[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 16 artiklit


[et]
33.05.25

ajamastaap

Ajaühikute arv sekundis.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.25

time scale

Number of time units per second.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
19.02.06

ajamastaap

ajategur (synonym)

Arv, mida kasutatakse kordajana ülesande reaalaja transformeerimisel * arvuti ajaks.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.02.06

time scalefactor

time scale (synonym)

A number used as a multiplier to transform the real time of the problem into computer time.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.02.08

dünaamiline kehtivuspiirkond

Kehtivuspiirkond, mis luuakse mingi mooduli * täitmisel temas kasutatavaid deklaratsioone sisaldavate moodulite täieliku või osalise aktiveerimisega, kui täidetavas moodulis neid deklaratsioone ei ole.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.08

dynamic scope

The scope created by the activation of portions or all of the module s that contain declarations used by another module that lacks these declarations during the execution of the latter module.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.03.19

halliskaala

Musta ja valge vaheliste intensiivsuste astmik.
Märkus:
Halli varjundeid võidakse tekitada võrdintensiivsete põhivärvuste kombinatsioonina.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.19

gray scale

A range of intensities between black and white.
Märkus:
Shades of gray may be produced by combining primary colors of equal intensity.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.04.43

hallskaalamorfoloogia

Hallskaalaliste struktureerivate elementide rakendamine hallskaalapildi filtreerimiseks, harilikult objekti pinna defektide parandamiseks kaamera vaateväljas.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.43

gray scale morphology

The application of gray scale structuring elements to filter a gray scale image (30.01.08), usually to enhance surface flaws in an object (30.01.07 A) in the field of view of the camera.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.12

hindamisulatus

hindamise lähteandmete hulka kuuluv hindamise piiride määratlus, mis hõlmab hindamise organisatsioonilisi piire, hindamisele kuuluvaid protsesse ja protsesside talitluse konteksti (vt protsessi kontekst)
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.12

assessment scope

a definition of the boundaries of the assessment, provided as part of the assessment input, encompassing the organizational limits of the assessment, the processes to be included, and the context within which the processes operate (see process context)
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.02.06

kehtivuspiirkond

deklaratsiooni kehtivuspiirkond (synonym)

Programmi osa, milles deklaratsioon kehtib.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.06

scope

scope of a declaration (synonym)

That portion of a program within which a declaration is valid.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.07.30

kontuurtuletus

Servade kujust informatsiooni järeldamine objekti kohta.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.30

shape from contour

The inference of information about an object (30.01.07 A) from the shapes of edges (30.03.08).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
19.01.05

kordajaplokk

mastaabiplokk (synonym)

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja võrdub sisend-analoogmuutujaga, mis on korrutatud mingi konstandiga.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.05

coefficient unit

scale multiplier (synonym)

A functional unit whose output * analog variable is equal to the input analog variable multiplied by a constant.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.09.10

mastaabitegur

Mastaapimisel kordajaks kasutatav arv.
Näide:
mastaabitegur 1/1000 sobib väärtuste 856, 432, -95 ja -182 viimiseks vahemikku -1 kuni +1.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.10

scale factor

scaling factor (synonym)

A number used as a multiplier in scaling.
Näide:
A scale factor of 1/1000 would be suitable to scale the values 856, 432, -95 and - 182 to lie in the range - 1 to + 1 inclusive.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.09.09

mastaapima

normaliseerima (synonym; vananenud)

Muutma mingi suuruse esitust, väljendades ta teistes ühikutes, nii et ta muutumispiirkond siirduks etteantud vahemikku.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.09

to scale

to normalize (synonym; deprecated)

To change the representation of a quantity, expressing it in other units, so that its range is brought within a specified range
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.05.06

skript

Spetsifikatsioon, mis määrab, kuidas kasutajale objekte esitada ja kuidas kasutajalt saadud sisendandmeid töödelda.
Märkus:
Erineb 28. osas määratletud skriptist.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.06

script

< hypermedia and multimedia > A specification of how objects are to be presented to a user and how input from the user is to be handled.
Märkus:
Differs from script as defined in part 28.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.05.07

skriptvara

skriptitarkvara (synonym)

Skriptiga defineeritud tarkvara.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.07

scriptware

script software (synonym)

Software defined by a script.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.02.09

staatiline kehtivuspiirkond

Kehtivuspiirkond, mille määrab sisim ümbritsev moodul, mis sisaldab seda deklaratsiooni.
Märkus:
Staatilise kehtivuspiirkonna leidmiseks piisab programmi * käsikontrollist.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.09

static scope

The scope as determined by finding the innermost surrounding module in which this declaration is made.
Märkus:
Desk checking of a program is sufficient for finding a static scope.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.02.15

stsenaarium

skript (synonym)

Teadmuse esitus, mis kasutab teadaolevate olemite vaheliste vastastoimete tulemuste määramiseks teatavaid ettemääratud sündmusejärjendeid.
Märkus:
Sündmus esitatakse stseenide, * lavastuste, * temaatiliste rollide ja rekvisiitide abil.
Stsenaarium on sündmusekeskne, erinevalt freimist, mis on andme keskne ja viitab mingile ajahetkele.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.15

script

A knowledge representation that uses predetermined sequences of events to determine the results of interactions between known entities.
Märkus:
The event is represented by means of scenes settings thematic roles, and props.
The script event-oriented in contrast with a frame which is data-oriented and which refers to a point in time.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.07.31

tekstuurtuletus

Tekstuuri muutuste analüüsil põhinev objekti kolmemõõtmelise pinna omaduste järeldamine.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.31

shape from texture

The inference of the three-dimensional surface properties of an object (30.01.07 A) based upon the analysis of texture variations.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur