[MES] Mulgi sõnastik

SõnastikustEessõnaLühendid


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 16 artiklit

.aaste <.aaste, .aastet, pl g .aastide> aastalaits käüp seitsmendet aastet laps käib seitsmendat aastat, st on üle kuue aasta vana; sii aaste olli ää vil´la aaste tänavu oli hea vilja-aasta. Vrd aastak

akkame <akate ~ akade, akka> hakkama, alustama; algamaeinä akats ommugu vara niitme heina hakatakse hommikul vara niitma; akas´ viiendet aastet käimä hakkas viiendat aastat käima (st sai neli aastat vanaks); akkame mineme hakkame minema; akkam maadlem, kaeme, kumbas üle saa hakkame maadlema, vaatame, kumb võidu saab || pähä akkame pähe hakkama, uimastavalt mõjumasannan olli vingu, akas´ pähä saunas oli vingu, hakkas pähe. Vrd alusteme, nakkame, .ürgäme1

imeme <imede, ime> imemakel jala vigatse, pandav kaani imeme pääle kellel jalad vigased, [neile] pannakse kaanid imema peale; tallek imes esi ilusti talleke imeb ise ilusti; miu latse im´meve kolm aastet minu lapsed imesid [rinda] kolm aastat. Vrd ludsime, lututeme1

.istme ~ .istma <.istu, istu>
1. istumaistu vankres! istu vankrisse!; taat istun läve pääl taat [olevat] istunud läve peale; istup nagu va kütüs Trv (knk) istub nagu kütis (laiutades). Vrd itsime
2. ühes kohas või olukorras kaua olema; van tallu majutatud olemaku es ole sõda, ku na soldati isteve taluden kui ei olnud sõda, kui need sõdurid olid taludesse majutatud; ta olli istje velle talun ta teenis kaua venna talus || .kinni .istme vangis olemamia pidi kait´s aastet kinni istme ma pidin kaks aastat vangis olema

.jutlus <.jutluse, .jutlust> jutlus; jumalateenistussõs peeti sääl nii paar´ aastet jutlust senigu kirikut ehitedi siis peeti seal [kabelis] paar aastat jutlusi, seni kui kirikut ehitati. Vrd jutus, kirik, kõne

kates|kümment <kates.kümne ~ .katsme|.kümne, katese|kümmet ~ .katsme|kümmet> , katese|kümment <.katsme|.kümne ~ katese|.kümne, .katsmet|kümmet ~ katesse|kümmet> kaheksakümmendkatekümne viientel jaanuaril saa kateskümmend kolm aastet vana kahekümne viiendal jaanuaril saan kaheksakümmend kolm aastat vanaks

kolm|kümmend <kolme|.kümne, .kolme|kümmend ~ .kolme|kümmet> , kolm|kümment <kolme|.kümne, .kolme|kümment ~ .kolme|kümment>
1. kolmkümmendkolmkümment neli aastet om peris rahulikult müüdä lännu kolmkümmend neli aastat on päris rahulikult mööda läinud
2. piltl suure hooga; teadmata suunaspõrss päs´s väl´lä ja läit´s kos kolmkümmend (knk) põrsas pääses välja ja kadus teadmata suunas

kuuluteme <kuulute, kuulude>
1. kuulutama; millenagi kehtestamano kirikust kuulutedi maha no kirikus kuulutati maha (enne abiellumist); olli joba kait´skümment aastet sii säädus väl´lä kuuludet oli juba kakskümmend aastat see seadus välja kuulutatud
2. piltl lobisema, välja ütlemamea ei kuulude sedä vällä, mis ma tää ma ei ütle seda välja, mis ma tean. Vrd laksuteme, .larkame, .latrame
3. ennustama, ette kuulutamasinitse pilve kuuluteve kül´mä sinised pilved ennustavad külma. Vrd kujuteme

kõbus <kõbuse, kõbust> Krk, kõpus <kõpuse, kõpust> Hel Trv elujõuline, tragi, kõbusütesakümmend aastet vana a õite kõbus alle üheksakümmend aastat vana, aga õige kõbus alles; oh, ta om va kõpus vanamiis alla, temä viil kaperdes üleven Trv oh, ta on veel tragi vanamees alles, ta veel koperdab üleval. Vrd kõbe

.käime <käiä, käi> , .käüme <kävvä, käü>
1. kõndima, käima, liikumata tah´t jala käiä ta tahtis jala käia; laseme nüid obesel sammu kävvä, ega ta kikk sii tii joosta ei jõvva laseme nüüd hobusel sammu käia, ega ta kogu tee ei jõua joosta. Vrd .astme, .kõn´dme
2. mingil eesmärgil kuhugi minema (ja tagasi tulema)eilä me käüsime surnuaial eile me käisime surnuaial; käü ommen veskel ärä käi homme veskil ära. Vrd mineme
3. kusagil regulaarselt käima (õppimas, tööl vm)ta om juba mitu aastet koolin käünü tüdruk ta on juba mitu aastat koolis käinud tüdruk
4. külastama, külas käimama käüsi minijel käümen ma käisin minial külas; väümiis ja tüdär´ tulev pühäbe käümä miul väimees ja tütar tulevad pühapäeval minu juurde külla
5. läbi käima, sõbrustamamea käüsi tast läbi, miu vastu olli ta kangest lahke ma käisin temaga läbi, minu vastu oli ta väga lahke. Vrd sobisteme1, sõbrusteme, sõbruteme
6. kurameerima; liiderdama; paaritumata om poistege käünü ümmer, sis om laskunu näoge Krk ta on poistega ringi lasknud, siis on näost ära; meil om kikk lamba sõnnel ärä käenu meil on kõik lambad jäärade juures ära paaritatud. Vrd jooseteme, joosuteme, liperdeme, literdeme, paariteme
7. riides käima, riietumata käi mustan rõõvan, leinäs ta käib mustade rõivastega, leinab; na tahav õige toresti eläde ja rõõvis käiä nad tahavad õige uhkelt elada ja riides käia
8. suunduma, kulgematii käip kiverdi kõverdi tee läheb loogeldes; massal kävve soone läbi sooned lähevad läbi maksa
9. kostma, kõlamalaksu käüsiv usse taga Hls plaksud käisid ukse taga. Vrd .kostme, .kuultume, kõlame
10. käärima (õllest)peris tävveste ei lasta ärä kävvä täiesti lõpuni ei lasta käärida. Vt .käär´me2

mitu|kümment <.mitme|.kümne, .mitmet|kümment ~ mitut|kümment> mitukümmendei jõvva mia mitmetkümment aastet uuta ei jõua mina mitukümmend aastat oodata

moonak <moonagu ~ moonaku, moonakut> moonakasmõisan ollive mõisa moonaku mõisas olid mõisamoonakad; egä tuhant aastet parante, mis moonak rikup tunnige ega tuhat aastat ei paranda, mida moonakas rikub tunniga ((halvasti tehtud tööst)). Vt moonake, moona|miis

müüris|sepp <müüris|sepä, müüris|seppä> müürseppmiu esä olli nelikümmend aastet müürissepp minu isa oli nelikümmend aastat müürsepp; müürissepä tullive kikk Pikvä takast müürsepad tulid kõik Pihkva tagant. Vt müür|sepp

puut´1 <poodi, .puut´i> poodsaame ommen poodi man kokku saame homme poe juures kokku; Abjan om raamadu puut joba sada aastet ollu Abjas on raamatu pood juba sada aastat olnud. Vt puud´

siia, siiä siiaolli nelikümmend kaits aastet vana, ku mea siiä tulli olin nelikümmend kaks aastat vana, kui ma siia tulin; kuule Juku sinä ärä tulla siiä! kuule, Juku, ära sina tule siia!

tagasi
1. tagasi, tahapooleütel´ et temä es saa änäp tagasi käändä ütles, et ta ei saanud enam tagasi pöörata
2. enne, varem, tagasia sii olli kolm neli aastet tagasi aga see oli kolm-neli aastat tagasi


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur