[LVET] Latvian-Estonian Dictionary


Query: in

Sama päring eesti-läti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 153 artiklit

aizgūt üle võtma, laenama (sünonüümid: aizņemties, patapināt)

aizņemties
1 laenama, laenuks võtma (sünonüümid: patapināt);
2 üle võtma, laenama (sünonüümid: aizgūt, patapināt)

aizraut
1 haarama, rebima, kiskuma;
2 vaimustama, kaasa haarama (sünonüümid: sajūsmināt, apburt, valdzināt);
3 kinni võtma, kinni tõmbama [hingamist vmt äkiliselt katkestama]

aizsākt alustama, hakkama, algust tegema, peale hakkama, pihta hakkama, algatama, üles võtma (sünonüümid: sākt, iesākt, uzsākt, uzņemt)

aizvadīt
1 teele saatma, ära saatma, saatma, juhatama (sünonüümid: pavadīt, izvadīt, aizlaist, vadīt harv);
2 ära saatma [matuste kohta] (sünonüümid: pavadīt, izvadīt, vadīt);
3 matma, mulda sängitama, sängitama (sünonüümid: apglabāt, apbedīt, paglabāt, bērēt, glabāt);
4 ära juhtima, minema juhtima [vedelikku, voolu, heli jne] (sünonüümid: aizplūdināt, novadīt);
5 veetma, mööda saatma (sünonüümid: pavadīt, vadīt)

apgalvot väitma, kinnitama

apgūt
1 omandama, ära õppima;
2 kasutusele võtma, hõlvama, evitama

apkopot
1 koondama, summeerima;
2 kokku võtma, üldistama, järeldama, resümeerima (sünonüümid: rezumēt)

apmest
1 täis puistama, üle puistama, täis kallama (sünonüümid: apsviest);
2 krohvima;
3 ümber võtma, ümber viskama, ümber panema, ümber heitma (sünonüümid: apsviest harv);
4 ümber ajama, ümber lükkama (sünonüümid: apsviest, apgāzt);
5 släng petma, tüssama, valetama, luiskama (sünonüümid: krāpt, piekrāpt, krāpties, uzmest kõnekeelne, mānīt, mānīties, muļķot, apmuļķot, piemuļķot, blēdīt, blēdīties, vilt)

apņemties kohustuma, kohustust võtma, lubama (sünonüümid: uzņemties)

apprecēt naiseks võtma, meheks võtma, abielluma (sünonüümid: precēt)

aprobēt vastu võtma, kinnitama, heaks kiitma (sünonüümid: pieņemt, apstiprināt)

apsēdēties harv istet võtma, maha istuma, istuma (sünonüümid: apsēsties, nosēsties, sēsties, iesēsties, atsēsties, piesēsties, atsēst vananenud)

apsēsties
1 istet võtma, maha istuma, istuma (sünonüümid: nosēsties, sēsties, iesēsties, atsēsties, piesēsties, apsēdēties harv, atsēst vananenud);
2 laskuma, maanduma, istuma [lindude, putukate kohta] (sünonüümid: sēsties, nosēsties)

apstiprināt
1 kinnitama, tõendama (sünonüümid: apliecināt);
2 vastu võtma, kinnitama, heaks kiitma (sünonüümid: pieņemt, aprobēt);
3 kokku leppima, täpsustama, selgitama [nt parandusi, täiendusi ametlikus dokumendis] (sünonüümid: atrunāt, paskaidrot)

apsviest
1 ümber paiskama, ümber pöörama, ringi pöörama;
2 ümber ajama, ümber lükkama (sünonüümid: apgāzt, apmest);
3 täis puistama, üle puistama, täis kallama (sünonüümid: apmest);
4 harv ümber võtma, ümber viskama, ümber panema, ümber heitma (sünonüümid: apmest)

āre! kõnekeelne näe!, vaata!, vaat!, ennäe!, kae! (sünonüümid: lūk!, redz!, re!, rau! kõnekeelne, skat!, palūk!, re kur!, paskat!, raugi!, raug!, paraug!, parau! kõnekeelne, ekur! kõnekeelne, reku! kõnekeelne)

asarot
1 vett jooksma [silmade kohta];
2 piltlik nõretama, piisku eraldama, tilkuma, tilgendama, nutma (sünonüümid: rasot)

atbildēt
1 vastama, vastust andma (sünonüümid: atsacīt, pasacīt);
2 reageerima, vastama (sünonüümid: reaģēt, atsaukties);
3 vastutama, vastutust võtma (sünonüümid: uzņemties atbildību)

atņemt
1 võtma, ära võtma;
2 matemaatika lahutama;
3 vähendama, kahandama, ära võtma (sünonüümid: saēst piltlik);
4 vastama [tervitusele, öeldule]

atrēķināt maha arvestama, maha arvama, maha võtma, lahutama [nt palgast] (sünonüümid: atskaitīt, atvilkt, novilkt)

atsēst vananenud istet võtma, maha istuma, istuma (sünonüümid: apsēsties, nosēsties, sēsties, iesēsties, atsēsties, piesēsties, apsēdēties harv)

atsēsties istet võtma, maha istuma, istuma (sünonüümid: apsēsties, nosēsties, sēsties, iesēsties, piesēsties, apsēdēties harv, atsēst vananenud)

atskaitīt
1 maha arvestama, maha arvama, maha võtma, lahutama [nt palgast] (sünonüümid: atrēķināt, atvilkt, novilkt);
2 kõnekeelne eksmatrikuleerima (sünonüümid: izslēgt, eksmatrikulēt)

atūdeņoties veetustuma, vett kaotama

atvilkt
1 kohale tõmbama, kohale vedama;
2 tagasi tõmbama, tagasi vedama;
3 lahti tõmbama, lahti vedama, tagasi tõmbama, lahti rebima, välja tõmbama (sünonüümid: atšaut kõnekeelne);
4 maha arvestama, maha arvama, maha võtma, lahutama [nt palgast] (sünonüümid: atrēķināt, atskaitīt, novilkt);
5 kõnekeelne seljast võtma, pealt võtma, maha võtma, ära võtma [hrl üleriideid]

augļot liigkasu võtma

biktēt pihti vastu võtma

cīkstēties
1 võistlema, mõõtu võtma, jõudu katsuma (sünonüümid: sacensties, spēkoties, mēroties, cīnīties);
2 maadlema (sünonüümid: cīnīties, spēkoties, lauzties)

cīnīties
1 võitlema;
2 taplema, sõdima (sünonüümid: karot, kauties kõnekeelne);
3 vastu panema, vastu hakkama, võitlema (sünonüümid: pretoties);
4 võistlema, mõõtu võtma, jõudu katsuma (sünonüümid: sacensties, spēkoties, mēroties, cīkstēties);
5 maadlema (sünonüümid: cīkstēties, spēkoties, lauzties);
6 kõnekeelne rügama, vaeva nägema, rabelema (sünonüümid: nopūlēties)

denaturalizēt denaturaliseerima, kodakondsusest vabastama, kodakondsust ära võtma

dibināt
1 asutama;
2 aluseks võtma

drāzt 1 nikerdama, voolima, vestma, tahuma

ekur! kõnekeelne näe!, vaata!, vaat!, ennäe!, kae! (sünonüümid: lūk!, redz!, re!, rau! kõnekeelne, skat!, palūk!, re kur!, paskat!, raugi!, raug!, paraug!, parau! kõnekeelne, reku! kõnekeelne, āre! kõnekeelne)

fočēt släng pildistama, fotografeerima, üles võtma (sünonüümid: fotografēt, nofotografēt, uzņemt, knipsēt kõnekeelne)

fotografēt pildistama, fotografeerima, üles võtma (sünonüümid: nofotografēt, uzņemt, knipsēt kõnekeelne, fočēt släng)

grebt nikerdama, lõikama, voolima, vestma (sünonüümid: griezt, izgrebt, iegrebt)

gremdēt
1 vette pistma, vette laskma, vette kastma, sisse kastma, sukeldama (sünonüümid: iegremdēt);
2 kahjustama, kahju tekitama

griezt 2
1 lõikama;
2 nikerdama, lõikama, voolima, vestma (sünonüümid: grebt, izgrebt, iegrebt);
3 rääksuma [rukkiräägu kohta]

gūstīt
1 kinni pidama, kinni võtma;
2 piltlik allutama (sünonüümid: pakļaut)

iebāzt
1 sisse panema, sisse pistma, sisse torkama, sisse toppima (sünonüümid: iespraust, iespraudīt);
2 släng kinni võtma, arreteerima

iedibināt kehtestama, sisse viima, juurutama, kasutusele võtma (sünonüümid: ieviest, iedzīvināt)

iedzīvināt
1 kehtestama, sisse viima, juurutama, kasutusele võtma (sünonüümid: iedibināt, ieviest);
2 kujutama, näitama (sünonüümid: attēlot, atspoguļot, zīmēt)

iegrebt nikerdama, lõikama, voolima, vestma (sünonüümid: griezt, grebt, izgrebt)

iegremdēt
1 sukeldama, uputama;
2 vette pistma, vette laskma, vette kastma, sisse kastma, sukeldama (sünonüümid: gremdēt)

iegult
1 sobituma, paigutuma, mahutuma (sünonüümid: iegulties, iekļauties);
2 tekkima, ilmnema, avalduma (sünonüümid: iegulties);
3 võimust võtma, valdama (sünonüümid: iegulties);
4 suruma, peale suruma, rõhuma (sünonüümid: iegulties);
5 seisma [tegevuseta, kasutamata] (sünonüümid: iegulties)

iegulties
1 lebama;
2 sobituma, paigutuma, mahutuma (sünonüümid: iegult, iekļauties);
3 võimust võtma, valdama (sünonüümid: iegult);
4 tekkima, ilmnema, avalduma (sünonüümid: iegult);
5 suruma, peale suruma, rõhuma (sünonüümid: iegult);
6 seisma [tegevuseta, kasutamata] (sünonüümid: iegult)

iegūt
1 saama, omandama (sünonüümid: dabūt, gūt);
2 saavutama, saama (sünonüümid: gūt, sasniegt, panākt, aizsniegt);
3 kasu saama, kasu lõikama, võitma

ierakstīt
1 registreerima, arvele võtma, kirja panema (sünonüümid: reģistrēt, ierakstīties);
2 salvestama, lindistama

ierakstīties registreerima, arvele võtma, kirja panema (sünonüümid: reģistrēt, ierakstīt)

iesākt
1 ette võtma, tegema, peale hakkama;
2 alustama, hakkama, algust tegema, peale hakkama, pihta hakkama, algatama, üles võtma (sünonüümid: sākt, aizsākt, uzsākt, uzņemt)

iesēsties
1 istet võtma, maha istuma, istuma (sünonüümid: apsēsties, nosēsties, sēsties, atsēsties, piesēsties, apsēdēties harv, atsēst vananenud);
2 kinni jääma

ieskaitīt
1 arvestama, sisse arvestama, kaasa arvama (sünonüümid: ierēķināt);
2 arvestama, arvesse võtma

ieslodzīt
1 kinni panema, kinni pistma;
2 vangi panema, vangistama, istuma panema (sünonüümid: apcietināt, tupināt kõnekeelne, ietupināt kõnekeelne, atņemt brīvību);
3 vangistama, kinni võtma (sünonüümid: sagūstīt, saņemt, savaņģot kõnekeelne)

iestiprināties
1 kõnekeelne keha kinnitama (sünonüümid: stiprināties kõnekeelne);
2 napsitama, napsi võtma

ietekmēties mõjutatud olema, eeskuju võtma

ietilpināt
1 mahutama, paigutama;
2 mahutama, ära mahutama, vastu võtma (sünonüümid: uzņemt);
3 lisama, liitma, lülitama, inkorporeerima [midagi millegi koosseisu]

ieviest
1 kehtestama, sisse viima, juurutama, kasutusele võtma (sünonüümid: iedibināt, iedzīvināt);
2 bioloogia introdutseerima, sisse tooma (sünonüümid: ievest, ieaudzēt, introducēt)

inventarizēt inventeerima, arvele võtma, vara loendama

īrēt üürima, üürile võtma

izgrebt nikerdama, lõikama, voolima, vestma (sünonüümid: griezt, grebt, iegrebt)

izģērbt lahti riietama, lahti rõivastama, riidest lahti võtma, riideid seljast võtma

izģērbties lahti riietuma, lahti rõivastuma, end riidest lahti võtma, end lahti riietama

izņemt välja võtma

knipsēt kõnekeelne pildistama, fotografeerima, üles võtma (sünonüümid: fotografēt, nofotografēt, uzņemt, fočēt släng)

ķerties
1 näkkama;
2 pihta hakkama, ette võtma, käsile võtma, kätte võtma (sünonüümid: pieķerties)

laimēt võitma (sünonüümid: vinnēt kõnekeelne)

laimētājs võitja

lūk! näe!, vaata!, vaat!, ennäe!, kae! (sünonüümid: redz!, re!, rau! kõnekeelne, skat!, palūk!, re kur!, paskat!, raugi!, raug!, paraug!, parau! kõnekeelne, ekur! kõnekeelne, reku! kõnekeelne, āre! kõnekeelne)

maukt
1 pistma, panema, toppima;
2 tõmbama, kiskuma, võtma;
3 kõnekeelne virutama, lajatama, lööma, äigama (sünonüümid: belzt, zvelt, iegāzt kõnekeelne, kraut kõnekeelne);
4 kõnekeelne kihutama, kimama

mēroties võistlema, mõõtu võtma, jõudu katsuma (sünonüümid: sacensties, spēkoties, cīnīties, cīkstēties)

nodarbināt
1 tööle võtma, tööd andma, palkama, värbama;
2 tööle panema, tööle rakendama, rakendama;
3 köitma, haarama, paeluma, tähelepanu pälvima

nodziedāt
1 ära laulma (sünonüümid: izdziedāt);
2 laulma (sünonüümid: dziedāt, dainot poeetiline, līgot poeetiline, skandēt harv, skandināt);
3 üle laulma, laulmises võitma

nofotografēt pildistama, fotografeerima, üles võtma (sünonüümid: fotografēt, uzņemt, knipsēt kõnekeelne, fočēt släng)

nomaukt
1 ära tõmbama, lahti kiskuma, ära võtma;
2 maha sõitma, läbi sõitma

nomest
1 maha viskama, maha lükkama, maha tõukama, maha paiskama (sünonüümid: nosviest, pagrūst, nogrūst);
2 alla viskama, alla heitma, kukutama;
3 seljast heitma, maha viskama [sulestikku, sarvi vmt];
4 alla võtma, vähendama [kaalu kohta];
5 maha jätma, loobuma [kahjulike harjumuste kohta];
6 kõnekeelne vallandama, lahti laskma [ametist] (sünonüümid: atlaist, atbrīvot, nosviest)

nosēsties
1 istet võtma, maha istuma, istuma (sünonüümid: apsēsties, sēsties, iesēsties, atsēsties, piesēsties, apsēdēties harv, atsēst vananenud);
2 laskuma, maanduma, istuma [lindude, putukate kohta] (sünonüümid: apsēsties, sēsties);
3 maanduma, laskuma (sünonüümid: nolaisties);
4 settima, sadestuma, ladestuma (sünonüümid: nogulsnēties);
5 tühjenema [laengust, energiast] (sünonüümid: izlādēties);
6 tihenema, tihkemaks muutuma (sünonüümid: sablīvēties)

novilkt
1 alla tõmbama, maha tõmbama, alla vedama;
2 ära vedama, ära tõmbama, minema vedama, välja vedama, välja tõmbama;
3 alla vajutama, alla tõmbama;
4 seljast võtma, maha võtma, ära võtma [riideesemete, jalatsite jmt kohta];
5 maha arvestama, maha arvama, maha võtma, lahutama [nt palgast] (sünonüümid: atrēķināt, atskaitīt, atvilkt);
6 maha joonistama, maha märkima, joonistama, tõmbama [joont, piiri jmt];
7 tõmbama, libistama;
8 edasi lükkama, viivitama, venitama (sünonüümid: novilcināt, attālināt);
9 venitades ütlema, venitama

nozvejot
1 kalastama, kala püüdma;
2 kala saama [kalastades];
3 piltlik, kõnekeelne õnge võtma, endale krabama

ņēmējs võtja, saaja

ņemt võtma (sünonüümid: paņemt)

ņemt dalību osa võtma, osalema

ņemt vērā arvestama, arvesse võtma

ņemties
1 jändama, jantima, jahmerdama;
2 sekeldama, askeldama;
3 peale hakkama, ette võtma

palūk! näe!, vaata!, vaat!, ennäe!, kae! (sünonüümid: lūk!, redz!, re!, rau! kõnekeelne, skat!, re kur!, paskat!, raugi!, raug!, paraug!, parau! kõnekeelne, ekur! kõnekeelne, reku! kõnekeelne, āre! kõnekeelne)

paņemt
1 võtma (sünonüümid: ņemt);
2 haarama, kaasa haarama, kütkestama (sünonüümid: pārņemt)

parau! kõnekeelne näe!, vaata!, vaat!, ennäe!, kae! (sünonüümid: lūk!, redz!, re!, rau! kõnekeelne, skat!, palūk!, re kur!, paskat!, raugi!, raug!, paraug!, ekur! kõnekeelne, reku! kõnekeelne, āre! kõnekeelne)

paraug! näe!, vaata!, vaat!, ennäe!, kae! (sünonüümid: lūk!, redz!, re!, rau! kõnekeelne, skat!, palūk!, re kur!, paskat!, raugi!, raug!, parau! kõnekeelne, ekur! kõnekeelne, reku! kõnekeelne, āre! kõnekeelne)

pārmākt üle olema, jagu saama, alistama, vaigistama, alla suruma, võitma [füüsilist v psüühilist seisundit v selle väljendust ületama]

pārņemt
1 üle võtma (sünonüümid: piesavināties);
2 haarama, kaasa haarama, kütkestama (sünonüümid: paņemt)

paskat! näe!, vaata!, vaat!, ennäe!, kae! (sünonüümid: lūk!, redz!, re!, rau! kõnekeelne, skat!, palūk!, re kur!, raugi!, raug!, paraug!, parau! kõnekeelne, ekur! kõnekeelne, reku! kõnekeelne, āre! kõnekeelne)

patapināt
1 laenama, laenuks andma, välja laenama (sünonüümid: aizdot);
2 üle võtma, laenama (sünonüümid: aizgūt, aizņemties);
3 laenama, laenuks võtma (sünonüümid: aizņemties)

pavadīt
1 teele saatma, ära saatma, saatma, juhatama (sünonüümid: aizvadīt, izvadīt, aizlaist, vadīt harv);
2 ära saatma [matuste kohta] (sünonüümid: aizvadīt, izvadīt, vadīt);
3 veetma, mööda saatma (sünonüümid: aizvadīt, vadīt);
4 saatma, kaasas käima, kaasnema;
5 muusika saatma

piedalīties osalema, osa võtma, kaasa tegema, kaasa lööma

pieķerties
1 kinni võtma, klammerduma;
2 külge kleepuma, külge hakkama (sünonüümid: pielipt);
3 kiinduma (sünonüümid: iemīļot);
4 pihta hakkama, ette võtma, käsile võtma, kätte võtma (sünonüümid: ķerties);
5 kõnekeelne kinni hakkama, vigu otsima

piemērīt
1 mõõtu võtma, sobitama (sünonüümid: piemērot);
2 juurde mõõtma

piemērot
1 õigus kohaldama;
2 kohandama, sobitama (sünonüümid: pielāgot, adaptēt, samērot, piekārtot);
3 mõõtu võtma, sobitama (sünonüümid: piemērīt)

pieņemt
1 vastu võtma, võtma;
2 tööle võtma, palkama;
3 vastu võtma, kinnitama, heaks kiitma (sünonüümid: apstiprināt, aprobēt);
4 eeldama, arvama

piesavināties
1 omastama, endale võtma, haarama;
2 varastama, ära varastama, pihta panema (sünonüümid: zagt, nozagt, izzagt, iznest, spert kõnekeelne, savākt kõnekeelne);
3 üle võtma (sünonüümid: pārņemt)

piesēsties
1 juurte istuma, ligi istuma (sünonüümid: pietupties, notupties);
2 istet võtma, maha istuma, istuma (sünonüümid: apsēsties, nosēsties, sēsties, iesēsties, atsēsties, apsēdēties harv, atsēst vananenud)

precēt naiseks võtma, meheks võtma, abielluma (sünonüümid: apprecēt)

rau! kõnekeelne näe!, vaata!, vaat!, ennäe!, kae! (sünonüümid: lūk!, redz!, re!, skat!, palūk!, re kur!, paskat!, raugi!, raug!, paraug!, parau! kõnekeelne, ekur! kõnekeelne, reku! kõnekeelne, āre! kõnekeelne)

raug! näe!, vaata!, vaat!, ennäe!, kae! (sünonüümid: lūk!, redz!, re!, rau! kõnekeelne, skat!, palūk!, re kur!, paskat!, raugi!, paraug!, parau! kõnekeelne, ekur! kõnekeelne, reku! kõnekeelne, āre! kõnekeelne)

raugi! näe!, vaata!, vaat!, ennäe!, kae! (sünonüümid: lūk!, redz!, re!, rau! kõnekeelne, skat!, palūk!, re kur!, paskat!, raug!, paraug!, parau! kõnekeelne, ekur! kõnekeelne, reku! kõnekeelne, āre! kõnekeelne)

re kur! näe!, vaata!, vaat!, ennäe!, kae! (sünonüümid: lūk!, redz!, re!, rau! kõnekeelne, skat!, palūk!, paskat!, raugi!, raug!, paraug!, parau! kõnekeelne, ekur! kõnekeelne, reku! kõnekeelne, āre! kõnekeelne)

re! näe!, vaata!, vaat!, ennäe!, kae! (sünonüümid: lūk!, redz!, rau! kõnekeelne, skat!, palūk!, re kur!, paskat!, raugi!, raug!, paraug!, parau! kõnekeelne, ekur! kõnekeelne, reku! kõnekeelne, āre! kõnekeelne)

redz! näe!, vaata!, vaat!, ennäe!, kae! (sünonüümid: lūk!, re!, rau! kõnekeelne, skat!, palūk!, re kur!, paskat!, raugi!, raug!, paraug!, parau! kõnekeelne, ekur! kõnekeelne, reku! kõnekeelne, āre! kõnekeelne)

reģistrēt registreerima, arvele võtma, kirja panema (sünonüümid: ierakstīt, ierakstīties)

reku! kõnekeelne näe!, vaata!, vaat!, ennäe!, kae! (sünonüümid: lūk!, redz!, re!, rau! kõnekeelne, skat!, palūk!, re kur!, paskat!, raugi!, raug!, paraug!, parau! kõnekeelne, ekur! kõnekeelne, āre! kõnekeelne)

rezumēt kokku võtma, üldistama, järeldama, resümeerima (sünonüümid: apkopot)

rindot reastama, ritta seadma

sacensties
1 võistlema, mõõtu võtma, jõudu katsuma (sünonüümid: spēkoties, mēroties, cīnīties, cīkstēties);
2 konkureerima, võistlema (sünonüümid: konkurēt)

saēst
1 läbi mäluma, läbi närima, peeneks närima, mäluma (sünonüümid: sakošļāt, sagremot kõnekeelne);
2 läbi sööma, läbi närima, ära närima [kahjurite, putukate kohta];
3 söövitama, kahjustama, hävitama [nt keemiliselt, mehaaniliselt] (sünonüümid: ēst kõnekeelne);
4 piltlik vähendama, kahandama, ära võtma (sünonüümid: atņemt)

sagaidīt
1 ära ootama;
2 vastu võtma, tervitama;
3 ootama (sünonüümid: gaidīt)

sagrābt
1 kokku riisuma, kokku rehitsema (sünonüümid: sakasīt, uzgrābstīt, uzgrābt);
2 puhtaks rehitsema, puhtaks riisuma (sünonüümid: nogrābt);
3 kokku kühveldama;
4 kinni rabama, kinni haarama, kahmama, krabama (sünonüümid: pagrābt, saķert, satvert, sakampt, nogrābt);
5 endasse haarama;
6 vallutama;
7 enda valdusesse võtma, endale haarama

sagūstīt
1 vangistama, kinni võtma (sünonüümid: ieslodzīt, saņemt, savaņģot kõnekeelne);
2 kinni rabama (sünonüümid: noķert, notvert)

sakaut alistama, lööma, võitma

sakopot
1 koondama, kokku võtma, kokku koondama (sünonüümid: savākt);
2 koondama, keskendama, korrastama [mõtteid, muljeid]

sākt alustama, hakkama, algust tegema, peale hakkama, pihta hakkama, algatama, üles võtma (sünonüümid: iesākt, aizsākt, uzsākt, uzņemt)

samērīt
1 mõõtma;
2 võrdlema, mõõtu võtma (sünonüümid: samērot)

samērot
1 võrdlema, mõõtu võtma (sünonüümid: samērīt);
2 kohandama, sobitama (sünonüümid: piemērot, pielāgot, adaptēt, piekārtot)

saņemt
1 võtma, haarama;
2 saama, kätte saama;
3 vangistama, kinni võtma (sünonüümid: ieslodzīt, sagūstīt, savaņģot kõnekeelne);
4 vastu võtma, tervitama

saņemties
1 pingutama, end kokku võtma, julgust koguma;
2 kasvama, suurenema, paisuma [taimede kohta];
3 hankima, muretsema, omandama, soetama (sünonüümid: sagādāt, sadabūt, pagādāt, sameklēt, rūpēt, gādāt, iegādāt, iegādāties, sadzīt kõnekeelne, sarūpēt, palūkot)

sarindot reastama, ritta seadma, rivistama

sastāties
1 asuma, aset võtma, võtma, seadma [reas, järjekorras vmt kohta sisse võtma];
2 moodustuma, kogunema, koonduma

savākt
1 kokku korjama, kokku koguma;
2 koondama, kokku võtma, kokku koondama (sünonüümid: sakopot);
3 kokku koguma, kokku tooma, koondama [inimesi] (sünonüümid: sapulcēt, pulcēt, sapulcināt, pulcināt);
4 kõnekeelne varastama, ära varastama, pihta panema (sünonüümid: zagt, nozagt, izzagt, iznest, piesavināties, spert kõnekeelne)

savaņģot kõnekeelne
1 vangistama, kinni võtma (sünonüümid: ieslodzīt, sagūstīt, saņemt);
2 võrgutama, ära võluma (sünonüümid: savaldzināt, pavedināt)

sazināties
1 suhtlema, lävima, kommunitseeruma (sünonüümid: saieties, komunicēt, komunicēties);
2 ühendust võtma

sēsties
1 istet võtma, maha istuma, istuma (sünonüümid: apsēsties, nosēsties, iesēsties, atsēsties, piesēsties, apsēdēties harv, atsēst vananenud);
2 laskuma, maanduma, istuma [lindude, putukate kohta] (sünonüümid: apsēsties, nosēsties);
3 laotuma, laiuma;
4 seiskuma

skart
1 puudutama, puutuma, riivama (sünonüümid: aizskart, pieskarties, aiztikt, aizķert, aizkart murdekeelne);
2 kahjustama;
3 kasutusele võtma, kasutama hakkama

skat! näe!, vaata!, vaat!, ennäe!, kae! (sünonüümid: lūk!, redz!, re!, rau! kõnekeelne, palūk!, re kur!, paskat!, raugi!, raug!, paraug!, parau! kõnekeelne, ekur! kõnekeelne, reku! kõnekeelne, āre! kõnekeelne)

spēkoties
1 võistlema, mõõtu võtma, jõudu katsuma (sünonüümid: sacensties, mēroties, cīnīties, cīkstēties);
2 maadlema (sünonüümid: cīnīties, cīkstēties, lauzties);
3 kemplema

ūdenscaurlaidīgi vett läbilaskvalt

ūdenscaurlaidīgs vett läbilaskev

uzliesmot süttima, tuld võtma

uzmazgāt puhtaks pesema, puhtaks pühkima, üle võtma [põrandat vm pinda] (sünonüümid: uzslaucīt, uzņemt)

uzņemt
1 üles võtma, üles tõstma;
2 puhtaks pesema, puhtaks pühkima, üle võtma [põrandat vm pinda] (sünonüümid: uzmazgāt, uzslaucīt);
3 mahutama, ära mahutama, vastu võtma (sünonüümid: ietilpināt);
4 vastu võtma;
5 bioloogia omastama, imendama, vastu võtma (sünonüümid: uzsūkt);
6 alustama, hakkama, algust tegema, peale hakkama, pihta hakkama, algatama, üles võtma (sünonüümid: sākt, iesākt, aizsākt, uzsākt);
7 suhtuma, võtma;
8 pildistama, fotografeerima, üles võtma (sünonüümid: fotografēt, nofotografēt, knipsēt kõnekeelne, fočēt släng)

uzņemties
1 ette võtma, enda peale võtma;
2 kohustuma, kohustust võtma, lubama (sünonüümid: apņemties)

uzņemties atbildību vastutama, vastutust võtma (sünonüümid: atbildēt)

uzsākt alustama, hakkama, algust tegema, peale hakkama, pihta hakkama, algatama, üles võtma (sünonüümid: sākt, iesākt, aizsākt, uzņemt)

uzslaucīt puhtaks pesema, puhtaks pühkima, üle võtma [põrandat vm pinda] (sünonüümid: uzmazgāt, uzņemt)

uzsūkt
1 imama, absorbeerima, neelama (sünonüümid: iesūkt, absorbēt);
2 bioloogia omastama, imendama, vastu võtma (sünonüümid: uzņemt)

uztvert
1 tajuma (sünonüümid: tvert, just, sajust, pajust harva);
2 füüsika, elekter vastu võtma [signaale, laineid jm];
3 kinni püüdma, kätte saama (sünonüümid: satvert)

uzvarēt võitma, jagu saama

uzvarētājs võitja, võidumees

vadīt
1 juhtima, juhatama [kellegi v millegi tegevust];
2 juhtima [sõiduvahendit];
3 juhtima, suunama;
4 füüsika juhtima, edasi kandma, läbi laskma [nt elektrit, soojust];
5 harv teele saatma, ära saatma, saatma, juhatama (sünonüümid: pavadīt, aizvadīt, izvadīt, aizlaist);
6 veetma, mööda saatma (sünonüümid: pavadīt, aizvadīt);
7 ära saatma [matuste kohta] (sünonüümid: pavadīt, aizvadīt, izvadīt)

vakarēt koos õhtut veetma

vannoties vanni võtma

vate vatt [materjal]

vats vatt [võimsusühik]

vicot
1 vitsa andma, vitsaga lööma, vitsutama;
2 piitsa andma, piitsutama;
3 vitsutama, pugima;
4 kihutama, jooksma, tormama

vinnēt kõnekeelne võitma (sünonüümid: laimēt)

virknēt reastama, ritta seadma


Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur