[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 18 artiklit


[et]
26.06.03

abstraktne süntaks

Rakenduskihi * andmete või rakendus protokolli juhtinformatsiooni spetsifikatsioon, mis kasutab andmete esituse kodeerimismeetodist sõltumatuid notatsioonireegleid.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.06.03

abstract syntax

The specification of application layer * data or application protocol control information by using notation rules that are independent of the encoding technique used to represent them.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.05.10

areen

Esitusmeediumile kujutatud loogiline ruum, milles leiab aset multimeedium rakendus.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.10

stage

< hypermedia and multimedia > Logical space mapped in a representation medium where multimedia application action takes place.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.AA.11

HTTP

Serverite ja klientide vahel hüperdokumente edastada võimaldava rakendus protokolli nimi.
Märkus:
HTTP on lühend nimetusest „Hypertext Transfer Protocol„ (hüperteksti edastuse protokoll).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.11

HTTP

Name of an application protocol providing means to transfer hypertext documents between servers and clients.
Märkus:
HTTP is an acronym for „Hypertext Transfer Protocol„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.08.01

hüpermeediumiriist

Rakendus, mis võimaldab luua või esitada hüpermeediumit.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.08.01

hypermedia tool

An application that allows authoring or presenting hypermedia.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.02.04

hüpertekst

Teksti, graafikat või mõlemat kasutav hüpermeedium rakendus.
Märkus:
Hüpertekst võimaldab dokumentide esitust, mis jäljendab inimesele omast ideede struktureerimist, erinevalt raamatute, filmide ja kõne lineaarsest struktuurist .
Vt joonis 3.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.02.04

hypertext

Hypermedia application using text, graphics, or both.
Märkus:
- Hypertext allows the presentation of documents that mimics the human structuring of ideas as opposed to the linear format of books, films and speech.
- See figure 3.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.05.05

kasutajatee

kasutaja defineeritav tee (synonym)

Hüpermeediumtee, mille defineerib edaspidise hõlpsa juurdepääsu saamiseks kasutaja ja mille salvestab * hüpermeedium rakendus.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.05

user-defined path

A hypermedia path defined by a user and stored by a hypermedia application for easy access in the future.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.05.11

kataloogiteisendus

Rakendusteenus, mis teisendab rakendus protsessides kasutatavad sümbolnimed täielikeks OSI keskkonnas kasutatavateks võrgu aadressideks.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.11

directory facility

An application service that translates the symbolic names used by application processes into the complete network addresses used in an OSI environment.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.05.15

kaugbaasipöördus

Rakendusteenus, mis võimaldab kasutaja rakendus protsessil pöörduda kaug andmebaasi poole.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.15

remote database access

An application service that enables a user application process to access a remote database.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.05.08

kaugfailiteenus

FTAM (synonym)

Rakendusteenus, mis võimaldab kasutaja rakendus protsessidel teisaldada faile ühest avatud lõppsüsteemist teise ning hallata kaugfailide kogumit, mis võib olla hajus, ja pöörduda selle kogumi poole.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.08

file transfer, access and management

FTAM (synonym)

An application service that enables user application processes to move files between end open systems and to manage and access a remote set of files, which may be distributed.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.05.09

kaugtegumiteenus

JTM (synonym)

Rakendusteenus, mis võimaldab kasutaja rakendus protsessidel * teisaldada ja manipuleerida tegumite töötlusega seotud dokumente ning suunata nende tegumite täitmist.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.09

job transfer and manipulation

JTM (synonym)

An application service that enables user application processes to transfer and manipulate documents relating to processing tasks and to direct the execution of those tasks.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.AA.14

MIME

Sõnumeid * elektronposti otstarbel edastada võimaldava rakendus protokolli nimi.
Märkus:
SMTP on lühend nimetusest „Multipurpose Internet Mail Extension„ (mitmeotstarbeline Interneti meili laiend).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.14

MIME

Name of an application protocol providing means to transfer messages for electronic mail.
Märkus:
MIME is an acronym for „Multipurpose Internet Mail Extension„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.AA.13

NNTP

Faile * raalkonverentside otstarbel edastada võimaldava rakendus protokolli nimi.
Märkus:
NNTP on lühend nimetusest „Network news transfer Protocol„ (netiuudiste edastuse protokoll).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.13

NNTP

Name of an application protocol providing means to transfer files for computer conferences.
Märkus:
NNTP is an acronym for „Network news transfer Protocol„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.02.03

rakenduskiht

Kiht, mis annab rakendus protsessidele vahendid pääsuks OSI keskkonda.
Märkus:
See kiht annab rakendusprotsessidele vahendid andme vahetuseks ning sisaldab rakendusorienteeritud protokolle, mille abil need protsessid suhtlevad.
Vt. artikli 26.02.01 märkus 1 ja joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.02.03

application layer

The layer that provides means for the application processes to access the OSI environment.
Märkus:
This layer provides means for the application processes to exchange data and it contains the application-oriented protocols by which these processes communicate.
See note 1 to 26.02.01 and figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.05.02

rakenduskooslus

kooslus (synonym)

Kahe rakendus subjekti koostööseos infosuhtluseks ja oma ühistalitluse koordineerimiseks.
Märkus:
Rakenduskooslust toetab rakendus protokolli juhtinformatsiooni vahetus esitusteenuse abil.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.02

application association

association (synonym)

A cooperative relationship between two application entities for the purpose of communication of information and coordination of their joint operation.
Märkus:
An application association is supported by the exchange of application protocol control information using the presentation service.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.05.04

simultaansuselement

CCR (synonym)

Rakendusteenuseelement, mis reguleerib kahe või mitme rakendus protsessi operatsioone ühis andmetega, nii et operatsioonid sooritataks täielikult või jäetaks sooritamata.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.04

commitment, concurrency and recovery

CCR (synonym)

An application service element that controls operations performed by two or more application processes on shared data to ensure that the operations are performed either completely or not at all.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.AA.12

SMTP

Sõnumeid * elektronposti otstarbel edastada võimaldava rakendus protokolli nimi.
Märkus:
SMTP on lühend nimetusest „Simple mail transfer Protocol„ (lihtne meiliedastusprotokoll).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.12

SMTP

Name of an application protocol providing means to transfer messages for electronic mail.
Märkus:
SMTP is an acronym for „Simple mail transfer Protocol„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
26.05.06

teisaldustervikluse teenuseelement

RTSE (synonym)

Rakendusteenuseelement, mis tagab vaadeldavasse kooslusse kuuluvate rakendus subjektide paaride vahel vahetatavate protokolliandmike tervikluse ning annab minimaalsete kordussaadetega taaste side tõrgete ja avatud lõppsüsteemi tõrgete puhul.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.06

reliable transfer service element

RTSE (synonym)

An application service element that guarantees the integrity of protocol data units exchanged between pairs of application entities involved in a given association, and provides for recovery from communication and end open system failures with a minimum number of retransmission.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.08.11

WWW

Interneti rakendus, mille puhul arvutid suhtlevad protokolli HTTP abil.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.11

World Wide Web

Web (synonym)

WWW (synonym)

W3 (synonym)

An application within the Internet, where computers communicate by means of the HTTP.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur