[LVET] Latvian-Estonian Dictionary


Query: in

Sama päring eesti-läti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 240 artiklit

aizbēgt põgenema, pagema, plagama, jalga laskma, putku pistma, vehkat tegema (sünonüümid: aizmukt kõnekeelne, aizšmaukt kõnekeelne)

aizdarīt
1 sulgema, kinni panema (sünonüümid: aizvērt, aiztaisīt, slēgt, noslēgt, taisīt ciet, vērt ciet);
2 harv rammustama, rammusamaks tegema, rasvasemaks tegema [toitu]

aiziet
1 ära minema, lahkuma, minema, minekut tegema, jalga laskma (sünonüümid: doties projām, iet, aizvākties kõnekeelne);
2 väljuma, välja sõitma, ära sõitma [liiklusvahendi kohta] (sünonüümid: atiet, iet);
3 minema, lonkima, jalutama (sünonüümid: aizstaigāt);
4 kaduma, üle minema, mööduma, järele jääma (sünonüümid: pāriet, gaist, izgaist, pagaist, plēnēt, izplēnēt);
5 surema, lahkuma (sünonüümid: mirt, nomirt, atvadīties no dzīves poeetiline)

aizmiglot ähmastama, uduseks tegema

aizmukt kõnekeelne põgenema, pagema, plagama, jalga laskma, putku pistma, vehkat tegema (sünonüümid: aizbēgt, aizšmaukt kõnekeelne)

aizsākt alustama, hakkama, algust tegema, peale hakkama, pihta hakkama, algatama, üles võtma (sünonüümid: sākt, iesākt, uzsākt, uzņemt)

aizšmaukt kõnekeelne põgenema, pagema, plagama, jalga laskma, putku pistma, vehkat tegema (sünonüümid: aizbēgt, aizmukt kõnekeelne)

aizvākties
1 minema kolima, ära kolima (sünonüümid: vākties prom);
2 kõnekeelne ära minema, lahkuma, minema, minekut tegema, jalga laskma (sünonüümid: aiziet, doties projām, iet)

aloties vananenud vigu tegema, eksima (sünonüümid: kļūdīties, maldīties, sabraukt auzās kõnekeelne, iebraukt auzās kõnekeelne)

apbēdināt kurvastama, kurvaks tegema (sünonüümid: skumdināt)

apdarīt tegema, ära tegema (sünonüümid: izdarīt, padarīt, iztaisīt)

apdāvināt kinke tegema (sünonüümid: apveltīt)

apklusināt
1 vaigistama, vaikima panema (sünonüümid: klusināt, noklusināt);
2 rahustama, vaigistama (sünonüümid: noklusināt);
3 sulgema, seiskama, kinni panema [heli, heli tekitava seadme kohta];
4 alla suruma, vaigistama, leevendama [mingit tunnet];
5 summutama (sünonüümid: klusināt);
6 piltlik tapma, surmama, vagaks tegema, maha lööma (sünonüümid: nogalināt, nonāvēt, nokaut, nāvēt, kaut, piebeigt, iznīcināt, nomaitāt, nīcināt, galināt, novākt kõnekeelne)

apkopt
1 koristama, korrastama, majapidamistöid tegema, puhastama, talitama (sünonüümid: nokopt, sakopt, piekopt, apkopties);
2 harima [põldu, maad] (sünonüümid: sakopt);
3 hooldama, korras hoidma, kasima, puhtana hoidma, põetama [inimese kohta] (sünonüümid: sakopt, nokopt harv);
4 talitama [loomi] (sünonüümid: sakopt, nokopt harv)

apkopties
1 enda eest hoolitsema, end korda seadma (sünonüümid: sakopties, apkopt sevi);
2 koristama, korrastama, majapidamistöid tegema, puhastama, talitama (sünonüümid: apkopt, nokopt, sakopt, piekopt)

aplaimot
1 õnnelikuks tegema (sünonüümid: padarīt laimīgu);
2 rõõmustama, rõõmu valmistama (sünonüümid: iepriecināt, priecināt, priecēt, ielīksmot, iepriecēt harv)

apliet
1 üle kallama, üle valama (sünonüümid: aplaistīt);
2 määrima, plekiliseks tegema, plekitama [vedeliku kohta];
3 kastma, niisutama (sünonüümid: aplaistīt);
4 piltlik peale särama, üle kuldama

apreibināt
1 joovastama, purju tegema, uimastama (sünonüümid: reibināt, skurbināt);
2 joovastama, vaimustama (sünonüümid: reibināt, skurbināt)

aptaisīt 2 kõnekeelne täis tegema, ära määrima [hrl väljaheidetega]

aptraipīt määrima, plekiliseks tegema, plekitama (sünonüümid: traipīt, notraipīt, triept, smērēt)

apveltīt
1 kinke tegema (sünonüümid: apdāvināt);
2 pühendama;
3 õnnistama [mõne omadusega]

aromatizēt lõhnastama, lõhnavaks tegema, aromatiseerima (sünonüümid: iesmaržināt, iesmaržot, sasmaržot, sasmaržināt)

atbrīvot
1 vabastama, vabaks laskma, lahti laskma (sünonüümid: atlaist, atpestīt kõnekeelne, atsvabināt);
2 lõdvestama, pingest vabastama (sünonüümid: atslābināt);
3 lahti tegema, lahti päästma (sünonüümid: atlaist, atraisīt, atsvabināt);
4 lahti laskma, käest laskma (sünonüümid: atlaist);
5 vallandama, lahti laskma [ametist] (sünonüümid: atlaist, nosviest, nomest kõnekeelne)

atcelt
1 tõstma;
2 lahti tegema, avama [tõstes];
3 tühistama, annulleerima (sünonüümid: anulēt)

atdarīt
1 avama, lahti tegema (sünonüümid: atvērt, attaisīt, vērt vaļā, taisīt vaļā);
2 tasuma, tagasi tegema, hüvitama [heategu] (sünonüümid: atmaksāt, atlīdzināt, revanšēties kõnekeelne);
3 kätte maksma, kätte tasuma, tagasi tegema, arveid õiendama (sünonüümid: atriebties, atriebt, atmaksāt, gandarīt, sodīt, norēķināties)

atgriezt 2
1 lahti lõikama (sünonüümid: nogriezt, griezt nost);
2 nürima, nüriks tegema

atjaunot
1 taastama (sünonüümid: atvērst harv);
2 renoveerima, korda tegema (sünonüümid: renovēt);
3 taaskehtestama, taastama;
4 uuendama, värskendama;
5 taasalustama, uuesti alustama, jätkama

atklāt
1 paljastama, nähtavale tooma;
2 avastama, leidma;
3 paljastama, päevavalgele tooma, maski maha rebima [midagi negatiivset, salajas hoitut] (sünonüümid: atmaskot);
4 teatavaks tegema, avaldama;
5 avama [pidulikult avatseremoonia, avakõnega]

atlaist
1 lahti laskma, käest laskma (sünonüümid: atbrīvot);
2 lahti tegema, lahti päästma (sünonüümid: atbrīvot, atraisīt, atsvabināt);
3 lõdvendama, lõdvemaks laskma;
4 vabastama, vabaks laskma, lahti laskma (sünonüümid: atbrīvot, atpestīt kõnekeelne, atsvabināt);
5 vallandama, lahti laskma [ametist] (sünonüümid: atbrīvot, nosviest, nomest kõnekeelne)

atlīdzināt
1 tasuma, hüvitama, tasustama, maksma, kinni maksma, katma, kompenseerima (sünonüümid: apmaksāt, atalgot, kompensēt, atmaksāt, nosegt, līdzināt);
2 tasuma, tagasi tegema, hüvitama [heategu] (sünonüümid: atmaksāt, atdarīt, revanšēties kõnekeelne)

atlocīt
1 lahti voltima, lahti keerama, lahti tegema;
2 üles keerama, üles käärima, käärima (sünonüümid: atrotīt, uzrotīt, uzlocīt, uzrullēt)

atmaksāt
1 tagasi maksma, ära maksma;
2 tasuma, hüvitama, tasustama, maksma, kinni maksma, katma, kompenseerima (sünonüümid: apmaksāt, atalgot, kompensēt, atlīdzināt, nosegt, līdzināt);
3 tasuma, tagasi tegema, hüvitama [heategu] (sünonüümid: atdarīt, atlīdzināt, revanšēties kõnekeelne);
4 kätte maksma, kätte tasuma, tagasi tegema, arveid õiendama (sünonüümid: atriebties, atriebt, atdarīt, gandarīt, sodīt, norēķināties)

atraisīt
1 lahti sõlmima, lahti siduma (sünonüümid: atsiet);
2 lahti harutama (sünonüümid: atsķetināt);
3 lahti tegema, lahti päästma (sünonüümid: atlaist, atbrīvot, atsvabināt)

atriebt kätte maksma, kätte tasuma, tagasi tegema, arveid õiendama (sünonüümid: atriebties, atdarīt, atmaksāt, gandarīt, sodīt, norēķināties)

atriebties kätte maksma, kätte tasuma, tagasi tegema, arveid õiendama (sünonüümid: atriebt, atdarīt, atmaksāt, gandarīt, sodīt, norēķināties)

atslēgt
1 lukust lahti tegema, lahti keerama, avama;
2 mittesoovitatav välja lülitama, kinni keerama [elektri, vee vms-ga varustamist katkestama] (sünonüümid: izslēgt, pārtraukt)

atsprādzēt lahti tegema [rihma või pannalt]

atsprādzēties lahti tegema [oma rihma või pannalt]

atsvabināt
1 vabastama, vabaks laskma, lahti laskma (sünonüümid: atbrīvot, atlaist, atpestīt kõnekeelne);
2 lahti tegema, lahti päästma (sünonüümid: atlaist, atbrīvot, atraisīt)

attaisīt avama, lahti tegema (sünonüümid: atvērt, atdarīt, vērt vaļā, taisīt vaļā)

atveidot
1 jäljendama, järele tegema, matkima;
2 mängima, esitama, etendama, näitlema (sünonüümid: spēlēt)

atvērt avama, lahti tegema (sünonüümid: attaisīt, atdarīt, vērt vaļā, taisīt vaļā)

bagātināt
1 rikastama, mitmekesistama, täiendama;
2 täisväärtuslikumaks tegema, rikastama, parendama

bastot släng poppi tegema

bildināt kosima, abieluettepanekut tegema

blēdīties
1 sohki tegema;
2 petma, tüssama, valetama, luiskama (sünonüümid: krāpt, piekrāpt, krāpties, uzmest kõnekeelne, apmest släng, mānīt, mānīties, muļķot, apmuļķot, piemuļķot, blēdīt, vilt)

briedēt küpsetama, valmiks tegema (sünonüümid: briedināt)

briedināt
1 paisutama;
2 küpsetama, valmiks tegema (sünonüümid: briedēt)

celt
1 tõstma, üles tõstma, ülespoole tõstma;
2 tõstma, parandama, tugevdama [nt taset, kvalifikatsiooni];
3 ülendama, kõrgendama, tõstma;
4 vedama, üle vedama, transportima [ühelt veekogu kaldalt teisele];
5 ehitama, püstitama, rajama;
6 tekitama, tegema, esile kutsuma [nt müra];
7 tõstatama, tõstma, algatama, esitama [nt kaebust, nõuet];
8 äratama, virgutama, ergutama, ärgitama, innustama;
9 äratama, üles äratama, üles ajama (sünonüümid: uzmodināt, pamodināt, atmodināt, modināt, uzcelt, pacelt)

cirtot lokkima, lokke tegema (sünonüümid: sprogot, ondulēt, lokot kõnekeelne)

čabināt
1 sahistama, kahistama, krõbistama;
2 kõnekeelne, piltlik lobisema;
3 nahistama, krabistama, kahistama (sünonüümid: čaukstināt);
4 murdekeelne aeglaselt tegema, aeglaselt valmistama

darināt
1 valmistama, meisterdama, looma, tegema (sünonüümid: tapināt);
2 keel tuletama;
3 laasima

darīt
1 põhjustama, tekitama, esile kutsuma, provotseerima, tingima (sünonüümid: raisīt, izraisīt, sagādāt, provocēt, izprovocēt, izsaukt, ierosināt, viest, radīt, iedot, taisīt);
2 tegema (sünonüümid: taisīt);
3 tegema, toimima, käituma;
4 tegema, valmistama (sünonüümid: gatavot, taisīt, uztaisīt, pataisīt)

darīt kaunu häbi tegema, häbistama

darīt pāri liiga tegema, ülekohut tegema

darīt zināmu teatavaks tegema, teada andma, avaldama

darīties
1 tehtud saama;
2 tegutsema, tegema, tegelema, toimetama;
3 kõnekeelne käituma, ümber käima, tegutsema, talitama (sünonüümid: rīkoties, apieties, izturēties)

doties projām ära minema, lahkuma, minema, minekut tegema, jalga laskma (sünonüümid: aiziet, iet, aizvākties kõnekeelne)

duļķot sogastama, sogaseks tegema

ekscerpēt ekstserpeerima, välja kirjutama, väljavõtet tegema

eksperimentēt
1 eksperimenteerima, eksperimente tegema;
2 katsetama, testima, proovima, uurima (sünonüümid: izmēģināt, testēt)

fiksēt
1 märkima, kujutama, tähistama (sünonüümid: atzīmēt, attēlot);
2 sedastama, kindlaks tegema (sünonüümid: konstatēt, noteikt);
3 fikseerima, registreerima (sünonüümid: nofiksēt, pierakstīt, piereģistrēt);
4 fotondus, kino kinnistama

frizēt
1 juukseid lõikama (sünonüümid: griezt matus);
2 soengut tegema (sünonüümid: veidot frizūru)

galināt tapma, surmama, vagaks tegema, maha lööma (sünonüümid: nogalināt, nonāvēt, nokaut, nāvēt, kaut, piebeigt, iznīcināt, nomaitāt, nīcināt, novākt kõnekeelne, apklusināt piltlik)

gandarīt
1 rahuldust pakkuma, rahuldama;
2 rahustama, maha rahustama;
3 kätte maksma, kätte tasuma, tagasi tegema, arveid õiendama (sünonüümid: atriebties, atriebt, atdarīt, atmaksāt, sodīt, norēķināties)

gatavot
1 tegema, valmistama (sünonüümid: taisīt, darīt, uztaisīt, pataisīt);
2 koostama, kokku seadma, kirjutama;
3 korraldama;
4 ette valmistama, välja õpetama;
5 ette valmistama, valmis panema, valmis seadma (sünonüümid: sagatavot, sakārtot, taisīt)

gatavot spriedumu otsust langetama, otsust tegema, otsustama (sünonüümid: nospriest)

iebraukt auzās kõnekeelne vigu tegema, eksima (sünonüümid: kļūdīties, maldīties, aloties vananenud, sabraukt auzās kõnekeelne)

iegriezt 2
1 lõikama, sisse lõikama;
2 kahju tegema, halba tegema

iekonservēt
1 sisse tegema, konserveerima [toiduainete kohta];
2 arhitektuur, arheoloogia, kunst konserveerima

ielikt
1 panema, paigutama, asetama (sünonüümid: novietot, nolikt, ievietot);
2 sisestama;
3 sisse tegema

ielocīt
1 sissepoole pöörama, sissepoole murdma, maha pöörama, sisse pöörama;
2 soojendust tegema, soojendama (sünonüümid: ievingrināt);
3 lahti laulma, hääleharjutusi tegema, sisse pöörama, sissepoole murdma;
4 kõnekeelne nahka pistma, alla kugistama

iemaksāt sisse maksma, sissemakset tegema

iemidzināt
1 uinutama (sünonüümid: aizmidzināt, iešūpot);
2 magama panema, surmama [haiget looma];
3 ükskõikseks tegema, passiivseks tegema, nüristama

iepirkties sisseoste tegema, ostlema, poodlema, šoppama (sünonüümid: pirkties)

ierosināt
1 algatama;
2 innustama, julgustama, motiveerima, ärgitama, ergutama, inspireerima, kannustama, tagant tõukama, tagant torkima (sünonüümid: mudināt, pamudināt, uzmudināt, motivēt, bikstīt, uzmundrināt, pavedināt, uzvedināt, pabakstīt, rosināt, skubināt, stimulēt, inspirēt, iedvesmot);
3 ette panema, ettepanekut tegema;
4 põhjustama, tekitama, esile kutsuma, provotseerima, tingima (sünonüümid: raisīt, izraisīt, sagādāt, provocēt, izprovocēt, izsaukt, viest, radīt, iedot, darīt, taisīt)

iesākt
1 ette võtma, tegema, peale hakkama;
2 alustama, hakkama, algust tegema, peale hakkama, pihta hakkama, algatama, üles võtma (sünonüümid: sākt, aizsākt, uzsākt, uzņemt)

iesildīties soojendama, soojendust tegema (sünonüümid: sildīties)

ieskaidrot selgeks tegema, selgitama, ära seletama

iesmaržināt lõhnastama, lõhnavaks tegema, aromatiseerima (sünonüümid: iesmaržot, sasmaržot, aromatizēt, sasmaržināt)

iesmaržot lõhnastama, lõhnavaks tegema, aromatiseerima (sünonüümid: iesmaržināt, sasmaržot, aromatizēt, sasmaržināt)

iestāstīt
1 veenma, uskuma panema;
2 selgitama, selgeks tegema

iet
1 kõndima, käima (sünonüümid: staigāt, nostaigāt);
2 minema, liikuma, kulgema;
3 minema (sünonüümid: doties, laist kõnekeelne, dēties kõnekeelne);
4 ära minema, lahkuma, minema, minekut tegema, jalga laskma (sünonüümid: aiziet, doties projām, aizvākties kõnekeelne);
5 väljuma, välja sõitma, ära sõitma [liiklusvahendi kohta] (sünonüümid: atiet, aiziet)

ietaisīt
1 paigaldama (sünonüümid: ierīkot);
2 sisse tegema, hoidistama

ievingrināt
1 treenima, harjutama, sisse harjutama;
2 soojendust tegema, soojendama (sünonüümid: ielocīt)

īstenot teostama, sooritama, tegema, realiseerima, täide saatma, läbi viima (sünonüümid: veikt, vest, realizēt)

izbrīvēt vabastama, vabaks tegema [midagi, mis on hõivatud]

izdarīt
1 tegema, ära tegema (sünonüümid: padarīt, apdarīt, iztaisīt);
2 teostama, täitma, ellu viima, teoks tegema (sünonüümid: izpildīt, paveikt, iztaisīt)

izgatavot
1 valmistama, valmis tegema (sünonüümid: pagatavot, sagatavot, pagādāt);
2 tootma, valmistama (sünonüümid: ražot)

izlabot
1 ära parandama, ära remontima, korda tegema (sünonüümid: salabot, sataisīt, saremontēt, izremontēt, salāpīt kõnekeelne);
2 ära parandama, korrigeerima;
3 ära parandama, heastama (sünonüümid: izpirkt);
4 täpsustama, parandama

izmaksāt
1 välja maksma, maksma;
2 maksma, maksma minema;
3 kinni maksma, välja tegema (sünonüümid: uzsaukt);
4 ära maksma [osade kaupa]

izmēģināt
1 katsetama, testima, proovima, uurima (sünonüümid: eksperimentēt, testēt);
2 harjutama, proovi tegema, läbi proovima

iznīcināt
1 tapma, surmama, vagaks tegema, maha lööma (sünonüümid: nogalināt, nonāvēt, nokaut, nāvēt, kaut, piebeigt, nomaitāt, nīcināt, galināt, novākt kõnekeelne, apklusināt piltlik);
2 hävitama (sünonüümid: nīcināt, postīt, nopostīt, likvidēt, izpostīt, maitāt, plosīt, nomaitāt, nožņaugt)

izpildīt
1 teostama, täitma, ellu viima, teoks tegema (sünonüümid: izdarīt, paveikt, iztaisīt);
2 esitama, mängima, ette kandma [muusikapala, heliteost] (sünonüümid: atskaņot, spēlēt, skandināt);
3 välja vahetama, asendama (sünonüümid: aizstāt, atvietot kõnekeelne)

izrakstīt
1 välja kirjutama, väljakirjutisi tegema;
2 välja kirjutama, vormistama [dokumenti];
3 välja kirjutama, välja registreerima;
4 meditsiin ordineerima, välja kirjutama, näidustama, määrama (sünonüümid: ordinēt, parakstīt);
5 kirjama, mustriga kaunistama, mustriga katma (sünonüümid: aprakstīt)

izremontēt ära parandama, ära remontima, korda tegema (sünonüümid: salabot, izlabot, sataisīt, saremontēt, salāpīt kõnekeelne)

izšķirt
1 lahutama, eraldama;
2 eristama, vahet tegema;
3 otsustama (sünonüümid: izlemt, izšķirties);
4 lahku kammima, lahku ajama (sünonüümid: pāršķirt)

iztaisīt
1 valmistama, meisterdama;
2 teostama, täitma, ellu viima, teoks tegema (sünonüümid: izdarīt, izpildīt, paveikt);
3 tegema, ära tegema (sünonüümid: izdarīt, padarīt, apdarīt);
4 üles kasvatama (sünonüümid: izaudzināt, uzaudzināt);
5 välja õpetama, ette valmistama, koolitama (sünonüümid: izmācīt)

izveidot
1 valmistama, valmis tegema, looma;
2 sisse seadma, sisustama (sünonüümid: iekārtot, ierīkot);
3 moodustama, tekitama, rajama (sünonüümid: sastādīt);
4 välja töötama, looma (sünonüümid: izstrādāt);
5 kujundama, välja kujundama

izziņot teavitama, teatavaks tegema, teatama (sünonüümid: paziņot)

jokot naljatama, nalja tegema (sünonüümid: jokoties)

jokoties naljatama, nalja tegema (sünonüümid: jokot)

kārtot
1 sooritama, tegema [eksamit] (sünonüümid: likt, nokārtot, nolikt);
2 korda tegema, korrastama (sünonüümid: sakārtot, taisīt);
3 koristama, kraamima (sünonüümid: krāmēt)

kaut 1
1 tapma, veristama [põllumajanduslooma];
2 mõrvama (sünonüümid: slepkavot);
3 tapma, surmama, vagaks tegema, maha lööma (sünonüümid: nogalināt, nonāvēt, nokaut, nāvēt, piebeigt, iznīcināt, nomaitāt, nīcināt, galināt, novākt kõnekeelne, apklusināt piltlik);
4 kõnekeelne peksma, lööma, taguma, kolkima (sünonüümid: sist, pērt, dauzīt, sisties, svētīt kõnekeelne, kult)

kļūdīties vigu tegema, eksima (sünonüümid: maldīties, aloties vananenud, sabraukt auzās kõnekeelne, iebraukt auzās kõnekeelne)

kompensēt
1 tasuma, hüvitama, tasustama, maksma, kinni maksma, katma, kompenseerima (sünonüümid: apmaksāt, atalgot, atlīdzināt, atmaksāt, nosegt, līdzināt);
2 kompenseerima, tasa tegema, korvama, heaks tegema

konstatēt
1 konstateerima, nentima, sedastama (sünonüümid: atzīmēt);
2 sedastama, kindlaks tegema (sünonüümid: fiksēt, noteikt)

kopēt
1 paljundama, kopeerima, koopiat tegema (sünonüümid: pavairot);
2 kopeerima, matkima, jäljendama (sünonüümid: atdarināt, imitēt)

krustīt
1 ristimärki tegema;
2 religioon ristima, ära ristima (sünonüümid: kristīt, nokristīt, nokrustīt murdekeelne)

kūpināt
1 suitsutama (sünonüümid: žāvēt);
2 piltlik suitsetama, suitsu tegema [aromaatset suitsu tekitama] (sünonüümid: smēķēt, pīpēt, uzpīpēt, kvēpināt kõnekeelne)

kvēpināt
1 suitsutama, tahmatama;
2 suitsutama [aromaatset suitsu tekitama];
3 kõnekeelne suitsetama, suitsu tegema [aromaatset suitsu tekitama] (sünonüümid: smēķēt, pīpēt, uzpīpēt, kūpināt piltlik)

ķēmoties kolli tegema

likt 1
1 panema, asetama, paigutama (sünonüümid: pielikt);
2 sooritama, tegema [eksamit] (sünonüümid: nokārtot, kārtot, nolikt)

lobēt lobima, lobitööd tegema

lokot kõnekeelne lokkima, lokke tegema (sünonüümid: cirtot, sprogot, ondulēt)

maldīties
1 ekslema;
2 kolama, hulkuma, uitama (sünonüümid: klejot, klaiņot, klīst, klaiņāt, vazāties kõnekeelne, dauzīties kõnekeelne, blandīties halvustav);
3 hulkuma, hulkurielu elama (sünonüümid: klaiņot, klīst, klejot, klaiņāt);
4 vigu tegema, eksima (sünonüümid: kļūdīties, aloties vananenud, sabraukt auzās kõnekeelne, iebraukt auzās kõnekeelne);
5 pettuma (sünonüümid: vilties, pievilties)

manifestēt
1 manifesteerima, teatavaks tegema, kuulutama;
2 manifesteerima [manifestatsioonist osa võtma]

matēt matistama, mateerima, tuhmiks tegema

mēģināt
1 püüdma, üritama, proovima (sünonüümid: censties, lūkot, raudzīt);
2 proovi tegema, harjutama

mērcēt leotama, immutama, märjaks tegema

mest
1 viskama, heitma, lennutama (sünonüümid: sviest, lidināt);
2 tegema;
3 kõnekeelne purjutama, jooma, pummeldama, napsitama (sünonüümid: dzert, žūpot kõnekeelne, plītēt kõnekeelne)

nāvēt
1 tapma, surmama, vagaks tegema, maha lööma (sünonüümid: nogalināt, nonāvēt, nokaut, kaut, piebeigt, iznīcināt, nomaitāt, nīcināt, galināt, novākt kõnekeelne, apklusināt piltlik);
2 surmama (sünonüümid: nīdēt, nīcināt)

nīcināt
1 tapma, surmama, vagaks tegema, maha lööma (sünonüümid: nogalināt, nonāvēt, nokaut, nāvēt, kaut, piebeigt, iznīcināt, nomaitāt, galināt, novākt kõnekeelne, apklusināt piltlik);
2 surmama (sünonüümid: nīdēt, nāvēt);
3 hävitama (sünonüümid: postīt, nopostīt, likvidēt, iznīcināt, izpostīt, maitāt, plosīt, nomaitāt, nožņaugt)

nobučot kõnekeelne suudlema, suud andma, musi tegema (sünonüümid: noskūpstīt, sabučot kõnekeelne)

nocietināt
1 sõjandus kindlustama, fortifitseerima, kaitseehitisi rajama;
2 tugevdama, kõvendama, kõvaks tegema [materjali kohta];
3 kalgistama, karmistama, kõvendama, kõvaks tegema [iseloomu kohta]

nodarīt põhjustama, tekitama, tegema

nodarīt pāri ülekohut tegema, liiga tegema

nogalināt tapma, surmama, vagaks tegema, maha lööma (sünonüümid: nonāvēt, nokaut, nāvēt, kaut, piebeigt, iznīcināt, nomaitāt, nīcināt, galināt, novākt kõnekeelne, apklusināt piltlik)

nokārtot
1 sooritama, tegema [eksamit] (sünonüümid: likt, kārtot, nolikt);
2 korda ajama (sünonüümid: nofiksēt kõnekeelne)

nokaut tapma, surmama, vagaks tegema, maha lööma (sünonüümid: nogalināt, nonāvēt, nāvēt, kaut, piebeigt, iznīcināt, nomaitāt, nīcināt, galināt, novākt kõnekeelne, apklusināt piltlik)

nokopt
1 koristama, korrastama, majapidamistöid tegema, puhastama, talitama (sünonüümid: apkopt, sakopt, piekopt, apkopties);
2 põllumajandus koristama, saaki koristama;
3 harv talitama [loomi] (sünonüümid: apkopt, sakopt);
4 ära panema;
5 harv hooldama, korras hoidma, kasima, puhtana hoidma, põetama [inimese kohta] (sünonüümid: sakopt, apkopt)

nokopties korda tegema (sünonüümid: uzkopt, sakopties)

nolikt 1
1 panema, paigutama, asetama (sünonüümid: novietot, ievietot, ielikt);
2 ära panema, ära paigutama;
3 sooritama, tegema [eksamit] (sünonüümid: likt, nokārtot, kārtot);
4 kõnekeelne laitma, halvustama, põlastama (sünonüümid: pelt, nopelt, paļāt, nonievāt, nopulgot, appelt murdekeelne)

nomaitāt
1 tapma, surmama, vagaks tegema, maha lööma (sünonüümid: nogalināt, nonāvēt, nokaut, nāvēt, kaut, piebeigt, iznīcināt, nīcināt, galināt, novākt kõnekeelne, apklusināt piltlik);
2 hävitama (sünonüümid: nīcināt, postīt, nopostīt, likvidēt, iznīcināt, izpostīt, maitāt, plosīt, nožņaugt)

nonāvēt tapma, surmama, vagaks tegema, maha lööma (sünonüümid: nogalināt, nokaut, nāvēt, kaut, piebeigt, iznīcināt, nomaitāt, nīcināt, galināt, novākt kõnekeelne, apklusināt piltlik)

nopludināt
1 lekitama (sünonüümid: noplūdināt);
2 ära voolata laskma (sünonüümid: noplūdināt);
3 välja laskma, välja voolata laskma (sünonüümid: izplūdināt, izpludināt, noplūdināt);
4 maha voolata laskma (sünonüümid: noplūdināt);
5 märjaks tegema (sünonüümid: noplūdināt)

noplūdināt
1 lekitama (sünonüümid: nopludināt);
2 ära voolata laskma (sünonüümid: nopludināt);
3 välja laskma, välja voolata laskma (sünonüümid: izplūdināt, izpludināt, nopludināt);
4 maha voolata laskma (sünonüümid: nopludināt);
5 märjaks tegema (sünonüümid: nopludināt)

norēķināties
1 arveldama, arveid tasuma, arveid õiendama, maksekohustusi õiendama;
2 kätte maksma, kätte tasuma, tagasi tegema, arveid õiendama (sünonüümid: atriebties, atriebt, atdarīt, atmaksāt, gandarīt, sodīt)

noskūpstīt suudlema, suud andma, musi tegema (sünonüümid: sabučot kõnekeelne, nobučot kõnekeelne)

nospriest otsust langetama, otsust tegema, otsustama (sünonüümid: gatavot spriedumu)

noteikt
1 ütlema, sõnama, lausuma (sünonüümid: teikt, pateikt, sacīt, nosacīt, bilst);
2 määrama, paika panema, otsustama;
3 sedastama, kindlaks tegema (sünonüümid: fiksēt, konstatēt)

notraipīt määrima, plekiliseks tegema, plekitama (sünonüümid: traipīt, aptraipīt, triept, smērēt)

novadīt
1 kohale saatma, ära saatma (sünonüümid: atvadīt);
2 ära juhtima, minema juhtima [vedelikku, voolu, heli jne] (sünonüümid: aizplūdināt, aizvadīt);
3 ümber suunama, kõrvale juhtima, kõrvale suunama (sünonüümid: pārvadīt);
4 läbi viima, teoks tegema

novākt
1 ära korjama, kokku korjama, ära koristama (sünonüümid: aizvākt);
2 minema toimetama, ära viima (sünonüümid: aizvākt);
3 kõnekeelne tapma, surmama, vagaks tegema, maha lööma (sünonüümid: nogalināt, nonāvēt, nokaut, nāvēt, kaut, piebeigt, iznīcināt, nomaitāt, nīcināt, galināt, apklusināt piltlik)

ņerkstēt kräunuma, kriipivat häält tegema

ņerkšķēt kräunuma, kriipivat häält tegema

ondulēt lokkima, lokke tegema (sünonüümid: cirtot, sprogot, lokot kõnekeelne)

padarīt
1 tegema, ära tegema (sünonüümid: izdarīt, apdarīt, iztaisīt);
2 muutma, tegema

padarīt laimīgu õnnelikuks tegema (sünonüümid: aplaimot)

padziļināt
1 süvendama, sügavamaks tegema;
2 süvendama, tugevdama, intensiivistama

pagādāt
1 hankima, muretsema, omandama, soetama (sünonüümid: sagādāt, sadabūt, sameklēt, rūpēt, gādāt, iegādāt, iegādāties, saņemties, sadzīt kõnekeelne, sarūpēt, palūkot);
2 valmistama, valmis tegema (sünonüümid: pagatavot, sagatavot, izgatavot)

pagatavot valmistama, valmis tegema (sünonüümid: sagatavot, izgatavot, pagādāt)

paglāstīt silitama, pai tegema (sünonüümid: papaijāt, paglaudīt, paglaust)

paglaudīt silitama, pai tegema (sünonüümid: paglāstīt, papaijāt, paglaust)

paglaust
1 siluma [juukseid];
2 silitama, pai tegema (sünonüümid: paglāstīt, papaijāt, paglaudīt)

pakaļdzīties
1 jälitama, taga ajama (sünonüümid: dzenāt, vajāt, trenkāt, iztrenkāt);
2 järele tegema, jäljendama

paklanīties kummardama, kummardust tegema (sünonüümid: palocīties, palocīt)

paklāt gultu voodit tegema, voodit korrastama (sünonüümid: sakārtot gultu, uzklāt gultu, saklāt gultu)

palocīt
1 painutama, liigutama [hrl kehaosa kohta] (sünonüümid: palocīties);
2 kummardama, kummardust tegema (sünonüümid: paklanīties, palocīties)

palocīties
1 kummardama, kummardust tegema (sünonüümid: paklanīties, palocīt);
2 painutama, liigutama [hrl kehaosa kohta] (sünonüümid: palocīt)

papaijāt silitama, pai tegema (sünonüümid: paglāstīt, paglaudīt, paglaust)

pārmest
1 üle viskama, üle heitma (sünonüümid: pārsviest);
2 ette heitma, etteheiteid tegema

pārstrādāt
1 ümber töötlema;
2 töötlema (sünonüümid: apstrādāt);
3 ümber tegema (sünonüümid: pārveidot, pārtaisīt);
4 ületunde tegema

pārtaisīt
1 ümber tegema (sünonüümid: pārveidot, pārstrādāt);
2 ümber ehitama;
3 muutma

pārveidot
1 ümber tegema (sünonüümid: pārtaisīt, pārstrādāt);
2 muutuma, ümber kujundama (sünonüümid: pārmainīt, izmainīt, mainīt)

pasliktināt
1 halvendama, kehvemaks tegema;
2 rikkuma, kahjustama, ära rikkuma [tervist] (sünonüümid: sabojāt, samaitāt)

pastrādāt
1 töötama, tööd tegema;
2 sooritama, toime panema, korda saatma

pataisīt
1 tegema, muutma;
2 tegema, valmistama (sünonüümid: gatavot, taisīt, darīt, uztaisīt)

pavairot
1 paljundama, kopeerima, koopiat tegema (sünonüümid: kopēt);
2 paljundama, suurendama [arvuliselt];
3 paljundama, reprodutseerima (sünonüümid: reproducēt)

paveikt teostama, täitma, ellu viima, teoks tegema (sünonüümid: izdarīt, izpildīt, iztaisīt)

paziņot
1 teavitama, teatavaks tegema, teatama (sünonüümid: izziņot);
2 kuulutama (sünonüümid: pasludināt);
3 teavitama, teada andma, hoiatama (sünonüümid: aizrādīt, pateikt)

pelēkot halliks muutma, halliks tegema

piebeigt
1 tapma, surmama, vagaks tegema, maha lööma (sünonüümid: nogalināt, nonāvēt, nokaut, nāvēt, kaut, iznīcināt, nomaitāt, nīcināt, galināt, novākt kõnekeelne, apklusināt piltlik);
2 ära piinama, piinama, vaevama (sünonüümid: nomocīt);
3 ära sööma, lõpuni sööma, kinni pistma, nahka pistma (sünonüümid: apēst, noēst, izēst, notiesāt kõnekeelne, nolocīt kõnekeelne)

piedalīties osalema, osa võtma, kaasa tegema, kaasa lööma

piekopt
1 koristama, korrastama, majapidamistöid tegema, puhastama, talitama (sünonüümid: apkopt, nokopt, sakopt, apkopties);
2 rakendama, viljelema, ellu viima;
3 läbi viima;
4 tegelema, töötama (sünonüümid: nodarboties)

pierunāt
1 veenma, ära rääkima, nõusse rääkima, pehmeks rääkima, auku pähe rääkima (sünonüümid: apvārdot kõnekeelne, pavedināt kõnekeelne);
2 esile kutsuma, põhjustama;
3 ära sõnuma, ära sõnama;
4 täis rääkima;
5 end kuuldavaks tegema [nt ruumis, saalis]

piesiet
1 kinni siduma, külge siduma;
2 süüdlaseks tegema, süüdi lavastama

piestaigāt ära määrima, poriseks tegema [põrandat või ruumi, jalatsitega] (sünonüümid: sabradāt)

pietaisīt
1 kõnekeelne juurde tegema;
2 püksi tegema

pīpēt suitsetama, suitsu tegema [aromaatset suitsu tekitama] (sünonüümid: smēķēt, uzpīpēt, kūpināt piltlik, kvēpināt kõnekeelne)

pirkties sisseoste tegema, ostlema, poodlema, šoppama (sünonüümid: iepirkties)

realizēt
1 teostama, sooritama, tegema, realiseerima, täide saatma, läbi viima (sünonüümid: veikt, īstenot, vest);
2 majandus realiseerima, ära müüma

referēt
1 teatama, teada andma, informeerima (sünonüümid: ziņot, vēstīt);
2 ettekannet tegema, ette kandma

reibināt
1 joovastama, purju tegema, uimastama (sünonüümid: apreibināt, skurbināt);
2 joovastama, vaimustama (sünonüümid: apreibināt, skurbināt)

renovēt renoveerima, korda tegema (sünonüümid: atjaunot)

revanšēties
1 revanšeerima, revanši saavutama;
2 kõnekeelne tasuma, tagasi tegema, hüvitama [heategu] (sünonüümid: atmaksāt, atdarīt, atlīdzināt)

sabiezināt
1 tihendama, kondenseerima, paksendama (sünonüümid: kondensēt);
2 tihendama, kompaktsemaks tegema

sabradāt
1 ära tallama, maha tallama (sünonüümid: izstaigāt, nostaigāt, bradāt, nobradāt, mīdīt, nomīdīt, samīdīt);
2 jalge alla trampima, maha trampima;
3 ära määrima, poriseks tegema [põrandat või ruumi, jalatsitega] (sünonüümid: piestaigāt)

sabraukt auzās kõnekeelne vigu tegema, eksima (sünonüümid: kļūdīties, maldīties, aloties vananenud, iebraukt auzās kõnekeelne)

sabučot kõnekeelne suudlema, suud andma, musi tegema (sünonüümid: noskūpstīt, nobučot kõnekeelne)

sačakarēt kõnekeelne ära rikkuma, katki tegema

sadarboties koostööd tegema, koos tegutsema, koos töötama, kaastööd tegema

sagatavot
1 ette valmistama, valmis panema, valmis seadma (sünonüümid: sakārtot, gatavot, taisīt);
2 valmistama, valmis tegema (sünonüümid: pagatavot, izgatavot, pagādāt)

sakārtot
1 korda tegema, korrastama (sünonüümid: kārtot, taisīt);
2 ette valmistama, valmis panema, valmis seadma (sünonüümid: sagatavot, gatavot, taisīt);
3 järjestama;
4 süstematiseerima (sünonüümid: sistematizēt)

sakārtot gultu voodit tegema, voodit korrastama (sünonüümid: uzklāt gultu, saklāt gultu, paklāt gultu)

saklāt gultu voodit tegema, voodit korrastama (sünonüümid: sakārtot gultu, uzklāt gultu, paklāt gultu)

sakopt
1 koristama, korrastama, majapidamistöid tegema, puhastama, talitama (sünonüümid: apkopt, nokopt, piekopt, apkopties);
2 harima [põldu, maad] (sünonüümid: apkopt);
3 hooldama, korras hoidma, kasima, puhtana hoidma, põetama [inimese kohta] (sünonüümid: apkopt, nokopt harv);
4 talitama [loomi] (sünonüümid: apkopt, nokopt harv)

sakopties
1 korda tegema (sünonüümid: uzkopt, nokopties);
2 enda eest hoolitsema, end korda seadma (sünonüümid: apkopties, apkopt sevi)

sākt alustama, hakkama, algust tegema, peale hakkama, pihta hakkama, algatama, üles võtma (sünonüümid: iesākt, aizsākt, uzsākt, uzņemt)

salabot ära parandama, ära remontima, korda tegema (sünonüümid: izlabot, sataisīt, saremontēt, izremontēt, salāpīt kõnekeelne)

salaistīt
1 kastma;
2 märjaks kastma, märjaks tegema (sünonüümid: samērcēt);
3 kokku kallama, kokku segama

salāpīt
1 lappima;
2 kõnekeelne ära parandama, ära remontima, korda tegema (sünonüümid: salabot, izlabot, sataisīt, saremontēt, izremontēt);
3 kõnekeelne terveks ravima (sünonüümid: izārstēt, izdziedēt, sadziedēt, atveseļot harv)

samērcēt märjaks kastma, märjaks tegema (sünonüümid: salaistīt)

sāpēt
1 valutama;
2 haiget tegema

sāpināt haavama, haiget tegema [emotsionaalselt]

saradot
1 sugulaseks tegema;
2 lähendama, lähedaseks muutma, lähemale tooma, kokku tooma, ühendama (sünonüümid: tuvināt, pietuvināt, satuvināt)

saremontēt ära parandama, ära remontima, korda tegema (sünonüümid: salabot, izlabot, sataisīt, izremontēt, salāpīt kõnekeelne)

sārtot
1 punetama (sünonüümid: apsarkt, sarkt, piesarkt, tvīkt, sārtoties, sasarkt);
2 punastama (sünonüümid: sarkt, nosarkt, piesarkt, sasarkt, pietvīkt, tvīkt, sārtoties);
3 punakaks tegema

saslapināt märjaks tegema

sasmaržināt lõhnastama, lõhnavaks tegema, aromatiseerima (sünonüümid: iesmaržināt, iesmaržot, sasmaržot, aromatizēt)

sasmaržot
1 lõhnastama, lõhnavaks tegema, aromatiseerima (sünonüümid: iesmaržināt, iesmaržot, aromatizēt, sasmaržināt);
2 kõnekeelne haistma, tundma (sünonüümid: saost, sajust, pajust harva)

sataisīt
1 ära parandama, ära remontima, korda tegema (sünonüümid: salabot, izlabot, saremontēt, izremontēt, salāpīt kõnekeelne);
2 kõnekeelne korraldama, organiseerima, läbi viima (sünonüümid: rīkot, sarīkot, organizēt, noorganizēt, noturēt, taisīt, uztaisīt)

sildīties
1 end soojendama;
2 soojenema (sünonüümid: silt);
3 soojendama, soojendust tegema (sünonüümid: iesildīties)

skumdināt kurvastama, kurvaks tegema (sünonüümid: apbēdināt)

skurbināt
1 joovastama, purju tegema, uimastama (sünonüümid: reibināt, apreibināt);
2 joovastama, vaimustama (sünonüümid: reibināt, apreibināt)

smēķēt suitsetama, suitsu tegema [aromaatset suitsu tekitama] (sünonüümid: pīpēt, uzpīpēt, kūpināt piltlik, kvēpināt kõnekeelne)

smērēt
1 määrima, võidma (sünonüümid: ziest, triept);
2 määrima, plekiliseks tegema, plekitama (sünonüümid: traipīt, aptraipīt, notraipīt, triept)

sodīt
1 trahvima, karistama;
2 kätte maksma, kätte tasuma, tagasi tegema, arveid õiendama (sünonüümid: atriebties, atriebt, atdarīt, atmaksāt, gandarīt, norēķināties)

spilgtināt ergastama, erksaks tegema

sprogot lokkima, lokke tegema (sünonüümid: cirtot, ondulēt, lokot kõnekeelne)

taisīt
1 tegema, valmistama (sünonüümid: gatavot, darīt, uztaisīt, pataisīt);
2 tegema (sünonüümid: darīt);
3 põhjustama, tekitama, esile kutsuma, provotseerima, tingima (sünonüümid: raisīt, izraisīt, sagādāt, provocēt, izprovocēt, izsaukt, ierosināt, viest, radīt, iedot, darīt);
4 korda tegema, korrastama (sünonüümid: kārtot, sakārtot);
5 ette valmistama, valmis panema, valmis seadma (sünonüümid: sagatavot, sakārtot, gatavot);
6 korraldama, organiseerima, läbi viima (sünonüümid: rīkot, sarīkot, organizēt, noorganizēt, noturēt, sataisīt kõnekeelne, uztaisīt)

taisīt vaļā avama, lahti tegema (sünonüümid: atvērt, attaisīt, atdarīt, vērt vaļā)

tapināt valmistama, meisterdama, looma, tegema (sünonüümid: darināt)

titrēt
1 keemia tiitrima;
2 tiitreid tegema (sünonüümid: veidot titrus)

traipīt määrima, plekiliseks tegema, plekitama (sünonüümid: aptraipīt, notraipīt, triept, smērēt)

triept
1 määrima, võidma (sünonüümid: ziest, smērēt);
2 mäkerdama;
3 määrima, plekiliseks tegema, plekitama (sünonüümid: traipīt, aptraipīt, notraipīt, smērēt)

uzdot
1 ülesandeks tegema;
2 esitama, tõstatama;
3 andma, ulatama

uzklāt gultu voodit tegema, voodit korrastama (sünonüümid: sakārtot gultu, saklāt gultu, paklāt gultu)

uzkopt
1 korda tegema (sünonüümid: sakopties, nokopties);
2 üles harima

uzņemt
1 üles võtma, üles tõstma;
2 puhtaks pesema, puhtaks pühkima, üle võtma [põrandat vm pinda] (sünonüümid: uzmazgāt, uzslaucīt);
3 mahutama, ära mahutama, vastu võtma (sünonüümid: ietilpināt);
4 vastu võtma;
5 bioloogia omastama, imendama, vastu võtma (sünonüümid: uzsūkt);
6 alustama, hakkama, algust tegema, peale hakkama, pihta hakkama, algatama, üles võtma (sünonüümid: sākt, iesākt, aizsākt, uzsākt);
7 suhtuma, võtma;
8 pildistama, fotografeerima, üles võtma (sünonüümid: fotografēt, nofotografēt, knipsēt kõnekeelne, fočēt släng)

uzpīpēt
1 suitsetama [veidi v harva] (sünonüümid: uzsmēķēt);
2 suitsetama, suitsu tegema [aromaatset suitsu tekitama] (sünonüümid: smēķēt, pīpēt, kūpināt piltlik, kvēpināt kõnekeelne)

uzsākt alustama, hakkama, algust tegema, peale hakkama, pihta hakkama, algatama, üles võtma (sünonüümid: sākt, iesākt, aizsākt, uzņemt)

uzsaukt
1 hüüatama, hüüdma [kellelegi midagi];
2 ülespoole kutsuma, üles kutsuma [ruumiliselt];
3 lausuma, ütlema [toosti, tervitust vmt];
4 kinni maksma, välja tegema (sünonüümid: izmaksāt);
5 religioon välja kuulutama [kihlust]

uztaisīt
1 tegema, valmistama (sünonüümid: gatavot, taisīt, darīt, pataisīt);
2 ehitama, püstitama (sünonüümid: uzcelt, uzbūvēt);
3 korraldama, organiseerima, läbi viima (sünonüümid: rīkot, sarīkot, organizēt, noorganizēt, noturēt, taisīt, sataisīt kõnekeelne)

veidot frizūru soengut tegema (sünonüümid: frizēt)

veidot titrus tiitreid tegema (sünonüümid: titrēt)

veikt
1 teostama, sooritama, tegema, realiseerima, täide saatma, läbi viima (sünonüümid: īstenot, vest, realizēt);
2 läbima;
3 edestama, jagu saama

vērt vaļā avama, lahti tegema (sünonüümid: atvērt, attaisīt, atdarīt, taisīt vaļā)

vest
1 vedama, transportima (sünonüümid: pārvadāt, vadāt, transportēt);
2 viima, toimetama;
3 teostama, sooritama, tegema, realiseerima, täide saatma, läbi viima (sünonüümid: veikt, īstenot, realizēt)

vizualizēt visualiseerima, nähtavaks tegema


Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur