[LVET] Latvian-Estonian Dictionary


Query: in

Sama päring eesti-läti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 44 artiklit

apvārdot
1 nõiduma, loitsima, posima, manama, lausuma, võluma, nõiasõnu ütlema, sõnuma (sünonüümid: burt, burties, skaitīt buramvārdus, vārdot, pūšļot);
2 kõnekeelne veenma, ära rääkima, nõusse rääkima, pehmeks rääkima, auku pähe rääkima (sünonüümid: pierunāt, pavedināt kõnekeelne)

artikulēt artikuleerima, hääldama, välja ütlema (sünonüümid: izrunāt, izteikt)

atkāpties
1 tahapoole astuma, taganema, tagasi astuma (sünonüümid: atiet atpakaļ);
2 eemalduma, eemale minema, taanduma, taganema, kaugenema (sünonüümid: attālināties, atvirzīties, atstāties);
3 sõjandus taganema, taanduma;
4 lahti ütlema, loobuma, taganema (sünonüümid: atteikties, atsacīties);
5 tagasi astuma, ametist lahkuma (sünonüümid: demisionēt)

atraidīt keelduma, ära ütlema (sünonüümid: atteikt, atsacīt, atteikties, atsacīties)

atrunāt
1 keelitama, ümber veenma;
2 kokku leppima, täpsustama, selgitama [nt parandusi, täiendusi ametlikus dokumendis] (sünonüümid: paskaidrot, apstiprināt);
3 harv vastama, vastu ütlema

atsacīt
1 vastama, vastust andma (sünonüümid: atbildēt, pasacīt);
2 keelduma, ära ütlema (sünonüümid: atteikt, atraidīt, atteikties, atsacīties);
3 tagasi lükkama (sünonüümid: noraidīt, atteikt)

atsacīties
1 keelduma, ära ütlema (sünonüümid: atteikt, atsacīt, atraidīt, atteikties);
2 lahti ütlema, loobuma, taganema (sünonüümid: atteikties, atkāpties)

atteikt
1 keelduma, ära ütlema (sünonüümid: atsacīt, atraidīt, atteikties, atsacīties);
2 keelama (sünonüümid: neļaut, liegt, nelaist);
3 tagasi lükkama (sünonüümid: noraidīt, atsacīt)

atteikties
1 keelduma, ära ütlema (sünonüümid: atteikt, atsacīt, atraidīt, atsacīties);
2 lahti ütlema, loobuma, taganema (sünonüümid: atsacīties, atkāpties)

bilst ütlema, sõnama, lausuma (sünonüümid: teikt, pateikt, sacīt, nosacīt, noteikt)

burt nõiduma, loitsima, posima, manama, lausuma, võluma, nõiasõnu ütlema, sõnuma (sünonüümid: burties, apvārdot, skaitīt buramvārdus, vārdot, pūšļot)

burties nõiduma, loitsima, posima, manama, lausuma, võluma, nõiasõnu ütlema, sõnuma (sünonüümid: burt, apvārdot, skaitīt buramvārdus, vārdot, pūšļot)

diktēt
1 dikteerima, ette ütlema [üleskirjutamiseks];
2 dikteerima, määrama, peale sundima, ette kirjutama

iemest
1 viskama, heitma, sisse viskama (sünonüümid: ielaist kõnekeelne);
2 vahele pistma, vahele ütlema [vestluses];
3 kõnekeelne alkoholi tarvitama, jooma, napsitama, trimpama (sünonüümid: lietot alkoholu, šņabot, iedzert kõnekeelne, stiprināties kõnekeelne, iešmigot släng, šmigot släng, ieraut kõnekeelne, kost släng)

ieminēties mainima, märkima, ütlema (sünonüümid: ieteikties, ierunāties)

ierunāties
1 mainima, märkima, ütlema (sünonüümid: ieteikties, ieminēties);
2 rääkima hakkama (sünonüümid: aizrunāties);
3 avalduma, ilmnema, esile tulema

ieteikties mainima, märkima, ütlema (sünonüümid: ieminēties, ierunāties)

izrunāt
1 välja ütlema, väljendama [nt tundeid, mõtteid];
2 artikuleerima, hääldama, välja ütlema (sünonüümid: izteikt, artikulēt)

izsacīties
1 väljenduma, end väljendama (sünonüümid: izteikties);
2 suust lipsama, tahtmatult ütlema (sünonüümid: izteikties)

izteikt
1 väljendama, avaldama, esitama (sünonüümid: izsacīt, paust);
2 artikuleerima, hääldama, välja ütlema (sünonüümid: izrunāt, artikulēt);
3 väljendama [esitama teisendatud kujul v mõõtühikutes] (sünonüümid: izsacīt)

izteikties
1 väljenduma, end väljendama (sünonüümid: izsacīties);
2 suust lipsama, tahtmatult ütlema (sünonüümid: izsacīties)

minēt
1 nimetama, ütlema (sünonüümid: nosaukt, teikt, valkāt piltlik);
2 ära märkima, esile tõstma, tunnustama, tunnustust avaldama (sünonüümid: atzīmēt, izcelt);
3 arvama, mõtlema, oletama

nocirst
1 raiuma, maha raiuma, langetama (sünonüümid: nogāzt);
2 ära raiuma, küljest raiuma;
3 kõnekeelne järsult ütlema, raiuma (sünonüümid: skaldīt, noskaldīt);
4 lagedaks raiuma, puhtaks raiuma, maha raiuma, metsa langetama (sünonüümid: izcirst, līst)

nosacīt ütlema, sõnama, lausuma (sünonüümid: teikt, pateikt, sacīt, noteikt, bilst)

nosaukt
1 nimetama, kutsuma, nime andma (sünonüümid: nodēvēt);
2 hüüdma;
3 nimetama, ütlema (sünonüümid: minēt, teikt, valkāt piltlik)

noskaldīt
1 küljest lõhkuma, küljest raiuma, lahti lõhkuma, lahti raiuma;
2 järsult ütlema, raiuma (sünonüümid: skaldīt, nocirst kõnekeelne)

nosmieties
1 naerma, lõkerdama, itsitama [palju, südamest] (sünonüümid: izsmieties);
2 naerdes ütlema (sünonüümid: pasmieties, pasmiet);
3 veidi naerma (sünonüümid: pasmieties, pasmiet)

noteikt
1 ütlema, sõnama, lausuma (sünonüümid: teikt, pateikt, sacīt, nosacīt, bilst);
2 määrama, paika panema, otsustama;
3 sedastama, kindlaks tegema (sünonüümid: fiksēt, konstatēt)

novilkt
1 alla tõmbama, maha tõmbama, alla vedama;
2 ära vedama, ära tõmbama, minema vedama, välja vedama, välja tõmbama;
3 alla vajutama, alla tõmbama;
4 seljast võtma, maha võtma, ära võtma [riideesemete, jalatsite jmt kohta];
5 maha arvestama, maha arvama, maha võtma, lahutama [nt palgast] (sünonüümid: atrēķināt, atskaitīt, atvilkt);
6 maha joonistama, maha märkima, joonistama, tõmbama [joont, piiri jmt];
7 tõmbama, libistama;
8 edasi lükkama, viivitama, venitama (sünonüümid: novilcināt, attālināt);
9 venitades ütlema, venitama

padot
1 andma, ulatama, kätte andma;
2 ette andma, ette söötma;
3 ette sõitma, ette juhtima;
4 veidi liigutama (sünonüümid: pakustināt, pavirzīt);
5 ütlema, teada andma

pasacīt
1 ütlema (sünonüümid: pateikt);
2 vastama, vastust andma (sünonüümid: atbildēt, atsacīt)

pasmiet
1 veidi naerma (sünonüümid: pasmieties, nosmieties);
2 naerdes ütlema (sünonüümid: pasmieties, nosmieties);
3 õrritama, aasima, narrima, narritama, nöökama, nöökima (sünonüümid: pazoboties, āzēt, pakaitināt, pajokoties, pasmieties, piesmiet, piezobot, ķircināt, kaitināt, paķircināt, ērcināt kõnekeelne)

pasmieties
1 veidi naerma (sünonüümid: nosmieties, pasmiet);
2 naerdes ütlema (sünonüümid: nosmieties, pasmiet);
3 õrritama, aasima, narrima, narritama, nöökama, nöökima (sünonüümid: pazoboties, āzēt, pakaitināt, pajokoties, pasmiet, piesmiet, piezobot, ķircināt, kaitināt, paķircināt, ērcināt kõnekeelne)

pateikt
1 ütlema, sõnama, lausuma (sünonüümid: teikt, sacīt, nosacīt, noteikt, bilst);
2 ütlema (sünonüümid: pasacīt);
3 teavitama, teada andma, hoiatama (sünonüümid: aizrādīt, paziņot)

piezīmēt
1 juurde joonistama, kõrvale joonistama;
2 täis joonistama;
3 märkima, mainima, tähendama, ütlema;
4 märkima, üles märkima, üles kirjutama, kirja panema (sünonüümid: pierakstīt, atzīmēt)

pūšļot nõiduma, loitsima, posima, manama, lausuma, võluma, nõiasõnu ütlema, sõnuma (sünonüümid: burt, burties, apvārdot, skaitīt buramvārdus, vārdot)

sacīt ütlema, sõnama, lausuma (sünonüümid: teikt, pateikt, nosacīt, noteikt, bilst)

skaitīt
1 loendama, üle lugema, kokku lugema, lugema;
2 arvestama, arvama [aega];
3 lugema, üles ütlema, ette lugema [midagi päheõpitut];
4 korrutama, kordama [monotoonselt];
5 lugema, pidama, arvama [kellegi, millegi hulka]

skaitīt buramvārdus nõiduma, loitsima, posima, manama, lausuma, võluma, nõiasõnu ütlema, sõnuma (sünonüümid: burt, burties, apvārdot, vārdot, pūšļot)

skaldīt
1 raiuma, lõhkuma;
2 järsult ütlema, raiuma (sünonüümid: nocirst kõnekeelne, noskaldīt);
3 keemia, füüsika lõhustama

teikt
1 ütlema, sõnama, lausuma (sünonüümid: pateikt, sacīt, nosacīt, noteikt, bilst);
2 nimetama, ütlema (sünonüümid: minēt, nosaukt, valkāt piltlik)

uzsaukt
1 hüüatama, hüüdma [kellelegi midagi];
2 ülespoole kutsuma, üles kutsuma [ruumiliselt];
3 lausuma, ütlema [toosti, tervitust vmt];
4 kinni maksma, välja tegema (sünonüümid: izmaksāt);
5 religioon välja kuulutama [kihlust]

valkāt
1 kandma [riideid, jalanõusid] (sünonüümid: nēsāt);
2 kandma, omama [nime, pealkirja jmt] (sünonüümid: nēsāt);
3 piltlik nimetama, ütlema (sünonüümid: minēt, nosaukt, teikt);
4 vedama, tassima, kandma [edasi-tagasi või kaasa]

vārdot
1 nõiduma, loitsima, posima, manama, lausuma, võluma, nõiasõnu ütlema, sõnuma (sünonüümid: burt, burties, apvārdot, skaitīt buramvārdus, pūšļot);
2 kõnekeelne keelitama, peale käima, veenma (sünonüümid: urdīt)


Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur