[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 11 artiklit


[et]
15.02.08

dünaamiline kehtivuspiirkond

Kehtivuspiirkond, mis luuakse mingi mooduli * täitmisel temas kasutatavaid deklaratsioone sisaldavate moodulite täieliku või osalise aktiveerimisega, kui täidetavas moodulis neid deklaratsioone ei ole.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.08

dynamic scope

The scope created by the activation of portions or all of the module s that contain declarations used by another module that lacks these declarations during the execution of the latter module.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
3.12

hindamisulatus

hindamise lähteandmete hulka kuuluv hindamise piiride määratlus, mis hõlmab hindamise organisatsioonilisi piire, hindamisele kuuluvaid protsesse ja protsesside talitluse konteksti (vt protsessi kontekst)
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.12

assessment scope

a definition of the boundaries of the assessment, provided as part of the assessment input, encompassing the organizational limits of the assessment, the processes to be included, and the context within which the processes operate (see process context)
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink


[et]
19.01.20

hoidejärgur

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja võrdub sisend-analoogmuutujaga või selle muutuja ühe kindla hetkväärtusega, mis valitakse välise Boole'i signaali toimel.
Märkus:
Järgimisolekus järgib funktsionaalüksus sisend-analoogmuutujat, hoideolekus säilitab ta sisend-analoogmuutuja väärtust, mis muutujal oli ümberlülitushetkel.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.20

track and hold unit

track and store unit (synonym)

A functional unit whose output * analog variable is equal to either the input analog variable or a sample of this variable selected by the action of an external Boolean signal.
Märkus:
When tracking, the functional unit follows the input analog variable; when holding, it holds the value of the input analog variable at the instant of switching.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.02.06

kehtivuspiirkond

deklaratsiooni kehtivuspiirkond (synonym)

Programmi osa, milles deklaratsioon kehtib.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.06

scope

scope of a declaration (synonym)

That portion of a program within which a declaration is valid.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.30

magnetsüdamik

Talletuseks kasutatav magnetmaterjali tükk, harilikult rõngakujuline.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.30

magnetic core

core (synonym)

A piece of magnetic material, usually torus-shaped, used for storage.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
10.02.13

mälupilt

Programmi ja temaga seotud andmete esitus sellistena, nagu nad on põhimälus resideerimise ajal.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.13

storage image

core image (synonym)

The representation of a computer program and its related data as they exist at the time they reside in main storage.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.02

salvestama

Andmeid * mäluseadmesse paigutama.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.02

to store

To place data into a storage device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.02.09

staatiline kehtivuspiirkond

Kehtivuspiirkond, mille määrab sisim ümbritsev moodul, mis sisaldab seda deklaratsiooni.
Märkus:
Staatilise kehtivuspiirkonna leidmiseks piisab programmi * käsikontrollist.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.09

static scope

The scope as determined by finding the innermost surrounding module in which this declaration is made.
Märkus:
Desk checking of a program is sufficient for finding a static scope.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
32.07.01

sõnumisalvesti

MS (synonym)

Funktsionaalüksus, mis annab üheleainsale otsekasutajale * sõnumitalletuse võimaluse.
Märkus:
Vt joonised 1 ja 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.07.01

message store

MS (synonym)

The functional unit, that provides a single direct user with capabilities for message storage.
Märkus:
See figures 1, 6.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.02.03

talletama

Andmeid * mäluseadmes hoidma.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.03

to store

To retain data in a storage device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.07.13

vahehoidega edastus

Andmesidevõrgu talitlusviis, mille puhul andmed enne nende edasisaatmist sihtkoha poole ajutiseks talletatakse.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.13

store and forward

A mode of operation of a data network in which data are temporarily stored before they are retransmitted toward the destination.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur