[MES] Mulgi sõnastik

SõnastikustEessõnaLühendid


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 17 artiklit

.aarame <aarate, .aara> haarama, tõmbama, kinni võtmalina peo aarati käege linapeod (-kimbud) tõmmati käega

eläme <eläde, elä> elama.elli ~ .el´le elas; miu lastest eläve kaits tükkü viil minu lastest on kaks veel elus; mis ärä elet sii om ärä nätt, mis elämede, sii om nägemede ja täädmede mis ära elatud, see on ära nähtud, mis elamata, see on nägemata ja teadmata

.imbume <.imbude, .imbu>
1. imbuma, immitsemamaa om nõnda kuju, et vesi ei imbu sissi maa on nii kuiv, et vesi ei imbu sisse
2. hauduma minema (viljast, toidust)teräse om salven ärä imbunu terad on salves ära haudunud
3. imaldama (toidu kohta). Vt .imbime

kabame <kabade, kaba> kobamapimmen tulep kätege kabade pimedas tuleb kätega kobada

kul´ateme <kul´ate, kul´ade> , kulateme <kulate, kulade>
1. asjatult aega viitma, ringi hulkumatüü ajal es lasta kedägi kulate töö ajal ei lastud kedagi niisama aega viita
2. lamama, lebama; jõude olemanüid mea kul´ate, makka ja istu nüüd ma laman, magan ja istun
3. luituma, pleekima, koltuma, kolletamaein om nurme pääl päevä ja vihmage ärä kul´atet hein on põllul päikese ja vihma käes ära koltunud

.kurtme <.kurta, kurda> seisma, paigal püsima, lebamakurt seisab, lebab; kurdi seisin; kurda vait! ole vait!; küll ta kurt olla küll ta kestab kaua

käperteme <käperte, käperde>
1. käperdama, kobama, kompama, katsumapoiss käper´t tüdrikut poiss käperdas tüdrukut
2. käpukil käima, roomamajoba käperts, lää kui üits ribin nel´lä käpä pääl juba roomab, läheb nagu ribinal nelja käpa peal
3. aeglaselt ja saamatult tegema, vusserdamasii om ärä käperdet, sii ei pia vihma see on saamatult tehtud, see ei pea vihma (heinakuhja kohta)

käputeme1 <käpute, käpude> katsuma, kobamakäputep kikk läbi kobab kõik läbi

.käs´kme <kästä ~ .käs´ke, käse>
1. käskimata es lase ennest kästä ta ei lasknud ennast käskida
2. lubama; soovitamalönti ei kästä loomal anda riknenud toitu ei lubata ~ ei soovitata loomale anda

lameme1 <lamede, lame>
1. pikali heitma, maha või alla vajumaüits kuusk kummartes, kikk laan´ lames üks kuusk kummardas, kogu laan heidab maha (= rahvas kirikus)
2. lebama, pikali olemaku kava ta taht lamede kui kaua ta tahab pikali olla

lubritseme <lubritse, lubritse> piipu tõmbama, (palju) suitsetamamia ei salli seast miist, kes ilmäst ilmä piipu lubritses ma ei salli sellist meest, kes kogu aeg piipu tõmbab

.piirame <piirate, .piira> piirama, piiri tõmbamakige edimen asi olli iki piirate selle kuldsõrmusege kõige esimene asi oli ikka piirata selle kuldsõrmusega (roosi arstimisest). Vt .piir´me

rabame ~ rapame <rabade, raba>
1. rabama, haaramarabanu kasugu ümmer kaala haaranud kasuka ümber kaela
2. vilja või linu rabama, vihkudest (käsitsi) teri eemaldamarügä iki rabati rukist ikka rabati
3. halvamatemä om tõesest poolest ärä rabat ta on teisest poolest halvatud

.rüh´mme ~ .rüh´mmä <.rühmi, rühmi> rühmama, hoogsalt töötama, tööd rabamatemä taht egä päiv rühmi tema tahab iga päev tööd rabada; küll nemä rühmiv, mitti na ei läbe kurta küll nad rühmavad, ei läbe mitte paigal seista

sibame1 <sibade, siba> tibama, tibutamavihmä akas´ sibame vihma hakkas tibama

sibame2 <sibade, siba>
1. jooksma, sibamalatsek sibas´ usse ehen lapseke sibas ukse ees
2. saba liputamaku sa lüüt tat, sis siba ändä kui sa lööd teda, siis ta liputas saba

.tõmbame <tõmmate, .tõmba>
1. tõmbamama tõmba kaplu müüdä ta ende manu ma tõmban ta nööre mööda enda juurde
2. löömasii olli sõnnigu argige tal tõmmanu müüdä sel´gä see oli sõnnikuhanguga talle mööda selga löönud


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur