[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 11 artiklit


[et]
26.02.02

alamkiht

Avatud süsteemide ühendamise etalonmudelis * teenuste, funktsioonide ja protokollide kontseptuaalselt täielik rühm, mis võib ulatuda läbi kõigi avatud süsteemide ja mis sisaldub mingis kihis.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.02.02

sublayer

In the open systems interconnection reference model, a conceptually complete group of services, functions, and protocols that may extend across all open systems and that is included in a layer.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
01.01.19

arvutuskeskus

andmetöötluskeskus (synonym)

Infotöötluse teenuste andmiseks organiseeritud üksus, mis hõlmab personali, riistvara ja tarkvara.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.19

computer center

data processing center (synonym)

A facility that includes personnel, hardware, and software, organized to provide information processing services.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
27.01.17

büroorakendus

Rakendusprogramm, mida saab bürooautomaatika teenuste saamiseks käitada otse kasutaja terminalilt.
Näide:
Elektronkalender, kalkulaator, telefoniraamat.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.01.17

desk application

An application program that can be run directly from a user terminal to obtain office automation services.
Näide:
An electronic calendar, a calculator, a telephone directory.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.01.11

kataloog

Arvutivõrgus adresseeritavate kasutajate või teenuste korrastatud loend.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.01.11

directory

An organized list of the users or services that can be addressed on a computer network.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.02.01

kiht

Avatud süsteemide ühendamise etalonmudelis üks seitsmest teenuste, funktsioonide ja protokollide kontseptuaalselt täielikust hierarhiliselt korraldatud rühmast, mis ulatub läbi kõigi avatud süsteemide.
Märkus:
Need seitse kihti on esitatud joonisel 1. Iga kihi nimes sisalduvat täpsustavat komponenti (nt „rakendus-„) võib kasutada ka selle kihi mingi subjekti, teenuse, protokolli, funktsiooni või muu aspekti nimetuses.
Kihinimede asemel tähistatakse vaadeldavat kihti ja ta naaberkihte nii:
(N)-kiht: suvaline vaadeldav kiht
(N+1)-kiht: vahetult kõrgem kiht
(N-1)-kiht: vahetult madalam kiht
Seda tähistusviisi kasutatakse ka nende kihtidega seotud muude mudeli mõistete, nt protokollide ja teenuste puhul (vt.
joonis 2).
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.02.01

layer

In the open systems interconnection reference model, one of seven conceptually complete, hierarchically arranged groups of services, functions, and protocols, that extend across all open systems.
Märkus:
The seven layers are represented in figure 1. The qualifier in each layer name (for example, „application„) may also be used to designate an entity, service, protocol, function, or some other aspect of that layer.
Instead of using the layer names, a given layer and its adjacent layers are identified as follows:
(N)-layer: any given layer
(N+1)-layer: the next higher layer
(N-1)-layer: the next lower layer.
This notation is also used for other concepts in the model which are related to these layers, for example protocol, service (see
figure 2).
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
27.02.04

meilikataloog

Arvutivõrgu kaudu adresseeritavate kasutajate või teenuste korrastatud loend.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.02.04

directory

An organized list of the users or services that can be addressed on a computer network.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.06.26

nähtav osa

Paketideklaratsiooni see osa, mis annab selle paketi * objektide või teenuste kasutajaile vajalikud üksikasjad.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.26

visible part

That part of a package declaration that provides details required by users of object s or services of this package.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.01.10

OSI keskkond

OSIE (synonym)

OSI etalonmudeliga ning sellest tulenevate ja rakendatuna avatud süsteemide vahelist suhtlust võimaldavate spetsiifiliste standarditega määratletud mõistete, elementide, funktsioonide, teenuste ja protokollide abstraktne esitus.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.10

OSI environment

OSIE (synonym)

An abstract representation of the set of concepts, elements, functions, services protocols, as defined by the OSI reference model and the derived specific standards which, when applied, enable communications among open systems.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
20.01.12

süsteemi tugi

Teostatud süsteemi kasutamiseks ja täiustamiseks vajalike teenuste ja materjalide pidev andmine.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.01.12

system support

The continued provision of services and material necessary for the use and improvement of an implemented system.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.03.07

teenuseandmik

SDU (synonym)

Vaadeldava kihi * teenuste kasutaja saadetud andme kogum, mis tuleb semantiliselt muutumatuna edastada võrdsele teenusetarbijale.
Märkus:
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.07

service data unit

SDU (synonym)

A set of data that is sent by a user of the services of a given layer and that must be transmitted to the peer service user semantically unchanged.
Märkus:
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
18.01.07

võrgu arhitektuur

Arvutivõrgu loogiline struktuur ja tööpõhimõtted.
Märkus:
Arvutivõrgu tööpõhimõtted hõlmavad teenuste, funktsioonide ja protokollide tööpõhimõtteid.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.01.07

network architecture

The logical structure and the operating principles of a computer network.
Märkus:
The operating principles of a computer network include those of services, functions, and protocols.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur