[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 35 artiklit, väljastan 30.


[et]
30.07.39

bittraster

Pikselitest koosneva raster pildi esitus, milles iga pikseli tunnusomadused määrab mingi bitikogum.
Märkus:
Asendab artikli 13.03.13 standardis ISO/IEC 2392-13:1996.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.39

bitmap

pixel map (synonym)

A representation of a raster image (30.01.08) of pixels (13) in which the characteristics of each pixel are determined by a set of bits.
Märkus:
Supersedes entry 13.03.13 of ISO/IEC 2392-13, 1996.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.02.32

iseorganiseeruv kaart

SOM-kaart (synonym)

Kohoneni kaart (synonym)

Iseorganiseeruv võrk, mis koosneb alliksõlmedega täielikult seotud, üldiselt kahemõõtmelisest väljundkihist ja kasutab konkurentsõpet.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.32

self-organizing map

SOM (synonym)

self-organizing feature map (synonym)

SOFM (synonym)

Kohonen map (synonym)

A self-organizing network consisting of an output layer, generally two-dimensional, totally connected to the source nodes, and using competitive learning.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.12.06

Karnaugh' diagramm

Loogikafunktsiooni ristkülikdiagramm, kus muutujad kujutatakse ülekattuvate alamristkülikutega, nii et iga ülekattuvate ristkülikute lõikeala esitab üht loogikamuutujate ühest kombinatsiooni ja nii et iga kombinatsiooni kohta esitatakse üks selline lõikeala.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.12.06

Karnaugh map

A rectangular diagram of a logic function of variables drawn with overlapping sub-rectangles such that each intersection of overlapping rectangles represents a unique combination of the logic variables and such that an intersection is shown for all combinations.
Operation numberComplementary operationResult for:EntryMeaningExamples for representationEntry number
P = 0P = 1Symbolic representationRepresentation using Venn diagram
0300zero constantzero constant0-
1201variablep-
2110negationnot P-02.05.17
3011one constantone constant1-

Märkus:
The variable P is represented by the circle. The defined set is represented by the shaded areas.
Operation numberComplementary operationResult for:EntryMeaningExamples for representationEntry number
P = 0 P = 0 P = 1 p = 1Symbolic representationRepresentation using Venn diagram
0150 0 0 0zero constantzero constant0-
1140 0 0 1conjunctionP and Q02.05.11
2130 0 1 0exclusionP excluding Q?02.05.15
3120 0 1 1(first) variableP-
4110 1 0 0exclusionQ excluding P?02.05.15
5100 1 0 1(second) variableQ-
690 1 1 0non-equivalenceeither P or Q02.05.10
780 1 1 1disjunctionP or Q02.05.13
871 0 0 0non-disjunctioneither P nor Q02.05.14
961 0 0 1equivalence operationP equivalent to Q02.05.09
1051 0 1 0negation of second variablenot Q--
1141 0 1 1implicationQ implies P?02.05.16
1231 1 0 0negation of first variablenot P-
1321 1 0 1implicationP implies Q?02.05.16
1411 1 1 0non-conjunctionnot both P and Q02.05.12
1501 1 1 1one constantone constant1-

The variable P and Q are represented respectively by the left circles and by the right circles this table. The defined set is represented by the shaded areas.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.03.37

kirjevahe

Vahe kahe külgneva kirje vahel andmekandjal.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.37

interrecord gap

The space between two consecutive records on a data medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.04.04

kujutama

vastavusse seadma (synonym)

Määrama väärtuste hulka, kus väärtused on kindlas vastavuses teise hulga suurustega või väärtustega.
Näide:
matemaatilist funktsiooni väärtustama, st määrama sõltuva muutuja väärtusi sõltumatu(te) muutuja(te) vahetut huvi pakkuva(te) väärtuste jaoks.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.04.04

to map (over)

To establish a set of values having a defined correspondence with the quantities or values of another set.
Näide:
To evaluate a mathematical function, i.e. to establish the values of the dependent variable, for those values of the independent variable or variables that are of immediate concern.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.04.05

kujutis

Väärtuste hulk, kus väärtused on kindlas vastavuses teise hulga suuruste või väärtustega.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.04.05

map

mapping (synonym; deprecated)

A set of values having defined correspondence with the quantities or values of another set.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.05.11

laadeplaan

Arvuti genereeritud loend, mis identifitseerib mälus resideerivate kõigi või valitud programmi osade või andmete * mälupesad või suurused.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.05.11

load map

A computer-generated list that identifies the storage location or sizes of all or selected parts of programs or data residing in memory.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.04.08

lindiajam

Seade magnetlindi veoks ja ta liikumise juhtimiseks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.04.08

magnetic tape drive

tape drive (synonym)

magnetic tape transport (synonym)

tape transport (synonym)

A device for moving magnetic tape and controlling its movement.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.04.09

lindiajur

Lindiajamit, * magnetpäid ja nende juhtseadiseid sisaldav seade.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.04.09

magnetic tape unit

tape unit (synonym)

A device containing a magnetic tape drive, * magnetic heads, and associated controls.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.32

lindikassett

kassett (synonym)

telgkassett (synonym)

Karp, milles on telgveoga magnetlint, mida saab töödelda karbist välja võtmata.
Märkus:
Terminit „telgkassett„ kasutatakse kontekstis, kus on oluline eristada veosüsteemi tüüpi.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.32

magnetic tape cassette

cassette (synonym)

A container holding magnetic tape, driven on axes, that can be processed without separating it from the container.
Märkus:
When the driving mechanisms are not of concern, the words „cassette„ and „ cartridge „ are sometimes used interchangeably.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.33

lindikassett

kassett (synonym)

hõõrdkassett (synonym)

Karp, milles on hõõrdveoga magnetlint, mida saab töödelda karbist välja võtmata.
Märkus:
Terminit „hõõrdkassett„ kasutatakse kontekstis, kus on oluline eristada veosüsteemi tüüpi.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.33

magnetic tape cartridge

cartridge (synonym)

A container holding magnetic tape, driven by friction, that can be processed without separating it from the container.
Märkus:
When the driving mechanisms are not of concern, the words „ cassette „ and „cartridge„ are sometimes used interchangeably.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.04.05

lindi laadimisots

Lindi algusemärgisele eelnev magnetlindi osa, mis tõmmatakse lindi laadimisel läbi veomehhanismi.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.04.05

magnetic tape leader

leader (synonym)

The portion of magnetic tape that precedes the beginning-of-tape marker and that is used to thread the tape.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.13

lindiperforaator

Perforaator, mis tekitab perforeerimislindil automaatselt andmete * kirje * perfomustri kujul.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.13

tape punch

A punch that automatically produces on a punch tape, a record of data in the form of hole patterns.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.15

lindireperforaator

Seade, mis valmistab ühe lindi järgi teise lindi, kopeerides * loetud lindilt kõik andmed või osa neist.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.15

tape reproducer

A device that prepares one tape from another tape by copying all or part of the data from the tape that is read.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.20

lindirida

Kahendmärkide rühm, mis salvestatakse või tuvastatakse magnetlindi * baasserva ristsirgel paralleelselt.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.20

tape row

tape frame (synonym)

A group of binary characters recorded or sensed in parallel on a line perpendicular to the reference edge of a magnetic tape.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.04.06

lindi saba

Lindi lõpumärgisele järgnev magnetlindi osa.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.04.06

magnetic tape trailer

trailer (synonym)

The portion of magnetic tape that follows the end-of-tape marker.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.60

lindisüdamik

südamik (synonym)

Põskedeta silinder, millele saab kerida lindi.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.60

tape spool

hub (synonym)

A cylinder without flanges on which tape may be wound.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.31

magnetlint

Lint magneeditava kihiga, millele saab talletada * andmeid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.31

magnetic tape

A tape with a magnetizable layer on which data can be stored.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.03.13

magnetlintmälu

Magnetmälu, milles andmed * salvestatakse * magnetsalvestuse teel lindi pinnale; kasutamise ajal lint liigub pikisihis.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.13

magnetic tape storage

A magnetic storage in which data are stored by magnetic recording on the surface of a tape that moves longitudinally in use.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.07.17

operatsioonilõks

Masinakäsu * operatsiooniosa erivariant, mis põhjustab selle masinakäsu täitmisel * katkestuse.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.17

operation code trap

A specific modification of the operation part of a machine instruction that causes an interrupt when that machine instruction is executed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.03.15

palett

Värvuseväärtuste hulk, mida kasutatakse pikseliväärtuste teisendamisel tegelikeks kuvatavateks värvusteks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.15

color map

A set of color values used to translate pixel values into actual colors to be displayed.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.AA.15

PAP

Paroolautentimist võimaldava protokolli nimi.
Märkus:
PAP on lühend nimetusest „password authentication protocol„ (paroolautentimise protokoll).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.15

PAP

Name of an protocol providing means to authenticate a password.
Märkus:
PAP is an acronym for „password authentication protocol„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.14

perfolindiriider

Sisendseade, mis loeb või tuvastab perforeeritud lindi l * perfomustreid, teisaldades andmed perfomustri kujult elektrilisteks signaalideks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.14

punched tape reader

An input unit that reads or senses the hole patterns in a punched tape, transforming the data from hole patterns to electric signals.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.58

perfolint

perforeerimislint (synonym)

Lint, millesse saab perforeerida perfomustreid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.58

punch tape

tape (synonym)

A tape in which hole patterns can be punched.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.59

perfolint

perforeeritud lint (synonym)

Lint, millesse on perforeeritud perfomustrid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.59

punched tape

A tape punched with hole patterns.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.03.12

pikselraster

Pikseli väärtuste kahemõõtmeline massiiv.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.12

pixel map

pixmap (synonym)

A two-dimensional array of pixel values.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.05.15

pilu laius

Magnetpea pooluste vaheline kaugus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.15

gap width

The distance between the poles in a magnetic head.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.03.36

plokivahe

Vahe kahe külgneva ploki vahel andmekandjal.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.36

interblock gap

EBG (synonym)

The space between two consecutive blocks on a data medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
24.01.05

raalplaanimine

CAP (synonym)

Kõigi tootmistegevuste plaanimine andmetöötlussüsteemide abil, näiteks plaanimis- ja nõustamis tarkvaraga.
Märkus:
Tootmistegevused puudutavad teostuvust, kogust, liiki, meetodit, kohta, vahendeid ja personali.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.01.05

computer-aided planning

CAP (synonym)

The planning of all production activities with the use of data processing systems such as planning and decision-support software.
Märkus:
The production activities pertain to feasibility, volume, kind, timing, method, place, facility, and personnel.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.08.13

silt

Deskriptiivne märgis.
Näide:
algussildid ja lõpusildid.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.08.13

tag

Descriptive markup.
Näide:
Start-tags and end-tags.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.AA.05

TCP

Ligikaudu OSI etalonmudeli * transpordikihi * protokollidele vastava, ühendusele orienteeritud side protokolli nimi.
Märkus:
TCP on lühend nimetusest „Transmission Control Protocol„ (edastusohje protokoll).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.05

TCP

Name of a connection-oriented communication protocol that corresponds approximatively to transport layer protocols within the OSI reference model.
Märkus:
TCP is an acronym for „Transmission Control Protocol„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur