Viimase 369 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 19144 ehk siis umbes 51 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

to̤̣o̤ 88
tṳja 82
tā̤d´ 82
no̠ra 79
tēm 79
no̠v 78
ta̤vt 78
to̤̣it 78
tṳg 78
vo̠ŕ 78
Jo̱ń 77
no̤̣v 77
na̤rbo̤̣n 76
ō̤̣r 76
tā̤gal 76
tā̤n 76
t́enn 76
vo̠ï 76
vo̠ŕa 76
no̠g 75
ta̤mp 75
tür 75
kakškṳmdo̤̣s 74
no̤̣r 74
sündikel 74
sā̤r 74
to̤b 74
tsā̤rm 74
tõu 74
vo̠ik 74
Do̱vid 73
no̤̣ri 73
süd 73
sīepierast 73
vo̠ 73
vo̠ja 73
vo̠rgo̤̣l 73
Beschäftigt 72
ta̤ma 72
tämmõn 72
vēžo̤̣s 72
Grieko̤̣ 71
no̠l´a 71
ta̤vt 71
tṳṅg 71
vo̠ri 71
vo̤̣id 71
vo̥ŕki 71
vā̤ki 71
o̱bil´ 70
vo̤̣rg 70
wäsche 70
tēim 69
Līvõd 68
vo̤̣tīm 68
Jēzus 67
ta̤vt. 67
ēd´ 65
maure 41
tag 40
freier 38
teu 38
Fernlicht 37
teim 37
wohl 37
janvār 36
wurm 36
DEUTSCHLAND 35
zimmer 35
tarha 34
Drangend 33
Maurer 33
org 33
pirku 33
schalte 33
tisch 33
wild 33
piedag 32
me 32
mo̱ 32
nigger 32
schmidt 32
stuhl 32
tere 32
tun 32
varto̤̣n 32
verdruss 32
wind 32
zeit 32
Mō̤̣ka 31
farbe 31
huhn 31
kajit 31
kuh 31
nimi 31
pferd 31
soo soo dumm dumm 31
so̤̣o̤d 31
tou 31
abernatürlich 30
hirsch 30
hund 30
ka̤ed 30
klein 30
wagen 30
west 30
hause 29
Stadt 29
fühlen 29
grass 29
heilig 29
kreuz 29
kṳlm 29
lejā 29
liebe 29
maja 29
messer 29
mutter 29
nord 29
spielen 29
teich 29
tout 29
Armut 28
Asche 28
Bau, 28
Danske 28
Ertne 28
Fell 28
Gersten 28
Po̤̣ddo̤̣r 28
brett 28
eis 28
grist 28
hammer 28
jah 28
jo̤̣ 28
kaţki 28
kommen 28
licht 28
milch 28
nogaat 28
rišt pū 28
schlürfen 28
schnitzen 28
sege. 28
tanne 28
tsippo̤̣rs 28
ungefähr 28
varko 28
vinguma 28
wasser 28
werfen 28
Ta̤ut 27
Teufel 27
Tg 27
auge 27
a̤rk 27
baum 27
búolgo̤̣n 27
danke 27
diese 27
fluss 27
instrument 27
joonis 27
jo̤̣vgi 27
ko̤̣vīst 27
ko̱l 27
ko̱ri 27
ko̱ti 27
krieg 27
krunn 27
känd 27
la̤ed 27
sattel 27
schiff 27
so̤̣o̤t 27
sṳdām 27
ṳkš 27
wollen 27
üks 27
ṳ̄ti 27
Darm 26
balge 26
barsch 26
donau 26
frühling 26
hahne 26
jello̤̣s 26
kabine 26
kalev 26
katze 26
keggul 26
kievad 26
ko̱g 26
kṳnd 26
la̤bdi 26
nengal 26
ohr 26
ō̤̣n 26
rúogo̤̣s 26
segel 26
sielen 26
to̤̣rg 26
tō̤̣ra 26
tōb 26
t́ēra 26
vaie 26
wolke 26
üleni 26
šiŗd 26
Haus 25
Seite 25
akkõ 25
a̤dāg 25
baumeister 25
besser 25
boot 25
daļīb 25
dukaten 25
eins 25
elch 25
el´mas 25
entlag 25
erinnern 25
fuss 25
handeln 25
hügel 25
jo̱d 25
kaipo̤̣l 25
kartenspiel 25
kat́ki 25
kaum 25
ka̤iž 25
kno̱š 25
koch 25
ko̠l´ 25
ko̤̣rziji 25
ko̱sk 25
ko̱v 25
kṳ̄lma 25
kṳ̄ndo̤̣l 25
laime 25
liivli 25
mo̱ŕa 25
nach unten 25
naga 25
naggo̤̣l 25
ostsee 25
o̱l´as 25
pferde* 25
piru 25
pūdo̤̣s 25
rad 25
ristit 25
roušt 25
ro̤pt́ 25
schwimmen 25
schüsse 25
spitz 25
strṳṅk 25
sṳž 25
sõber 25
uim 25
ṳl´li 25
ṳlānt 25
vark 25
vaņțlõ 25
veńdž l. 25
vo̥ll 25
vo̥ńšt 25
v́eddo̤̣l 25
zufällig 25
zwei 25
Schwierigkeiten 24
Stockwerk 24
advent 24
ainult 24
ambil 24
a̤la 24
a̤pt 24
busen 24
eṅgo̤̣ls 24
gail 24
glück 24
gras 24
hase 24
hervor 24
hüllen 24
ibbi 24
jo̤̣vg 24
jo̱s 24
kajüte 24
kitzeln 24
ko̤̣vro̤̣s 24
ko̤̣vīsto̤̣m 24
ko̱kšt 24
ko̱r 24
ko̱rt 24
ko̱t 24
külimit 24
lahd 24
lib 24
lieber 24
liiv 24
liivisõda 24
mauer 24
messern 24
muusika 24
nach 24
nogat 24
nummer 24
o̠ŕa 24
o̤̣bbi 24
o̱la 24
porst 24
ramš 24
raufe 24
reptõ 24
reval 24
ruder 24
sagen 24
sa̤vvi 24
schweine 24
spinne 24
spritz* 24
stõrung 24
um 24
uus 24
varkoi 24
venī 24
verein 24
vo̤̣rk 24
v́erž 24
Ikla 23
Ko̱rli 23
Ra̤ṅk 23
Schmetterling 23
Vidumo̠ 23
aabits 23
adja 23
allikas 23
beten 23
biber 23
bienvenue 23
bild* 23
duš 23
ecke 23
eitõ 23
er 23
erde 23
es gibt 23
fremd 23
giltõ 23
gleich 23
haus 23
hh 23
inn 23
is 23
jielut 23
jj 23
jo̱t 23
kabli 23
kaninchen 23
katūks lōda 23
kaufmann 23
ka̤bīnt 23
ko̱dli 23
krank 23
kretl´t 23
kummet 23
kuol´l´ 23
lernen 23
lo̱d 23
maitso̤̣n 23
ma̱st 23
mees 23
mehr 23
mets 23
mingõz 23
mu 23
mädkõks 23
nummo̤̣rs 23
ō̤̣g 23
raben 23
regnet 23
rein 23
ro̠m 23
schlingen 23
schüssen 23
sindi 23
sindikel 23
skutis 23
sohn 23
stör 23
suvi 23
südost 23
trauer 23
variko 23
va̤lko̤̣m 23
wallach 23
waschbär 23
zugleich 23
āl´dža 23
Buch 22
Rohrdommel 22
Trink 22
als 22
apfel 22
auto 22
axt 22
batarei 22
dach 22
daume 22
deim 22
elu 22
gerste 22
go̱b lēd´o̤̣d 22
go̱d 22
hallo 22
interessant 22
isa̤dāg 22
jede 22
kajut 22
kamel´ 22
kevad 22
krīkto̤̣b to̤b 22
ledum palustre 22
lo̤b 22
lo̱ja 22
machen 22
pa̱rbaud 22
po̤̣ddo̤̣rs 22
päev 22
púol pā̤l 22
pīlgo̤̣s 22
pīrgalto̤̣n 22
ramps 22
rigtig 22
ruhe 22
speizman 22
stange 22
suov 22
untz 22
varj 22
vō̤̣ras 22
vō̤̣rka 22
õ 22
īeva 22
Túomo̤̣s 21
anrühren 21
das 21
eigen 21
ende 21
isa 21
ko̱rig 21
ko̱tšt 21
nou 21
pflug 21
põhi 21
rams 21
schnecke 21
schwelle 21
see 21
so̠ja 21
ungar 21
unversehens 21
vana jema 21
verzehren 21
võttõ 21
īev 21
aed 20
doppelt 20
ernte 20
gut 20
ibiz 20
koos 20
kro̤̣st 20
lo̱d´ 20
o̤̣lmi 20
perku 20
reisko 20
speer 20
unverhofft 20
aida 19
juog 19
kah 19
lahe 19
mensch 19
buch 18
ko̱sk 17
kṳl´m 17
pitka̱ viga āina (a̱ina) 17
ungari 17
ungarn 17
Ungarn 15
dioese 15
jo̱d´ 15
pfderd 15
spinnrock 15
īevad 15
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

ǵim65
tuoi30
ama28
lind28
tamm28
tuoit27
vai27
Frantsus26
kuńtš26
kouv25
mež25
pitki25
toiž25
vui25
aiga24
jouv24
kazu24
nūz24
suiž24
tegīs24
buš23
emīn23
ja23
jellis23
juva23
júot23
kāndat23
maitā23
pann23
puort23
taibas23
tsier23
zúog23
āita23
ḱērat23
atnovv22
bulver22
jouk22
kaiži22
keg22
krīk22
ku22
kuōna22
kēṅga22
kūjast22
lega22
likk22
lēji22
ouv22
past22
púoga22
rost22
rōda22
rūm22
tikā22
tuoimki22
vāški22
āigali22
Niklaus21
all21
ju21
jūŕ21
kastūg21
kaṅkt21
kuord21
kāṅgas21
kīras21
kōp21
kūz21
la21
libdi21
linn21
līt21
ouvt21
ratstāi21
tēg21
vast21
vańtl21
veiž21
ḱev21
ḱevt21
ṕedāg21
ṕerz21
ied20
int20
jega20
jovv20
kīndas20
kūjastum20
lēba20
pīla20
strīk20
stēgi20
tabār20
torń20
túont20
uiska20
19
aru19
kumālis19
kuond19
kuorbast19
kēv19
leja19
out19
pānda19
tēr19
umš19
vērbikš19
ūrga19
Lettli18
jell18
kūja18
kūž18
pois18
stuńd18
taggiš18
tera18
zorg18
ḱevād18
dańtš17
ibūks17
igš17
jog17
kub17
kuž17
leggi17
līṅgast17
dinniń16
eddi16
kolūz16
aža15
bīrža15
jūrs15
laigā15
pēgal15
veṅḱ15
vīsl15
dēń14
puōras14
sidd14
sitā14
īr14
eńtš13
jagu13
jeṅg13
lōz13
rouz13
sīlma13
veit13
sīlda12
jei11
kiv11
līn11
ēń11
ruoi6
nai5
ki4
plīš kiv4
kala3
nurm3
Jou2
a2
aga2
barg2
ira2
jalg2
jo2
mo2
proul2
spr*2
'ab1
*1
*ort1
Ema1
KALLIS1
Kala1
Mina1
Paldies1
Sie1
Vaat1
Var1
all*1
amm1
arst1
bara1
blok1
dagl1
fiks1
gang1
greis1
iel1
iira1
iks1
ja'mdõ1
je1
kand1
kas1
kool1
kunk*1
kuo*1
kuus1
kúodi1
kāzu1
l1
lab*1
lemm1
lett1
luts1
merk1
mit1
mits1
mull1
mult1
of*1
palg1
paš*1
pin1
po1
puog1
rebbi1
rikas1
ro*1
sein1
sie1
sina1
soda1
strand1
sünt1
sēń1
tag'A=01
tagl1
tema1
tied1
tung1
ulk1
und1
unn1
vana1
varr1
veis1
verm1
vist1
vorm1
vä*1
äll*1
šta*1
TÄISLOENDhea.txt