[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 30 artiklit


[et]
29.01.03

kõne

Hääle*mustrid vaadeldavas loomulikus keeles või selliseid mustreid simuleerivad akustilised signaalid.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.03

speech

Voice * patterns in a given natural language or acoustic signals simulating such patterns.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.02.04

kõneanalüsaator

kõneanalüüsi süsteem (synonym)

Funktsionaalüksus * kõneanalüüsiks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.04

speech analyzer

speech analysis system (synonym)

A functional unit for speech analysis.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.16

kõneanalüüs

Tunnuslike parameetrite väljaeraldamine kõnesignaalist.
Märkus:
Tunnuslikud parameetrid hõlmavad heli üksiklõikude (vokaalide ja konsonantide) iseloomu, silbi struktuuri, prosoodilisi tunnuseid, morfeemisteuktuuri, leksikat, süntagmasid, fraase, lauseid ja pikema diskursi kitsendusi.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.16

speech analysis

The extraction of characteristic parameters of a speech signal.
Märkus:
Characteristic parameters include the nature of individual sound segments (vowels and consonants), syllable structure, prosodic features, morpheme structure, the lexicon, syntagms, phrases, clauses, and long-term discourse constraints.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.22

kõne digiteerimine

Analoog-* kõnesignaalide muundamine digitaalsignaalideks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.22

speech digitizing

speech digitization (synonym)

The conversion of analog * speech signals to digital signals.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.23

kõne kodeerimine

Digiteeritud * kõnesignaali muundamine diskreetsete andmeelementide jadaks vastavalt reeglistikule, mis võimaldab seda kõnesignaali vastuvõetavalt taastada.
Märkus:
Kõne digiteerimine võib olla seotud kodeerimisega * kõnetihenduseks. Sel juhul kasutatakse terminit „kõne kodeerimine„ sageli sellise liitoperatsiooni tähenduses.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.23

speech coding

speech encoding (synonym)

speech waveform coding (synonym)

The conversion of a digitized * speech signal to a sequence of discrete data elements according to a set of rules that allows for reasonable recovery of the speech signal.
Märkus:
Speech digitizing may be associated with an encoding for speech compression. The term „speech coding„ is then often used for the combined operation.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.14

kõnemall

Eelnevalt jäädvustatud või reeglitel põhinev hääle tunnustik, mis talletatakse * funktsionaalüksuses edaspidise toetumise või võrdluse otstarbeks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.14

speech template

A set of prerecorded or rule-based voice characteristics stored in a functional unit for future reference or matching purposes.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.10

kõnemuster

Kõnesignaalis leiduv alusstruktuur.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.10

speech pattern

An underlying structure found in a speech signal.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.02.02

kõnemustri võrdlus

Kõne näidisest väljaeraldatud tunnuslike parameetrite võrdlus tuvastussõnastikus eelnevalt jäädvustatud kõnemalli parameetritega.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.02

speech pattern-matching

Matching of characteristic parameters extracted from a speech sample with those of a speech template prerecorded in a recognition vocabulary.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.02.03

kõne mõistmine

Kõnesignaalidena edastatud informatsiooni tõlgenduse loomine funktsionaalüksuses.
Märkus:
Kõne mõistmine eeldab, et funktsionaalüksus eelnevalt eraldab välja informatsiooni.
Vt ka kõnetuvastus.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.03

speech understanding

The production, by a functional unit, of an interpretation of information conveyed by speech signals.
Märkus:
Speech understanding assumes previous extraction of information by the functional unit.
See also speech recognition.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.29

kõne piiramine

Signaali tippude piiramine amplituudi mingi maksimaalväärtuseni või teatud väärtusest väiksema amplituudiga signaalide kahandamine nullini.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.29

speech clipping

The limiting of peak signals to a maximum amplitude value or the reduction of signals of less than a certain amplitude value to zero.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.09

kõneriba

Selliste kõnesageduste vahemik, mida saab vaadeldava süsteemiga edastada või jäädvustada.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.09

speech bandwidth

The range of speech frequencies that can be transmitted or recorded by a given system.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.08

kõnesagedus

Sagedus, mis on kõne edastuseks või jäädvustuseks olulises vahemikus.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.08

speech frequency

A frequency in the range essential for transmission or recording of speech.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.28

kõneselgus

Väljundkõne võime olla õigesti mõistetav, tavaliselt mõõdetav protsentidena kõne üksustest.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.28

speech intelligibility

Capability of a speech output to be understood correctly, usually measured as a percentage of speech units.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.07

kõnesignaal

Vaadeldavas keeles informatsiooni kandev akustiline signaal.
Märkus:
Kõnesignaal võib olla häälesignaal või seda simuleeriv akustiline signaal.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.07

speech signal

An acoustic signal which carries information in a given language.
Märkus:
A speech signal may be a voice signal or an acoustic signal simulating a voice signal.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.19

kõne spektrogramm

Kõne sagedusomaduste teatav graafiline esitus.
Märkus:
Harilikult on kõne spektrogrammid kõnetuvastuse põhilised uurimisinstrumendid.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.19

speech spectrogram

utterance spectrogram (synonym)

A graphical representation of frequency features of speech.
Märkus:
Speech spectrograms are usually basic research tools in speech recognition.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.40

kõnesüntees

Tehiskõne genereerimine.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.40

speech synthesis

The generation of artificial speech.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.03.01

kõnesüntesaator

kõnesünteesi süsteem (synonym)

Funktsionaalüksus * kõnesünteesiks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.01

speech synthesizer

speech synthesis system (synonym)

A functional unit for speech synthesis.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.39

kõnetaaste

Funktsionaalüksuse sooritatav algse kõne jäljendi genereerimine kodeeritud * andmetest.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.39

speech reconstruction

speech restitution (synonym)

The generation by a functional unit of a replica of the original speech from encoded * data.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.27

kõnetihendus

Kõnetöötlus meetod kõnesignaali * edastuseks või talletuseks kitsamas sagedusribas või väiksema arvu bittidega kui tavaliselt vajatav.
Näide:
pognooskodeerimine, alamribakodeerimine, kodeerimine * formante kasutades.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.27

speech compression

A speech processing technique for transmitting or storing a speech signal over a narrower frequency band or using a smaller amount of bits than would normally be necessary.
Näide:
prediction coding, * sub-band coding, encoding using formants.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.41

kõnetreening

Funktsionaalüksuse treenimine ühe või mitme kõneleja kõnetunnuseid kasutama .
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.41

speech training

The training of a functional unit to use the vocal features of one or more speakers.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.02.05

kõnetuvasti

kõnetuvastussüsteem (synonym)

Funktsionaalüksus * kõnetuvastuseks.
Märkus:
Kõnetuvasti sisaldab ühe komponendina kõneanalüsaatori ja tavaliselt võrdleb sisendkõnet * kõnemalli tunnuslike parameetritega.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.05

speech recognizer

speech recognition system (synonym)

A functional unit for speech recognition.
Märkus:
A speech recognizer has a speech analyzer among its components and usually matches voice input with characteristic parameters of a speech template.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
28.01.15

kõnetuvastus

Funktsionaalüksuse sooritatav inimhääles sisalduva informatsiooni tajumine ja analüüs.
Märkus:
Tuvastatav informatsioon võib olla mingi sõna etteantud sõnajärjendis, etteantud keele foneem või mõnikord kõneleja identsus selle kõneleja akustiliste iseärasuste põhjal.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.15

speech recognition

Perception and analysis, by a functional unit, of the information carried by human voice.
Märkus:
The information to be recognized can be a word in a predetermined word sequence, a phoneme of a predetermined language, or sometimes the speaker's identity through the vocal features of that speaker.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.30

kõnetuvastus

automaatne kõnetuvastus (synonym)

ASR (synonym)

Funktsionaalüksuse sooritatav kõnesignaali muundamine kõne sisu esituseks.
Märkus:
Tuvastamisele kuuluv kõnesisu saab väljendada sõnade või foneemide õige järjestusena.
See artikkel on ISO/IEC 2382-28:1995 artikli 28.01.15 täiustatud variant.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.30

speech recognition

automatic speech recognition (synonym)

ASR (synonym)

The conversion, by a functional unit, of a speech signal to a representation of the context of the speech.
Märkus:
The content to be recognized can be expressed as a proper sequence of words or phonemes.
This entry is an improved version of the entry 28.01.15 in ISO/IEC 2382-28:1995.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.15

kõnetöötlus

Kõnesignaalide töötlus, näiteks kõneanalüüs, kõnetihendus, kõnetuvastus, kõnesüntees.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.15

speech processing

The processing of speech signals such as speech analysis, * speech compression, * speech recognition, and speech synthesis.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.03.04

mudelipõhine kõnesüntees

kõne mudelsüntees (synonym)

Kõnesünteesi meetod, mis kasutab kõnesignaalide genereerimiseks kõne tekitamise mudelit.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.04

model-based speech synthesis

A method of speech synthesis that uses a speech production model to generate speech signals.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.12

sisendkõne

Kõnesignaalide jada, mille võtab vastu funktsionaalüksus.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.12

speech input

A sequence of speech signals received by a functional unit.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.38

suuline juhtimine

kõnejuhtimine (synonym)

Funktsionaalüksuse või masina juhtimine suuliste käskudega.
Näide:
auto kiiruse reguleerimine ja suunatulede lülitamine.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.38

voice control

speech control (synonym)

Control of a functional unit or a machine by means of voice commands.
Näide:
speed control and turn signals of an automobile.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.04

tehiskõne

sünteeskõne (synonym)

Funktsionaalüksuse genereeritav kõne.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.04

artificial speech

synthetic speech (synonym)

Speech generated by a functional unit.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.02.12

tunnusepõhine kõnetuvastus

Kõnetuvastus, mis sooritatakse malli võrdlusega selliste eristavate tunnuste alusel nagu helikõrgus, formant sagedused, mähiskontuurid või müratasemed.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.12

feature-based speech recognition

Speech recognition achieved by template matching of such distinctive features as pitch, formant frequencies, envelope contours, or noise levels.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
29.01.13

väljundkõne

Eelnevalt jäädvustatud või sünteesitavate kõnesignaalide jada, mille tekitab või reprodutseerib funktsionaalüksus.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.13

speech output

voice output (synonym; deprecated)

A sequence of prerecorded or synthesized speech signals produced or reproduced by a functional unit.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur