[LVET] Latvian-Estonian Dictionary


Query: in

Sama päring eesti-läti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 57 artiklit

aizturēt
1 kinni hoidma, kinni pidama;
2 tagasi hoidma, summutama (sünonüümid: noturēt);
3 põllumajandus kinni olema, kinni jääma [mitte piima andma];
4 kinni pidama (sünonüümid: ieturēt);
5 kinni pidama, arreteerima, vahistama (sünonüümid: arestēt)

apmainīties domām nõu pidama, läbi rääkima, arutama, mõtteid vahetama, arvamusi vahetama, aru pidama (sünonüümid: apspriesties, apspriest, pārrunāt, pārspriest, izspriest, aprunāties)

aprunāties
1 vestlema, juttu ajama, juttu puhuma (sünonüümid: sarunāties, parunāties, tērzēt);
2 nõu pidama, läbi rääkima, arutama, mõtteid vahetama, arvamusi vahetama, aru pidama (sünonüümid: apspriesties, apspriest, apmainīties domām, pārrunāt, pārspriest, izspriest)

apspriest nõu pidama, läbi rääkima, arutama, mõtteid vahetama, arvamusi vahetama, aru pidama (sünonüümid: apspriesties, apmainīties domām, pārrunāt, pārspriest, izspriest, aprunāties)

apspriesties nõu pidama, läbi rääkima, arutama, mõtteid vahetama, arvamusi vahetama, aru pidama (sünonüümid: apspriest, apmainīties domām, pārrunāt, pārspriest, izspriest, aprunāties)

apstādināt
1 peatama, kinni pidama (sünonüümid: apturēt, pieturēt);
2 peatama, seiskama, katkestama (sünonüümid: apturēt)

apturēt
1 peatama, kinni pidama (sünonüümid: apstādināt, pieturēt);
2 peatama, seiskama, katkestama (sünonüümid: apstādināt)

arestēt
1 kinni pidama, arreteerima, vahistama (sünonüümid: aizturēt);
2 arestima, vara arestima

atcerēties
1 mäletama, meeles olema (sünonüümid: atminēties);
2 meenuma, meelde tulema (sünonüümid: ataust atmiņā, atminēties);
3 meenutama, meelde tuletama [endale] (sünonüümid: iedomāties, iedomāt, atminēt);
4 meeles pidama, meelde jätma (sünonüümid: iegaumēt, pieminēt, atminēt, atminēties);
5 mälestama (sünonüümid: pieminēt)

atminēt
1 mõistatama, arvama, ära arvama (sünonüümid: uzminēt);
2 meenutama, meelde tuletama [endale] (sünonüümid: atcerēties, iedomāties, iedomāt);
3 meeles pidama, meelde jätma (sünonüümid: iegaumēt, atcerēties, pieminēt, atminēties)

atminēties
1 mäletama, meeles olema (sünonüümid: atcerēties);
2 meenuma, meelde tulema (sünonüümid: ataust atmiņā, atcerēties);
3 meeles pidama, meelde jätma (sünonüümid: iegaumēt, atcerēties, pieminēt, atminēt)

atzīt
1 pidama, arvama, tunnistama [kellekski, millekski] (sünonüümid: uzskatīt, ieskatīt, uzlūkot);
2 tunnustama, tunnistama, kehtivaks tunnistama;
3 tunnustama, tunnustust avaldama, kiitma

cienīt austama, lugu pidama, hindama, austusega suhtuma (sünonüümid: godāt)

ciesties kannatama, välja kannatama, ära kannatama, vastu pidama, taluma

darbināt
1 käitama, käigus pidama, töös hoidma (sünonüümid: dzīt);
2 lülitama (sünonüümid: slēgt);
3 vuristama (sünonüümid: rūcināt)

dežurēt
1 valvama, valves olema, korda pidama;
2 valvama, ootama (sünonüümid: būt nomodā)

docēt õpetama, loenguid pidama, dotseerima [ülikoolis] (sünonüümid: pasniegt)

duelēties duelleerima, duelli pidama

dzīt 1
1 ajama [kedagi teatud suunas] (sünonüümid: padzīt, sadzīt);
2 ajama [jahil] (sünonüümid: padzīt);
3 ajama, sisse ajama, rajama [vagu, sihti, käiku vmt] (sünonüümid: izdzīt);
4 ajama, sundima, tagant sundima;
5 käitama, käigus pidama, töös hoidma (sünonüümid: darbināt)

godāt
1 nimetama, kutsuma, hüüdma (sünonüümid: dēvēt, saukt, godināt);
2 austama, lugu pidama, hindama, austusega suhtuma (sünonüümid: cienīt)

gūstīt
1 kinni pidama, kinni võtma;
2 piltlik allutama (sünonüümid: pakļaut)

iecienīt armastama, lugu pidama, hindama (sünonüümid: iemīļot)

iegaumēt meeles pidama, meelde jätma (sünonüümid: atcerēties, pieminēt, atminēt, atminēties)

iemīļot
1 kiinduma (sünonüümid: pieķerties);
2 armastama, lugu pidama, hindama (sünonüümid: iecienīt)

ieskatīt
1 pidama, arvama, tunnistama [kellekski, millekski] (sünonüümid: uzskatīt, atzīt, uzlūkot);
2 kiinduma (sünonüümid: iemīlēt)

ieturēt
1 pidama, hoidma, järgima, kinni pidama;
2 kinni pidama (sünonüümid: aizturēt)

ievērot
1 tähele panema, märkama, nägema, täheldama, silmama (sünonüümid: ieraudzīt, pamanīt, novērot);
2 järgima, kinni pidama

izciest
1 vastu pidama, üle elama, välja kannatama;
2 ära kandma, lõpuni kandma [karistust];
3 taluma, kannatama, välja kannatama, ära kannatama, vastu pidama (sünonüümid: paciest, izturēt, panest, iznest piltlik)

izdarīties
1 käituma, end ülal pidama (sünonüümid: izturēties, uzvesties);
2 toimetama, talitama

iznest
1 välja viima, välja kandma;
2 lollitama, narrima, alt vedama (sünonüümid: izjokot, muļķot, piemuļķot, apmuļķot);
3 välja tooma, välja kandma;
4 läbi viima, läbi kandma, läbi tooma;
5 viima, ära viima, minema viima (sünonüümid: aiznest);
6 kandma, ära kandma, minema kandma (sünonüümid: aiznest);
7 varastama, ära varastama, pihta panema (sünonüümid: zagt, nozagt, izzagt, piesavināties, spert kõnekeelne, savākt kõnekeelne);
8 kandma [loodet raseduse lõpuni];
9 hoidma, säilitama, alal hoidma [tundeid, seisukohti jm];
10 piltlik taluma, kannatama, välja kannatama, ära kannatama, vastu pidama (sünonüümid: paciest, izturēt, izciest, panest)

izspriest
1 nõu pidama, läbi rääkima, arutama, mõtteid vahetama, arvamusi vahetama, aru pidama (sünonüümid: apspriesties, apspriest, apmainīties domām, pārrunāt, pārspriest, aprunāties);
2 õigus otsustama, määrama, kohut mõistma

izturēt taluma, kannatama, välja kannatama, ära kannatama, vastu pidama (sünonüümid: paciest, izciest, panest, iznest piltlik)

izturēties
1 käituma, ümber käima, tegutsema, talitama (sünonüümid: rīkoties, apieties, darīties kõnekeelne);
2 käituma, end ülal pidama (sünonüümid: uzvesties, izdarīties)

nākties vaja olema, pidama

noglabāt
1 hoiule panema, tallele panema [turvalisse kohta, säilitamiseks] (sünonüümid: paglabāt);
2 peitma [turvalisse kohta, säilitamiseks] (sünonüümid: paglabāt);
3 piltlik meeles hoidma, meeles pidama, mitte unustama (sünonüümid: paglabāt)

nogrābt
1 ära rehitsema, ära riisuma;
2 puhtaks rehitsema, puhtaks riisuma (sünonüümid: sagrābt);
3 rehaga tasandama, tasaseks riisuma, tasandama (sünonüümid: uzgrābstīt, uzgrābt);
4 alla rehitsema, alla riisuma;
5 kinni rabama, kinni haarama, kahmama, krabama (sünonüümid: pagrābt, saķert, sagrābt, satvert, sakampt);
6 kinni pidama, peatama;
7 kõnekeelne saama, hankima (sünonüümid: grābt)

paciest taluma, kannatama, välja kannatama, ära kannatama, vastu pidama (sünonüümid: izturēt, izciest, panest, iznest piltlik)

paglabāt
1 veidi hoidma;
2 alles hoidma;
3 hoiule panema, tallele panema [turvalisse kohta, säilitamiseks] (sünonüümid: noglabāt);
4 peitma [turvalisse kohta, säilitamiseks] (sünonüümid: noglabāt);
5 meeles hoidma, meeles pidama, mitte unustama (sünonüümid: noglabāt piltlik);
6 matma, mulda sängitama, sängitama (sünonüümid: apglabāt, apbedīt, bērēt, aizvadīt, glabāt)

panest
1 kandma;
2 taluma, kannatama, välja kannatama, ära kannatama, vastu pidama (sünonüümid: paciest, izturēt, izciest, iznest piltlik)

pārciest üle elama, ära kannatama, välja kannatama, vastu pidama

pārrunāt nõu pidama, läbi rääkima, arutama, mõtteid vahetama, arvamusi vahetama, aru pidama (sünonüümid: apspriesties, apspriest, apmainīties domām, pārspriest, izspriest, aprunāties)

pārspriest nõu pidama, läbi rääkima, arutama, mõtteid vahetama, arvamusi vahetama, aru pidama (sünonüümid: apspriesties, apspriest, apmainīties domām, pārrunāt, izspriest, aprunāties)

pasniegt
1 andma, ulatama;
2 üle andma;
3 õpetama, loenguid pidama, dotseerima [ülikoolis] (sünonüümid: docēt);
4 esitama, edasi andma

pastāvēt
1 veidi seisma;
2 olema, eksisteerima, olemas olema (sünonüümid: būt, eksistēt);
3 seisma, olema [mingis kohas, seisundis];
4 kinni pidama, truuks jääma [mõtetele, seisukohtadele]

pieļaut
1 lubama, laskma;
2 tunnistama, möönma;
3 eeldama, tõenäoliseks pidama

pieminēt
1 mainima, nimetama, puutuma, riivama (sünonüümid: aizskart);
2 meeles pidama, meelde jätma (sünonüümid: iegaumēt, atcerēties, atminēt, atminēties);
3 mälestama (sünonüümid: atcerēties)

pieturēt
1 peatama, kinni pidama (sünonüümid: apturēt, apstādināt);
2 peatuma, seisma jääma (sünonüümid: apstāties, stāties, apstāt harv);
3 paigal hoidma, kinni hoidma, hoidma (sünonüümid: noturēt);
4 toetama, püsti hoidma;
5 enda juures hoidma, enda käes hoidma;
6 vaos hoidma, ohjeldama, talitsema [töölooma]

pikoties lumesõda pidama

respektēt austama, lugu pidama, respekteerima

skaitīt
1 loendama, üle lugema, kokku lugema, lugema;
2 arvestama, arvama [aega];
3 lugema, üles ütlema, ette lugema [midagi päheõpitut];
4 korrutama, kordama [monotoonselt];
5 lugema, pidama, arvama [kellegi, millegi hulka]

tiesāt 1 kohut pidama, kohut mõistma, õigust mõistma

turēt hoidma, pidama

turēties
1 kinni hoidma;
2 püsima;
3 vastu pidama

uzlūkot
1 vaatama, otsa vaatama (sünonüümid: uzskatīt);
2 pidama, arvama, tunnistama [kellekski, millekski] (sünonüümid: uzskatīt, atzīt, ieskatīt)

uzskatīt
1 pidama, arvama, tunnistama [kellekski, millekski] (sünonüümid: atzīt, ieskatīt, uzlūkot);
2 valvama, järele vaatama, jälgima (sünonüümid: uzraudzīt, pieskatīt, ganīt piltlik, uzmanīt);
3 vaatama, otsa vaatama (sünonüümid: uzlūkot)

uzturēt
1 elatama, ülal pidama;
2 hoolitsema, hooldama;
3 toitma, söötma (sünonüümid: barot, ēdināt);
4 ülal hoidma, hoidma, säilitama

uzvesties käituma, end ülal pidama (sünonüümid: izturēties, izdarīties)


Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur