[KNR] Dictionary of Estonian Place names


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 14 artiklit

Kotelnika-`nikka ~ -sse›, kohalikus pruugis Kotol´nika ~ Koteniki-he›, rahvakeeles ka Suurõ-Kotelnika Sepaik (küla) Võru maakonnas Setomaa vallas, kuni 2017 Põlva maakonnas Värska vallas (Petseri, Saatse nulk), 1843 Кателкинское, u 1866 Калешникъ, 1872 Котельниково, 1882 Кательниково, 1904 Kotelnika, Котельнико́во, 1923 Suur-Kotelnikovo, 1970 Kotelniki.  B1
Lähedal asus Väiko-Kotelnika talu (1923). XIX saj on mainitud nii küla, puustust kui ka otreezi, need kuulusid Molosva (Моложва) kogukonda ja Satserinna kogudusse. 1977 liidetud Ulitina külaga. J. Simm oletas külanime pärinemist isanimest Kotelnikov (Котельников). Vanavene isikunimedena on registreeritud Котельникъ, Котель (XVI–XVII saj) ja isanimi Котельниковъ (XV–XVII saj). Külanimi on arvatavasti tulenenud elukutsest котельник ’katlategija; inimene, kes valmistab vasknõusid, samovare’; algselt sõnast котел (vrd ee katel). J. Truusmann pakkus sama seletuse, tuues kõrvutuseks läti katlinieks ja leedu katilninkas. A. Šteingolde peab võimalikuks järgnevat tuletuskäiku: кателка ’puurõngas või -vits’ › Кателка (lisanimi) › Кателкин (perekonnanimi) › Кателкинское (külanimi); seejärel seostus nimi rahvaetümoloogia alusel sõnaga котельник ’katlategija’. Ingerimaal ja mujalgi Venemaal leidub Kotelnikovo külasid. Vrd ka Pankjavitsa Kotelova (Котелёво). Vrd Kotelniki. – AK
Academic; Dal’ 1880–1882; Dal’ 1955: II, 178; Hurt 1904: XX; KNAB; Pskov 1843; Pskov 1885: 544; RL 1959, 1970; SeK: 52; Simm 1970a: 175; Simm 1970b: 136; Truusmann 1897b: 25; Tupikov 1903: 202, 594; Vasilev 1882: 144; Vene TK 126; ÜAN

Krupa`Kruppa ~ -sse›, kohalikus pruugis ka Ruuba ~ Kruuba ~ Suurõ-Ruuba ~ Suurõ-Krupa-lõSeküla ja vald Petseri rajoonis (Petseri), 1802 Крупп, u 1866 Крупе, 1872 Крупъ, 1882 Большой Крупъ, Крупы, u 1920 S.-Krupp, 1922 Krupp-Suur, 1923 Suur-Krupa, 1928 Suure-Krupi, 1967 Ruuba, 1996 Krupp, 2002 Krupa.  C3
Krupa (seto Ruuba) küla, mis oli olemas XVIII saj, asub Krupa lahe (u 1790 Заливъ Крутои) kaldal. Küla on mainitud XIX saj algul; 1882 kuulus see Molosva (Моложва) kogukonda ja Satserinna kogudusse. Küla lõunapoolne osa Krupa lahest lõunas on Väiko-Ruuba (vn Малый Крупп), tänapäeval on see liitunud peakülaga. Lahe ja lähistel asuva järve (u 1790 Озе. крутое) nime põhjal võiks külanimi tuleneda tüvest крут- ’kõver’. J. Truusmann oletas, et kohanimi tuleneb vn sõnast крупы ~ крупа ’kruup; seeme, tera; lumehelves’. R. Agejeva seostas kohanime Крупа (temal küll vetenime) lõuna- (ja lääne)slaavi sõnaga крупец ~ крупка ’mittekülmuv väikese lisajõe suue’. S. Melnikov annab крупа tähenduseks ’purustatud tera’ ning märgib, et XIV saj dokumentides kohtab sõna круп tähenduses ’väike, mittesuur’. Kohanime võiks seostada ka Poola Krupe linnaga, kust pärineb tuntud Krupski (Крупский) aadlisuguvõsa. Võrreldav kohanimi on Krupska (Верхний Круппск, Нижний Круппск) Irboskas. Praegune Krupa vald (Круппская волость) ja endine külanõukogu Petseri rajoonis hõlmas endise Petseri maakonna Järvesuu ja Saatse valla osasid. 2005. a oli vallas 37 küla, 2015 aprillis liideti sellega Kuulja vald ning külasid on tänapäeval 58. ¤ Pärimuse järgi sai küla alguse XII saj; siis olevat siin olnud neli elamist. Vrd Ruupa. – AK
Academic; EAA.1999.1.101; Eesti PK 20; Eesti TK 42; KN; KNAB; PGM 1785–1792; Pskov 1885: 545; Pskov 1988; RL 1922; SeK: 56–57; Setumaa 1928: 277; Zakon Psk 2010; Truusmann 1897b: 32; Vasilev 1882: 31; Vene TK 126; VES; VMS; ÜAN

Kundruse [`kundruse] ‹-le ~ -sse›, kohalikus pruugis `Kundrusõ-heSeküla Võru maakonnas Setomaa vallas, kuni 2017 Põlva maakonnas Värska vallas (Petseri, Saatse nulk), 1585 Кондрашкина, 1686 Кондрашева, 1781 Кондрошева, 1872 Кондратoво, 1882 Кондрашово, 1886 Kundruse, 1904 Kundrusõ, Кондрашо́во, u 1920 Kundrutse, 1923 Kondrašova.  B1
XIX saj kuulus Molosva (Моложва) kogukonda ja Satserinna kogudusse. 1977–1997 oli Saabolda osa. A. Šteingolde järgi tuleneb varaseim ülestähendus Кондрашкина hüüdnimest Кондрашка, see omakorda isikunimest Кондраш. J. Simm oletas külanime pärinemist vene isanimest Kondrašov (Кондрашoв). Vene perekonnanimi Kondrašev (Кондрашев, ukraina Кондрашов) tuleneb eesnimest Кондратий (‹ kreeka Κοδράτος/Ko(n)dratos, ladina quadratus ’neljakandiline’). Saksamaal esineb perekonnanimi Kundrus. Võimatu pole ka setopärase nime tuletamine eesnimest KonradKunder. L. Vaba ei pea kohanime väga vanaks. Seto nimekuju võib seostuda mütoloogilise tegelasega virusskundra (ka virsskundra, virusskundri, virusskundre, virusskondra) ’lastehirmutis; ahju peal elav vaim või tont (laste hirmutamiseks)’. Vrd ka Kundra (Oraval) ning Kundragu (Kundraku) ja Kundrapõllu (Vas). Vrd Kundru, Kundrussaare. – AK
Academic; Dal’ 1880–1882; EAA.1999.1.101; EAA.1999.1.102; EAA.1999.1.307; Eesti TK 42; Harlašov 2002: kaart 1; Hurt 1903: 163; Hurt 1904: XX; Pskov 1885: 542; Simm 1970b: 137; Vaba 2014: 920; Vasilev 1882: 139; VES; VMS

Litvina [`litvina] ‹-`vinna ~ -sse›, kohalikus pruugis ka `Litvinna-heSeküla Võru maakonnas Setomaa vallas, kuni 2017 Põlva maakonnas Värska vallas (Petseri, Saatse nulk), 1585 Литвиново, 1781 Литвинова, 1886 Litwinna, 1904 Litvinna, Литви́ново, 1922 Litvina, 1923 Litvinovo.  B1
1977–1997 oli Saatse osa. XIX saj kuulus Molosva (Моложва) kogukonda ning Satserinna kogudusse. J. Simm oletas külanime päritolu vene isanimest Litvinov (Литвинов). Vrd литвины (mitm) ’punutised nt heinakuhja kooshoidmiseks’ ja литвинник ’seosed või aasad parve kooshoidmiseks’. Vanavene isikunimedena on registreeritud Литвинъ (XV–XVII saj) ja isanimi Литвиновъ (XV–XVII saj). Vene perekonnanimi Литвин (ka Литвинов) on viidanud leedulasele või ka Leedu või Poola-Leedu riigist pärit inimesele, samuti valgevenelasele. Seda on kõige tõenäolisemaks kohanime seletuseks pidanud J. Truusmann ja A. Šteingolde. Kohanimi Litvinovo (Литвиново) esineb nii Venemaal kui ka Ukrainas. Sama päritoluga kohanimed on Laura vallas Litvinova (Литвиново) ja Uue-Litvinova (Новое Литвиново). Litvina kaguosa on ↑Vorohka. Vrd Liidva jõgi. – AK
Academic; Dal’ 1880–1882; EAA.1999.1.101; EAA.1999.1.102; EAA.1999.1.307; Harlašov 2002: kaart 1; Hurt 1903: 163; Hurt 1904: XX; RL 1922; SeK: 71; Simm 1970b: 137; Tupikov 1903: 227, 622; VES; VMS; ÜAN

Pattina [`pattina] ‹-`tinna ~ -sse›, kohalikus pruugis ka `Patvina ~ `Patvinna ~ Patina Seküla Võru maakonnas Setomaa vallas, kuni 2017 Põlva maakonnas Värska vallas (Petseri, Saatse nulk), 1780 Ботатина, Бататина, 1872 Бататино, 1885 Ботатино, 1886 Patwinna, 1904 Patvinna, Бата́тино, 1922 Pattina, 1923 Batadino.  B1
XIX saj kuulus Molosva (Моложва) kogukonda ja Satserinna kogudusse. J. Simm pakkus külanime võimalikeks seletusteks бот ’teivas kalade hirmutamiseks Peipsi kaluritel’ ja ботать ’kalu võrkudesse ajama’, samuti isiku- või isanime Ботятин, mis on registreeritud vanavene allikais (XVI saj). Vrd ботать ’kõigutama, raputama, (jalgadega) koputama, vett segama’ (V. Dal). A. Šteingolde järgi võiks kohanimi pärineda perekonnanimest Ботатин ~ Бататин ja see lisanimest Ботатя ~ Бататя, mille tähendus on ebaselge. Petserimaal Irboskas on Batagova küla (Батагово) ja järv ning Lauras Botvina (Ботвино) küla. Pattinaga on 1977 liidetud ↑Pitsinä ja ↑Sorahkna küla, omaette paigad Moložva jõe ehk Mustoja ääres on Mustoja (Черный Ручей) ja Võsovika. Vrd Pataste. – AK
Academic; Dal’ 1880–1882; EAA.1999.1.101; EAA.1999.1.102; EAA.1999.1.307; Hurt 1903: 163; Hurt 1904: XX; Pskov 1885; RL 1922; SeK: 103; Simm 1970b: 138–139; Truusmann 1890: 55; Truusmann 1897b: 3; Tupikov 1903: 487; Vasilev 1882: 19; VES; VMS; ÜAN

Perdaku-sse ~ -le›, kohalikus pruugis Perdagu ~ Pärdagu-heSeküla Võru maakonnas Setomaa vallas, kuni 2017 Põlva maakonnas Värska vallas (Petseri, Saatse nulk), 1686 Пердовка, 1780 Пердовка, 1792 Пюрдова, u 1866 Бюрдовка, 1904 Pärdagu, Perdagu, Пе́рдовка, 1920 Perdaga, 1922 Perdaku, 1923 Perdovka.  B3
Küla mainitud Satserinna kirikuraamatus 1780 ning Pihkvamaa kaardil 1792. XIX saj II poolel kuulus küla Molosva (Моложва) kogukonda ja Satserinna kogudusse. Sõna lähtena võiks arvesse tulla Lõuna-Eesti perdun ’jõmpsikas’ (Se, Vas); võimalik on tuletus eesnimest Pärt (Pert : Perdi ~ Perde). J. Simm seletab külanime hüüdnimega Пердун või isanimega Пердунов ja Пердаков. Vrd пердение ’peeretamine’, пердак ’tagumik, kannikad’ ning пердун ’argpüks, lobamokk’. Vanavene nimena on registreeritud Пердунъ (XV–XVII saj) ning isanimed Пердаковъ ja Пердуновъ (XV ja XVII saj). A. Šteingolde näeb kohanime kujunemist järgmiselt: PerdakuПердовкаПердовПердPärt. Vrd ka Vastse-Koiola ja Vastse-Otepää Pärdi talu (Plv, Ote).AK
Academic; EAA.1999.1.101; EAA.1999.1.102; EAA.1999.1.307; Eesti TK 42; Hurt 1904: XX; Ivanov 1841: 244; Pskov 1792; RL 1922; SeK: 104; Simm 1970b: 139; Truusmann 1897c: 217; Tupikov 1903: 300, 688; Vene TK 126; VES; VMS; ÜAN

Pitsinä [`pitsinä] ‹-sse›, kohalikus pruugis-he›, kirjakeeles ka Pitsina Sepaik (küla) Võru maakonnas Setomaa vallas, kuni 2017 Põlva maakonnas Värska vallas (Petseri, Saatse nulk), 1585–1587 Спицына (puustus), 1780 Спицина, Спичина, ? 1802 Спицыно, 1872 Спицино, 1904 Pitsinä, Спи́цыно, 1923 Spitsino, u 1950 Спичино.  B1
1882 kuulus küla Molosva (Моложва) kogukonda; siis on mainitud ka puustust ning otreezi. Liideti 1977 Pattina külaga. J. Simm oletas külanime tulenemist isanimest Spitsin (Спицин). Lähtesõnaks võivad olla спица ’teravik, teritatud pulk, terava otsaga metallese, oda, terava otsaga torn, õmblusnõel, varras’, спичина ’(Pihkvamaal) vankri ratta kodar’ või спичник ’käterätt (mis ripub puust naela otsas)’. Vene nimeuurijad on seostanud perekonnanime Spitsõn (Спицын) ehk Spitsin (Спицин) ka iseloomustusega „tüütus, tüütu inimene; pikk kõhn inimene“, kusjuures sõnale спи́ца (vanavene стъпица) on lähedane ladina stipulus ’tugev’ ja stipula ’teravik’; vrd ka sks Spitze. Vanavene isikunimena on registreeritud Спица (XVI saj) ning isanimi Спицинъ (XV ja XVII saj). Vrd ka Pitsinä puustus (Se Petseri), Koigu Pitsimäe talu (Urv), Erastvere Pitsitäjä talu (Kan). Vrd Pattina. – AK
Academic; Dal’ 1880–1882; EAA.1999.1.101; EAA.1999.1.102; EAA.1999.1.307; Hurt 1904: XX; Pskov 1585–1587: 142; Pskov 1885: 581; SeK: 109; Simm 1970a: 175; Simm 1970b: 139; Truusmann 1897b: 71; Tupikov 1903: 370, 759; Vasilev 1882: 300; VES; VMS; ÜAN

Saabolda-sse›, kohalikus pruugis ka Sabola ~ Sabolda-heSeküla Võru maakonnas Setomaa vallas, kuni 2017 Põlva maakonnas Värska vallas (Petseri, Saatse nulk), 1585 Заболотье, 1855–1859 Заболотье, 1780 Заболотья, 1886 Sabola, 1903 Saabolda, 1904 Sabola, Saabolda, За́болотье, 1922 Sabolda.  B1
XIX saj algul kuulus Snetogorski kloostrile, hiljem riigile; sajandi lõpupoole oli Molosva (Моложва) kogukonnas ning Saatse koguduses. J. Simmu järgi on külanime seletuseks eesliide за ’taga’ + tüvi болото ’soo’ + järelliide ье; заболоть või заболотье tähendaks kohta soo taga, sootagust. Kohanimi Zabolotje (Заболотье) on Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes levinud, vrd ka заболотный ’sootagune’, заболотник, заболотень ’sootagune elanik’. J. Truusmann tõi Zabolotje võrdluseks leedu bala, eesti palu ’stepp, liivane kuusemets, kuiv põõsastikuga tasandik’ ning soome paltto, paltta ’nõlv, serv, kallak’, kuid need pole usutavad. Vrd ka Kuulja Saabodja (Заболотье) ning Petseri Saabolda (1866 Заболотье). Saabolda kaguots on Tseremiisla (vn Черемислово).AK
Academic; Dal’ 1880–1882; Dal’ 1955; EAA.1999.1.101; EAA.1999.1.102; EAA.1999.1.307;  EAA.298.2.71, L 15; Harlašov 2002: kaart 1; Hurt 1903: 163, 238; Hurt 1904: XX; Pskov 1792; PTK I: 212; RL 1922; SeK: 128; Simm 1970b: 140; Truusmann 1897b: 18; Vasilev 1882: 99; VES; VMS

Samarina-`rinna ~ -sse›, kohalikus pruugis ka Samarinna-lõ ~ -`rinnaSeküla Võru maakonnas Setomaa vallas, kuni 2017 Põlva maakonnas Värska vallas (Petseri, Saatse nulk), 1780 Шамарины, 1802 Шамарина, 1872 Шамарино, 1885 Самарино, 1890 Самарина, 1903 Samarinna, 1904 Samarinna, Шама́рино, 1922 Samarina, 1923 Šamarino, u 1970 Шамаринка.  C3
1977–1997 oli Saatse osa. Teadaolev esmamaining on Satserinna kirikuraamatus 1780; XIX saj kuulus Molosva (Моложва) kogukonda ja Saatse kogudusse. J. Simm oletas külanime pärinemist isanimest Samarin (Самарин). Vene perekonnanimi Самарин (ka Самарцев, Самарский) võib tuleneda Samara linna ning jõe nimest või talupoja pika riietuseseme nimetusest (самара, самарка). Vanavene isikunimedena on registreeritud Самара, Самарянинъ (XVI–XVII saj) ja isanimi Самаринъ (XVI saj). A. Šteingolde arvates tuleneb varaseim nimevariant Шамарины perekonnanimest Шамарин, mille päritolu pole selge. See võib olla seotud nt Шамары küla või Шамарка jõega. Самарино võib olla käibele tulnud mõisa esimeste omanike nime (u 1802 Самародский) mõjul. Vrd ka Veriora Pääsna Samarini koht (Räp). Samarina kirdeosa on endine Sekinä küla, mis on liidetud millalgi pärast 1940. a-id.AK
Academic; EAA.1999.1.307; EAA.1999.1.101; EAA.1999.1.102; Hurt 1903: 239; Hurt 1904: XX; NL TK 100; Pskov 1885: 592; Pskov 1890; RL 1922; SeK: 133; Simm 1970b: 141; Truusmann 1890: 58; Tupikov 1903: 349, 737; Vasilev 1882: 341; VMS; ÜAN

Serbova [`serbova] ‹-sse›, kohalikus pruugis ka `Serpova-heSeküla Petseri rajoonis Krupa vallas (Petseri, Saatse nulk), vn Серпово, ? 1652 Серково, 1780 Серпихова, Серпухова, u 1866 Чичаги, 1872 Серпухово, 1886 Serbowa’, 1904 Serbova, Се́рпухово, 1922 Serpuhova, 1967 Serpova, 1988 Серпово.  B1
Küla oli XIX saj alguses eraomanduses, sajandi lõpupoole kuulus Molosva (Моложва) kogukonda ja Saatse kogudusse. J. Simm oletas külanime tulenemist mingist isikunimest. Vene perekonnanime Serpuhhov (Серпухов) ja Serpuhhovitin (Серпуховитин) seostatakse Serpuhhovi linna nimega (Серпухов), mis omakorda tuleneb pärisnimest Серпуха (Серп) või jõenimest Серпейка. A. Šteingolde toetab üldjoontes seletust, märkides, et nimevariandi Серпихова päritolu jääb ebaselgeks. Sõnatüve (Серб-) on seostatud ka hõimu- ja rahvanimetusega серб ’serblane’ või maanimega Serbia. Vanavene isikunimedena on registreeritud Сербинъ, Серпуховитинъ (XVI–XVII saj). Eesti algupära korral vrd Lõuna-Eesti serb ’serv, äär’, serbämä, serbama, serbmä, serpämmä, serp´mä ’rüüpama, rüüpima’ ning serp(i)kanõ ’kandiline’. Vrd Veriora Serbago (Serbagu, Serbaku) talu (Räp). Küla venekeelne rööpnimi Чичаги võib seostuda perekonnanimega Чичагов, mis on vana Vene aadlisuguvõsa XVI–XVII saj. Vanavene isanimed on Чичинъ ja Чичаговъ (XVI–XVII saj).AK
Academic; EAA.1999.1.101; EAA.1999.1.102; EAA.1999.1.307; Hurt 1903: 163; Hurt 1904: XX; KN; Pskov 1885: 578; Pskov 1988; RL 1922; SeK: 138–139; Simm 1970b: 142; Truusmann 1897a: 43; Tupikov 1903: 354–355, 430, 826; Vasilev 1882: 287; Vene TK 126; VES; VMS

Sorahkna [sor´ahkna] ‹-sse›, kohalikus pruugis ka Suränka ~ Soräkna ~ Soranka, rahvakeeles ka Tallika-lõSepaik (küla) Võru maakonnas Setomaa vallas, kuni 2017 Põlva maakonnas Värska vallas (Petseri, Saatse nulk), 1872–1877 Турянки (viga), 1882 Сурянка, 1903 Sorańka, 1904 Suränka, Tallika, Суря́нка, 1922 Süranka, 1923 Surjanka, 1964 Сюранка.  B1
Liideti 1977 Pattina külaga. Küla kuulus XIX saj Molosva (Моложва) kogukonda ja Saatse kogudusse. J. Simm oletas külanime tulenemist mingist isikunimest Surjanov (Сурьянов) või Surjanin (Сурьянин). Vanavene isikunimedena on registreeritud Сурьянинъ ja Суря (XVI–XVII saj) ning isanimi Сурьяновъ (XVII saj). A. Šteingolde Simmuga ei nõustu: kohanimi kujuneks sel juhul ов-liitega (*Сурьяново, *Сурьяниново). Eesti algupära korral vrd Lõuna-Eesti sora, tsora ’sõre; munakollane, munarebu; sorinal, libedalt; (väga) väike’ ning sori, sorr, tsori ’(kinnikasvanud) ojake, kraav, nire; kitsas heinamaariba (põldude või metsade vahel)’. Sõnade süri, sürjä, sürje tähendus on murdeti ’küngas’, sürjamets ’küngastel kasvav liigirikas okas- ja lehtmets’. A. Šteingolde nõustub, et nimi koosneb osistest sürj- + vn -анк- (› Сурянка „küla künka peal“). Siberis, omaaegses Tomski kubermangus Uba jõe paremal kaldal asub Surja (Sürja?) mägi (Сурья гора). Vrd ka Vana-Saaluse Surja (Sur´a) küla, talu (Rõu, ↑Luhte), Tsorona Surjaoja (Sur´aoja) (Vas). Küla eestikeelse rööpnimega Tallika võib olla seotud eesti läänemurrete tallikavill, tallikevill, tallikuvill, talliked ’tallevill’ ning Lõuna-Eesti tallekõnõ, tallõkõnõ ’lind; (lamba)tall(eke)’. Nimes võib peituda Tall (vrd lõunaeesti meelitusvorm tallike), mis J. Mägiste arvates oli muistne eesti isikunimi. Vrd Vana-Antsla Tallikõsõmägi (Urv), Viitina Tallikõsõ talu (Rõu). Vrd Luhte, Talka, Tallikeste. – AK
Academic; Eesti PK 20; Hurt 1903: 239; Hurt 1904: XX; KNAB; NL TK 50; Pskov 1885: 587; PTK I: 226, 233; RL 1922; SeK: 143; Simm 1970b: 142; Truusmann 1890; Tupikov 1903: 380–381, 770; Vasilev 1882: 308; VES; VMS; ÜAN

Tsütski [`tsütski] ‹-sseSepaik (küla) Võru maakonnas Setomaa vallas, kuni 2017 Põlva maakonnas Värska vallas (Petseri, Saatse nulk), 1585–1587 Чютцкое (küla), 1780 Чучкова Конца, 1792 Чуцкая, 1855–1859 Канецъ Чутской, 1882 Чуцкой Конецъ, 1904 Tsütski, Чудской конецъ; vn Чудско́й Коне́ц.  B3
Liideti 1977 Saatsega. XIX saj kuulus Molosva (Моложва) kogukonda ja Saatse kogudusse. J. Simmu arvates tuleneb külanimi sõnast чудский ~ чудской ’eesti’; sõnaga чудь kutsusid idaslaavlased läänemeresoomlasi, sh eestlaste esivanemaid. Rahvanimetusega seotud kohanimed, nagu Чудской Конец, asusid sageli mitme hõimu piirialal, siinsel juhul seto ja Pihkva järve äärsete vene külade piiril. Välistatud pole ka kujunemine isanimest Tšudinov (Чудинов), sest näiteks naabrusest Ulitina külast on teada perekonnanimi Tšudinovo (Вотчины помѣщицы Татьяны Ивановны Чудиновой деревни Улитина). V. Dali sõnaraamatu järgi tähendasid sõnad чудо, чудаки, чудь Siberi vene keeles imelikku, võõrast, metsikut rahvast, kelle mälestus säilis vaid kalmetes ning kääbastes (ning kes XVII saj vene vallutajatest ehmudes kaevasid endale maa alla koopad, läksid sinna koos oma varaga ning said hukka, raiudes toed läbi). St чудь, чудское on märkinud ka (idapoolset) soome-ugri hõimu, mis esineb pärimustes (Чудь белоглазая!; Чудь в землю ушла; Чудь живьем закопалась; чудь под землей пропала). Vanavene isikunimedena on juba XI ning XIII, samuti XV–XVII saj kirja pandud isikunimed Чудинъ, Чудинко, Чюдинко ning isanimi Чудиновъ (XVI–XVII saj). Чудь oli Vana-Vene riigis üldine soome-ugrilaste nimetus. Vrd ka Satserinna valla Tsütsinä (vn Чудино) veski Piusal, Haanja Tsutsu küla, mägi, maja (Rõu). Vrd Eesti, Peipsi järv. – AK
Dal’ 1880–1882; EAA.1999.1.101; EAA.1999.1.102; EAA.1999.1.307;  EAA.298.2.71, L 15; Hurt 1904: XX; Mel’nikov 1984; Pskov 1585–1587: 141; Pskov 1792; SeK: 170; Simm 1970b: 143; Tupikov 1903: 431, 826–827; Vasilev 1882: 341; VES; VMS

Tupina-sse›, kohalikus pruugis-heSeküla Petseri rajoonis Krupa vallas (Petseri, Saatse nulk), vn Сту́пино, 1585–1587 Ступина (küla), 1686 Ступина, 1802 Стрепина, 1882 Ступино, 1904 Tupina, Сту́пино, 1922 Stupina, 1923 Stupino.  B1
Küla kuulus XVI saj Petska gubaasse, XIX saj Molosva (Моложва) kogukonda ja Saatse kogudusse. J. Simm oletas külanime pärinemist isanimest Stupin (Ступин). Vene perekonna- ja isanimi Ступин tuleneb arvatavasti hüüdnimest Ступа ’tüse, kohmakas’. Vanavene isikunimena on kirja pandud Ступа, Ступица (XVI saj), Ступиша (XVII saj) ning isanimi Ступинъ (XVII saj). Lõunaeestilised lähted võivad olla tubin, tupin ’kinnas’ või tubinits ’nahkkinnas; (nahast) labakinnas, töökinnas’. V. Pall viitab sõnade tubin, tubinas ’kaigas, vemmal’ päritolule vene sõnast дубина või isikunimest Дубина. Vrd ka Keldo Tupa (Tupe) talu (Vas), Navi ja Vagula Tupitsa talu (Plv) ning Kähri Tupõ (Tupe) talu (Plv). Vrd Tupenurme. – AK
Academic; Dal’ 1955; EAA.1999.1.101; EAA.1999.1.102; EAA.1999.1.307; Ivanov 1841: 250; Pskov 1585–1587: 142; PTK I: 247; Simm 1970b: 143; Tupikov 1903: 376, 765; Vasilev 1882: 307; VES; VMS; ÜAN

Turavina-`vinna ~ -sse›, kohalikus pruugis ka Turanova ~ Turavinna-lõ ~ -`vinnaSeküla Petseri rajoonis Krupa vallas (Petseri, Saatse nulk), vn Дура́вино, 1780 Дуравина, 1792 Дуровино, 1869 Дуровина, 1872 Дуравино, 1920 Duravina, 1923 Duravino, 1928 Turavina.  B1
XIX saj kulus küla Molosva (Моложва) kogukonda ja Saatse kogudusse. J. Simm oletas külanime tulenemist isanimest Duravin (Дуравин). Venemaal on vähemalt kuus Duravino-nimelist kohta. Küla oli algselt setokeelne, kuid rannikualad venestusid kiiremini; J. Hurdal oli see 1886 seto külade hulgas, 1902 aga vene külade all. Vanavene isanimena on XV saj üles kirjutatud Дуравинъ. A. Šteingolde peab nime võimalikuks lähteks Tambovi murde sõna дурава ’rumal naine’, vähem tõenäoliseks Rjazani дурава ’sinikas (mari)’. Seto päritolu korral vrd turask ’nuga’. Küla lähistel asub Turavina järv. Petserimaal endises Senno vallas asus väike Turavina küla ning endises Roodva (praegu Laura) vallas endine seto küla Turavinõ (Туравины). Vrd ka Loosi endine Turaku küla (Vas).AK
Academic; EAA.1999.1.101; EAA.1999.1.102; EAA.1999.1.307; Eesti TK 42; Hurt 1904: XXVI; Pskov 1792; Pskov 1885: 530; SeK: 172; Setumaa 1928: 277; Simm 1970b: 144; Truusmann 1890; Tupikov 1903: 539; Vasilev 1882: 87; Vene TK 420; VMS; ÜAN

Jaga

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur