Viimase 365 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 22887 ehk siis umbes 62 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

to̤̣o̤ 103
tṳja 99
tā̤d´ 97
vo̠ï 96
no̠ra 95
ta̤vt 95
tā̤gal 95
tēm 94
vo̠ŕ 94
no̠g 93
no̠v 93
no̤̣v 93
vēžo̤̣s 93
tṳg 92
vo̠ŕa 92
Jo̱ń 91
sündikel 91
to̤̣it 91
tsā̤rm 91
Do̱vid 90
Grieko̤̣ 90
na̤rbo̤̣n 90
ō̤̣r 90
kakškṳmdo̤̣s 89
no̤̣r 89
tämmõn 89
tõu 89
tā̤n 89
t́enn 89
vo̠rgo̤̣l 89
sā̤r 88
ta̤vt 88
ta̤mp 88
to̤b 88
tür 88
vo̠ 88
vo̤̣id 88
Beschäftigt 87
no̠l´a 87
no̤̣ri 87
süd 87
sīepierast 87
tṳṅg 87
vo̠ik 87
vo̠ri 87
vo̤̣rg 87
vā̤ki 87
vo̠ja 86
o̱bil´ 85
vo̥ŕki 85
wäsche 85
Jēzus 84
vo̤̣tīm 84
tēim 83
Līvõd 81
ta̤ma 81
ēd´ 81
ta̤vt. 80
freier 46
maure 46
teu 45
schalte 43
tag 43
wohl 43
DEUTSCHLAND 41
tarha 41
tere 41
zimmer 41
teim 40
tisch 40
verdruss 40
wind 40
wurm 40
Fernlicht 39
grass 39
kajit 39
nigger 39
tun 39
wild 39
zeit 39
Drangend 38
Ertne 38
me 38
stuhl 38
teich 38
Fell 37
huhn 37
janvār 37
kreuz 37
org 37
tout 37
west 37
Armut 36
Gersten 36
abernatürlich 36
mo̱ 36
nimi 36
pirku 36
schmidt 36
so̤̣o̤d 36
tou 36
hause 35
Asche 35
Danske 35
Darm 35
Maurer 35
fühlen 35
kuh 35
nogaat 35
tanne 35
varto̤̣n 35
wagen 35
piedag 34
Bau, 34
hund 34
joonis 34
kommen 34
licht 34
schiff 34
sielen 34
werfen 34
wollen 34
baum 33
diese 33
farbe 33
fuss 33
grist 33
heilig 33
kalev 33
katze 33
kaum 33
klein 33
la̤ed 33
liebe 33
maja 33
schnitzen 33
segel 33
sṳdām 33
uim 33
vinguma 33
wasser 33
Mō̤̣ka 32
Stadt 32
Teufel 32
auge 32
boot 32
brett 32
danke 32
hirsch 32
instrument 32
jah 32
kartenspiel 32
kaţki 32
ko̱r 32
krieg 32
kummet 32
kṳlm 32
nach 32
nengal 32
pferd 32
ristit 32
sattel 32
soo soo dumm dumm 32
spielen 32
tōb 32
ungefähr 32
varko 32
Buch 31
Ta̤ut 31
balge 31
barsch 31
entlag 31
erinnern 31
fluss 31
fremd 31
gras 31
hammer 31
handeln 31
jielut 31
jo̤̣ 31
kat́ki 31
kaufmann 31
koch 31
ko̤̣vīst 31
ko̱l 31
krunn 31
känd 31
lib 31
lieber 31
liivli 31
messer 31
milch 31
mu 31
mutter 31
muusika 31
nord 31
rad 31
rišt pū 31
ro̤pt́ 31
rúogo̤̣s 31
so̤̣o̤t 31
tsippo̤̣rs 31
vark 31
vo̥ll 31
wallach 31
wolke 31
ṳ̄ti 31
Ikla 30
Po̤̣ddo̤̣r 30
Tg 30
aabits 30
axt 30
a̤dāg 30
a̤la 30
a̤rk 30
baumeister 30
besser 30
beten 30
búolgo̤̣n 30
donau 30
eins 30
eṅgo̤̣ls 30
frühling 30
gail 30
gerste 30
gleich 30
hervor 30
is 30
jello̤̣s 30
jj 30
jo̱s 30
ka̤ed 30
kievad 30
ko̱v 30
krank 30
laime 30
mo̱ŕa 30
nach unten 30
naga 30
perku 30
pūdo̤̣s 30
regnet 30
rein 30
schlürfen 30
schnecke 30
skutis 30
spinne 30
spitz 30
stange 30
tō̤̣ra 30
trauer 30
um 30
vaie 30
verein 30
vo̤̣rk 30
zwei 30
üks 30
šiŗd 30
Haus 29
Rohrdommel 29
Schwierigkeiten 29
allikas 29
batarei 29
bienvenue 29
bild* 29
dach 29
das 29
daume 29
daļīb 29
deim 29
eis 29
hahne 29
ibbi 29
interessant 29
kabine 29
kaninchen 29
katūks lōda 29
keggul 29
ko̤̣vro̤̣s 29
ko̱kšt 29
ko̱ri 29
ko̱ti 29
kretl´t 29
kṳnd 29
kṳ̄ndo̤̣l 29
lahd 29
lernen 29
liivisõda 29
maitso̤̣n 29
messern 29
naggo̤̣l 29
nogat 29
nummer 29
ohr 29
ostsee 29
o̤̣bbi 29
ō̤̣n 29
o̱l´as 29
pferde* 29
piru 29
porst 29
ramš 29
reisko 29
reval 29
sagen 29
schüsse 29
sege. 29
sindi 29
speer 29
speizman 29
t́ēra 29
untz 29
uus 29
venī 29
zufällig 29
üleni 29
Ko̱rli 28
Schmetterling 28
Seite 28
Trink 28
aed 28
aida 28
ainult 28
akkõ 28
ambil 28
apfel 28
a̤pt 28
biber 28
busen 28
ecke 28
eitõ 28
elch 28
elu 28
el´mas 28
erde 28
giltõ 28
hase 28
hügel 28
jede 28
jo̤̣vgi 28
jo̱t 28
kabli 28
kaipo̤̣l 28
ka̤iž 28
kevad 28
ko̠l´ 28
ko̱g 28
ko̱t 28
kuol´l´ 28
kṳ̄lma 28
lejā 28
liiv 28
mauer 28
mees 28
mets 28
nummo̤̣rs 28
ruder 28
schlingen 28
schweine 28
schwimmen 28
schüssen 28
sindikel 28
sohn 28
sṳž 28
ungar 28
ṳkš 28
ṳl´li 28
varj 28
varkoi 28
vaņțlõ 28
va̤lko̤̣m 28
verzehren 28
vo̥ńšt 28
v́eddo̤̣l 28
v́erž 28
zugleich 28
āl´dža 28
īev 28
Stockwerk 27
adja 27
advent 27
als 27
auto 27
dukaten 27
ende 27
er 27
es gibt 27
glück 27
go̱d 27
gut 27
hallo 27
isa 27
jo̱d 27
kajut 27
kamel´ 27
ka̤bīnt 27
kitzeln 27
kno̱š 27
ko̱rt 27
la̤bdi 27
machen 27
mehr 27
nou 27
o̠ŕa 27
púol pā̤l 27
pīlgo̤̣s 27
raufe 27
reptõ 27
roušt 27
ruhe 27
sa̤vvi 27
schwelle 27
see 27
spritz* 27
stör 27
suvi 27
sõber 27
to̤̣rg 27
veńdž l. 27
Ra̤ṅk 26
Túomo̤̣s 26
duš 26
ernte 26
go̱b lēd´o̤̣d 26
hh 26
hüllen 26
inn 26
juog 26
kah 26
ko̤̣vīsto̤̣m 26
ko̱dli 26
krīkto̤̣b to̤b 26
külimit 26
ledum palustre 26
lo̱d 26
mensch 26
mingõz 26
mädkõks 26
o̱la 26
pflug 26
po̤̣ddo̤̣rs 26
raben 26
ramps 26
rams 26
rigtig 26
strṳṅk 26
unversehens 26
ṳlānt 26
variko 26
waschbär 26
īeva 26
Vidumo̠ 25
eigen 25
haus 25
isa̤dāg 25
jo̤̣vg 25
kajüte 25
ko̤̣rziji 25
ko̱sk 25
lo̤b 25
o̤̣lmi 25
pa̱rbaud 25
päev 25
põhi 25
pīrgalto̤̣n 25
suov 25
südost 25
vō̤̣ras 25
vō̤̣rka 25
võttõ 25
õ 25
doppelt 24
ibiz 24
koos 24
ko̱rig 24
lahe 24
lo̱ja 24
ma̱st 24
ō̤̣g 24
ro̠m 24
so̠ja 24
stõrung 24
unverhofft 24
anrühren 23
ko̱tšt 23
kro̤̣st 23
vana jema 23
spinnrock 22
Ungarn 21
buch 21
lo̱d´ 21
ungarn 21
Schiff 20
kṳl´m 20
pitka̱ viga āina (a̱ina) 20
ungari 20
ko̱sk 19
dioese 18
jo̱d´ 18
pfderd 17
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

ǵim82
tuoi38
kouv37
lind36
jellis35
taibas35
ama34
tamm34
tuoit34
vai34
Frantsus33
jouk33
pann33
past33
āita33
bulver32
jouv32
kazu32
kēṅga32
lega32
rōda32
tegīs32
vui32
ṕedāg32
juva31
júot31
leja31
libdi31
tsier31
ḱev31
ku30
kuord30
kāṅgas30
maitā30
puort30
rost30
uiska30
ūrga30
aiga29
atnovv29
ied29
ja29
kuorbast29
kuńtš29
la29
mež29
púoga29
pīla29
vāški29
jega28
keg28
kūz28
lēba28
nūz28
pitki28
stuńd28
tera28
toiž28
tuoimki28
zúog28
buš27
int27
kaiži27
kīras27
likk27
līt27
ouv27
strīk27
túont27
vast27
Niklaus26
26
all26
eddi26
jell26
ju26
kaṅkt26
kuond26
kuōna26
kāndat26
kīndas26
kōp26
suiž26
tēg26
vańtl26
veiž26
āigali26
Lettli25
dańtš25
emīn25
jūŕ25
kastūg25
krīk25
kūjast25
kūž25
lēji25
out25
ouvt25
ratstāi25
rūm25
tikā25
ḱevād25
ṕerz25
aru24
jog24
jovv24
kumālis24
kūjastum24
stēgi24
ḱevt24
ḱērat24
linn23
tabār23
taggiš23
vērbikš23
zorg23
kēv22
kūja22
pānda22
torń22
tēr22
kub21
leggi21
līṅgast21
pois21
umš21
aža20
kolūz20
kuž20
pēgal20
ibūks19
igš19
jūrs19
vīsl19
bīrža18
dinniń18
laigā18
sidd18
veit18
jei17
puōras17
rouz17
sitā17
veṅḱ17
dēń16
jagu16
jeṅg16
lōz16
sīlda16
sīlma16
eńtš14
īr13
līn12
ēń12
kiv10
ruoi6
ki5
nai4
plīš kiv4
kala3
nurm3
Jou2
a2
barg2
ira2
jalg2
mo2
spr*2
'ab1
*ort1
Ema1
Kala1
Mina1
Sie1
Vaat1
Var1
all*1
amm1
arst1
bara1
ie*1
iel1
iira1
ja'mdõ1
je1
jo1
kand1
karu1
kas1
kool1
kuo*1
kuus1
kúodi1
l1
lemm1
lett1
luts1
merk1
mits1
mull1
mult1
naba1
of*1
pa*1
palg1
pe*1
pin1
po1
puog1
rebbi1
rikas1
ro*1
sa*1
sein1
sie1
sina1
soda1
strand1
sēń1
tag'A=01
tema1
tied1
tung1
ulk1
und1
unn1
vana1
varr1
veis1
vist1
vorm1
äll*1
šta*1
TÄISLOENDhea.txt