[LVET] Latvian-Estonian Dictionary


Query: in

Sama päring eesti-läti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 47 artiklit

aizgādāt
1 ära viima, eemaldama, minema vedama;
2 kohale toimetama, ära viima (sünonüümid: nogādāt, izsūtīt)

aiznest
1 viima, ära viima, minema viima (sünonüümid: iznest);
2 kandma, ära kandma, minema kandma (sünonüümid: iznest);
3 täis tuiskama, kinni tuiskama (sünonüümid: aizputināt, ieputināt)

aizvākt
1 ära korjama, kokku korjama, ära koristama (sünonüümid: novākt);
2 minema toimetama, ära viima (sünonüümid: novākt)

aizvest
1 vedama, kohale vedama, ära vedama, transportima, kohale toimetama (sünonüümid: aizdzīt);
2 viima, ära viima, kohale viima, kohale toimetama

dezorientēt desorienteerima, eksiteele viima

harmonizēt
1 muusika harmoneerima, harmoniseerima;
2 kooskõlastama, vastavusse viima, harmoneerima, harmoniseerima (sünonüümid: saskaņot)

iedibināt kehtestama, sisse viima, juurutama, kasutusele võtma (sünonüümid: ieviest, iedzīvināt)

iedzīvināt
1 kehtestama, sisse viima, juurutama, kasutusele võtma (sünonüümid: iedibināt, ieviest);
2 kujutama, näitama (sünonüümid: attēlot, atspoguļot, zīmēt)

iekļaut arvama, kaasa arvama, lülitama, sisse viima

ienest
1 sisse tooma, sisse kandma;
2 sisse viima, sisse kandma;
3 sisse tooma, sissetulekut andma;
4 sisse viima, tekitama;
5 põhjustama;
6 juurutama, sisse viima

ieviest
1 kehtestama, sisse viima, juurutama, kasutusele võtma (sünonüümid: iedibināt, iedzīvināt);
2 bioloogia introdutseerima, sisse tooma (sünonüümid: ievest, ieaudzēt, introducēt)

īstenot teostama, sooritama, tegema, realiseerima, täide saatma, läbi viima (sünonüümid: veikt, vest, realizēt)

izdarīt
1 tegema, ära tegema (sünonüümid: padarīt, apdarīt, iztaisīt);
2 teostama, täitma, ellu viima, teoks tegema (sünonüümid: izpildīt, paveikt, iztaisīt)

iznest
1 välja viima, välja kandma;
2 lollitama, narrima, alt vedama (sünonüümid: izjokot, muļķot, piemuļķot, apmuļķot);
3 välja tooma, välja kandma;
4 läbi viima, läbi kandma, läbi tooma;
5 viima, ära viima, minema viima (sünonüümid: aiznest);
6 kandma, ära kandma, minema kandma (sünonüümid: aiznest);
7 varastama, ära varastama, pihta panema (sünonüümid: zagt, nozagt, izzagt, piesavināties, spert kõnekeelne, savākt kõnekeelne);
8 kandma [loodet raseduse lõpuni];
9 hoidma, säilitama, alal hoidma [tundeid, seisukohti jm];
10 piltlik taluma, kannatama, välja kannatama, ära kannatama, vastu pidama (sünonüümid: paciest, izturēt, izciest, panest)

izpildīt
1 teostama, täitma, ellu viima, teoks tegema (sünonüümid: izdarīt, paveikt, iztaisīt);
2 esitama, mängima, ette kandma [muusikapala, heliteost] (sünonüümid: atskaņot, spēlēt, skandināt);
3 välja vahetama, asendama (sünonüümid: aizstāt, atvietot kõnekeelne)

izsūtīt
1 välja saatma, saatma, lähetama;
2 välja saatma, pagendama (sünonüümid: izraidīt);
3 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, padzīt, izraidīt, aizraidīt, raidīt, izslēgt, izmest, izsviest kõnekeelne);
4 kohale toimetama, ära viima (sünonüümid: nogādāt, aizgādāt)

iztaisīt
1 valmistama, meisterdama;
2 teostama, täitma, ellu viima, teoks tegema (sünonüümid: izdarīt, izpildīt, paveikt);
3 tegema, ära tegema (sünonüümid: izdarīt, padarīt, apdarīt);
4 üles kasvatama (sünonüümid: izaudzināt, uzaudzināt);
5 välja õpetama, ette valmistama, koolitama (sünonüümid: izmācīt)

izvākt ära viima, välja viima, eemaldama

izvest
1 läbi viima, läbi vedama;
2 eksportima

minimalizēt minimeerima, miinimumini viima (sünonüümid: minimizēt)

minimizēt minimeerima, miinimumini viima (sünonüümid: minimalizēt)

nest
1 kandma;
2 tooma;
3 viima

nobeigt lõpetama, lõpuni viima (sünonüümid: pabeigt)

nogādāt kohale toimetama, ära viima (sünonüümid: aizgādāt, izsūtīt)

noorganizēt
1 korraldama, organiseerima, läbi viima (sünonüümid: rīkot, sarīkot, organizēt, noturēt, taisīt, sataisīt kõnekeelne, uztaisīt);
2 asutama, moodustama, looma (sünonüümid: organizēt, nodibināt)

noturēt
1 paigal hoidma, kinni hoidma, hoidma (sünonüümid: pieturēt);
2 säilitama, alles hoidma (sünonüümid: saglabāt);
3 tagasi hoidma, summutama (sünonüümid: aizturēt);
4 korraldama, organiseerima, läbi viima (sünonüümid: rīkot, sarīkot, organizēt, noorganizēt, taisīt, sataisīt kõnekeelne, uztaisīt)

novadīt
1 kohale saatma, ära saatma (sünonüümid: atvadīt);
2 ära juhtima, minema juhtima [vedelikku, voolu, heli jne] (sünonüümid: aizplūdināt, aizvadīt);
3 ümber suunama, kõrvale juhtima, kõrvale suunama (sünonüümid: pārvadīt);
4 läbi viima, teoks tegema

novākt
1 ära korjama, kokku korjama, ära koristama (sünonüümid: aizvākt);
2 minema toimetama, ära viima (sünonüümid: aizvākt);
3 kõnekeelne tapma, surmama, vagaks tegema, maha lööma (sünonüümid: nogalināt, nonāvēt, nokaut, nāvēt, kaut, piebeigt, iznīcināt, nomaitāt, nīcināt, galināt, apklusināt piltlik)

organizēt
1 korraldama, organiseerima, läbi viima (sünonüümid: rīkot, sarīkot, noorganizēt, noturēt, taisīt, sataisīt kõnekeelne, uztaisīt);
2 asutama, moodustama, looma (sünonüümid: noorganizēt, nodibināt)

pabeigt
1 lõpetama;
2 lõpetama [kursust v õppeasutust] (sünonüümid: absolvēt);
3 lõpetama, lõpuni viima (sünonüümid: nobeigt)

pārcelt
1 ümber tõstma, teise kohta tõstma;
2 üle vedama [veesõiduki kohta] (sünonüümid: pārvest);
3 üle viima;
4 üle tõstma;
5 tõlkima, ära tõlkima (sünonüümid: pārtulkot, iztulkot)

pārvadīt
1 üle viima, üle juhatama;
2 ümber suunama, kõrvale juhtima, kõrvale suunama (sünonüümid: novadīt)

pārvirzīt
1 üle liigutama, üle suunama;
2 kõrvale juhtima, ümber suunama (sünonüümid: novirzīt);
3 suunama (sünonüümid: virzīt, novirzīt);
4 üle viima

paveikt teostama, täitma, ellu viima, teoks tegema (sünonüümid: izdarīt, izpildīt, iztaisīt)

piekopt
1 koristama, korrastama, majapidamistöid tegema, puhastama, talitama (sünonüümid: apkopt, nokopt, sakopt, apkopties);
2 rakendama, viljelema, ellu viima;
3 läbi viima;
4 tegelema, töötama (sünonüümid: nodarboties)

realizēt
1 teostama, sooritama, tegema, realiseerima, täide saatma, läbi viima (sünonüümid: veikt, īstenot, vest);
2 majandus realiseerima, ära müüma

rīkot
1 käsutama, käsku andma;
2 korraldama, organiseerima, läbi viima (sünonüümid: sarīkot, organizēt, noorganizēt, noturēt, taisīt, sataisīt kõnekeelne, uztaisīt);
3 korda seadma, sisse seadma, korraldama

sadalīt
1 jagama, jaotama;
2 eraldama, lahutama, lahku viima;
3 jagama, välja jagama, ära jagama, laiali jagama;
4 rühmadesse jagama, rühmitama, grupeerima (sünonüümid: grupēt, sagrupēt);
5 keemia, füüsika lõhustama, lagundama

sarīkot korraldama, organiseerima, läbi viima (sünonüümid: rīkot, organizēt, noorganizēt, noturēt, taisīt, sataisīt kõnekeelne, uztaisīt)

saskaņot
1 kooskõlastama, vastavusse viima, harmoneerima, harmoniseerima (sünonüümid: harmonizēt);
2 riimima, riimi panema (sünonüümid: atskaņot);
3 ühildama

sataisīt
1 ära parandama, ära remontima, korda tegema (sünonüümid: salabot, izlabot, saremontēt, izremontēt, salāpīt kõnekeelne);
2 kõnekeelne korraldama, organiseerima, läbi viima (sünonüümid: rīkot, sarīkot, organizēt, noorganizēt, noturēt, taisīt, uztaisīt)

staidzināt jalutama viima (sünonüümid: vest pastaigāties)

taisīt
1 tegema, valmistama (sünonüümid: gatavot, darīt, uztaisīt, pataisīt);
2 tegema (sünonüümid: darīt);
3 põhjustama, tekitama, esile kutsuma, provotseerima, tingima (sünonüümid: raisīt, izraisīt, sagādāt, provocēt, izprovocēt, izsaukt, ierosināt, viest, radīt, iedot, darīt);
4 korda tegema, korrastama (sünonüümid: kārtot, sakārtot);
5 ette valmistama, valmis panema, valmis seadma (sünonüümid: sagatavot, sakārtot, gatavot);
6 korraldama, organiseerima, läbi viima (sünonüümid: rīkot, sarīkot, organizēt, noorganizēt, noturēt, sataisīt kõnekeelne, uztaisīt)

uztaisīt
1 tegema, valmistama (sünonüümid: gatavot, taisīt, darīt, pataisīt);
2 ehitama, püstitama (sünonüümid: uzcelt, uzbūvēt);
3 korraldama, organiseerima, läbi viima (sünonüümid: rīkot, sarīkot, organizēt, noorganizēt, noturēt, taisīt, sataisīt kõnekeelne)

veikt
1 teostama, sooritama, tegema, realiseerima, täide saatma, läbi viima (sünonüümid: īstenot, vest, realizēt);
2 läbima;
3 edestama, jagu saama

vest
1 vedama, transportima (sünonüümid: pārvadāt, vadāt, transportēt);
2 viima, toimetama;
3 teostama, sooritama, tegema, realiseerima, täide saatma, läbi viima (sünonüümid: veikt, īstenot, realizēt)

vest pastaigāties jalutama viima (sünonüümid: staidzināt)


Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur