[LVET] Latvian-Estonian Dictionary


Query: in

Sama päring eesti-läti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 126 artiklit

aizdabūt saama [kedagi v midagi soovitud kohta v seisundisse]

aizdot dusmas vihaseks saama, vihastama, vihastuma, kurjaks saama, pahaseks saama, pahandama, ägestuma (sünonüümid: sadusmoties, sašust, saniknoties, apskaisties, noskaisties, saskaisties, aizsvilties, apdusmoties harv)

aizpildīties
1 täituma, täis saama;
2 sisse varisema, sisse kukkuma (sünonüümid: aizgrūt, aizbrukt, aizbirt)

aizsniegt
1 ulatuma (sünonüümid: aizsniegties);
2 kohale jõudma, saabuma (sünonüümid: sasniegt);
3 saavutama, saama (sünonüümid: gūt, sasniegt, panākt, iegūt)

aizsvilties
1 kärssama hakkama, kärssama minema;
2 vihaseks saama, vihastama, vihastuma, kurjaks saama, pahaseks saama, pahandama, ägestuma (sünonüümid: sadusmoties, aizdot dusmas, sašust, saniknoties, apskaisties, noskaisties, saskaisties, apdusmoties harv)

apārstēties veidi tervenema, veidi tervemaks saama (sünonüümid: paārstēties)

apdedzināt
1 põletama [millegi valmistamiseks v töötlemiseks];
2 põletama, põletada saama, ära põletama

apdusmoties harv vihaseks saama, vihastama, vihastuma, kurjaks saama, pahaseks saama, pahandama, ägestuma (sünonüümid: sadusmoties, aizdot dusmas, sašust, saniknoties, apskaisties, noskaisties, saskaisties, aizsvilties)

apjēgt mõistma, aru saama, taipama (sünonüümid: saprast, izprast, aptvert)

apsaldēt külmetuma, külma saama (sünonüümid: atsaldēt harv)

apsalt
1 ära külmuma, külmuma, surnuks külmuma (sünonüümid: nosalt);
2 külmast kahjustuma, külmakahjustusi saama;
3 härmatama, härma minema, jääkirmega kattuma

apskaisties vihaseks saama, vihastama, vihastuma, kurjaks saama, pahaseks saama, pahandama, ägestuma (sünonüümid: sadusmoties, aizdot dusmas, sašust, saniknoties, noskaisties, saskaisties, aizsvilties, apdusmoties harv)

apstiprināties kinnitust leidma, kinnitust saama

aptvert
1 haarama, kahmama;
2 hõlmama, endasse haarama;
3 mõistma, aru saama, taipama (sünonüümid: saprast, izprast, apjēgt)

atbrīvoties
1 vabanema, vabaks saama (sünonüümid: izraisīties, atsvabināties);
2 lahti saama (sünonüümid: atraisīties, atkratīties, tikt vaļā, patikt)

atgūt tagasi saama

atkratīties
1 lahti saama (sünonüümid: atbrīvoties, atraisīties, tikt vaļā, patikt);
2 tagasi lükkama, loobuma

atlabt tervenema, paranema, taastuma, terveks saama (sünonüümid: izārstēties, izdziedināties, veseļoties, atveseļoties, izveseļoties, laboties kõnekeelne)

atradināties
1 ennast võõrutama, ennast lahti harjutama, lahti saama;
2 võõrduma, võõraks jääma, võõranduma, kaugenema (sünonüümid: atsvešināties, attālināties, atrast)

atraisīties
1 lahti tulema;
2 lahti hargnema, hargnema (sünonüümid: ārdīties, atārdīties, rist, atrist, atsieties, irt);
3 lahti saama (sünonüümid: atbrīvoties, atkratīties, tikt vaļā, patikt);
4 lõdvestuma

atsaldēt
1 ära külmetama, külmakahjustusi tekitama (sünonüümid: nosaldēt);
2 sulatama, üles sulatama [midagi külmunut, sügavkülmutatut] (sünonüümid: atlaidināt);
3 külmaks muutma, ükskõikseks muutma, tundetuks muutma;
4 harv külmetuma, külma saama (sünonüümid: apsaldēt)

atspirdzināties virguma, kosutust saama

atsvabināties vabanema, vabaks saama (sünonüümid: atbrīvoties, izraisīties)

attīrīties puhastuma, puhtaks saama

atveseļoties tervenema, paranema, taastuma, terveks saama (sünonüümid: atlabt, izārstēties, izdziedināties, veseļoties, izveseļoties, laboties kõnekeelne)

beigties
1 lõppema, lõpule jõudma, otsa saama (sünonüümid: nobeigties);
2 otsa lõppema, viletsaks jääma

bojāties
1 kahjustuma, lagunema, katki minema, rikki minema (sünonüümid: maitāties);
2 kahjustuma, rikutud saama [tervise kohta] (sünonüümid: pasliktināties, sabojāties);
3 halvenema, halvemaks muutuma, kehvemaks muutuma (sünonüümid: pasliktināties, sabojāties, maitāties);
4 riknema, roiskuma (sünonüümid: maitāties)

bozties mossitama, pahurdama, pahaseks saama, pahandama (sünonüümid: sabozties)

ciest
1 kannatama, vaevlema, piinlema;
2 kannatada saama, kahju saama, kahjustada saama, viga saama, kannatama;
3 taluma, sallima, välja kannatama, kannatama

dabūt saama, omandama (sünonüümid: gūt, iegūt)

darīties
1 tehtud saama;
2 tegutsema, tegema, tegelema, toimetama;
3 kõnekeelne käituma, ümber käima, tegutsema, talitama (sünonüümid: rīkoties, apieties, izturēties)

dzemdēt sünnitama, ilmale tooma, maha saama (sünonüümid: dzemdināt vananenud, radīt)

dzemdināt vananenud sünnitama, ilmale tooma, maha saama (sünonüümid: dzemdēt, radīt)

grābt
1 rehitsema, riisuma, kraapima (sünonüümid: grābstīt, grābāt, kasīt murdes);
2 kühveldama;
3 haarama (sünonüümid: pakampt, kampt);
4 saama, hankima (sünonüümid: nogrābt kõnekeelne);
5 nabima (sünonüümid: grābstīt, ņirbināt, ķerstīt, tvert, ķert);
6 rapsama, kahmama (sünonüümid: ķert, kampt)

gūt
1 saama, omandama (sünonüümid: dabūt, iegūt);
2 saavutama, saama (sünonüümid: sasniegt, panākt, iegūt, aizsniegt);
3 leidma, saama, saavutama (sünonüümid: rast)

iedabūt
1 sisse saama, sisse mahutama, sisse paigutama [hrl raskustega midagi kuhugi paigutama];
2 kõnekeelne kaasama, kaasa tõmbama, kaasa haarama [hrl raskustega kedagi millessegi kaasama]

iedraudzēties sõbrunema, sõbraks saama

iedzīvoties
1 sisse elama, kohanema, kodunema, harjuma (sünonüümid: iejusties, apdzīvoties kõnekeelne);
2 zooloogia aklimatiseeruma, kohanema;
3 sisse elama, süvenema (sünonüümid: iejusties);
4 rikastuma;
5 sattuma, jääma, saama [vigastuse, haiguse vm soovimatu seisundi v olukorra kohta]

iegūt
1 saama, omandama (sünonüümid: dabūt, gūt);
2 saavutama, saama (sünonüümid: gūt, sasniegt, panākt, aizsniegt);
3 kasu saama, kasu lõikama, võitma

iegūt mantojumu pärima, päranduseks saama (sünonüümid: mantot, pārmantot)

iekārtoties
1 sisse seadma, asuma (sünonüümid: ierīkoties, novietoties);
2 kujunema, osutuma, saama

iepazīties tutvuma, tuttavaks saama

izārstēties tervenema, paranema, taastuma, terveks saama (sünonüümid: atlabt, izdziedināties, veseļoties, atveseļoties, izveseļoties, laboties kõnekeelne)

izbeigties
1 lõppema, otsa saama;
2 lõppema, katkema

izdziedināties tervenema, paranema, taastuma, terveks saama (sünonüümid: atlabt, izārstēties, veseļoties, atveseļoties, izveseļoties, laboties kõnekeelne)

izlietoties otsa saama, ära kuluma

izprast mõistma, aru saama, taipama (sünonüümid: saprast, apjēgt, aptvert)

izraisīties
1 moodustuma, kujunema, tekkima, välja kujunema, sündima (sünonüümid: veidoties, izveidoties, tapt, rasties, raisīties, izaugt, uzaugt, uzaust);
2 vabanema, vabaks saama (sünonüümid: atbrīvoties, atsvabināties)

izsīkt
1 ära kuivama, kuivaks jääma, kokku kuivama;
2 napiks jääma, kokku kuivama;
3 otsa lõppema, läbi saama [aja, elu kohta]

izskaloties
1 pikalt loputama;
2 puhtaks saama [loputamise, pesemisega];
3 väljuma, välja uhtuma;
4 kaldale triivima, randa triivima;
5 minema uhtuma;
6 erodeeruma, kuluma (sünonüümid: skaloties)

izveseļoties tervenema, paranema, taastuma, terveks saama (sünonüümid: atlabt, izārstēties, izdziedināties, veseļoties, atveseļoties, laboties kõnekeelne)

kļūt
1 kujunema, saama (sünonüümid: tapt, tikt);
2 muutuma

krist
1 langema, kukkuma;
2 surma saama, langema;
3 alanema, langema (sünonüümid: kristies)

laboties
1 ennast parandama, meelt parandama;
2 paranema, paremaks saama, paremaks muutuma;
3 kõnekeelne tervenema, paranema, taastuma, terveks saama (sünonüümid: atlabt, izārstēties, izdziedināties, veseļoties, atveseļoties, izveseļoties)

mācēt
1 oskama (sünonüümid: prast, zināt);
2 saama, suutma, oskama (sünonüümid: varēt, spēt)

mantot
1 pärima, päranduseks saama (sünonüümid: iegūt mantojumu, pārmantot);
2 pärima [pärandi v pärilikkuse teel omandama] (sünonüümid: pārmantot)

mērcēties ligunema, märjaks saama

naturalizēties õigus naturaliseeruma, kodakondsust saama

nobeigties lõppema, lõpule jõudma, otsa saama (sünonüümid: beigties)

nodilt
1 kuluma, õhenema (sünonüümid: dilt, izdilt, sadilt);
2 läbi kuluma, auklikuks kuluma, katki kuluma (sünonüümid: izdilt, sadilt, noplīst, plīst);
3 maha kuluma (sünonüümid: nolupt);
4 piltlik ära kuluma, ära leierdatud saama [hrl sõnade, väljendite kohta]

nogrābt
1 ära rehitsema, ära riisuma;
2 puhtaks rehitsema, puhtaks riisuma (sünonüümid: sagrābt);
3 rehaga tasandama, tasaseks riisuma, tasandama (sünonüümid: uzgrābstīt, uzgrābt);
4 alla rehitsema, alla riisuma;
5 kinni rabama, kinni haarama, kahmama, krabama (sünonüümid: pagrābt, saķert, sagrābt, satvert, sakampt);
6 kinni pidama, peatama;
7 kõnekeelne saama, hankima (sünonüümid: grābt)

nolietoties
1 ära kuluma, ära kasutatud saama [kasutamise käigus];
2 vananema (sünonüümid: novecot, novecoties, vecot);
3 kuluma, ära kuluma, läbi kuluma [riiete, jalatsite kohta] (sünonüümid: apvalkāties, novalkāties)

nomakšķerēt
1 välja õngitsema, õngitsedes kätte saama [kalastades];
2 kõnekeelne, piltlik lantides kätte saama [meest, naist]

nosalt
1 külma saama;
2 ära külmuma, külmuma, surnuks külmuma (sünonüümid: apsalt)

noskaisties vihaseks saama, vihastama, vihastuma, kurjaks saama, pahaseks saama, pahandama, ägestuma (sünonüümid: sadusmoties, aizdot dusmas, sašust, saniknoties, apskaisties, saskaisties, aizsvilties, apdusmoties harv)

nozvejot
1 kalastama, kala püüdma;
2 kala saama [kalastades];
3 piltlik, kõnekeelne õnge võtma, endale krabama

paārstēties veidi tervenema, veidi tervemaks saama (sünonüümid: apārstēties)

panākt 2
1 järele jõudma (sünonüümid: iedzīt kõnekeelne);
2 saavutama, saama (sünonüümid: gūt, sasniegt, iegūt, aizsniegt)

pārbriest
1 üle küpsema, üle valmima (sünonüümid: pārgatavoties);
2 anatoomia varaküpseks saama

pārmākt üle olema, jagu saama, alistama, vaigistama, alla suruma, võitma [füüsilist v psüühilist seisundit v selle väljendust ületama]

pārmantot
1 pärima [pärandi v pärilikkuse teel omandama] (sünonüümid: mantot);
2 pärima, päranduseks saama (sünonüümid: mantot, iegūt mantojumu)

pārprast valesti mõistma, valesti aru saama

pārtapt muutuma, saama

pasliktināties
1 halvenema, halvemaks muutuma, kehvemaks muutuma (sünonüümid: sabojāties, bojāties, maitāties);
2 kahjustuma, rikutud saama [tervise kohta] (sünonüümid: sabojāties, bojāties);
3 regresseeruma, taandarenema (sünonüümid: regresēt)

patikt 2
1 nihkuma, liikuma (sünonüümid: pavirzīties, izkustēties, padoties);
2 lahti saama (sünonüümid: atbrīvoties, atraisīties, atkratīties, tikt vaļā)

pieciest
1 taluma, sallima, kannatama, välja kannatama;
2 läbi saama, läbi ajama, toime tulema, hakkama saama, ära elama

piedabūt saama [kedagi midagi tegema]

pierādīties
1 selguma, ilmnema;
2 tõestust leidma, tõestatud saama, kinnitust saama

pietuvināties
1 lähenema (sünonüümid: tuvināties, tuvoties, pietuvoties, satuvināties);
2 lähedaseks saama, lähedaseks muutuma (sünonüümid: tuvināties, tuvoties, pietuvoties, satuvināties);
3 lähedal asuma [nt tee, jõe kohta] (sünonüümid: pietuvoties)

pietuvoties
1 lähenema (sünonüümid: tuvināties, pietuvināties, tuvoties, satuvināties);
2 lähedaseks saama, lähedaseks muutuma (sünonüümid: tuvināties, pietuvināties, tuvoties, satuvināties);
3 lähedal asuma [nt tee, jõe kohta] (sünonüümid: pietuvināties)

radīt
1 looma (sünonüümid: veidot);
2 sünnitama, ilmale tooma, maha saama (sünonüümid: dzemdēt, dzemdināt vananenud);
3 rajama, moodustama;
4 põhjustama, tekitama, esile kutsuma, provotseerima, tingima (sünonüümid: raisīt, izraisīt, sagādāt, provocēt, izprovocēt, izsaukt, ierosināt, viest, iedot, darīt, taisīt)

radoties
1 sugulastega suhtlema, sugulastega sidet hoidma;
2 sugulaseks saama

rast leidma, saama, saavutama (sünonüümid: gūt)

redzēties
1 kohtuma, kokku saama, üksteist nägema (sünonüümid: satikties, tikties, sastapties);
2 harv nähtav olema

saaukstēties külmetuma, külma saama

sabojāties
1 riknema, kahjustuma (sünonüümid: izbojāties);
2 rikutud olema, kahjustatud olema (sünonüümid: izbojāties);
3 katki minema [seadete, mehhanismide kohta] (sünonüümid: plīst, saplīst kõnekeelne, noplīst kõnekeelne);
4 kahjustuma, rikutud saama [tervise kohta] (sünonüümid: pasliktināties, bojāties);
5 halvenema, halvemaks muutuma, kehvemaks muutuma (sünonüümid: pasliktināties, bojāties, maitāties)

sabozties
1 turri ajama, puhevile ajama, kohevile ajama (sünonüümid: sabozt);
2 mossitama, pahurdama, pahaseks saama, pahandama (sünonüümid: bozties)

sadabūt
1 hankima, muretsema, omandama, soetama (sünonüümid: sagādāt, pagādāt, sameklēt, rūpēt, gādāt, iegādāt, iegādāties, saņemties, sadzīt kõnekeelne, sarūpēt, palūkot);
2 kätte saama, saama [hrl raskustega] (sünonüümid: uzdabūt)

sadedzināties
1 ennast ära põletama;
2 harv end kõrvetama, kõrvetada saama

sadraudzēties sõbraks saama

sadusmoties
1 vihaseks saama, vihastama, vihastuma, kurjaks saama, pahaseks saama, pahandama, ägestuma (sünonüümid: aizdot dusmas, sašust, saniknoties, apskaisties, noskaisties, saskaisties, aizsvilties, apdusmoties harv);
2 ärrituma, erutuma (sünonüümid: iekarst, uztraukties)

sadzīvot
1 läbi saama [suheldes] (sünonüümid: satikt, saprasties);
2 elama, ära elama (sünonüümid: nodzīvot)

saķert
1 naksama (sünonüümid: satvert);
2 kinni rabama, kinni haarama, kahmama, krabama (sünonüümid: pagrābt, sagrābt, satvert, sakampt, nogrābt);
3 kinni püüdma (sünonüümid: notvert);
4 kõnekeelne külge saama [haiguse kohta]

saniknoties vihaseks saama, vihastama, vihastuma, kurjaks saama, pahaseks saama, pahandama, ägestuma (sünonüümid: sadusmoties, aizdot dusmas, sašust, apskaisties, noskaisties, saskaisties, aizsvilties, apdusmoties harv)

saņemt
1 võtma, haarama;
2 saama, kätte saama;
3 vangistama, kinni võtma (sünonüümid: ieslodzīt, sagūstīt, savaņģot kõnekeelne);
4 vastu võtma, tervitama

saprast mõistma, aru saama, taipama (sünonüümid: izprast, apjēgt, aptvert)

saprasties
1 teineteist mõistma;
2 läbi saama [suheldes] (sünonüümid: sadzīvot, satikt)

saskaisties vihaseks saama, vihastama, vihastuma, kurjaks saama, pahaseks saama, pahandama, ägestuma (sünonüümid: sadusmoties, aizdot dusmas, sašust, saniknoties, apskaisties, noskaisties, aizsvilties, apdusmoties harv)

sasniegt
1 kohale jõudma, saabuma (sünonüümid: aizsniegt);
2 saavutama, saama (sünonüümid: gūt, panākt, iegūt, aizsniegt)

sastapties
1 kohtuma, kokku saama, üksteist nägema (sünonüümid: satikties, tikties, redzēties);
2 kokku puutuma, silmitsi seisma (sünonüümid: satikties)

sašust vihaseks saama, vihastama, vihastuma, kurjaks saama, pahaseks saama, pahandama, ägestuma (sünonüümid: sadusmoties, aizdot dusmas, saniknoties, apskaisties, noskaisties, saskaisties, aizsvilties, apdusmoties harv)

satikt
1 kohtama, kokku sattuma (sünonüümid: sastapt);
2 läbi saama [suheldes] (sünonüümid: sadzīvot, saprasties)

satikties
1 kohtuma, kokku saama, üksteist nägema (sünonüümid: tikties, redzēties, sastapties);
2 kokku puutuma, silmitsi seisma (sünonüümid: sastapties)

satuvināties
1 lähenema (sünonüümid: tuvināties, pietuvināties, tuvoties, pietuvoties);
2 lähedaseks saama, lähedaseks muutuma (sünonüümid: tuvināties, pietuvināties, tuvoties, pietuvoties)

satvert
1 naksama (sünonüümid: saķert);
2 kinni rabama, kinni haarama, kahmama, krabama (sünonüümid: pagrābt, saķert, sagrābt, sakampt, nogrābt);
3 kinni püüdma, kätte saama (sünonüümid: uztvert)

sazvejot kala saama [kalapüügil, suuremas koguses]

spēt
1 suutma, võima, jaksama (sünonüümid: iespēt, varēt, būt spējīgam);
2 saama, suutma, oskama (sünonüümid: varēt, mācēt)

tapt
1 moodustuma, kujunema, tekkima, välja kujunema, sündima (sünonüümid: veidoties, izveidoties, rasties, raisīties, izraisīties, izaugt, uzaugt, uzaust);
2 muutuma, ümber kujunema (sünonüümid: izmainīties, pārveidoties, pārvērsties);
3 kujunema, saama (sünonüümid: kļūt, tikt)

tikt 1
1 jõudma;
2 kujunema, saama (sünonüümid: kļūt, tapt)

tikt galā toime tulema, hakkama saama

tikt pāri ületama, üle saama

tikt vaļā lahti saama (sünonüümid: atbrīvoties, atraisīties, atkratīties, patikt)

tikties kohtuma, kokku saama, üksteist nägema (sünonüümid: satikties, redzēties, sastapties)

trāpīt tabama, pihta saama

tuvināties
1 lähenema (sünonüümid: pietuvināties, tuvoties, pietuvoties, satuvināties);
2 lähedaseks saama, lähedaseks muutuma (sünonüümid: pietuvināties, tuvoties, pietuvoties, satuvināties)

tuvoties
1 lähenema (sünonüümid: tuvināties, pietuvināties, pietuvoties, satuvināties);
2 lähedaseks saama, lähedaseks muutuma (sünonüümid: tuvināties, pietuvināties, pietuvoties, satuvināties);
3 kätte jõudma, saabuma

uzdabūt
1 saama, peale saama, üles saama [midagi millegi peale];
2 saama [riideid, jalatseid selga või jalga];
3 kätte saama, saama [hrl raskustega] (sünonüümid: sadabūt)

uzdabūt augšā jalgele saama, püsti saama, üles saama (sünonüümid: uzdabūt kājās)

uzdabūt kājās jalgele saama, püsti saama, üles saama (sünonüümid: uzdabūt augšā)

uztvert
1 tajuma (sünonüümid: tvert, just, sajust, pajust harva);
2 füüsika, elekter vastu võtma [signaale, laineid jm];
3 kinni püüdma, kätte saama (sünonüümid: satvert)

uzvarēt võitma, jagu saama

uzzināt teada saama

varēt
1 saama, suutma, oskama (sünonüümid: spēt, mācēt);
2 suutma, võima, jaksama (sünonüümid: spēt, iespēt, būt spējīgam);
3 võima, tohtima (sünonüümid: drīkstēt)

veikt
1 teostama, sooritama, tegema, realiseerima, täide saatma, läbi viima (sünonüümid: īstenot, vest, realizēt);
2 läbima;
3 edestama, jagu saama

veldzēties värskendust leidma, kosutust saama

veseļoties tervenema, paranema, taastuma, terveks saama (sünonüümid: atlabt, izārstēties, izdziedināties, atveseļoties, izveseļoties, laboties kõnekeelne)


Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur