Viimase 367 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 29565 ehk siis umbes 80 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

to̤̣it 130
Beschäftigt 122
vo̠rgo̤̣l 117
ta̤vt 112
vo̤̣id 111
t́enn 110
vo̠ŕ 110
sīepierast 106
to̤̣o̤ 103
hahne 98
Ertne 97
heilig 96
Grieko̤̣ 95
wolke 95
donau 94
ko̠l´ 94
vo̤̣tīm 93
külimit 92
is 91
mehr 91
no̠ra 91
schwimmen 91
tõu 91
Jo̱ń 90
Mō̤̣ka 88
Teufel 88
soo soo dumm dumm 88
stõrung 88
ṳl´li 88
wagen 88
mingõz 87
nengal 87
ro̤pt́ 87
tā̤d´ 87
kommen 85
isa̤dāg 83
la̤ed 83
suvi 83
vo̠ja 83
schalte 82
vo̠ 82
Buch 81
Gersten 81
sattel 81
Līvõd 79
Jēzus 78
speizman 78
šiŗd 78
vo̠ŕa 77
ō̤̣r 76
pīrgalto̤̣n 76
rein 76
vā̤ki 76
buch 75
kaum 75
na̤rbo̤̣n 75
no̠v 75
tā̤n 75
ēd´ 75
ainult 74
go̱b lēd´o̤̣d 74
no̤̣ri 74
ō̤̣g 74
regnet 74
skutis 74
varko 74
vo̥ŕki 74
Ikla 73
a̤pt 73
nord 73
uus 73
vo̠ï 73
vo̤̣rg 73
vēžo̤̣s 73
Do̱vid 72
schlürfen 72
kat́ki 71
no̠l´a 71
spielen 71
tanne 71
to̤b 71
tṳja 71
tā̤gal 71
Po̤̣ddo̤̣r 70
Tg 70
ibiz 70
lieber 70
o̱la 70
sõber 70
sā̤r 70
tēm 70
vo̠ri 70
zimmer 70
kakškṳmdo̤̣s 69
ko̤̣rziji 69
mensch 69
rúogo̤̣s 69
süd 69
tṳṅg 69
Schiff 68
a̤dāg 68
biber 68
elu 68
kretl´t 68
ta̤ma 68
tere 68
vo̠ik 68
a̤rk 67
no̠g 67
sündikel 67
tämmõn 67
varto̤̣n 67
v́erž 67
südost 66
tür 66
tēim 66
tōb 66
janvār 65
strṳṅk 65
axt 64
lo̱ja 64
no̤̣r 64
no̤̣v 64
o̱bil´ 64
stör 64
tsā̤rm 64
õ 64
pflug 63
pīlgo̤̣s 63
ta̤mp 63
eṅgo̤̣ls 62
mu 62
see 62
wäsche 62
ta̤vt 61
tṳg 61
ko̱dli 60
ta̤vt. 59
tou 58
unversehens 58
vo̥ńšt 58
ka̤bīnt 57
me 57
hase 56
jede 56
verzehren 56
veńdž l. 56
deim 55
jello̤̣s 55
liebe 54
jah 53
ka̤iž 53
licht 53
naggo̤̣l 53
Schmetterling 52
kaţki 52
mo̱ŕa 52
hund 51
Fernlicht 50
fuss 50
kabine 50
ko̤̣vīsto̤̣m 50
rad 50
wild 50
balge 49
hervor 49
hüllen 49
apfel 48
dukaten 48
jo̤̣vgi 48
mo̱ 48
o̤̣bbi 48
ungefähr 48
grist 47
maja 47
zeit 47
Bau, 46
el´mas 46
kṳlm 46
lo̤b 46
maure 46
nummo̤̣rs 46
rams 46
tō̤̣ra 46
vō̤̣ras 46
Schwierigkeiten 45
ambil 45
eitõ 45
hirsch 45
kajit 45
kajüte 45
katūks lōda 45
lo̱d 45
o̤̣lmi 45
Stadt 44
bild* 44
es gibt 44
koos 44
mädkõks 44
segel 44
tag 44
varj 44
venī 44
v́eddo̤̣l 44
wurm 44
Ta̤ut 43
freier 43
instrument 43
krank 43
púol pā̤l 43
teich 43
teu 43
handeln 42
kno̱š 42
kreuz 42
lahd 42
pferd 42
schüsse 42
uim 42
verdruss 42
āl´dža 42
elch 41
kaninchen 41
krieg 41
lejā 41
vaņțlõ 41
grass 40
kaufmann 40
īev 40
päev 39
ro̠m 39
sielen 39
vo̥ll 39
Darm 38
Seite 38
Túomo̤̣s 38
Ungarn 38
daume 38
kuh 38
mauer 38
milch 38
naga 38
roušt 38
stange 38
sṳž 38
vō̤̣rka 38
DEUTSCHLAND 37
Fell 37
hammer 37
kajut 37
ruhe 37
ṳlānt 37
wohl 37
fühlen 36
glück 36
jo̱t 36
juog 36
liiv 36
ō̤̣n 36
tun 36
wasser 36
wind 36
zugleich 36
hause 35
adja 35
barsch 35
krīkto̤̣b to̤b 35
liivisõda 35
reisko 35
schnecke 35
sohn 35
spinne 35
tisch 35
werfen 35
beten 34
brett 34
búolgo̤̣n 34
diese 34
gut 34
jo̤̣ 34
klein 34
lib 34
nach 34
nimi 34
piru 34
rišt pū 34
um 34
ṳkš 34
vark 34
vo̤̣rk 34
baum 33
gras 33
hallo 33
haus 33
maitso̤̣n 33
schüssen 33
speer 33
sṳdām 33
vinguma 33
Rohrdommel 32
go̱d 32
isa 32
kah 32
ka̤ed 32
ko̱sk 32
ko̱tšt 32
kuol´l´ 32
kṳl´m 32
mutter 32
nach unten 32
org 32
so̤̣o̤t 32
stuhl 32
teim 32
tout 32
vana jema 32
zufällig 32
piedag 31
Asche 31
Haus 31
Ko̱rli 31
batarei 31
joonis 31
jo̤̣vg 31
kro̤̣st 31
kṳ̄lma 31
lernen 31
nogat 31
nou 31
o̠ŕa 31
schlingen 31
trauer 31
võttõ 31
aida 30
allikas 30
dach 30
das 30
ecke 30
ibbi 30
jielut 30
jo̱s 30
ko̱l 30
ruder 30
so̤̣o̤d 30
tarha 30
vaie 30
Drangend 29
eis 29
er 29
gleich 29
inn 29
kamel´ 29
ko̤̣vīst 29
ko̱rig 29
känd 29
ma̱st 29
messer 29
ohr 29
ramps 29
sagen 29
sa̤vvi 29
schmidt 29
wollen 29
Maurer 28
Trink 28
besser 28
daļīb 28
doppelt 28
eins 28
entlag 28
farbe 28
frühling 28
gerste 28
ko̤̣vro̤̣s 28
ko̱kšt 28
ko̱sk 28
kṳnd 28
ledum palustre 28
messern 28
perku 28
pferde* 28
raben 28
ramš 28
reval 28
to̤̣rg 28
ungar 28
variko 28
west 28
īeva 28
Armut 27
aabits 27
akkõ 27
als 27
hh 27
hügel 27
jo̱d 27
kalev 27
ko̱ti 27
lahe 27
mets 27
pirku 27
rigtig 27
schweine 27
schwelle 27
sege. 27
sindikel 27
unverhofft 27
varkoi 27
üks 27
ṳ̄ti 27
aed 26
bienvenue 26
erde 26
erinnern 26
ernte 26
fluss 26
giltõ 26
kaipo̤̣l 26
kievad 26
koch 26
ko̱r 26
ko̱ri 26
ko̱t 26
krunn 26
kṳ̄ndo̤̣l 26
la̤bdi 26
liivli 26
nogaat 26
põhi 26
raufe 26
ristit 26
waschbär 26
a̤la 25
eigen 25
ende 25
huhn 25
interessant 25
kabli 25
kartenspiel 25
katze 25
kevad 25
machen 25
mees 25
muusika 25
nigger 25
ostsee 25
o̱l´as 25
pitka̱ viga āina (a̱ina) 25
sindi 25
spitz 25
t́ēra 25
untz 25
va̤lko̤̣m 25
verein 25
zwei 25
Vidumo̠ 24
abernatürlich 24
busen 24
danke 24
ko̱rt 24
nummer 24
pa̱rbaud 24
po̤̣ddo̤̣rs 24
suov 24
tsippo̤̣rs 24
ungari 24
üleni 24
Danske 23
auge 23
baumeister 23
boot 23
ko̱g 23
laime 23
pūdo̤̣s 23
reptõ 23
schnitzen 23
so̠ja 23
spritz* 23
ungarn 23
wallach 23
Stockwerk 22
duš 22
fremd 22
jj 22
keggul 22
ko̱v 22
kummet 22
Ra̤ṅk 21
kitzeln 21
pfderd 21
porst 21
anrühren 20
auto 20
1 19
jo̱d´ 19
schiff 19
advent 18
lo̱d´ 18
spinnrock 18
gail 16
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

kāṅgas139
juva104
lōz83
aiga70
pann69
jei68
vai67
jouv66
stēgi66
atnovv62
laigā62
ǵim59
kuord56
ku46
ḱev46
strīk45
tsier45
vāški43
rost42
bulver41
kazu41
jagu40
īr40
jog39
pēgal39
jega38
mež38
nūz38
sidd38
eńtš37
kēṅga36
kuōna35
līn35
sīlma35
lēji34
lēba33
kouv32
zorg32
Frantsus31
kūž31
libdi31
ama30
int30
kāndat30
pitki30
vui30
aru29
jovv29
kīras29
ēń29
Niklaus28
ied28
kuńtš28
līt28
toiž28
tuoi28
tuoit28
ūrga28
jūŕ27
krīk27
kōp27
out27
puort27
uiska27
aža26
eddi26
emīn26
jellis26
júot26
kuond26
linn26
past26
puōras26
pānda26
rōda26
sitā26
tera26
āigali26
dēń25
kastūg25
kuž25
kēv25
kūja25
kūjastum25
leja25
lind25
ratstāi25
ṕedāg25
ṕerz25
Lettli24
jell24
jeṅg24
kaiži24
kaṅkt24
la24
pois24
suiž24
tamm24
túont24
veit24
zúog24
āita24
buš23
igš23
kumālis23
līṅgast23
ouv23
pīla23
torń23
tuoimki23
tēg23
tēr23
22
ibūks22
jouk22
jūrs22
kuorbast22
kūjast22
kūz22
lega22
likk22
ouvt22
rouz22
stuńd22
tegīs22
ḱevād22
ḱērat22
all21
dańtš21
ja21
maitā21
púoga21
sīlda21
vast21
ḱevt21
ju20
kub20
taggiš20
tikā20
umš20
veiž20
vērbikš20
vīsl20
keg19
kīndas19
leggi19
rūm19
tabār19
vańtl19
bīrža18
kolūz18
taibas18
dinniń17
veṅḱ17
ruoi9
jou7
nai7
kiv6
nei5
be*4
ēl4
ema3
jema3
ki3
nur3
plīš kiv3
vo*3
vol3
Ema2
Kass2
a2
aa*2
ki*2
kis2
knaš2
knašš2
kool2
kud*2
kut*2
lab*2
mo*2
mü*2
nī'sk2
pa*2
po*2
pr*2
pä*2
rišt*2
sie2
sug2
sä*2
vu*2
väg2
äb*2
ži*2
*f*1
*h*1
*ö*1
*ž*1
Es1
Gift1
Ist1
Jook1
Land1
Lang1
Luft1
Mag1
Meister1
Miks1
Mit1
Moon1
Moor1
Ravk1
Stark1
ab*1
ad*1
ag*1
ai*1
aj*1
ak1
ak*1
al*1
altar1
am*1
amm1
an*1
ans1
ants1
ap*1
ar*1
as1
as*1
at*1
au*1
av*1
az*1
aš*1
až*1
ba*1
bai*1
bi*1
bl*1
bo*1
boi*1
br*1
bu*1
bä*1
bõ*1
bü*1
da*1
dai*1
de*1
dei*1
di*1
do*1
dr*1
du*1
dä*1
dõ*1
dü*1
ed*1
ee*1
ef*1
eg*1
ei*1
ein1
el*1
em*1
en*1
ents1
er*1
es*1
et*1
ev*1
ez*1
eš*1
ež*1
f*1
fa*1
fe*1
fi*1
fä*1
ga*1
gai*1
ge*1
geld1
gi*1
gl*1
go*1
gr*1
gu*1
gä*1
gõ*1
gü*1
h*1
ho*1
hu*1
hü*1
ib*1
id*1
ida1
ig*1
ii*1
ik*1
il*1
im*1
in*1
ir*1
is*1
it*1
iz*1
ja*1
jad*1
jag*1
jak*1
jal*1
jalg1
jam*1
jamd1
jan*1
jap*1
jar*1
jas*1
jat*1
jatt1
jav*1
jaz*1
je*1
jedlim1
jei*1
jo*1
ju*1
jub*1
juk*1
jul*1
jum*1
jumāl1
jun*1
jur*1
jus*1
jut*1
jutt1
juv*1
jä*1
jämp1
jõ*1
jü*1
ka*1
kab*1
kag*1
kai*1
kak*1
kaks1
kakš*1
kal1
kal*1
kala1
kam*1
kan*1
kap*1
kar*1
kas*1
kass1
kat*1
kav*1
kaz*1
kaž*1
ke*1
kei*1
kep1
kes1
kib*1
kiil1
kik*1
kil*1
kim*1
kin*1
kip*1
kir*1
kis*1
kit*1
kiv*1
kiŕ1
kl*1
knas1
ko*1
kod*1
kog1
kog*1
koi*1
kok*1
kol*1
kom*1
kon*1
koor1
kop*1
kor*1
kos*1
kot*1
kov*1
koz*1
kr*1
kru*1
ku*1
kub*1
kuk*1
kul*1
kum*1
kun*1
kup*1
kur*1
kus1
kus*1
kuu1
kuu*1
kuud*1
kuul*1
kuum*1
kuun*1
kuup*1
kuur*1
kuus*1
kuut*1
kuuz*1
kuv*1
kuz*1
kuž*1
kv*1
kä*1
kõ*1
kü*1
küla1
küll1
la*1
lad*1
lag*1
lai*1
laj*1
lak*1
lal*1
lam*1
lan*1
lap*1
lar*1
las*1
lat*1
lav*1
laz*1
laž*1
le*1
lei*1
leib1
li*1
lid*1
lig*1
lik*1
lim*1
lin*1
lip*1
lir*1
lis*1
lit*1
liš*1
lo*1
log*1
loi*1
loik1
loj*1
lok*1
lom*1
lon*1
lop*1
lor*1
lot*1
lov*1
loz*1
lu*1
lub*1
lug*1
luk*1
lul*1
lum*1
lun*1
lup*1
lus*1
lut*1
luv*1
lä*1
lõ*1
lü*1
ma1
ma 1
ma*1
maa1
mag1
mag*1
mai*1
maj*1
mak*1
mal*1
TÄISLOENDhea.txt