[MES] Mulgi sõnastik

SõnastikustEessõnaLühendid


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 19 artiklit

kaadsa ~ kaatsa <kaadsa ~ kaatsa, .kaatsa>
1. püksid kaadsa om jalan püksid on jalas
2. kraasitud villarull

kadsa <kadsa, .kadsa ~ .katsa>
1. kera, pundar, kimp (nööri, võrku vms) kaaśtege raasike sukavillu kaastiti, ega neid katsa es tetä kraasidega natuke sukavillu kraasiti, ega neid puntrasse ei tehtud
2. ketas, sõõr; vurrkann must rät´t, punase kad´sa ollive sehen must rätt, punased sõõrid olid sees vt kedsä, kädsä

kaldsa ~ kaltsa ~ kalsa <(mitm) kaldsa ~ kaltsa ~ kalsa, .kaltsu> meeste püksid kaldsa olli puha toimise, villatse ja paklise meeste püksid olid kõik toimsed, villased ja takused

kands <kandsa, .kantsa> kand, millegi tagumine või alumine osa vikat´ kandsast katik minnu vikat (on) kannast katki läinud vt kants

kandsik1 <kandsigu ~ kandsiku, kandsikut> nuut, piits ma ole kandsikut küll saanu ma olen piitsa küll saanud

kandsik2 <kandsigu ~ kandsiku, kandsikut> väike kõrgustik, põndak vana jõhvikine kandsik vana jõhvheina kasvanud põndak

kan´ts ~ kan´ds <kantsi ~ kandsi, .kantsi ~ .kandsi>
1. (heina) virn, kuhi, vall agane kańts olli tasane ku kirvege raiut aganakuhi oli sirge kui kirvega raiutud
2. küngas, kõrgendik siin kańtse müüdä kõnnive, mägesit müüdä siin künkaid mööda kõnnivad, mägesid mööda
3. kindlus; (kaitse)müür kirigu kantsi akkav ka lagunem kiriku müürid hakkavad ka lagunema

kedsä <kedsä, .kedsä ~ .ketsä> kera, pundar niine kedsä niinekera; ku villu rohkep, sis tetäs kedsä suurepe kui villu rohkem, siis tehakse kerad suuremad vt kadsa, kädsä

keidse <kevve ~ keidse, keit> Hel köis ma tuu keidse sissi kostume, siss ta lää nõrgembase ma toon köie sisse sulama, siis ta läheb pehmemaks

kidsi ~ kitsi <kidsi ~ kitsi, kidsit ~ kitsit> liigesevalu, liigesepõletik kidsi om käe sehen käes on liigesevalu; vanast varastedi külast nägemede ahju luua seos ja panti kitsige käe ümmer Pst vanasti varastati külast (ilma) nägemata ahjuluua nöör ja pandi valutava liigesega käe ümber

konds ~ konts <kon(d)sa ~ kontsa, .kontsa> kand, konts kondsa tagune om ärä õõrgunu kannatagune on ära hõõrdunud

koodsel <.kuudsle ~ .kuutsle ~ .kuudsli ~ .kuutsla, kootseld ~ koodselt> koonal lina koodsel linakoonal; ma kaku kootseld ma katkun (st teen) koonalt

.kundsep <.kundsebe ~ .kundsepa, .kundsebet ~ .kundsepat> keeruline ~ keerulisem taarikann om kige kundsep tetä taarikannu on kõige keerulisem teha

kõndsak <kõndsagu ~ kõndsaku, kõndsakut> Krk
1. praht mõts olli kikk kõndsakut täüs mets oli kõik prahti täis
2. kõlgas sarjapäälitse kõndsagu vii lauta eläde ala tuulamisarja jäävad kõlkad vii lauta loomade alla

kädsä <kädsä, .kätsä> (villa, niine jm) kera, pundar ku villu ves´ke pääl kaariti, sõs aeti kätsä kui villu veskis kraasiti, siis aeti puntrasse vt kadsa, kedsä

kändsäk ~ käntsak <kändsägu ~ käntsaku, kändsäkut ~ käntsakut> suur tükk egäüits sai ää kändsägu ~ käntsäku leibä kah manu igaüks sai suure tüki leiba ka juurde

köüd´s ~ köid´s <kövve ~ köüdse ~ köidse, köüst ~ köist> köis vallajäänu kövveotsa juussiv vankri perän lahti jäänud köieotsad jooksid vankri järel

küdsä ~ küdse ~ kütse <küdsä ~ küdse ~ kütse, küdsät ~ küdset ~ kütset>
1. küps, valmis küpsenud, valminud nii marja om küdsä need marjad on küpsed
2. tugev, intensiivne (värv, temperatuur jms) küdse kül´m, käre kül´m Trv tugev külm, käre külm

küüd´s <küüdse, küüst> küüs märdi küüdse külmeteve mardi küüned külmetavad; kivisammelt es kästä kista, küüdse ranna lääv üles kivisammalt ei lubatud kiskuda, küüne ääred lähevad üles


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur