[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 71 artiklit, väljastan 30.


[et]
07.05.18

aadressinihe

Arv, mis tuleb liita suhtaadressile, et määrata pöörduseks * mälupesa * aadressi.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.05.18

address offset

A number that must be added to a relative address to determine the address of the storage location to be accessed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.42

adaptiivtreening

Kõnetreening, mis suudab tulemuste parandamiseks muuta ja värskendada kõnemalli.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.42

adaptive training

Speech training capable of modifying and updating a speech template to improve performance.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.03.31

allakadu

Olek, milles kalkulaator näitab tulemi kõrgeimas osas nulli, arvu madalaim osa on aga ära jäetud.
Näide:
kui kalkulaator suudab väljastada neljakohalisi arve, näitab ta arvu 0,0000432 asemel .000.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.31

underflow

The state in which the calculator shows a zero * result for the most significant part of a number, while the least significant part of the number is dropped.
Näide:
If the calculator output capacity is four digits, the number .0000432 will be shown as .0000.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
33.10.04

CMYK

tsüaan-magenta-kollane-must (synonym)

Tsüaani, magenta, kollase ja musta segamisel põhinev trükinduses kasutatav värvusmudel. CMYK on CMY-mudeli edasiarendus, mis loodi pärast seda, kui trükkalid avastasid, et spetsiaalsete mustade värvainetega võib saada tumedama musta kui tsüaani, magenta ja kollase seguga.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.04

cyan/magenta/yellow/black

CMYK (synonym)

A color model used by the printing industry based on mixing cyan, magenta, yellow, and black. CMYK is an enhancement of the cyan/magenta/yellow (CMY) model, created after printers discovered they could obtain a darker black using special black colorants rather than by combining cyan, magenta, and yellow alone.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
34.03.03

dünaamiliselt programmeeritav seos

Neuroseos, mille seosekaalu saab muuta dünaamiliselt.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.03

dynamically programmable connection

A neural connection whose connection weight may be modified dynamically.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.04.28

eraldusvõime

eraldus (synonym)

Minimaalkaugus, mis peab eraldama pildi kaht joont või punkti, et need saaksid paista eraldi joonte või punktidena.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.28

resolution

The minimum distance by which two lines or points in the image (30.01.08) must be separated before they can be revealed as separate lines or points.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.06.20

formaalparameetri laad

Karakteristik, mis näitab, kas formaalparameetrit saab väärtustada teda muutmata, kas talle saab anda uue väärtuse või kas teda saab väärtustada ja muuta.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.20

formal parameter mode

A characteristic that indicates whether a formal parameter may be evaluated without changing it, may be given a new value, or may be evaluated and changed.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.03.19

halliskaala

Musta ja valge vaheliste intensiivsuste astmik.
Märkus:
Halli varjundeid võidakse tekitada võrdintensiivsete põhivärvuste kombinatsioonina.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.19

gray scale

A range of intensities between black and white.
Märkus:
Shades of gray may be produced by combining primary colors of equal intensity.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.09.46

inkrementaadress

Aadress, mis tuleb määratud mälupesa poole pöördumiseks liita teda sisaldava käsu aadressile.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.46

self-relative address

An address that must be added to the address of the instruction in which it appears to obtain the address of the storage location to be accessed.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.01.02

interaktiivne raalgraafika

Raalgraafika, mis võimaldab kasutajal dünaamiliselt valitseda või muuta kuva sisu, vormingut, suurust või värve kuvapinnal.
Märkus:
Interaktiivse raalgraafika vastand on passiivne raalgraafika, mis ei võimalda kasutajal dünaamiliselt valitseda ega dünaamiliselt muuta kuva elemente.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.02

interactive computer graphics

Computer graphics in which a user can dynamically control or alter the content, format, size, or colors of a display on a display surface.
Märkus:
Interactive computer graphics contrasts with passive computer graphics where the user can neither dynamically control nor dynamically alter the elements of a display image.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.07.23

invariantne

Omane millelegi, mis etteantud keskkonnas ei muutu.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.23

invariant (adjective)

Pertaining to the property that something does not vary within a specified environment.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.02.18

järelpilt

Pilt, mis püsib väljundis kinnisolekus pärast seda, kui tingimused on muutunud ja pilti ei tohiks enam olla.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.18

retained image

burned-in image (synonym)

An image (30.01.08) that persists in a fixed position in the output after conditions have changed and the image should no longer exist.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.06.17

kaardiriider

Sisendseade, mis loeb või tuvastab mulke perforeeritud kaardis, teisendades andmed * perfomustrite kujult elektrilisteks signaalideks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.17

card reader

An input unit that reads or senses the holes in a punched card, transforming the data from the hole patterns to electric signals.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.04.01

karakteristik

tunnus (synonym)

Suvaline pilti või pildi piirkonda kirjeldav tunnusomadus.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.01

feature

Any characteristic descriptive of an image (30.01.08) or a region in an image.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
37.06.12

katikprillid

Stereoprillid katikutega, mis on ruumiliste kujutiste mulje tekitamiseks sünkroniseeritud arvuti genereeritud kujutistega.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.06.12

electronic shutter glasses

shutter goggles (synonym)

Stereoscopic glasses with shutters that are synchronized with computer-generated images to produce the sensation of three-dimensional images.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
37.01.10

kaugkohalolu

telekohalolu (synonym)

kaugmanulus (synonym)

Psühholoogiline kogemus, mis loob mulje süüvumisest virtuaalilma.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.01.10

telepresence

Psychological experience that creates the impression of being immersed in a virtual world (37.01.03).
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.01.40

kettapakett

Magnetketaste komplekt, mille saab kettaseadmest tervikuna välja võtta, koos karbiga, millest ta tuleb töö ajaks eraldada.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.40

disk pack

An assembly of magnetic disks that can be removed as a whole from a disk unit, together with a container from which it must be separated when operating.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
09.05.15

koherentne sagedusmanipulatsioon

Sagedusmanipulatsioon, mille puhul ettemääratud sagedused on bitiedastuskiiruse täiskordsed ning nende sageduste vahelised siirded toimuvad kandja laine nulli läbimise hetkedel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.15

phase-coherent frequency shift keying

phase coherent FSK (synonym)

Frequency shift keying in which the predetermined frequencies are whole multiples of the bit rate and transitions between these frequencies are made at zero crossings of the carrier waveform.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.04.01

kuvapult

Pult, mis sisaldab vähemalt ühe kuvapinna ja võib sisaldada ka ühe või mitu sisendseadet.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.01

display console

A console that includes at least one display surface and may also include one or more input units.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.09.03

küberruum

Mulje ruumist ja kooskonnast, mille moodustavad arvutid, arvutivõrgud ja nende kasutajad.
Märkus:
Küberruumis osalevad inimesed ühistes uudise- ja jutugruppides ning sarnanevad oma käitumiselt üsnagi väikeküla elanikele, kes tunnevad kõiki oma naabreid.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.09.03

cyberspace

Impression of space and community formed by computers, * computer networks and their users.
Märkus:
In cyberspace, people share discussion groups or chat groups and behave socially much like people in a small village who know all their neighbors.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.08.20

lahknevuse tuvastus

Protsess, millega saab kaht pilti * piksel haaval võrrelda ning vastavate eraldusrakkude * värvusväärtuste piisava erinevuse korral alati genereerida väljundsignaali.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.08.20

difference detection

A process by which two images (30.01.08) may be compared, pixel (13) by pixel, and an output generated whenever corresponding resolution cells have different enough color values (30.05.28 E).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.01.16

laiendatav keel

Programmikeel, mida saab muuta kasutaja määratud lisavõimaluste andmiseks programmeerijale või mis saab end sel otstarbel ise muuta.
Näide:
Ada, C++, FORTH, LISP, LOGO, Prolog, Smalltalk.
Märkus:
Vt laiendatavus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.16

extensible language

A programming language that can be altered or can alter itself to provide a programmer with additional user-specified capabilities.
Näide:
Ada, C++, FORTH, LISP, LOGO, Prolog, Smalltalk.
Märkus:
See extensibility.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.06.06.2

laotama

Sünteesima pilti vastavalt mingile ettemääratud järjestusele.
Näide:
Graafilisi kujutisi saab genereerida rasterlaotuse süsteemiga. Televisioonipilt genereeritakse ridahaaval laotades.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.06.2

to scan

To examine an object (30.01.07 A) or synthesize an image (30.01.08) according to a predetermined sequence.
Näide:
A facsimile system scans a subject copy left to right and top to bottom, as when reading. Graphic images may be generated by a raster scan system. Generation of a television picture, line by line.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.01.05

liikumise dünaamika

Pildil olevate objektide liikumine, mis tekitab vaatajas mulje, et objektid liiguvad tema liikumatu asukoha suhtes või et ta ise liigub ümber või läbi objektide.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.05

motion dynamics

The movement of objects in a display image which gives the observer the impression either that the objects are moving with respect to his stationary position or that the observer is moving about or within the objects.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
13.04.30

litter

Osutusseadis, mida tuleb piltide trassimisel sisend punktide fikseerimiseks käsitsi liigutada graafikalaua pinnal.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.30

puck

A pointing device that must be positioned manually on the pad of a graphics tablet in order to register input points when tracing display images.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
11.03.22

loendur mooduliga n

Loendur, milles esitatav arv loenduse käigus pärast maksimaalväärtuseni n-1 jõudmist naaseb nulli.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.22

modulo-n counter

A counter in which the number represented reverts to zero in the sequence of counting after reaching a maximum value of n-1.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.05.16

lükketabel

Objektmooduli või laademooduli osa, mis identifitseerib aadressid, mis tuleb mooduli lükkamisel sobitada.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.05.16

relocation dictionary

The part of an object module or load module that identifies the addresses that must be adjusted when it is relocated.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.03.20

mallvõrdlus

Malli kasutav kujuvõrdlus.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.20

template matching

Pattern matching using a template.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.08.07

mikroprogrammeeritav arvuti

Arvuti, milles kasutaja saab luua või muuta mikroprogramme.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.08.07

microprogrammable computer

A computer in which microprograms can be created or altered by the user.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
22.02.16

mitteprogrammeeritav kalkulaator

Kalkulaator, mille programmi ei saa kasutaja muuta.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.16

nonprogrammable calculator

A calculator whose program cannot be changed by the operator.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
35.03.13

moderaator

Isik, kes raalkonverentsil võtab pakutavad artiklid vastu ja võib neid aktsepteerida, muuta või tagasi lükata.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.13

moderator

In a computer conference, a person who receives the proposed articles and may accept, modify, or reject them.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur