[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 21 artiklit


[et]
02.05.04

Boole'i tehtemärk

Tehtemärk, mille kõigil operandidel ja tulemil saab olla üks kahest väärtusest.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.04

Boolean operator

An operator each of whose operands and whose result take one of two values.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.10.13

Hueckeli operaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.13

Hueckel operator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
19.01.09

integraator

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja on sisend-analoogmuutuja integraal aja järgi.
Märkus:
Mõnede integraatorite puhul võib integreerimismuutuja olla aja asemel mingi muu.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.09

integrator

A functional unit whose output * analog variable is the integral of an input analog variable with respect to time.
Märkus:
For some integrators, the variable of integration may be other than time.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.03.01

iteratsioon

Sammude jada korduva sooritamise protsess.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.01

iteration

The process of performing a sequence of steps repeatedly.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.05.17

iteratsioonilause

silmuselause (synonym)

Liitlause, mis sisaldab hõlmatud lausete korduvat täitmist juhtiva mehhanismi.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.17

iteration statement

loop statement (synonym)

A compound statement that includes a mechanism to control repeated execution of its enclosed statements.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.03.02

iteratsioonisamm

Iteratsiooni sammu jada üks täitmine.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.02

iteration step

A single execution of the sequence of steps of an iteration.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.03.09

iteratsiooniskeem

Silmusejuhikus kasutatav meetod otsustamiseks, kas väljuda * silmusest.
Näide:
osalause „ Do ... while„.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.09

iteration scheme

The method used in the loop control to determine whether to exit from a loop.
Näide:
„ Do ... while„ clause.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.08.18

juhtpaneel

Funktsionaalüksus, mis sisaldab lüliteid arvuti või ta mingi osa juhtimiseks ja võimalikke indikaatoreid, mis annavad teavet arvuti talitluse kohta.
Märkus:
Juhtpaneel võib olla juhtpuldi või muu operaatoriseadme osa.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.18

operator control panel

A functional unit that contains switches used to control a computer or part of it and possibly indicators giving information about its functioning.
Märkus:
An operator control panel may be part of an operator console or other operator-controlled device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
12.08.17

juhtpult

operaatoripult (synonym)

Arvutioperaatori ja arvuti vaheliseks suhtluseks kasutatavaid seadmeid sisaldav funktsionaalüksus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.17

operator console

console (synonym)

A functional unit containing devices that are used for communications between a computer operator and a computer.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.10.17

Laplace'i operaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.17

Laplacian operator

Laplace operator (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
07.03.10

loendusiteratsioon

Iteratsiooniskeem, mis lõpetab silmuse * täitmise mitte tingimuse täitumisel, vaid pärast teatavat arvu iteratsioone.
Näide:
do-silmus Fortranis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.10

fixed-count iteration

An iteration scheme that terminates execution of a loop after a specific number of iterations rather than until a specific condition occurs.
Näide:
The „do„ loop of Fortran.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.10.07

monaadtehtemärk [diaadtehtemärk]

Parajasti ühe [parajasti kahe] operandiga * tehet esitav tehtemärk.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.07

monadic [dyadic] operator

unary [binary] operator (synonym)

An operator that represents an operation on one and only one operand [on two and only two operands].
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.10.15

Prewitti operaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.15

Prewitt operator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.10.22

Robertsi operaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.22

Roberts cross operator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.10.12

servaoperaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.12

edge operator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.10.19

Sobeli operaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.19

Sobel operator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
19.01.10

summeeriv integraator

Funktsionaalüksus, mille väljund *- analoogmuutuja on sisend-analoogmuutujate kaalutud summa integraal aja või mingi teise sisend-analoogmuutuja järgi.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

[en]
19.01.10

summing integrator

A functional unit whose output * analog variable is the integral of a weighted sum of the input analog variables with respect to time or with respect to another input analog variable.
EVS-ISO 2382-19:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.10.18

suunatundetu operaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.18

rotationally insensitive operator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink


[et]
15.05.36

tehtejärjestus

Järjestusreegel, mis defineerib tehete sooritamise järjestuse avaldises.
Märkus:
See järjestusreegel võib ette anda väärtustamise suuna.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.36

operator precedence

An ordering rule defining the sequence of the application of operator s within an expression.
Märkus:
The ordering rule may specify the evaluation direction.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink


[et]
02.10.06

tehtemärk

Tehtes sooritatavat toimingut esitav sümbol.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.06

operator

A symbol that represents the action to be performed in an operation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink


[et]
30.AA.10.11

triibuoperaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.11

bar operator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur