[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit


[et]
17.06.02

andmeelement

Elementaarüksusena käsitletav nimega seos käsitlusvalla objektide ja neid esitavate sõnade vahel. Sellise loomuga seos hõlmab objektide hulga, sõnade hulga ja objekt-sõna-paaride hulga, milles objekt ja sõna on võetud vastavast hulgast. Paaride hulk esitab üksühest vastavust objektihulga kõigi elementide ja sõnahulga sama arvu elementide vahel.
Näide:
Objektide hulk: maailma maad; sõnade hulk: ühe-, kahe- või kolmemärgilised stringid; paaride hulk: „A„ - Austria Vabariik, „B„ - Belgia Kuningriik, „CH„ - Šveitsi Konföderatsioon, „USA„ - Ameerika Ühendriigid. Selle andmeelemendi nimi on „Autode maatunnus„. Kui see ei tekita vääriti mõistmist, nimetatakse „Autode maatunnuseks„ ka kõiki kehtivaid sõnu „A„, „B„, „CH„, ..., „USA„.
Märkus:
Objektid võivad olla konkreetsed või abstraktsed.
Seoses ei pea tingimata osalema kõik sõna elemendid.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.06.02

data element

A named relationship, viewed as an elementary unit, established between objects of the universe of discourse and words representing them. A relationship of this nature comprises a set of objects, a set of words, and a set of object-word-pairs, where the object and the word are taken from the respective set. The set of pairs represents a one-to-one correspondence among all elements of the object set and an equal number of elements of the word set.
Näide:
The set of objects: The countries of the world;
the set of words: Strings of one, two, or three characters;
the set of pairs: „A„ for the Republic of Austria;
„B„ for the Kingdom of Belgium;
„CH„ for the Confederation of Switzerland;
...
USA„ for the United States of America.
This data element is named „Country identifier for automobiles„. If a misunderstanding can be excluded, each of the valid words „A„, „B„, „CH„, ..., „USA„ is usually also called „Country identifier of automobiles„.

Märkus:
Objects may be concrete or abstract.
It is not necessary that all elements of the word set participate in the relationship.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
04.06.03

arvusõna

Sõna, mis koosneb numbritest ning võimalik, et ka tühikutest ja erimärkidest.
Näide:
Universaalses detsimaalklassifikatsioonis kasutatakse arvusõna 61(03) = 20 ingliskeelsete meditsiinientsüklopeediate identifitseerimiseks.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.06.03

numeric word

A word that consists of digits and possibly space characters and special characters.
Näide:
In the Universal Decimal Classification, the numeric word 61(03) = 20 is used to identify any medical encyclopedia in English.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
04.09.02

identifikaator

Üks või mitu märki, mida kasutatakse andmeelemendi identifitseerimiseks või talle nime andmiseks ning võib-olla ka selle andmeelemendi teatud omaduste tähistamiseks.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.09.02

identifier

One or more characters used to identify or name a data element and possibly to indicate certain properties of that data element.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.04.22

kasutaja identifikaator

kasutaja ident (synonym)

Märgistring või -muster, mille abil andmetöötlussüsteem identifitseerib kasutaja.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.22

user ID

user identification (synonym)

A character string or pattern that is used by a data processing system to identify a user.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.01.17

leviaadress

globaalaadress (synonym)

Kohtvõrgu kõigi andmejaamade hulka identifitseeriv grupiaadress.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.17

LAN broadcast address

LAN global address (synonym)

A LAN group address that identifies the set of all data stations on a local area network.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.53

optiline märgituvastus

OCR (synonym)

Märgituvastus, mis kasutab kirjamärkide tuvastamiseks optilisi vahendeid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.53

optical character recognition

OCR (synonym)

Character recognition that uses optical means to identify graphic characters.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
2.36

riskianalüüs

protsess riski iseloomu väljaselgitamiseks ja riskitaseme määramiseks [ISO/IEC juhend 73:2009]
Märkus:
MÄRKUS. Riskianalüüs loob aluse riski hindamisele, riskikäsitlusele ja riski aktsepteerimisele.
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.36

risk analysis

systematic use of information to identify sources and to estimate risk [ISO/IEC Guide 73:2002]
Märkus:
NOTE Risk analysis provides a basis for risk evaluation, risk treatment and risk acceptance.
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.08.25

struktuurne märgituvastus

Märgituvastuse metoodika, mis põhineb tuvastatava märgi struktuuril ja mida kasutatakse seal, kus lihtvõrdlus ei toimi, näiteks käsitsi kirjutatud dokumentides.
Märkus:
Struktuuritunnuste hulka võib kuuluda sirgete, eendite, tühemike jne arv.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.08.25

structural character recognition

An approach to character recognition based on the structure of the character to be identified and used where simple matching is not viable, as for example in hand-written documents.
Märkus:
Structural characteristics may include the number of straight lines, bays, holes, etc.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.02.10

teisaldusagent

MTA (synonym)

S õnumiteisaldussüsteemi * funktsionaalüksus,, mis kannab sõnumeid üle kasutajaile või levinimistutega piiritletud kasutajarühmadele.
Märkus:
Vt joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.02.10

message transfer agent

MTA (synonym)

A functional unit of the message transfer system, that conveys messages to users or groups of users identified by distribution lists.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur