Viimase 363 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 22307 ehk siis umbes 61 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

erinnern 6297
Jēzus 176
kakškṳmdo̤̣s 89
tür 89
to̤̣o̤ 87
no̠l´a 86
no̤̣ri 86
to̤b 86
no̤̣v 85
tṳja 84
no̠g 83
no̠v 83
süd 83
sündikel 83
tā̤d´ 83
tā̤gal 83
vo̤̣rg 83
sā̤r 82
tā̤n 82
vo̠ï 82
vo̤̣tīm 82
no̤̣r 81
ō̤̣r 81
sīepierast 81
ta̤ma 81
vo̠ja 81
vo̤̣id 81
no̠ra 80
o̱bil´ 80
tämmõn 80
tēm 80
t́enn 80
vo̠ 80
Grieko̤̣ 79
Līvõd 79
na̤rbo̤̣n 79
to̤̣it 79
vo̠ik 79
vo̠ri 79
vo̠ŕa 79
vo̥ŕki 79
vā̤ki 79
vēžo̤̣s 79
Do̱vid 78
tṳg 78
tṳṅg 78
tõu 78
vo̠rgo̤̣l 78
Jo̱ń 77
ta̤mp 77
vo̠ŕ 77
Beschäftigt 76
ta̤vt 76
wäsche 76
ta̤vt 75
tsā̤rm 75
tēim 74
ēd´ 72
ta̤vt. 71
maure 35
pferd 35
Seite 29
tou 27
janvār 25
fühlen 23
milch 23
kajit 22
bild* 21
lib 21
org 21
sagen 21
šiŗd 21
fuss 20
krīkto̤̣b to̤b 20
kṳ̄ndo̤̣l 20
la̤ed 20
Stadt 19
kaufmann 19
lo̤b 19
pirku 19
boot 18
klein 18
kommen 18
känd 18
búolgo̤̣n 17
gleich 17
jah 17
kartenspiel 17
lejā 17
schalte 17
zwei 17
piedag 16
abernatürlich 16
gerste 16
grass 16
hallo 16
handeln 16
huhn 16
kaţki 16
kreuz 16
licht 16
maja 16
mo̱ 16
naga 16
nord 16
o̤̣bbi 16
tag 16
wagen 16
zeit 16
DEUTSCHLAND 15
Tg 15
adja 15
busen 15
farbe 15
hügel 15
instrument 15
keggul 15
kṳlm 15
külimit 15
me 15
mo̱ŕa 15
ohr 15
perku 15
pferde* 15
rúogo̤̣s 15
schmidt 15
skutis 15
so̤̣o̤d 15
sṳdām 15
ungefähr 15
varko 15
vaņțlõ 15
werfen 15
wurm 15
üleni 15
Drangend 14
Fernlicht 14
Schmetterling 14
auge 14
balge 14
barsch 14
baum 14
brett 14
es gibt 14
freier 14
heilig 14
jello̤̣s 14
kabli 14
katūks lōda 14
ko̤̣vīst 14
krieg 14
ledum palustre 14
liiv 14
liivisõda 14
mehr 14
piru 14
púol pā̤l 14
sindikel 14
sohn 14
tout 14
trauer 14
varkoi 14
zugleich 14
Darm 13
Mō̤̣ka 13
Ta̤ut 13
Teufel 13
ainult 13
a̤pt 13
a̤rk 13
batarei 13
danke 13
deim 13
diese 13
eis 13
eitõ 13
erde 13
eṅgo̤̣ls 13
frühling 13
hirsch 13
hund 13
jielut 13
jo̱s 13
kat́ki 13
kevad 13
kievad 13
koch 13
ko̤̣rziji 13
ko̤̣vro̤̣s 13
ko̱ri 13
ko̱rt 13
ko̱t 13
krank 13
krunn 13
kuh 13
kṳ̄lma 13
lernen 13
liebe 13
lieber 13
liivli 13
messer 13
mets 13
mutter 13
naggo̤̣l 13
nimi 13
pa̱rbaud 13
pitka̱ viga āina (a̱ina) 13
pīlgo̤̣s 13
rad 13
regnet 13
rein 13
reisko 13
ristit 13
schnitzen 13
segel 13
so̠ja 13
spielen 13
tarha 13
tsippo̤̣rs 13
tun 13
ṳkš 13
ṳl´li 13
vaie 13
vana jema 13
venī 13
v́erž 13
wild 13
üks 13
Fell 12
Ko̱rli 12
Po̤̣ddo̤̣r 12
als 12
a̤dāg 12
besser 12
beten 12
biber 12
el´mas 12
fluss 12
giltõ 12
go̱b lēd´o̤̣d 12
gras 12
hüllen 12
isa̤dāg 12
jede 12
joonis 12
kamel´ 12
katze 12
kaum 12
ka̤ed 12
ka̤iž 12
kno̱š 12
ko̤̣vīsto̤̣m 12
ko̱dli 12
ko̱rig 12
ko̱ti 12
ko̱tšt 12
kro̤̣st 12
lo̱ja 12
nengal 12
nou 12
ō̤̣n 12
porst 12
pīrgalto̤̣n 12
rams 12
ramš 12
sa̤vvi 12
schwelle 12
sege. 12
sielen 12
sindi 12
spinne 12
spitz 12
stange 12
stuhl 12
teu 12
tō̤̣ra 12
t́ēra 12
uim 12
varj 12
vark 12
varto̤̣n 12
võttõ 12
wasser 12
wind 12
wohl 12
zimmer 12
āl´dža 12
hause 11
Buch 11
Danske 11
donau 11
doppelt 11
eigen 11
elu 11
er 11
grist 11
hahne 11
hammer 11
haus 11
hervor 11
is 11
isa 11
jo̤̣vgi 11
jo̱t 11
ka̤bīnt 11
la̤bdi 11
maitso̤̣n 11
ma̱st 11
nach unten 11
nogat 11
nummer 11
o̠ŕa 11
o̤̣lmi 11
ō̤̣g 11
po̤̣ddo̤̣rs 11
schlürfen 11
schnecke 11
schweine 11
schwimmen 11
schüsse 11
see 11
soo soo dumm dumm 11
sṳž 11
sõber 11
teim 11
tere 11
tisch 11
to̤̣rg 11
ṳlānt 11
verein 11
veńdž l. 11
vo̤̣rk 11
vō̤̣ras 11
vo̥ll 11
v́eddo̤̣l 11
west 11
ṳ̄ti 11
Asche 10
Gersten 10
Maurer 10
Rohrdommel 10
Schiff 10
Schwierigkeiten 10
Stockwerk 10
Túomo̤̣s 10
allikas 10
apfel 10
auto 10
a̤la 10
bienvenue 10
buch 10
das 10
daume 10
duš 10
ecke 10
elch 10
entlag 10
go̱d 10
gut 10
hh 10
ibbi 10
ibiz 10
inn 10
kaipo̤̣l 10
kaninchen 10
kitzeln 10
ko̠l´ 10
ko̱g 10
ko̱kšt 10
ko̱l 10
ko̱r 10
ko̱sk 10
ko̱v 10
kuol´l´ 10
lo̱d 10
machen 10
mauer 10
mees 10
messern 10
mingõz 10
nach 10
nigger 10
nummo̤̣rs 10
o̱la 10
päev 10
põhi 10
raben 10
reptõ 10
reval 10
ro̠m 10
ro̤pt́ 10
ruder 10
ruhe 10
schlingen 10
schüssen 10
speer 10
spritz* 10
stõrung 10
suov 10
tanne 10
teich 10
tōb 10
um 10
ungar 10
unverhofft 10
unversehens 10
uus 10
variko 10
va̤lko̤̣m 10
verdruss 10
vō̤̣rka 10
waschbär 10
īev 10
īeva 10
Armut 9
Bau, 9
Haus 9
Ikla 9
Trink 9
aabits 9
advent 9
aed 9
aida 9
ambil 9
anrühren 9
axt 9
baumeister 9
dach 9
daļīb 9
dukaten 9
eins 9
ende 9
ernte 9
fremd 9
glück 9
hase 9
interessant 9
jj 9
jo̤̣ 9
jo̤̣vg 9
jo̱d 9
juog 9
kabine 9
kah 9
kajut 9
kajüte 9
kalev 9
kiitos 9
koos 9
kretl´t 9
kummet 9
kṳl´m 9
kṳnd 9
lahd 9
lahe 9
laime 9
mensch 9
mu 9
muusika 9
mädkõks 9
o̱l´as 9
pflug 9
pūdo̤̣s 9
ramps 9
raufe 9
rigtig 9
rišt pū 9
sattel 9
so̤̣o̤t 9
speizman 9
strṳṅk 9
stör 9
suvi 9
südost 9
untz 9
verzehren 9
vinguma 9
vo̥ńšt 9
wallach 9
wolke 9
wollen 9
zufällig 9
õ 9
1 8
Ertne 8
Vidumo̠ 8
akkõ 8
nogaat 8
ostsee 8
roušt 8
gott 7
raamat 7
eisen 6
gelb 6
grün 6
nacht 6
Tere 5
po̠ 5
Mensch 4
Seite' AND SLEEP(3) oRDeR BY 638 # 4
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

ǵim79
tuoi20
sīlma19
krīk18
vui18
Frantsus17
int17
jouv17
kuord17
vańtl17
jovv16
kaṅkt16
kouv16
lēba16
aru15
ouv15
aiga14
bulver14
igš14
kaiži14
kazu14
leja14
lind14
pitki14
sitā14
zorg14
ūrga14
jog13
kūja13
la13
libdi13
lēji13
līt13
maitā13
mež13
pois13
puort13
pīla13
sidd13
tuoit13
tēg13
vai13
Lettli12
ama12
eddi12
emīn12
jell12
kuond12
kuž12
kāndat12
kāṅgas12
kīndas12
kīras12
līn12
līṅgast12
nūz12
past12
ratstāi12
stēgi12
tikā12
veiž12
veṅḱ12
zúog12
all11
atnovv11
dēń11
ibūks11
jagu11
jega11
jei11
jouk11
júot11
jūŕ11
kastūg11
keg11
ku11
kub11
kumālis11
kuorbast11
kuńtš11
kōp11
kūjast11
laigā11
lega11
leggi11
likk11
linn11
ouvt11
puōras11
púoga11
pānda11
pēgal11
rost11
suiž11
sīlda11
tabār11
tamm11
tera11
tsier11
tuoimki11
tēr11
vāški11
ēń11
ḱev11
ḱevt11
ḱērat11
ṕerz11
ja10
jellis10
jeṅg10
ju10
kolūz10
kuōna10
kūjastum10
pann10
rouz10
ruoi10
rōda10
stuńd10
toiž10
túont10
uiska10
vast10
veit10
vērbikš10
āigali10
īr10
ḱevād10
ṕedāg10
aža9
bīrža9
dańtš9
dinniń9
eńtš9
juva9
jūrs9
kēṅga9
kūž9
lōz9
nai9
out9
rūm9
strīk9
taibas9
torń9
Niklaus8
8
buš8
ied8
kēv8
kūz8
taggiš8
tegīs8
umš8
vīsl8
āita8
ki5
janu4
särk4
jenn3
kiv3
plīš kiv3
rot3
Alt2
Kana2
amm2
eng2
kal2
kala2
kir2
kupp2
laps2
liba laba2
mina2
ne2
nei2
või2
Sand1
?1
Idol1
Juva 1
KUKKI1
Kala1
Karu1
Kass1
Linn1
Meer1
Rot1
SULLI1
a1
akk1
ammõ1
ang1
arb1
bet1
ema1
geld1
j1
jema1
juugi1
kana1
kann1
kas1
kass1
kaš1
keel1
kinda1
kol1
kool1
korb1
kot1
kul1
kúods1
lok1
meer1
mierli1
munad1
mänd1
müts1
neu1
oll1
opp1
paks1
rott1
sand1
sis*1
siz*1
stark1
tazzi1
tung1
tülp1
ula1
ulmi1
und1
vana1
vediks1
verri1
viga1
viirna1
voi1
voll1
zoig1
äb1
āmbas1
ūž1
TÄISLOENDhea.txt