[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 14 artiklit


[et]
33.10.22

ekstrusioon

Raalgraafika protsess kolmemõõtmelise kujundi loomiseks kahemõõtmelise kujundi venitamise teel piki kolmandat telge.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.22

extrusion

In computer graphics, the process of creating a three-dimensional shape by stretching a two-dimensional shape along a third axis.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.02.27

Gouraud' varjustus

Hulknurkmudeli sile varjustus tipu intensiivsuste interpoleerimisega piki kumbagi serva.
Märkus:
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.27

Gouraud shading

The smooth shading of a polygon model by linear interpolation of vertex intensities along each edge.
Märkus:
See Figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
37.03.08

kinnassisestus

Piki sõrmi kulgevate kiudoptiliste anduritega varustatud kindaga seiratav käega viipesisestus, mis muundatakse virtuaalilmas kajastuvateks arvutikäskudeks.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.03.08

glove input

glove-based input (synonym)

Gestural input (37.03.07) of the hand that is monitored through a glove fitted with fiber-optic sensors running along the fingers and translated into computer commands that are reflected in a virtual world (37.01.03).
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
31.03.23

lahendusteedest õppimine

Kinnitusega õppimine, mis põhineb probleemi täieliku lahendustee leidmise äraootamisel, iga piki lahendusteed tehtud käigu märgistamisel positiivse näitena ning iga lahendusteelt otseselt eemale viiva käigu märgistamisel negatiivse näitena.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.23

learning from solution paths

Reinforcement learning that relies on waiting until a complete solution path for a problem has been found, marking every move along the solution path as a positive example, and marking every move leading directly off the solution path as a negative example.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.03.09

magnetiline pikisalvestus

pikisalvestus (synonym)

Magnetsalvestuse meetod, mille puhul andmeid esitavad magnetilised polaarsused on suunatud piki salvestus rada.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.09

longitudinal magnetic recording

A technique of magnetic recording in which magnetic polarities representing data are aligned along the length of the recording track.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.03.09

massiivi lõige

lõige (synonym)

Massiivi osa, mis koosneb külgnevatest elementidest piki suvalist mõõdet.
Märkus:
Adas on lõige ühtlasi elementaar tehe.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.09

array slice

slice (synonym)

A portion of an array that consists of contiguous cells along any dimension.
Märkus:
In Ada, an array slice is also a basic operation.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.05.42

menüüriba

Piki kuvaakna üht serva paiknev ala, mida kasutatakse menüü nimede või - ikoonide * kuvamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.42

menu bar

action bar (synonym)

An area along one edge of a window (1) used to display names or icons for menus.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.03.11

piir

Kahe piirkonna vaheline eraldusjoon, tavaliselt piki serva (30.03.08).
Märkus:
Vrd serv.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.03.11

boundary

A line demarking the separation between two regions, typically along an edge (30.03.08).
Märkus:
Contrast with edge.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.21

reasamm

Naaber- lindiridade vaheline kaugus, mõõdetuna piki salvestisega andmekandja * rada.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.21

row pitch

The distance between adjacent tape rows measured along a track on a recorded data medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.03.30

sakilisus

Pildi täielikuks formeerimiseks ebapiisavast diskreetimise eraldusvõimest või puudulikust filtreerimisest tulenevad soovimatud visuaalefektid, mis enamasti ilmnevad hambulise või astmelise servana piki objekti piiri või piki joont.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.30

aliasing

Unwanted visual effects caused by insufficient sampling resolution or inadequate filtering to completely define the display image, most commonly seen as a jagged or stepped edge along the boundary of the object, or along a line.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.09

söötesamm

Naaber- veomulkude vastavate punktide vaheline kaugus piki veorada.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.09

feed pitch

The distance between corresponding points of adjacent feed holes along the feed track.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.03.24

süvitsiotsing

Otsing, mis valib kõigepealt ühe võimalikest harudest otsingupuu kõrgeimal tasemel ning jätkab piki valitud haru alumise naabertasemeni, kuni sihi või etteantud sügavuse saavutamiseni.
Märkus:
Kui siht jääb saavutamata, jätkub otsing mingi veel läbimata haruga ning kulgeb analoogiliselt.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.24

depth-first search

A search that first picks up one of the possible branches at the highest level of the search tree and proceeds along the chosen branch to the level immediately below until the goal or a predetermined depth is reached.
Märkus:
If the goal has not been reached, the search backtracks to a previously unevaluated branch and proceeds as before.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.29

tagasi lükkama

Prindi- või kuva positsiooni ühe sammu võrra piki prindi- või kuvarida tagasi nihutama.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.29

to backspace (a position)

To move the print or display position backwards one position along the printing or display line.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
04.04.03

tühik

Märk, mis kutsub esile prindi või kuvamise edenemise ühe positsiooni võrra piki rida, tekitamata mingit kirjamärki.
Märkus:
Tühik on kirjeldatud standardites ISO 646, ISO 4873 ja ISO 6937-1.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.04.03

space character

A character that causes the print or display position to advance one position along the line without producing any graphic character.
Märkus:
The space character is described in ISO 6446, ISO 4873 and ISO 6937-1.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur