[LVET] Latvian-Estonian Dictionary


Query: in

Sama päring eesti-läti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 36 artiklit

aizdzīt
1 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, padzīt, izraidīt, aizraidīt, raidīt, izslēgt, izmest, izsūtīt, izsviest kõnekeelne);
2 vedama, kohale vedama, ära vedama, transportima, kohale toimetama (sünonüümid: aizvest);
3 täitma, täis panema, kinni ajama (sünonüümid: aizbērt, piepildīt, aizpildīt, aizrakt, aizmest harv)

aizlaist
1 teele saatma, ära saatma, saatma, juhatama (sünonüümid: pavadīt, aizvadīt, izvadīt, vadīt harv);
2 minna laskma, minema laskma;
3 eemale viskama, eemale lennutama, ära viskama, ära lennutama (sünonüümid: aizmest, aizsviest, aizlidināt);
4 alla laskma, langetama (sünonüümid: nolaist);
5 käest laskma, hooletusse jätma (sünonüümid: nolaist, ielaist);
6 kõnekeelne ära raiskama

aizraidīt
1 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, padzīt, izraidīt, raidīt, izslēgt, izmest, izsūtīt, izsviest kõnekeelne);
2 piltlik peletama, tõrjuma

aizsūtīt saatma, läkitama, edastama

aizvadīt
1 teele saatma, ära saatma, saatma, juhatama (sünonüümid: pavadīt, izvadīt, aizlaist, vadīt harv);
2 ära saatma [matuste kohta] (sünonüümid: pavadīt, izvadīt, vadīt);
3 matma, mulda sängitama, sängitama (sünonüümid: apglabāt, apbedīt, paglabāt, bērēt, glabāt);
4 ära juhtima, minema juhtima [vedelikku, voolu, heli jne] (sünonüümid: aizplūdināt, novadīt);
5 veetma, mööda saatma (sünonüümid: pavadīt, vadīt)

aplaist
1 ringi saatma, ringi laskma, ringile laskma, ringile saatma;
2 ringi vaatama, üle vaatama;
3 ringi laskma, ringi liikuma, tiirutama;
4 kõnekeelne nakatama (sünonüümid: inficēt, aplipināt kõnekeelne)

atrakstīt
1 kirja saatma, kirjutama;
2 kirjalikult teatama

atsūtīt saatma, kohale saatma

atvadīt kohale saatma, ära saatma (sünonüümid: novadīt)

iesūtīt saatma

īstenot teostama, sooritama, tegema, realiseerima, täide saatma, läbi viima (sünonüümid: veikt, vest, realizēt)

izdzīt
1 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: aizdzīt, padzīt, izraidīt, aizraidīt, raidīt, izslēgt, izmest, izsūtīt, izsviest kõnekeelne);
2 välja ajama, välja lükkama;
3 ajama, kasvatama, välja ajama [taimede kohta, nt juuri, võrseid];
4 ajama, sisse ajama, rajama [vagu, sihti, käiku vmt] (sünonüümid: dzīt)

izformēt likvideerima, laiali saatma (sünonüümid: likvidēt)

izmest
1 välja viskama, ära viskama, minema viskama (sünonüümid: izsviest);
2 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, padzīt, izraidīt, aizraidīt, raidīt, izslēgt, izsūtīt, izsviest kõnekeelne)

izraidīt
1 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, padzīt, aizraidīt, raidīt, izslēgt, izmest, izsūtīt, izsviest kõnekeelne);
2 välja saatma, pagendama (sünonüümid: izsūtīt)

izslēgt
1 välja lülitama;
2 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, padzīt, izraidīt, aizraidīt, raidīt, izmest, izsūtīt, izsviest kõnekeelne);
3 välja arvama, elimineerima, kõrvaldama, eemaldama (sünonüümid: eliminēt, slēgt);
4 välistama;
5 välja lülitama, kinni keerama [elektri, vee vms-ga varustamist katkestama] (sünonüümid: pārtraukt, atslēgt mittesoovitatav);
6 välja jätma (sünonüümid: neiekļaut);
7 eksmatrikuleerima (sünonüümid: eksmatrikulēt, atskaitīt kõnekeelne)

izsūtīt
1 välja saatma, saatma, lähetama;
2 välja saatma, pagendama (sünonüümid: izraidīt);
3 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, padzīt, izraidīt, aizraidīt, raidīt, izslēgt, izmest, izsviest kõnekeelne);
4 kohale toimetama, ära viima (sünonüümid: nogādāt, aizgādāt)

izsviest
1 välja viskama, ära viskama, minema viskama (sünonüümid: izmest);
2 kõnekeelne ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, padzīt, izraidīt, aizraidīt, raidīt, izslēgt, izmest, izsūtīt)

izvadīt
1 teele saatma, ära saatma, saatma, juhatama (sünonüümid: pavadīt, aizvadīt, aizlaist, vadīt harv);
2 välja juhatama, läbi juhatama, läbi suunama;
3 läbi juhtima, välja juhtima [sõidukit];
4 ära saatma [matuste kohta] (sünonüümid: pavadīt, aizvadīt, vadīt)

likvidēt
1 hävitama (sünonüümid: nīcināt, postīt, nopostīt, iznīcināt, izpostīt, maitāt, plosīt, nomaitāt, nožņaugt);
2 likvideerima, laiali saatma (sünonüümid: izformēt)

novadīt
1 kohale saatma, ära saatma (sünonüümid: atvadīt);
2 ära juhtima, minema juhtima [vedelikku, voolu, heli jne] (sünonüümid: aizplūdināt, aizvadīt);
3 ümber suunama, kõrvale juhtima, kõrvale suunama (sünonüümid: pārvadīt);
4 läbi viima, teoks tegema

padzīt
1 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, izraidīt, aizraidīt, raidīt, izslēgt, izmest, izsūtīt, izsviest kõnekeelne);
2 ajama [kedagi teatud suunas] (sünonüümid: dzīt, sadzīt);
3 ajama [jahil] (sünonüümid: dzīt)

pāradresēt edastama, edasi suunama, edasi saatma

pārraidīt edastama, üle kandma, saatma

pārsūtīt
1 edastama, edasi saatma;
2 saatma

pastrādāt
1 töötama, tööd tegema;
2 sooritama, toime panema, korda saatma

pavadīt
1 teele saatma, ära saatma, saatma, juhatama (sünonüümid: aizvadīt, izvadīt, aizlaist, vadīt harv);
2 ära saatma [matuste kohta] (sünonüümid: aizvadīt, izvadīt, vadīt);
3 veetma, mööda saatma (sünonüümid: aizvadīt, vadīt);
4 saatma, kaasas käima, kaasnema;
5 muusika saatma

raidīt
1 saatma, läkitama, suunama, lähetama;
2 ära ajama, minema ajama, välja viskama, välja ajama, välja saatma (sünonüümid: izdzīt, aizdzīt, padzīt, izraidīt, aizraidīt, izslēgt, izmest, izsūtīt, izsviest kõnekeelne);
3 edastama, levitama [infot, signaale]

realizēt
1 teostama, sooritama, tegema, realiseerima, täide saatma, läbi viima (sünonüümid: veikt, īstenot, vest);
2 majandus realiseerima, ära müüma

repatriēt repatrieerima, tagasi saatma

sūtīt saatma, lähetama

sveicināt
1 tervitusi saatma, kellegi poolt tervitama;
2 tervitama, teretama (sünonüümid: sveikt)

uzsūtīt
1 üles saatma;
2 peale saatma, kaela saatma

vadīt
1 juhtima, juhatama [kellegi v millegi tegevust];
2 juhtima [sõiduvahendit];
3 juhtima, suunama;
4 füüsika juhtima, edasi kandma, läbi laskma [nt elektrit, soojust];
5 harv teele saatma, ära saatma, saatma, juhatama (sünonüümid: pavadīt, aizvadīt, izvadīt, aizlaist);
6 veetma, mööda saatma (sünonüümid: pavadīt, aizvadīt);
7 ära saatma [matuste kohta] (sünonüümid: pavadīt, aizvadīt, izvadīt)

veikt
1 teostama, sooritama, tegema, realiseerima, täide saatma, läbi viima (sünonüümid: īstenot, vest, realizēt);
2 läbima;
3 edestama, jagu saama

vest
1 vedama, transportima (sünonüümid: pārvadāt, vadāt, transportēt);
2 viima, toimetama;
3 teostama, sooritama, tegema, realiseerima, täide saatma, läbi viima (sünonüümid: veikt, īstenot, realizēt)


Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur