[LVET] Latvian-Estonian Dictionary


Query: in

Sama päring eesti-läti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 95 artiklit

aizdot
1 laenama, laenuks andma, välja laenama (sünonüümid: patapināt);
2 tööle andma;
3 vananenud naiseks andma, mehele panema (sünonüümid: apprecināt, izprecināt vananenud, aizprecināt vananenud, vadīt tautās poeetiline)

aizprecināt vananenud naiseks andma, mehele panema (sünonüümid: apprecināt, izprecināt vananenud, aizdot vananenud, vadīt tautās poeetiline)

aizrādīt
1 osutama, viitama, tähelepanu juhtima [veale, puudusele];
2 teavitama, teada andma, hoiatama (sünonüümid: pateikt, paziņot)

apprecināt
1 paari panema (sünonüümid: saprecināt);
2 naiseks andma, mehele panema (sünonüümid: izprecināt vananenud, aizprecināt vananenud, aizdot vananenud, vadīt tautās poeetiline);
3 naisele panema, meheks andma

apžēlot armu andma

atbildēt
1 vastama, vastust andma (sünonüümid: atsacīt, pasacīt);
2 reageerima, vastama (sünonüümid: reaģēt, atsaukties);
3 vastutama, vastutust võtma (sünonüümid: uzņemties atbildību)

atdot
1 üle andma, ära andma, kätte andma, loovutama (sünonüümid: nodot);
2 käest andma, ära andma, andma;
3 tagasi andma, tagastama

atļaut
1 lubama, luba andma (sünonüümid: dot atļauju);
2 lubama, võimaldama (sünonüümid: dot iespēju)

atsacīt
1 vastama, vastust andma (sünonüümid: atbildēt, pasacīt);
2 keelduma, ära ütlema (sünonüümid: atteikt, atraidīt, atteikties, atsacīties);
3 tagasi lükkama (sünonüümid: noraidīt, atteikt)

atsaukties
1 vastu hõikama, vastu hüüdma, vastama;
2 reageerima, vastama (sünonüümid: reaģēt, atbildēt);
3 viitama;
4 hindama, tagasisidet andma

atskaitīties kõnekeelne aru andma

atvainot
1 andestama, andeks andma (sünonüümid: piedot);
2 õigustama, vabandama, välja vabandama (sünonüümid: aizbildināt, attaisnot)

bučot kõnekeelne suudlema, suud andma (sünonüümid: skūpstīt)

darīt zināmu teatavaks tegema, teada andma, avaldama

degt 1
1 põlema (sünonüümid: svilt kõnekeelne);
2 põlema, valgust andma;
3 leegitsema, lõõmama (sünonüümid: svilt);
4 põlema, tulitama, hõõguma [valuliselt] (sünonüümid: svilt);
5 kõrbema, kärssama (sünonüümid: svilt)

denuncēt peale kaebama, kaebama, üles andma (sünonüümid: nosūdzēt)

dot
1 andma (sünonüümid: sniegt);
2 edastama, andma (sünonüümid: iesniegt, sniegt, nodot);
3 pakkuma (sünonüümid: sniegt);
4 andma, eraldama (sünonüümid: piešķirt)

dot atļauju lubama, luba andma (sünonüümid: atļaut)

dot kredītu krediteerima, krediiti andma (sünonüümid: kreditēt)

dot mājienu mõista andma, vihjama, tüürima (sünonüümid: tēmēt, mērķēt, likt manīt)

dot padomus õpetama, nõu andma (sünonüümid: pamācīt, skolot)

dot pienu lüpsma, piima andma (sünonüümid: slaukties)

dzirdināt jootma, juua andma (sünonüümid: dzirdīt)

dzirdīt jootma, juua andma (sünonüümid: dzirdināt)

dzīvināt elustama, elujõudu andma

gaismot
1 valgust kiirgama, valgust andma;
2 välja paistma, eristuma [heleda objekti kohta tumedal taustal];
3 valgustama, valgust näitama (sünonüümid: apgaismot);
4 harima, valgustama (sünonüümid: apgaismot)

gāzēt
1 gaseerima;
2 gaasi andma, gaasipedaali vajutama [liiga jõuliselt]

iebelzt larakat andma

iedot
1 andma, ulatama;
2 andma;
3 kindlustama, tagama, andma, võimaldama, garanteerima (sünonüümid: nodrošināt, piešķirt, sniegt);
4 põhjustama, tekitama, esile kutsuma, provotseerima, tingima (sünonüümid: raisīt, izraisīt, sagādāt, provocēt, izprovocēt, izsaukt, ierosināt, viest, radīt, darīt, taisīt)

ieguldīt
1 panema, pikali panema, lamama panema;
2 investeerima, kapitali paigutama;
3 panustama, panust andma

ienest
1 sisse tooma, sisse kandma;
2 sisse viima, sisse kandma;
3 sisse tooma, sissetulekut andma;
4 sisse viima, tekitama;
5 põhjustama;
6 juurutama, sisse viima

iesaukt
1 sisse kutsuma, kutsuma, hüüdma;
2 sõjaväeteenistusse kutsuma, mobiliseerima;
3 kutsuma, nimetama, nime andma

iesniegt
1 esitama, sisse andma [avaldust vm ametlikku dokumenti];
2 edastama, andma (sünonüümid: sniegt, nodot, dot)

ieziepēt
1 sisse seebitama;
2 släng pistist andma, altkäemaksu andma (sünonüümid: kukuļot)

izdot
1 välja andma, väljastama;
2 jagama, jaotama, laiali jagama, välja jagama (sünonüümid: izdalīt);
3 kirjastama, publitseerima, välja andma;
4 välja andma, avaldama

izīrēt üürima, välja üürima, üürile andma

iznomāt välja rentima, rentima, rendile andma

izprecināt vananenud naiseks andma, mehele panema (sünonüümid: apprecināt, aizprecināt vananenud, aizdot vananenud, vadīt tautās poeetiline)

izsniegt andma, välja andma, väljastama

kapitulēt sõjandus kapituleeruma, alla andma

kreditēt
1 krediteerima, krediiti andma (sünonüümid: dot kredītu);
2 krediteerima, kreeditisse kirjendama

kukuļot pistist andma, altkäemaksu andma (sünonüümid: ieziepēt släng)

kvalificēt
1 kvalifitseerima [väärtusastmesse v liiki arvama];
2 kvalifitseerima, kvalifikatsiooni andma

likt 2
1 käskima, korraldust andma (sünonüümid: pavēlēt);
2 sundima, panema

likt manīt mõista andma, vihjama, tüürima (sünonüümid: dot mājienu, tēmēt, mērķēt)

māt
1 noogutama (sünonüümid: palocīt galvu, pamāt);
2 viipama, märku andma (sünonüümid: pamāt, pamest)

mērķēt
1 sihtima (sünonüümid: tēmēt);
2 mõista andma, vihjama, tüürima (sünonüümid: dot mājienu, tēmēt, likt manīt)

naturalizēt õigus naturaliseerima, kodakondsust andma

nobučot kõnekeelne suudlema, suud andma, musi tegema (sünonüümid: noskūpstīt, sabučot kõnekeelne)

nodarbināt
1 tööle võtma, tööd andma, palkama, värbama;
2 tööle panema, tööle rakendama, rakendama;
3 köitma, haarama, paeluma, tähelepanu pälvima

nodēvēt nimetama, kutsuma, nime andma (sünonüümid: nosaukt)

nodot
1 üle andma, ära andma, kätte andma, loovutama (sünonüümid: atdot);
2 edastama, andma (sünonüümid: iesniegt, sniegt, dot);
3 reetma, ära andma

nodrošināt kindlustama, tagama, andma, võimaldama, garanteerima (sünonüümid: piešķirt, iedot, sniegt)

nosaukt
1 nimetama, kutsuma, nime andma (sünonüümid: nodēvēt);
2 hüüdma;
3 nimetama, ütlema (sünonüümid: minēt, teikt, valkāt piltlik)

noskūpstīt suudlema, suud andma, musi tegema (sünonüümid: sabučot kõnekeelne, nobučot kõnekeelne)

nosūdzēt peale kaebama, kaebama, üles andma (sünonüümid: denuncēt)

novērtēt
1 hindama, hinnangut andma;
2 hindama, väärtustama

padot
1 andma, ulatama, kätte andma;
2 ette andma, ette söötma;
3 ette sõitma, ette juhtima;
4 veidi liigutama (sünonüümid: pakustināt, pavirzīt);
5 ütlema, teada andma

padoties
1 alistuma, alla andma;
2 sport alistuma, kaotust tunnistama (sünonüümid: piekāpties);
3 sujuma, laabuma, edenema, välja tulema (sünonüümid: veikties, vesties, sekmēties);
4 välja tulema, õnnestuma;
5 kasvama, arenema [mingite omaduste kandjaks, kellegi v millegi sarnaseks];
6 nihkuma, liikuma (sünonüümid: pavirzīties, izkustēties, patikt)

pamācīt
1 õpetama, nõu andma (sünonüümid: skolot, dot padomus);
2 õpetama [veidi, lühikest aega]

pamāt
1 viipama, märku andma (sünonüümid: māt, pamest);
2 noogutama (sünonüümid: māt, palocīt galvu)

pamest
1 viskama, ära viskama;
2 jätma (sünonüümid: atstāt);
3 hülgama, maha jätma (sünonüümid: atstāt);
4 katkestama, pooleli jätma (sünonüümid: atstāt);
5 viipama, märku andma (sünonüümid: pamāt, māt)

parakstīties
1 allkirjastama, allkirja andma, alla kirjutama;
2 kõnekeelne nõustuma, alla kirjutama

pārdot 2
1 üle andma;
2 edasi andma

pārrakstīt
1 ümber kirjutama;
2 ümber salvestama;
3 omandiõigust üle andma

pasacīt
1 ütlema (sünonüümid: pateikt);
2 vastama, vastust andma (sünonüümid: atbildēt, atsacīt)

pasniegt
1 andma, ulatama;
2 üle andma;
3 õpetama, loenguid pidama, dotseerima [ülikoolis] (sünonüümid: docēt);
4 esitama, edasi andma

patapināt
1 laenama, laenuks andma, välja laenama (sünonüümid: aizdot);
2 üle võtma, laenama (sünonüümid: aizgūt, aizņemties);
3 laenama, laenuks võtma (sünonüümid: aizņemties)

pateikt
1 ütlema, sõnama, lausuma (sünonüümid: teikt, sacīt, nosacīt, noteikt, bilst);
2 ütlema (sünonüümid: pasacīt);
3 teavitama, teada andma, hoiatama (sünonüümid: aizrādīt, paziņot)

pavēlēt käskima, korraldust andma (sünonüümid: likt)

paziņot
1 teavitama, teatavaks tegema, teatama (sünonüümid: izziņot);
2 kuulutama (sünonüümid: pasludināt);
3 teavitama, teada andma, hoiatama (sünonüümid: aizrādīt, pateikt)

piedot 1 juurde andma, andma

piedot 2 andestama, andeks andma (sünonüümid: atvainot)

piešķirt
1 kindlustama, tagama, andma, võimaldama, garanteerima (sünonüümid: nodrošināt, iedot, sniegt);
2 andma, eraldama (sünonüümid: dot)

pliķēt kõrvakiilu andma, laksama, lajatama, patsutama

raportēt raporteerima, teada andma

referēt
1 teatama, teada andma, informeerima (sünonüümid: ziņot, vēstīt);
2 ettekannet tegema, ette kandma

rīkot
1 käsutama, käsku andma;
2 korraldama, organiseerima, läbi viima (sünonüümid: sarīkot, organizēt, noorganizēt, noturēt, taisīt, sataisīt kõnekeelne, uztaisīt);
3 korda seadma, sisse seadma, korraldama

sabučot kõnekeelne suudlema, suud andma, musi tegema (sünonüümid: noskūpstīt, nobučot kõnekeelne)

skolot
1 harima, koolitama (sünonüümid: izglītot, mācīt);
2 õpetama, nõu andma (sünonüümid: pamācīt, dot padomus);
3 dresseerima (sünonüümid: dresēt, mācīt)

skūpstīt suudlema, suud andma (sünonüümid: bučot kõnekeelne)

slaukties lüpsma, piima andma (sünonüümid: dot pienu)

sniegt
1 ulatama, pakkuma, andma, sirutama;
2 andma (sünonüümid: dot);
3 kindlustama, tagama, andma, võimaldama, garanteerima (sünonüümid: nodrošināt, piešķirt, iedot);
4 edastama, andma (sünonüümid: iesniegt, nodot, dot);
5 pakkuma (sünonüümid: dot)

spriest
1 otsustama;
2 hindama, hinnangut andma;
3 oletama, järeldama, arvama;
4 arutama, arutlema, juurdlema, vaagima, kaaluma

stiept
1 venitama;
2 ulatama, andma;
3 välja sirutama, sirutama, sirgu ajama (sünonüümid: iztaisnot, izstiept, izsliet, izlocīt, plest, sasliet, atšaut kõnekeelne)

tēmēt
1 sihtima (sünonüümid: mērķēt);
2 mõista andma, vihjama, tüürima (sünonüümid: dot mājienu, mērķēt, likt manīt)

urdīt
1 keelitama, peale käima, veenma (sünonüümid: vārdot kõnekeelne);
2 närima, mitte rahu andma, kripeldama

uzdot
1 ülesandeks tegema;
2 esitama, tõstatama;
3 andma, ulatama

vadīt tautās poeetiline naiseks andma, mehele panema (sünonüümid: apprecināt, izprecināt vananenud, aizprecināt vananenud, aizdot vananenud)

vērtēt
1 hindama, hinnangut andma;
2 arvustama;
3 hindama, väärtust määrama;
4 takseerima, hindama (sünonüümid: taksēt)

vēstīt
1 teatama, teada andma, informeerima (sünonüümid: ziņot, referēt);
2 jutustama (sünonüümid: stāstīt)

vicot
1 vitsa andma, vitsaga lööma, vitsutama;
2 piitsa andma, piitsutama;
3 vitsutama, pugima;
4 kihutama, jooksma, tormama

ziedot
1 ohverdama, ohvriks tooma;
2 annetama, andma;
3 pühendama

ziņot
1 teatama, teada andma, informeerima (sünonüümid: vēstīt, referēt);
2 sõjandus ette kandma

zvērēt tõotama, vanduma, vannet andma


Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur