Viimase 366 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 13309 ehk siis umbes 36 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

to̤̣o̤ 67
tā̤d´ 66
no̠ra 60
ta̤vt 60
tṳja 59
tēm 59
to̤̣it 58
tṳg 57
tā̤gal 57
tā̤n 57
na̤rbo̤̣n 56
vo̠ik 56
Beschäftigt 55
no̤̣v 55
ō̤̣r 55
ta̤vt 55
to̤b 55
vo̠ŕ 55
Jo̱ń 54
no̠g 54
no̠v 54
ta̤mp 54
vo̠ŕa 54
sā̤r 53
ta̤vt. 53
tämmõn 53
tür 53
t́enn 53
Do̱vid 52
no̤̣ri 52
o̱bil´ 52
süd 52
sündikel 52
sīepierast 52
tṳṅg 52
tõu 52
vo̠rgo̤̣l 52
vo̠ï 52
vo̠ 51
vo̠ja 51
vo̠ri 51
vo̤̣id 51
Grieko̤̣ 50
kakškṳmdo̤̣s 50
no̠l´a 50
tsā̤rm 50
tēim 50
wäsche 50
Jēzus 49
Līvõd 49
no̤̣r 49
ta̤ma 49
vo̤̣rg 49
vo̥ŕki 49
vā̤ki 49
vēžo̤̣s 47
vo̤̣tīm 45
ēd´ 45
DEUTSCHLAND 37
tag 37
janvār 36
Fernlicht 32
freier 32
maure 31
teu 29
wurm 28
hammer 27
kuh 27
lejā 27
org 27
pirku 27
stuhl 27
tisch 27
wohl 27
piedag 26
Stadt 26
hund 26
teim 26
zimmer 26
Drangend 25
kaţki 25
messer 25
pferd 25
schmidt 25
wagen 25
zeit 25
Ertne 24
Maurer 24
grass 24
grist 24
heilig 24
huhn 24
maja 24
mo̱ 24
so̤̣o̤d 24
tarha 24
wild 24
wind 24
hause 23
Asche 23
auge 23
jah 23
jo̤̣vgi 23
kajit 23
ka̤ed 23
kommen 23
kṳlm 23
nimi 23
sṳdām 23
tere 23
tun 23
ṳ̄ti 23
Po̤̣ddo̤̣r 22
abernatürlich 22
a̤rk 22
eis 22
fühlen 22
känd 22
me 22
schalte 22
schlürfen 22
tou 22
varto̤̣n 22
vinguma 22
Bau, 21
Darm 21
Gersten 21
Tg 21
brett 21
entlag 21
farbe 21
handeln 21
hirsch 21
instrument 21
keggul 21
klein 21
lib 21
milch 21
mutter 21
nogaat 21
nord 21
sattel 21
schiff 21
soo soo dumm dumm 21
uim 21
vo̤̣rk 21
zwei 21
Armut 20
Danske 20
Fell 20
Mō̤̣ka 20
Stockwerk 20
Ta̤ut 20
danke 20
dukaten 20
fluss 20
frühling 20
fuss 20
haus 20
hügel 20
kreuz 20
krieg 20
külimit 20
la̤ed 20
licht 20
liebe 20
mu 20
nigger 20
ohr 20
piru 20
ramš 20
sege. 20
segel 20
spielen 20
vaie 20
vaņțlõ 20
verdruss 20
wasser 20
werfen 20
west 20
üks 20
Ko̱rli 19
Rohrdommel 19
Teufel 19
aabits 19
a̤dāg 19
baum 19
boot 19
diese 19
gail 19
giltõ 19
go̱b lēd´o̤̣d 19
gras 19
kalev 19
kartenspiel 19
katūks lōda 19
kievad 19
koch 19
ko̤̣vro̤̣s 19
kṳnd 19
kṳ̄lma 19
la̤bdi 19
naggo̤̣l 19
nengal 19
o̤̣bbi 19
ō̤̣n 19
ristit 19
rišt pū 19
ro̤pt́ 19
rúogo̤̣s 19
schnitzen 19
so̤̣o̤t 19
strṳṅk 19
tout 19
t́ēra 19
ṳkš 19
vark 19
wolke 19
üleni 19
šiŗd 19
Schwierigkeiten 18
balge 18
beten 18
bild* 18
busen 18
daļīb 18
glück 18
hase 18
jj 18
joonis 18
jo̤̣vg 18
kamel´ 18
kno̱š 18
ko̤̣vīst 18
ko̱ri 18
ko̱ti 18
kretl´t 18
krunn 18
kṳ̄ndo̤̣l 18
lahd 18
lernen 18
lo̤b 18
mauer 18
mehr 18
mets 18
nach unten 18
naga 18
nummer 18
pferde* 18
rad 18
reptõ 18
reval 18
roušt 18
ruder 18
sielen 18
speizman 18
stör 18
sõber 18
südost 18
tanne 18
teich 18
tōb 18
uus 18
varj 18
varko 18
wollen 18
zufällig 18
Haus 17
Schmetterling 17
Trink 17
Vidumo̠ 17
akkõ 17
auto 17
barsch 17
baumeister 17
besser 17
búolgo̤̣n 17
eins 17
eitõ 17
hahne 17
hervor 17
is 17
jo̱s 17
jo̱t 17
kabli 17
katze 17
kat́ki 17
kaum 17
ka̤bīnt 17
ka̤iž 17
kitzeln 17
ko̤̣vīsto̤̣m 17
krank 17
kuol´l´ 17
liivisõda 17
liivli 17
mees 17
mingõz 17
nogat 17
nummo̤̣rs 17
o̠ŕa 17
pūdo̤̣s 17
raben 17
schlingen 17
schweine 17
schüssen 17
spitz 17
spritz* 17
stõrung 17
sṳž 17
um 17
ungefähr 17
varkoi 17
venī 17
vo̥ll 17
v́erž 17
õ 17
āl´dža 17
Buch 16
Ikla 16
adja 16
ainult 16
ambil 16
axt 16
a̤la 16
a̤pt 16
bienvenue 16
dach 16
donau 16
duš 16
elu 16
erde 16
erinnern 16
es gibt 16
eṅgo̤̣ls 16
fremd 16
gerste 16
gleich 16
go̱d 16
hallo 16
hüllen 16
ibbi 16
inn 16
jielut 16
jo̤̣ 16
jo̱d 16
kabine 16
kaninchen 16
kaufmann 16
ko̱g 16
ko̱kšt 16
ko̱l 16
ko̱r 16
lieber 16
lo̱ja 16
messern 16
mo̱ŕa 16
muusika 16
ostsee 16
o̱la 16
pa̱rbaud 16
porst 16
päev 16
ramps 16
raufe 16
schnecke 16
schwelle 16
sindikel 16
skutis 16
suvi 16
to̤̣rg 16
trauer 16
ungar 16
ṳl´li 16
ṳlānt 16
vana jema 16
va̤lko̤̣m 16
vō̤̣ras 16
vō̤̣rka 16
vo̥ńšt 16
zugleich 16
īeva 16
Ra̤ṅk 15
advent 15
aida 15
als 15
apfel 15
biber 15
daume 15
deim 15
elch 15
el´mas 15
ende 15
hh 15
ibiz 15
interessant 15
isa̤dāg 15
jede 15
jello̤̣s 15
kah 15
kajüte 15
kevad 15
koos 15
ko̠l´ 15
ko̤̣rziji 15
ko̱dli 15
ko̱rt 15
ko̱t 15
ko̱tšt 15
ko̱v 15
kummet 15
lahe 15
laime 15
liiv 15
machen 15
ma̱st 15
mädkõks 15
nach 15
pflug 15
po̤̣ddo̤̣rs 15
regnet 15
rein 15
reisko 15
sagen 15
schüsse 15
see 15
sindi 15
sohn 15
spinne 15
stange 15
tō̤̣ra 15
tsippo̤̣rs 15
untz 15
verein 15
veńdž l. 15
v́eddo̤̣l 15
īev 15
Seite 14
aed 14
allikas 14
anrühren 14
buch 14
doppelt 14
ecke 14
eigen 14
er 14
kaipo̤̣l 14
kajut 14
ko̱rig 14
ko̱sk 14
krīkto̤̣b to̤b 14
ledum palustre 14
maitso̤̣n 14
nou 14
ō̤̣g 14
perku 14
púol pā̤l 14
pīlgo̤̣s 14
pīrgalto̤̣n 14
rams 14
rigtig 14
ro̠m 14
ruhe 14
sa̤vvi 14
schwimmen 14
speer 14
suov 14
unversehens 14
variko 14
verzehren 14
wallach 14
waschbär 14
Túomo̤̣s 13
batarei 13
ernte 13
isa 13
kro̤̣st 13
lo̱d 13
lo̱d´ 13
o̤̣lmi 13
o̱l´as 13
põhi 13
so̠ja 13
unverhofft 13
võttõ 13
das 12
gut 12
juog 12
ko̱sk 12
kṳl´m 12
mensch 12
ungarn 12
spinnrock 11
dioese 10
jo̱d´ 10
pfderd 10
pitka̱ viga āina (a̱ina) 10
ungari 10
īevad 10
Schiff 8
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

ǵim40
tuoit19
lind18
tamm18
aiga17
tuoi17
kiv16
līt16
puort16
kuńtš15
nūz15
suiž15
vai15
īr15
Frantsus14
ama14
libdi14
toiž14
int13
likk13
mež13
pitki13
tuoimki13
all12
igš12
jellis12
júot12
krīk12
ku12
kuž12
kēv12
lega12
linn12
ratstāi12
rōda12
zúog12
Lettli11
aru11
bulver11
buš11
ibūks11
jagu11
jei11
jeṅg11
juva11
kastūg11
kazu11
kouv11
kub11
kumālis11
kēṅga11
leja11
lēba11
līn11
pois11
púoga11
rost11
tikā11
uiska11
umš11
vast11
emīn10
ja10
jouk10
jouv10
ju10
keg10
kuord10
kāndat10
kīndas10
kīras10
kūjast10
kūjastum10
kūz10
kūž10
laigā10
leggi10
lōz10
maitā10
ouvt10
past10
sitā10
sīlma10
taibas10
tegīs10
tsier10
túont10
tēr10
vui10
vāški10
vērbikš10
zorg10
āita10
ḱevād10
ḱērat10
ṕerz10
Niklaus9
atnovv9
bīrža9
dańtš9
eddi9
jega9
jūŕ9
kaṅkt9
kolūz9
kuorbast9
kuōna9
kōp9
la9
lēji9
out9
ouv9
pann9
pīla9
rouz9
sidd9
stuńd9
tera9
tēg9
veṅḱ9
vīsl9
āigali9
ūrga9
ḱev9
ḱevt9
ṕedāg9
8
aža8
dēń8
ied8
jog8
jovv8
kaiži8
kāṅgas8
līṅgast8
stēgi8
sīlda8
tabār8
taggiš8
torń8
vańtl8
veiž8
dinniń7
eńtš7
jell7
jūrs7
kuond7
kūja7
nai7
pānda7
pēgal7
ruoi7
rūm7
veit7
ēń7
ki6
puōras6
strīk6
plīš kiv5
liba4
a3
aga3
nurm3
ira2
jo2
kala2
keel2
kool2
laba2
mo2
proul2
L1
'ab1
*1
*ort1
Ema1
KALLIS1
Kala1
Kass1
Kleit1
Liba laba1
Mina1
OK1
Paldies1
Sie1
Sitt1
Tee1
Vaat1
all*1
arst1
blok1
dagl1
ema1
fiks1
gang1
greis1
iira1
iks1
ilm1
jalg1
je1
jovgi1
kallis1
kas1
knašš1
kunk*1
kuus1
kāzu1
l1
lab1
lab*1
lemm1
lett1
liba laba1
liblaba1
luts1
mit1
mits1
muna1
nela1
nõtk1
of*1
palg1
paš*1
pin1
po1
puog1
rebbi1
rikas1
saksa1
sie1
sina1
skuolnika1
soda1
strand1
sünt1
tag'A=01
tagl1
tema1
tied1
veis1
verm1
vä*1
äll*1
TÄISLOENDhea.txt