Viimase 371 päeva statistika

Päringuid teadaolevas minevikus kokku 17481 ehk siis umbes 47 päevas

Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud, leidmata märksõnad, muud väljad, ajalimiit vms)

Ebatäpsed märksõnapäringud

no̤̣v 102
to̤b 102
t́enn 102
na̤rbo̤̣n 101
Jo̱ń 98
to̤̣it 98
vo̤̣id 98
tür 96
tā̤gal 96
vo̤̣rg 96
Jēzus 95
tṳja 95
ta̤ma 94
tṳg 94
Grieko̤̣ 93
no̠g 93
tṳṅg 92
tämmõn 92
sā̤r 91
vo̠ja 91
Do̱vid 90
no̠l´a 90
no̤̣ri 90
süd 90
Līvõd 89
maure 89
no̠v 89
tā̤d´ 89
tā̤n 89
vo̠ï 89
vo̠ŕa 89
vo̥ŕki 89
no̤̣r 88
ta̤vt 88
ta̤vt. 88
kakškṳmdo̤̣s 87
no̠ra 87
sīepierast 87
ta̤mp 87
to̤̣o̤ 87
vo̠ri 87
tõu 86
tēm 86
vo̠ 86
vo̠rgo̤̣l 86
vo̠ŕ 86
vēžo̤̣s 86
wäsche 86
o̱bil´ 85
sündikel 85
tēim 85
vo̠ik 85
ō̤̣r 84
vā̤ki 84
Beschäftigt 83
vo̤̣tīm 83
ta̤vt 82
tsā̤rm 79
ēd´ 77
milch 70
grass 52
Stadt 45
lernen 43
janvār 42
gras 41
o̠ŕa 41
tag 41
katze 40
baum 39
Schmetterling 38
ko̱ti 38
wohl 37
pferde* 36
schmidt 35
zwei 34
tarha 33
zeit 33
sagen 32
werfen 32
gleich 31
hund 31
kartenspiel 31
vaie 31
jielut 29
kaufmann 29
teim 29
kuh 28
pirku 28
sielen 28
frühling 27
fuss 27
kṳ̄lma 27
lib 27
naga 27
tou 27
ungefähr 27
wind 27
hause 26
Seite 26
abernatürlich 26
mo̱ 26
org 26
grist 25
krank 25
kreuz 25
licht 25
o̤̣va 25
voÌ ja 25
wurm 25
Fernlicht 24
Ta̤ut 24
buch 24
mo̱ŕa 24
piru 24
rad 24
schalte 24
Tg 23
klein 23
krieg 23
mets 23
porst 23
tout 23
wagen 23
auge 22
erinnern 22
mutter 22
pá¹³va 22
tun 22
besser 21
brett 21
deim 21
hahne 21
huhn 21
jah 21
kajit 21
keggul 21
ko̤̣vro̤̣s 21
krunn 21
lejā 21
mehr 21
nengal 21
spielen 21
teu 21
Fell 20
boot 20
diese 20
fühlen 20
gerste 20
handeln 20
haus 20
jo̱s 20
kabli 20
kaum 20
kommen 20
kṳ̄ndo̤̣l 20
lieber 20
me 20
nach unten 20
skutis 20
soo soo dumm dumm 20
tür 20
ungar 20
ungefähr 20
varko 20
vaņțlõ 20
verein 20
zimmer 20
Darm 19
Ko̱rli 19
Mō̤̣ka 19
ernte 19
farbe 19
heilig 19
instrument 19
is 19
kevad 19
reisko 19
ristit 19
schnitzen 19
segel 19
Drangend 18
Po̤̣ddo̤̣r 18
adja 18
beten 18
donau 18
freier 18
jello̤̣s 18
ka̤ed 18
la̤ed 18
messer 18
naggo̤̣l 18
nou 18
perku 18
pferd 18
sindi 18
sohn 18
stuhl 18
sṳž 18
sõber 18
tanne 18
uim 18
wasser 18
piedag 17
DEUTSCHLAND 17
balge 17
elu 17
hammer 17
hügel 17
joonis 17
katūks lōda 17
känd 17
ledum palustre 17
nimi 17
nogat 17
ohr 17
rein 17
sege. 17
so̤̣o̤d 17
ṳlānt 17
vo̥ll 17
üks 17
Teufel 16
ainult 16
auto 16
busen 16
danke 16
ende 16
erde 16
ibbi 16
kummet 16
liiv 16
liivli 16
lo̤b 16
nord 16
reval 16
schiff 16
schwelle 16
schwimmen 16
see 16
trauer 16
tá¹³ja 16
west 16
wild 16
Ikla 15
barsch 15
eis 15
er 15
hallo 15
hervor 15
kalev 15
ko̤̣vīst 15
ko̱t 15
kro̤̣st 15
lo̱ja 15
o̠ŕa 15
pīrgalto̤̣n 15
regnet 15
schlürfen 15
schweine 15
spitz 15
stange 15
tisch 15
ṳl´li 15
vark 15
dach 14
fluss 14
hh 14
jj 14
juog 14
kievad 14
koch 14
ko̱rig 14
liivisõda 14
maja 14
ma̱st 14
nogaat 14
pīlgo̤̣s 14
ruhe 14
schnecke 14
sindikel 14
to̤̣rg 14
tsippo̤̣rs 14
t́ēra 14
unverhofft 14
ṳkš 14
voÌ¥tÅ¡ 14
v́erž 14
aed 13
allikas 13
als 13
anrühren 13
a̤dāg 13
batarei 13
biber 13
bild* 13
ecke 13
ibiz 13
interessant 13
jede 13
kamel´ 13
ko̱kšt 13
kretl´t 13
kuol´l´ 13
mingõz 13
nacht 13
ō̤̣n 13
rigtig 13
sa̤vvi 13
soÌ ja 13
speizman 13
spinne 13
suov 13
sṳdām 13
teich 13
um 13
vana jema 13
varkoi 13
varto̤̣n 13
vo̥ŕp 13
vo̤̣rk 13
īeva 13
ṳ̄ti 13
Maurer 12
Rohrdommel 12
Schiff 12
aabits 12
advent 12
axt 12
a̤la 12
baumeister 12
kah 12
kat́ki 12
ko̱dli 12
ko̱tšt 12
külimit 12
lahe 12
maitso̤̣n 12
mauer 12
mensch 12
mingõz 12
mu 12
muusika 12
nach 12
o̤̣bbi 12
o̱la 12
põhi 12
rams 12
raufe 12
reptõ 12
so̠ja 12
tō̤̣ra 12
untz 12
variko 12
verzehren 12
võttõ 12
wollen 12
üleni 12
šiŗd 12
Gersten 11
Stockwerk 11
a̤rk 11
eigen 11
eins 11
el´mas 11
eṅgo̤̣ls 11
go̱d 11
hirsch 11
hüllen 11
inn 11
isa̤dāg 11
jo̱d 11
koÌ l´ 11
ko̱r 11
ko̱rt 11
kṳnd 11
laime 11
machen 11
messern 11
mo̱ŕa 11
nigger 11
oÌ z 11
ō̤̣g 11
pa̱rbaud 11
pflug 11
ramš 11
ruder 11
suvi 11
toÌ la 11
ungarn 11
unversehens 11
varj 11
voÌ  11
võttõ 11
wallach 11
wolke 11
zugleich 11
1 10
Armut 10
Danske 10
Ertne 10
Trink 10
aida 10
das 10
doppelt 10
es gibt 10
fremd 10
gail 10
glück 10
go̱b lēd´o̤̣d 10
gut 10
jo̤̣vg 10
jo̱t 10
kaipo̤̣l 10
ka̤iž 10
kitzeln 10
ko̱ri 10
krīkto̤̣b to̤b 10
mees 10
ostsee 10
púol pā̤l 10
raben 10
ramps 10
ro̠m 10
sattel 10
schüsse 10
schüssen 10
speer 10
tere 10
tōb 10
uus 10
vinguma 10
Asche 9
a̤pt 9
bienvenue 9
búolgo̤̣n 9
daļīb 9
dich 9
dukaten 9
eitõ 9
entlag 9
giltõ 9
isa 9
jo̱d´ 9
ko̱l 9
ko̤̣rziji 9
ko̱l 9
ko̱v 9
kṳlm 9
la̤bdi 9
liefern 9
nummer 9
o̱l´as 9
pfderd 9
po̤̣ddo̤̣rs 9
roušt 9
ro̤pt́ 9
schlingen 9
stör 9
südost 9
ungari 9
va̤lko̤̣m 9
verdruss 9
veńdž l. 9
vo̤̣idag 9
vo̤̣idag 9
v́eddo̤̣l 9
waschbär 9
zufällig 9
āl´dža 9
Buch 8
Haus 8
Túomo̤̣s 8
Vidumo̠ 8
daume 8
duÅ¡ 8
eitõ 8
frühling 8
janvÄ r 8
kaţki 8
ka̤bīnt 8
ko̱sk 8
ko̤̣vīsto̤̣m 8
ko̱sk 8
kṳl´m 8
lahd 8
lo̤mp 8
lo̤mp 8
noÌ g 8
pitka̱ viga āina (a̱ina) 8
ramÅ¡ 8
rišt pū 8
rúogo̤̣s 8
so̤̣vd 8
so̤̣o̤t 8
spinnrock 8
spritz* 8
strṳṅk 8
südost 8
vo̥ńń 8
Ra̤ṅk 7
TÄISLOENDpaha.txt

Täpsed märksõnapäringud

ǵim83
kuoi54
tamm41
lettli36
nai27
la24
túont24
jell23
jouv22
lega22
ouv22
ratstāi22
ku21
kuńtš20
vai20
jovv19
puort19
rek19
veiž19
igš18
kōp18
libdi18
kouv17
tuoi17
jega16
jouk16
kuond16
linn16
pann16
past16
pitki16
stuńd16
vui16
kazu15
kuorbast15
púoga15
rost15
keg14
krīk14
kuōna14
kuž14
kīndas14
ouvt14
ūrga14
ḱērat14
Frantsus13
ied13
jei13
jūŕ13
kuord13
kāndat13
kīras13
leja13
ruoi13
sitā13
suiž13
sīlma13
tuoimki13
tuoit13
ull13
ama12
aru12
eddi12
jog12
laigā12
leggi12
likk12
līt12
sidd12
toiž12
vast12
Lettli11
aiga11
all11
bulver11
int11
ja11
jeṅg11
júot11
kastūg11
ki11
lind11
tera11
vams11
zorg11
jellis10
lēji10
līn10
tegīs10
tikā10
vańtl10
viga10
ḱev10
ṕerz10
atnovv9
jagu9
kaiži9
kaṅkt9
kiv9
kub9
lievd9
lōz9
maitā9
pois9
puōras9
pānda9
rōda9
tabār9
tsier9
uiska9
vērbikš9
ḱevt9
dinniń8
emīn8
ju8
kumālis8
kāṅgas8
kūja8
kūjast8
nūz8
out8
vīsl8
ḱevād8
juva7
kēv7
pīla7
stēgi7
taggiš7
tēg7
umš7
veit7
zúog7
āigali7
ēń7
īr7
aža6
dańtš6
ibūks6
janu6
kúoŕ6
kūjastum6
lēba6
strīk6
tēr6
vāški6
āita6
ṕedāg6
Niklaus5
līṅgast5
mež5
rouz5
sīlda5
taibas5
veṅḱ5
vuōŕa5
4
aga4
dēń4
jenn4
plīš kiv4
pēgal4
buš3
jūrs3
kolūz3
kūz3
rūm3
torń3
Kell2
a2
aim2
dein2
iza2
jern2
jurg2
kass2
mili2
ni2
tuoli2
*bar1
*br*1
*ām*1
Bet1
Jema1
Land1
Lust1
Ma1
Pärast1
Spiegel1
Usk1
ai1
al*1
and1
auch1
ilus1
jag1
jagt1
januar1
jema1
jera1
jernas1
ka1
kabbor1
kan1
karu1
kańki1
kaš1
keel1
kera1
kool1
kuk*1
kuld*1
land1
laps1
leib1
lōz1
lēd1
ma1
mo1
mänd1
neu1
niis1
nīž1
pāva1
rott1
sand1
sein1
september1
siga1
slikt1
sorm1
stärk1
suv*1
tal1
tatar1
tolli1
umš1
vaj*1
vie*1
vist1
āina 1
TÄISLOENDhea.txt