Viimase 368 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 29841 ehk siis umbes 81 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

to̤̣o̤ 125
no̠ra 124
Jo̱ń 118
ta̤vt 118
vo̠ŕ 118
vo̠rgo̤̣l 117
to̤̣it 115
vo̠ï 115
ō̤̣r 114
t́enn 114
Beschäftigt 112
sīepierast 112
vo̤̣id 112
no̤̣ri 111
vo̠ja 111
Grieko̤̣ 110
tṳja 110
vēžo̤̣s 110
vo̠ŕa 109
vo̤̣tīm 109
tõu 108
tā̤n 108
Jēzus 107
tṳg 107
Do̱vid 106
Līvõd 106
no̠v 106
tā̤d´ 106
vo̥ŕki 106
na̤rbo̤̣n 104
no̠g 103
sündikel 102
to̤b 102
tā̤gal 102
kakškṳmdo̤̣s 101
no̠l´a 101
no̤̣v 101
sā̤r 101
tṳṅg 101
tür 101
vo̠ik 101
tsā̤rm 100
tēim 100
vo̠ 100
vo̠ri 100
no̤̣r 99
o̱bil´ 99
tämmõn 99
tēm 99
vā̤ki 99
süd 98
ta̤mp 98
vo̤̣rg 97
ta̤vt 96
wäsche 95
ēd´ 95
ta̤ma 90
ta̤vt. 89
schalte 68
teu 63
tere 61
zimmer 61
tou 60
verdruss 60
tanne 59
wild 59
Ertne 58
wohl 58
zeit 58
rad 57
janvār 56
la̤ed 56
liebe 56
Teufel 55
elu 55
hirsch 55
maure 55
Bau, 54
kat́ki 54
kaum 54
kommen 54
licht 54
maja 54
sattel 54
wolke 54
Darm 53
Tg 53
heilig 53
hund 53
nengal 53
spielen 53
tag 53
varko 53
hervor 52
jah 52
lieber 52
pferd 52
soo soo dumm dumm 52
um 52
uus 52
wagen 52
axt 51
balge 51
donau 51
fuss 51
mo̱ 51
mu 51
ungefähr 51
varto̤̣n 51
DEUTSCHLAND 50
ambil 50
apfel 50
barsch 50
kaţki 50
lahd 50
o̤̣bbi 50
rúogo̤̣s 50
verzehren 50
wasser 50
Mō̤̣ka 49
Schmetterling 49
Schwierigkeiten 49
aida 49
ainult 49
biber 49
eins 49
freier 49
handeln 49
hase 49
kabine 49
kaninchen 49
ka̤bīnt 49
kṳlm 49
nach 49
rams 49
regnet 49
schlürfen 49
see 49
speizman 49
suvi 49
teim 49
uim 49
wurm 49
Fernlicht 48
adja 48
a̤dāg 48
elch 48
hammer 48
hüllen 48
ko̠l´ 48
mensch 48
mutter 48
naggo̤̣l 48
schwimmen 48
segel 48
tarha 48
tō̤̣ra 48
varj 48
vaņțlõ 48
vo̥ńšt 48
Haus 47
Po̤̣ddo̤̣r 47
Stadt 47
a̤rk 47
beten 47
dukaten 47
hahne 47
kajit 47
kajut 47
klein 47
koos 47
kretl´t 47
krieg 47
lo̱d 47
nigger 47
pflug 47
piru 47
púol pā̤l 47
spinne 47
venī 47
vinguma 47
īev 47
šiŗd 47
dach 46
eitõ 46
eṅgo̤̣ls 46
ibiz 46
jello̤̣s 46
jo̤̣vgi 46
kajüte 46
külimit 46
mauer 46
nummo̤̣rs 46
ō̤̣g 46
schlingen 46
schnecke 46
so̤̣o̤t 46
tun 46
unversehens 46
ṳl´li 46
veńdž l. 46
deim 45
gras 45
katūks lōda 45
ka̤iž 45
lo̱ja 45
maitso̤̣n 45
reisko 45
ro̤pt́ 45
sohn 45
stör 45
vark 45
zugleich 45
Gersten 44
Ko̱rli 44
Rohrdommel 44
daļīb 44
el´mas 44
es gibt 44
fühlen 44
gut 44
kah 44
kreuz 44
mingõz 44
mädkõks 44
nimi 44
nou 44
ō̤̣n 44
pīlgo̤̣s 44
ruder 44
stange 44
sõber 44
teich 44
tisch 44
west 44
wind 44
Drangend 43
Buch 43
Maurer 43
hallo 43
ko̤̣rziji 43
ko̱dli 43
kuh 43
me 43
o̤̣lmi 43
pīrgalto̤̣n 43
rigtig 43
schmidt 43
so̤̣o̤d 43
speer 43
stõrung 43
südost 43
vō̤̣ras 43
āl´dža 43
Fell 42
ko̱tšt 42
lahe 42
lejā 42
lib 42
raben 42
ramps 42
roušt 42
unverhofft 42
õ 42
Asche 41
Danske 41
go̱d 41
grass 41
nogaat 41
o̠ŕa 41
ruhe 41
schüssen 41
sielen 41
tout 41
wollen 41
hause 40
Armut 40
Schiff 40
boot 40
das 40
doppelt 40
er 40
isa̤dāg 40
joonis 40
jo̤̣vg 40
kievad 40
kno̱š 40
ko̤̣vīsto̤̣m 40
krīkto̤̣b to̤b 40
milch 40
nach unten 40
trauer 40
vo̥ll 40
piedag 39
allikas 39
farbe 39
grist 39
is 39
jj 39
pirku 39
ro̠m 39
võttõ 39
abernatürlich 38
danke 38
daume 38
haus 38
ko̱g 38
ko̱v 38
känd 38
mo̱ŕa 38
nord 38
ostsee 38
perku 38
pferde* 38
stuhl 38
tōb 38
vana jema 38
werfen 38
zwei 38
Ta̤ut 37
bienvenue 37
brett 37
diese 37
entlag 37
erde 37
fremd 37
gleich 37
instrument 37
katze 37
koch 37
ko̱l 37
krank 37
mees 37
messern 37
naga 37
ohr 37
rišt pū 37
sagen 37
schiff 37
sege. 37
sṳž 37
ungari 37
varkoi 37
vo̤̣rk 37
wallach 37
auge 36
a̤pt 36
baum 36
baumeister 36
jielut 36
jo̤̣ 36
ka̤ed 36
ko̱r 36
ko̱ri 36
kṳnd 36
lernen 36
org 36
pūdo̤̣s 36
schnitzen 36
schweine 36
skutis 36
sṳdām 36
tsippo̤̣rs 36
ungarn 36
untz 36
verein 36
v́eddo̤̣l 36
Ikla 35
Seite 35
aed 35
als 35
auto 35
búolgo̤̣n 35
ecke 35
eis 35
erinnern 35
gerste 35
huhn 35
jo̱s 35
kaipo̤̣l 35
kalev 35
kamel´ 35
kartenspiel 35
kaufmann 35
ko̤̣vīst 35
ko̱rt 35
ko̱t 35
ko̱ti 35
kummet 35
lo̤b 35
mehr 35
messer 35
raufe 35
rein 35
reval 35
ristit 35
sindi 35
vaie 35
üks 35
ṳ̄ti 35
Stockwerk 34
Trink 34
aabits 34
advent 34
a̤la 34
busen 34
fluss 34
ibbi 34
inn 34
isa 34
jo̱t 34
krunn 34
laime 34
la̤bdi 34
liiv 34
mets 34
muusika 34
nogat 34
nummer 34
o̱l´as 34
reptõ 34
schüsse 34
sindikel 34
spitz 34
ṳkš 34
zufällig 34
besser 33
bild* 33
ende 33
frühling 33
hh 33
interessant 33
jede 33
keggul 33
kitzeln 33
ko̤̣vro̤̣s 33
ko̱kšt 33
kṳ̄ndo̤̣l 33
liivli 33
pfderd 33
porst 33
sa̤vvi 33
schwelle 33
spritz* 33
to̤̣rg 33
t́ēra 33
ungar 33
batarei 32
ernte 32
gail 32
go̱b lēd´o̤̣d 32
hügel 32
juog 32
kabli 32
kevad 32
ko̱rig 32
kro̤̣st 32
kuol´l´ 32
kṳ̄lma 32
ledum palustre 32
machen 32
o̱la 32
so̠ja 32
ṳlānt 32
vō̤̣rka 32
v́erž 32
Vidumo̠ 31
akkõ 31
anrühren 31
jo̱d 31
liivisõda 31
pa̱rbaud 31
päev 31
põhi 31
ramš 31
variko 31
va̤lko̤̣m 31
waschbär 31
Túomo̤̣s 30
eigen 30
giltõ 30
ko̱sk 30
strṳṅk 30
suov 30
üleni 30
īeva 30
duš 29
glück 29
jo̱d´ 29
ma̱st 29
buch 28
po̤̣ddo̤̣rs 28
Ra̤ṅk 27
ko̱sk 26
spinnrock 26
Ungarn 25
kṳl´m 25
lo̱d´ 25
dioese 22
pitka̱ viga āina (a̱ina) 21
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

ǵim97
tsier52
aiga50
vai49
pann48
kouv46
āita45
ḱev45
bulver44
jouv44
past44
kēṅga43
Frantsus42
jellis42
kazu42
kāṅgas42
tuoi42
vāški42
atnovv41
juva41
kuord41
leja41
rost41
tuoit41
vui41
ama40
lind40
lega39
ied38
jouk38
júot38
pīla38
uiska38
kūz37
la37
taibas37
tamm37
buš36
ku36
kuorbast36
kuńtš36
kīras36
kūž36
libdi36
nūz36
túont36
ṕedāg36
ja35
jell35
maitā35
rōda35
stuńd35
tegīs35
tera35
int34
jega34
kaṅkt34
mež34
puort34
pēgal34
tuoimki34
ūrga34
eddi33
strīk33
suiž33
vast33
jovv32
keg32
lēba32
ouv32
púoga32
tēg32
Niklaus31
jog31
ju31
kaiži31
kuond31
kuōna31
kāndat31
kōp31
kūjast31
likk31
lēji31
out31
ouvt31
pitki31
veiž31
zorg31
zúog31
30
all30
jūŕ30
kūjastum30
toiž30
ḱevt30
ḱevād30
dańtš29
kastūg29
krīk29
ratstāi29
rūm29
vańtl29
ṕerz29
emīn28
jei28
kumālis28
lōz28
pānda28
umš28
vērbikš28
ḱērat28
aru27
aža27
eńtš27
laigā27
līt27
tabār27
āigali27
jūrs26
kub26
kuž26
kīndas26
linn26
stēgi26
taggiš26
tikā26
Lettli25
kūja25
līṅgast25
tēr25
veit25
ibūks24
kēv24
torń24
igš23
pois23
sidd23
bīrža22
dēń22
jagu22
puōras22
rouz21
kolūz20
ēń20
leggi19
sīlma19
vīsl19
dinniń18
jeṅg18
sīlda18
veṅḱ18
īr18
sitā17
līn14
ki4
kiv4
ruoi4
a3
nai3
nurm3
Jou2
barg2
ikš2
ira2
jalg2
kala2
mo2
plīš kiv2
spr*2
tag'A=02
'ab1
*ort1
Ema1
Kakš1
Kala1
Mina1
Sie1
Vaat1
Var1
all*1
amm1
bara1
ie*1
iel1
iira1
iks1
ja'mdõ1
jatt1
je1
jo1
kand1
karu1
kas1
kool1
kuo*1
kúodi1
lett1
mer1
merk1
mull1
mult1
naba1
of*1
okš1
pa*1
palg1
pe*1
pin1
po1
puog1
rebbi1
rikas1
ro*1
sa*1
sein1
sie1
sina1
soda1
spiegel1
strand1
sēń1
tema1
tuba1
tung1
ul1
ulk1
und1
unn1
vana1
vara1
varr1
veis1
vell1
vist1
vorm1
äll*1
šta*1
TÄISLOENDhea.txt