[MES] Mulgi sõnastik

SõnastikustEessõnaLühendid


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 18 artiklit

.kaitsme <.kaitsa ~ .kaitse, kaidsa ~ kaitsa>
1. kaitsma, ohu eest hoidmaMuri ollu neil sõs, sii kaitsi nende mõtsa luume iist neil oli siis olnud Muri, see kaitses nende metsloomade eest
2. eemale peletama, vältida püüdmamee kaidsa vana siga ärä põrste mant! mine peleta vana siga põrsaste juurest ära!. Vrd peleteme, ujuteme

.katsme ~ .katsma <.katsu, katsu> Hel Trv katsumakikke ei ole vaja katsu kõike ei ole vaja katsuda. Vrd .kaeme

.kitsme ~ .kitsma <.kitsu, kidsu> kitkuma, rohimanaarit kitsme olli käst tulla nädäli lõpetsen naereid rohima oli kästud tulla nädala lõpus. Vrd kakkame2, .kakme, .kitskme, küüdsiteme

.kutsme <.kutsu, kutsu>
1. (kedagi kuhugi) kutsuma, palumakutsu temä sissi kah kutsu ta sisse ka; kutsmed olet tullu ja aamate võit minnä kah (knk) kutsumata oled tulnud ja ajamata võid minna ka; Kadri kut´s lehmä mõtsast kodu Kadri kutsus lehmad metsast [karjamaalt] koju
2. nimetama, hüüdmaIkemäe suus sedä kutsuts seda kutsutakse Ikemäe sooks; Taagerperä rahvas kutsuv tedä Ikemäe järves Taagepera rahvas kutsub seda Ikemäe järveks. Vrd .õikme, .üidme, .üüdme

.kõl´tsme <.kõltsi, kõldsi> Krk, .kõltsma <.kõltsu, kõltsu> Trv kõlksuma, kolksumavankre ratta kõltsuve vankrirattad kõlksuvad

.käitsme pl <.käitsmide, .käitsmit ~ .käitsmid> Krk jalatsidnüid om kigel uvve uhke käitsme nüüd on kõigil uued uhked jalatsid. Vrd jalat´s, kodeme, .kän´tsme

.litsme <.litsu, litsu>
1. litsuma, suruma, vajutamalitsu jahukot´t kinni suru jahukott kinni. Vrd .litsame, rudsume
2. piltl kiiresti kõndima, jooksmavah, koer litsup sinnä poole! näe, koer jookseb sinnapoole!. Vrd kakkame3, kippame, ladime1, .sõrgame

.lõõtsme <.lõõtsu, lõõtsu ~ lõõdsu>
1. lõõtsuma, tugevasti puhumatuul lõõt´s vihmä väl´lä (knk) tuul puhus vihma välja
2. lõõtsutades nutma, nuuksumapäevä tallidi, õhtu sõs ma lõõtse päeval talitasin, õhtul siis ma nutsin. Vt .nuut´sme
3. lõõtsutama, hingeldamanuuska nõna maha, mis sa sissi lõõdsut nuuska ninast tatt maha, mis sa sisse lõõtsutad (luristamisest). Vrd lõõtsuteme

.lärtsme <.lärtsu, lärtsu ~ lärdsu> , lär´tsme <.lärtsi, lärdsi> Krk
1. klähvima; haukumanii koera lärdsive ninda sama muudu need koerad hauguvad samamoodi; ärä pel´gä, temä peni pal´t lärtsup, ega ta külgi ei aa ära karda, tema koer ainult klähvib, ega ta külge ei tule (st hammusta). Vrd .aukme, .kelkme1, .kilkame, .käuksma
2. piltl vastu rääkima, plärtsuma; välja rääkimamis sa nüid sedäsi lärtsut jälle Pst mis sa nüüd niiviisi vastu räägid jälle; peat sa sis kikke lärtsme mis kuulu olet Krk pead sa siis kõike välja rääkima, mis kuulnud oled

.ot´sme ~ .ot´sma <.otsi, otsi> otsimaotsi obesit ilma müüdä otsin hobuseid mööda ilma; siul ei ole säält kedäki otsi sinul ei ole sealt midagi otsida

.põn´tsma <.põntsi, põntsi> Krk, .põn´tsme <.põntsi, põntsi> tuksumaküll süä põntsip alle sehen! küll süda alles tuksub sees!. Vt .põn´ksme

raat´sme ~ .raadsme <.raatsi, raatsi> linu kupardamalina om vaja ärä raatsi linad on vaja ära kupardada; lina raats om sii, kelleg raatsits linaraats on see, millega linu kupardatakse

.rot´sme <.rotsi, rotsi>
1. rikkuma, kõlbmatuks tegemamea ei taha ende rõõvit ärä rotsi ma ei taha enda rõivaid ära rikkuda
2. trotsima, vältimamih sa rotsit! mida sa trotsid!
3. rikkuma, häbisse viimaLiine olli siante tüdrik, egä ta ennäst poistel rotsi küll es lase Liine oli selline tüdruk, ega ta ennast poistel häbistada küll ei lasknud

sol´tsme <.soltsi, soltsi> Trv solkimasüüki ei või soltsi! toitu ei tohi solkida!

.säutsme <.säutsu, säudsu> siutsumakanapoja akasive kana all säutsme tibud hakkasid kana all säutsuma

.tan´sme <.tansi ~ .tantsi, tansi ~ tandsi> , .tan´tsme tantsimaküll sii õhtu sai tansit! küll sel õhtul sai tantsitud!; sii om ää, kes äste tandsip, viil parep sii, ken paigal kurt see on hea, kes hästi tantsib, veel parem, kes paigal seisab; siu pilli järgi ei jõvva kennigi ärä tantsi sinu pilli järgi ei jõua keegi ära tantsida

.võl´tsme ~ .võl´tsma <.võl´tsi, võl´tsi> Trv Hel
1. võltsimatal olliv võltsit papre tal olid võltsitud dokumendid
2. valetamaei tohi võltsi ei tohi valetada

.äitsme <.äitse, äidse ~ äitse> õide puhkema, õitsemasireli äitseve sirelid õitsevad; kõllatse lilli äitseve akne all kollased lilled õitsevad akna all


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur