Viimase 366 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 18153 ehk siis umbes 49 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

voÌ ja 122
koÌ l´ 106
oÌ z 89
to̤b 75
vēžo̤̣s 74
Jo̱ń 72
no̠v 72
tür 71
Do̱vid 70
Jēzus 70
frühling 70
no̠g 70
no̤̣ri 70
tṳg 70
no̠ra 69
süd 69
ta̤ma 69
vo̠ŕa 69
kakškṳmdo̤̣s 68
no̤̣v 68
tṳṅg 68
tā̤d´ 68
vo̠ 68
vo̤̣id 68
vo̤̣rg 68
vo̤̣tīm 68
vā̤ki 68
na̤rbo̤̣n 67
to̤̣o̤ 67
vo̠ri 67
no̠l´a 66
sā̤r 66
to̤̣it 66
tṳja 66
tā̤gal 66
vo̠rgo̤̣l 66
vo̥ŕki 66
tämmõn 65
vo̠ŕ 65
Grieko̤̣ 64
no̤̣r 64
ta̤vt 64
ta̤vt 64
t́enn 64
vo̠ik 64
Līvõd 63
vo̠ja 63
vo̠ï 63
o̱bil´ 62
ta̤mp 60
ta̤vt. 60
tā̤n 60
wäsche 60
Beschäftigt 58
ō̤̣r 58
tēm 58
sündikel 57
sīepierast 57
tsā̤rm 57
tõu 56
tēim 56
ēd´ 56
maure 52
ko̱l 43
pá¹³va 42
to̤b 40
janvār 38
tá¹³ja 38
ka̤iž 37
milch 36
gras 33
kommen 32
krank 32
tun 32
schlürfen 31
schmidt 31
tag 31
baum 30
hund 30
krieg 30
sagen 30
segel 30
wind 30
Teufel 29
abernatürlich 29
zwei 29
Stadt 28
buch 28
kuh 28
lib 28
schnitzen 28
west 28
wohl 28
hause 27
jah 27
kajit 27
katze 27
krunn 27
licht 27
me 27
rad 27
võttõ 27
zeit 27
boot 26
deim 26
keggul 26
naga 26
rein 26
so̤̣o̤d 26
spielen 26
tout 26
hammer 25
ko̱v 25
lernen 25
mingõz 25
org 25
pferde* 25
soÌ ja 25
varko 25
piedag 24
Tg 24
el´mas 24
haus 24
hervor 24
mo̱ 24
tou 24
tür 24
Ko̱rli 23
balge 23
elu 23
grass 23
katūks lōda 23
mets 23
mutter 23
nach unten 23
teu 23
vaie 23
Darm 22
Po̤̣ddo̤̣r 22
adja 22
freier 22
fuss 22
mehr 22
mu 22
nogat 22
o̤̣bbi 22
pīlgo̤̣s 22
sṳdām 22
tarha 22
teim 22
Mō̤̣ka 21
Seite 21
erinnern 21
hallo 21
is 21
kartenspiel 21
kaufmann 21
kaum 21
kevad 21
kṳlm 21
kṳ̄ndo̤̣l 21
la̤ed 21
messer 21
púol pā̤l 21
schiff 21
sielen 21
stange 21
wagen 21
Drangend 20
auge 20
barsch 20
besser 20
eis 20
grist 20
heilig 20
kat́ki 20
ko̱ri 20
ko̱ti 20
liiv 20
lo̤b 20
ohr 20
pferd 20
pirku 20
piru 20
reisko 20
sege. 20
sṳž 20
ta̤ma 20
ungar 20
wasser 20
jede 19
ka̤iž 19
kievad 19
ko̱t 19
maja 19
ma̱st 19
nou 19
reval 19
schweine 19
t́ēra 19
werfen 19
wild 19
wurm 19
Fernlicht 18
Ta̤ut 18
a̤rk 18
diese 18
eitõ 18
er 18
gleich 18
kabli 18
ko̤̣vro̤̣s 18
ko̱kšt 18
kreuz 18
lo̤mp 18
maitso̤̣n 18
ō̤̣n 18
rams 18
see 18
sohn 18
spitz 18
stör 18
ungefähr 18
varto̤̣n 18
vo̤̣rk 18
1 17
beten 17
brett 17
fluss 17
hahne 17
jo̱s 17
kro̤̣st 17
nengal 17
perku 17
porst 17
ristit 17
sa̤vvi 17
schnecke 17
stuhl 17
vaņțlõ 17
verein 17
zugleich 17
Fell 16
Schmetterling 16
ainult 16
búolgo̤̣n 16
danke 16
duÅ¡ 16
farbe 16
fühlen 16
gerste 16
kamel´ 16
ko̱l 16
ko̱dli 16
ko̱rt 16
kṳ̄lma 16
ledum palustre 16
lejā 16
lieber 16
lo̱ja 16
ma̱st 16
mo̱ŕa 16
nacht 16
nigger 16
pīrgalto̤̣n 16
regnet 16
soo soo dumm dumm 16
toÌ la 16
vark 16
voÌ¥i 16
zimmer 16
üks 16
advent 15
ende 15
inn 15
jo̱d 15
jo̱t 15
ka̤ed 15
ko̱t 15
krīkto̤̣b to̤b 15
kṳnd 15
känd 15
naggo̤̣l 15
ruder 15
schalte 15
südost 15
sõber 15
tere 15
tō̤̣ra 15
uim 15
varkoi 15
voÌ ri 15
vo̤̣idag 15
Ikla 14
auto 14
a̤rk 14
bild* 14
busen 14
dach 14
instrument 14
jielut 14
kalev 14
klein 14
ko̱dli 14
ko̱tšt 14
kṳl´m 14
la̤bdi 14
nimi 14
nord 14
ō̤̣g 14
o̱l´as 14
schlürfen 14
sindikel 14
spinne 14
tanne 14
ta̤ut 14
tisch 14
to̤̣it 14
um 14
ṳl´li 14
variko 14
verdruss 14
wäsche 14
zufällig 14
āl´dža 14
a̤dāg 13
baumeister 13
biber 13
donau 13
eigen 13
erde 13
ernte 13
es gibt 13
frühling 13
gut 13
hüllen 13
ibbi 13
ka̤bīnt 13
ko̱rt 13
ko̱sk 13
ko̱tÅ¡t 13
lo̱ja 13
mauer 13
mingõz 13
muusika 13
nach 13
o̤̣va 13
ruhe 13
schüsse 13
sindi 13
skutis 13
so̠ja 13
suvi 13
ta̤vz 13
to̤̣rg 13
trauer 13
tsippo̤̣rs 13
ungari 13
ungefähr 13
ṳkš 13
varj 13
verzehren 13
voÌ  13
Armut 12
Gersten 12
Maurer 12
batarei 12
beschäftigt 12
dukaten 12
ecke 12
jo̱d 12
jo̱d´ 12
jo̱t 12
koch 12
ko̤̣vīst 12
kretl´t 12
külimit 12
liebe 12
lo̤̣iga 12
lÄ«võd 12
messern 12
pflug 12
ta̤st 12
tegÄ«s 12
teich 12
ungarn 12
voÌ¥ndzi 12
vo̥ll 12
vo̥ńšt 12
v́erž 12
Rohrdommel 11
als 11
ambil 11
a̤la 11
dich 11
eins 11
eitõ 11
gail 11
go̱d 11
go̱d 11
handeln 11
hh 11
hügel 11
janv 11
jj 11
joonis 11
juog 11
ko̱r 11
ko̱rig 11
kummet 11
lahe 11
liivisõda 11
machen 11
nogaat 11
no̤̣ri 11
o̠ŕa 11
pa̱rbaud 11
ramÅ¡ 11
schwimmen 11
tsippo̤̣rs 11
tÄ“im 11
voÌ Å• 11
vo̤̣id 11
vo̤̣rk 11
vō̤̣rka 11
vo̥rūks 11
ṳ̄ti 11
DEUTSCHLAND 10
Stockwerk 10
Trink 10
aida 10
axt 10
a̤la 10
eṅgo̤̣ls 10
go̱b lēd´o̤̣d 10
hirsch 10
ibiz 10
isa̤dāg 10
kaipo̤̣l 10
kaÅ£ki 10
ko̱v 10
kretl´t 10
krÄ«k 10
känd 10
mo̱ 10
noÌ g 10
pfderd 10
pitka̱ viga āina (a̱ina) 10
raben 10
raufe 10
schwelle 10
untz 10
vana jema 10
varto̤̣n 10
voÌ¥tÅ¡ 10
v́eddo̤̣l 10
wollen 10
üleni 10
Schwager 9
el´mas 9
huhn 9
il´džēmda 9
interessant 9
ko̱rli 9
ko̤̣vīsto̤̣m 9
liivli 9
mo̱ 9
no̤̣r 9
oÌ Å•a 9
o̱la 9
o̱la 9
põhi 9
reptõ 9
rigtig 9
schüssen 9
speizman 9
spinnrock 9
suov 9
to̤̣rg 9
uus 9
ṳlānt 9
voÌ¥it 9
voÌ¥rÅ«ks 9
wallach 9
īeva 9
anrühren 8
apfel 8
doppelt 8
jello̤̣s 8
jo̤̣vg 8
jÄ“zus 8
kaipo̤̣l 8
kitzeln 8
kro̤̣st 8
kuol´l´ 8
kṳ̄lma 8
lo̤mp 8
noÌ l´a 8
nummer 8
ostsee 8
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

ull83
ǵim63
kuoi45
krīk29
nai25
vai25
lettli24
tamm24
bulver23
jovv23
kazu23
kuord23
ouvt23
tuoit23
lega22
la21
linn21
jellis20
ku20
vams20
jouv19
kumālis19
ruoi19
Frantsus18
aru18
kub18
libdi18
tera18
zorg18
ama17
kouv17
past17
jell16
jeṅg16
jog16
kōp16
tuoi16
zvēr16
jei15
júot15
keg15
kuond15
pois15
sidd15
sitā15
tuoimki15
tēg15
aiga14
jouk14
kuńtš14
leja14
likk14
ouv14
puort14
pīla14
sīlma14
ṕerz14
jagu13
kīras13
pann13
ratstāi13
suiž13
tēr13
jūŕ12
kaiži12
ki12
laigā12
lēji12
līt12
līṅgast12
puōras12
vast12
veit12
viga12
ḱev12
Lettli11
eddi11
jega11
jenn11
kastūg11
kaṅkt11
kāndat11
kūjast11
pitki11
stuńd11
stēgi11
túont11
vańtl11
vuōŕa11
ḱērat11
all10
ja10
janu10
ju10
juva10
kuōna10
kūja10
leggi10
līn10
pānda10
rost10
sīlda10
toiž10
tsier10
veiž10
vērbikš10
atnovv9
kuorbast9
kūjastum9
mež9
rek9
uiska9
vui9
vāški9
āigali9
īr9
ḱevt9
ḱevād9
ṕedāg9
igš8
kuž8
kīndas8
lievd8
lind8
out8
rūm8
tegīs8
dinniń7
dēń7
ied7
maitā7
plīš kiv7
rōda7
tabār7
āita7
ibūks6
int6
kúoŕ6
lēba6
púoga6
pēgal6
vīsl6
ūrga6
emīn5
jernas5
kāṅgas5
kēv5
ni5
rouz5
taibas5
umš5
a4
aga4
jern4
jurg4
tikā4
umš4
zúog4
*u3
Niklaus3
3
ida3
jema3
jera3
kaiži3
kiv3
lōz3
mili3
nūz3
3
tuoli3
veṅḱ3
ēń3
*im2
aim2
and2
april2
ara2
august2
buš2
iza2
kala2
kieli2
kolūz2
kuolm2
land2
loul2
mieli2
november2
sein2
september2
sie2
taggiš2
tal2
torń2
turg2
kus1
suž1
*m1
????ti1
??ks1
Bet1
Dorpat1
Ei1
Kool1
Land1
Ma1
Mingi 1
Nei1
Piit1
Usk1
a????rk1
ai1
al*1
ammõ1
arm1
auch1
azum1
aža1
boi1
bun*1
bīrža1
damm1
dańtš1
eit??1
es1
eńtš1
jelāb1
jen1
jo????t1
jo??t1
joud1
jõva1
jūrs1
k????nd1
ka1
ka????ki1
kanki1
kass1
kańdžbū1
kaš1
ke*1
kera1
kier*1
kill1
kiv*1
kivg*1
knašš1
ko????r1
ko??r1
ko??t1
kodoks1
kui 1
kuld*1
kuonn1
kure1
küur1
kēṅga1
kīr*1
kūlda1
kūz1
kūž1
laz1
lits1
läpš1
ma????st1
ma??st1
1
mēr1
1
mūpi1
nei1
nela1
nougi1
null1
núotig1
olma1
oo1
ost1
pall1
past'1
pig*1
piški1
posm*1
päks1
pätt1
püa1
püä1
pīg*1
pīl*1
sa*1
sar*1
siem*1
sill1
strīk1
stärk1
su????1
suon*1
suorm1
suv*1
suž1
t??r1
t??u1
talk1
tee1
tei*1
tied1
tolli1
tont1
tund1
täm1
tästõ1
tē*1
u??k??1
uolm*1
va1
vab*1
vaj*1
vald1
vier*1
vist1
vo??????t1
vo??i1
vol1
voza1
äb1
āina1
ārmakst1
ṕeks1
TÄISLOENDhea.txt