[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 14 artiklit


[et]
02.05.13

disjunktsioon

VÕI-tehe (synonym)

loogiline liitmine (synonym)

Boole'i tehe, mille tulemi Boole'i väärtus on 0 parajasti siis, kui iga operandi Boole'i väärtus on 0.
Märkus:
Vt ka Boole'i tehete tabel selle osa lõpus.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.13

disjunction

OR operation (synonym)

INCLUSIVE-OR operation (synonym)

logical add (synonym)

logical sum (synonym; deprecated)

EITHER-OR operation (synonym; deprecated)

The Boolean operation whose result has the Boolean value 0 if and only if each operand has the Boolean value 0.
Märkus:
See also the table of Boolean operations at the end of this section.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.05.11

konjunktsioon

JA-tehe (synonym)

NING-tehe (synonym)

loogiline korrutamine (synonym; vananenud)

Boole'i tehe, mille tulemi Boole'i väärtus on 1 parajasti siis, kui iga operandi Boole'i väärtus on 1.
Märkus:
Vt ka Boole'i tehete tabel selle osa lõpus.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.11

conjunction

AND operation (synonym)

intersection (synonym)

logical product (synonym; deprecated)

The Boolean operation whose result has the Boolean value 1 if and only if each operand has the Boolean value 1.
Märkus:
See also the table of Boolean operations at the end of this section.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.08.02

koodi lugemine
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.08.02

code reading
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
03.03.02

loogikaline projekteerimine

loogiline projekteerimine (synonym)

loogikalahendus (synonym)

Formaalseid kirjeldusmeetodeid, näiteks sümbolloogikat kasutav funktsionaalprojekteerimine.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.03.02

logic design

A functional design that uses formal methods of description, such as symbolic logic.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
04.07.04

loogiline kirje

Loogikalisest aspektist kirjeks tunnistatav omavahel seotud andmeelementide kogum.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.04

logical record

A set of related data elements considered to be a record from a logical viewpoint.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.12.10

loogiline kohesioon

Kohesioon, mille puhul mooduli tegevused on loogiliselt sarnased.
Näide:
eri sisend kandjatelt pärit andmete töötlus ühes moodulis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.10

logical cohesion

Cohesion in which the activities of a module are logically similar.
Näide:
The processing of data from different input media in one module.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.11.03

loogiline nihe

Arvutisõna kõiki märke võrdselt mõjutav nihe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.11.03

logical shift

logic shift (synonym)

A shift that equally affects all the characters of a computer word.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
23.02.04

loogiline objekt

Dokumendi spetsiifilise loogilise struktuuri element, mille tähendus on oluline rakendusele või kasutajale.
Näide:
Peatükk, jaotis, lõik.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.02.04

logical object

An element of the specific logical structure of a document, which may have a meaning that is significant to the application or user.
Näide:
A chapter, a section, a paragraph.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.02.09

loogiline programmeerimine

Meetod programmide struktureerimiseks loogikareeglite kogumitena, nii et programmi sisendandmed töödeldakse eeldefineeritud * algoritmidega vastavalt selle programmi reeglitele.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.09

logic programming

A method for structuring programs as sets of logical rules with predefined * algorithms for the processing of input data to a program according to the rules of that program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
08.04.17

loogiline pääsu reguleerimine

Informatsioonil põhinevate mehhanismide kasutamine pääsu reguleerimiseks.
Näide:
parooli kasutamine.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.17

logical access control

The use of mechanisms related to data or information to provide access control.
Näide:
The use of a password.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
25.03.09

loogiline ring

Sellise lubasiinvõrgu abstraktne esitus, kus luba antakse ühelt andmejaamalt teisele üle viisil, mis jäljendab juhtimise edasiandmist ringvõrgus.
Märkus:
Vt. joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.03.09

logical ring

The abstract representation of a token-bus network, that is passing a token between data stations in a manner that simulates the passing of control in a ring network.
Märkus:
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.03.09

loogiline skeem

Siseskeemi see osa, mis puudutab loogilist taset ja on seega andmebaasi skeemi osa.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.09

logical schema

The part of the internal schema that pertains to the logical level and that, therefore, is a part of the database schema.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
17.03.07

loogiline tase

Käsitlustase, kus kõik aspektid puudutavad andmebaasi ja ta arhitektuuri, kooskõlas kontseptuaalskeemiga ja vastava infobaasiga, kuid sõltumatult ta füüsilisest teostusest.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.07

logical level

A level of consideration at which all aspects deal with a database and its architecture, consistent with a conceptual schema and the corresponding information base, but abstract from its physical implementation.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.10.13

loogiline võrdlus

Kahe stringi uurimine nende identsuse määramiseks.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.13

logical comparison

The examination of two strings to discover if they are identical.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur