

avalikustama tegusõnaavalikustama , avalikustada , avalikustab , avalikustatud


midagi avalikuks, teatavaks tegema
Politsei avalikustas kurjategija foto.

avama tegusõnaavama , avada , avab , avatud


1. midagi lahtisesse olekusse liigutama vastand sulgema
Poiss avas ukse.
Avasin raamatu.
Mees avas silmad.
võrdle avanema
2. kui mingi pood, restoran vms on avatud, siis töötajad on kohal ja inimesed saavad seal käia vastand sulgema
Muuseum avatakse kell üksteist.
Pood on avatud kella kümnest kuni kella kuueni.
3. kui avatakse mõni uus asutus, näiteks lasteaed või kino, siis see alustab tegevust vastand sulgema
Sellel aastal avati linnas kolm uut lasteaeda.

avamine \⇐ avama\ nimisõna <avamine, avamise, avamist>
Õhtul toimus näituse pidulik avamine.

avastama tegusõnaavastama , avastada , avastab , avastatud


1. millegi olemasolust teada saama
Arst avastas haiguse liiga hilja.
Kolumbus avastas Ameerika 1492. aastal.
2. midagi märkama
Avastasin alles poes, et rahakott jäi koju.

avastamine \⇐ avastama\ nimisõna <avastamine, avastamise, avastamist>
Pärast varguse avastamist ta vallandati.

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur